Frankrike

3 röster
10804 visningar
uppladdat: 2005-12-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Frankrike är Europas tredje största stat efter Ryssland och Ukraina, landet är 552 000 km2 till ytan. Landet ligger i centrala Västeuropa, med en kust mot Medelhavet, en mot atlanten och en del av alperna inom de franska gränserna.

Frankrike består förutom det s.k. moder-landet också av flera f.d. kolonier främst i Söderhavet och Sydamerika.
I norra Frankrike och ned mot syd- väst består landskapet av slätter, platåer och höjder, som knappast överstiger 100 meters höjd. Detta bäckenlandskap består av olika lager av kalk och lera. I Paris området och stora delar av centrala landet är jorden mycket bördig. Vid Atlantkusten har det bildats Marskland bestående av dyner och sand.
Klimatet i Frankrike är mycket varierande p.g.a. landets placering. Södra Frankrike är påverkat av medelhavet och har ett subtropiskt klimat. Östra Frankrike har ett inlandsklimat, med det menas stora skillnader på varma sommar och vintrar med mycket snö och kyla. Det är främst i Alpområdet som inlandsklimatet är en helt riktigt benämning. Nordvästra landet påverkas av Atlanten och temperaturen varierar mycket efter hur vindarna för med sig lågtryck.

Frankrike har länge haft goda tillgångar på kol och järnmalm, dessa börjar nu dessvärre minska kraftigt. Landet har sedan 1960- talet haft oljan som främsta energikälla. Efter oljekrisen 1973 har landet försökt minska sitt oljeberoende, detta har gjorts med hjälp av stora utbyggnader av kärnkraftverk. De 56 reaktorer som finns inom gränserna svarar nu för nära 80 % av elproduktionen.


Frankrikes befolkning

Det bor omkring 58 700 000 människor i republiken Frankrike. Fransmännen bor främst i städerna, hela 73% bor i städerna och en femtedel av landets befolkning är bosatta i Paris. Vissa områden har blivigt mycket glesbebyggda p.g.a. urbaniseringen, främst de stora jordbruksområdena. Sedan jordbruket moderniserats har flera arbetstillfällen försvunnit. Trenden att flytta in till storstäderna har på senare tid avtagit något, det är nu fler som flyttar in i det södra kustområdet.
Världskrigen under 1900-talet har satt spår på befolkningspyramiden, men immigration har fyllt ut minskningen något. Det var dessutom ett mycket lågt födelsetal under mellankrigstiden och ett speciellt barnbidrag infördes så barnafödseln skulle öka. Under 50-60-talen blev många av de

Barnafödseln har nu på senare år börjat sjunka, som det också gör i många andra i-länder. Vad detta beror på är svårt att säga, men vi lever i ett karriärs inriktat samhälle och färre skaffar flera barn.
Frankrike är ett katolskt land, 75 % av befolkningen är betecknade som katoliker men endast 17 % går regelbundet i kyrkan. Det är inte många av de 44 025 000 katoliker i landet som heller lyssnar när påven talar mot skilsmässa, abort eller preventivmedel.
Frankrike har länge varigt ett invandrarland. Frankrike har ca 4,2 milj. Invandrare det är 7% av befolkningen. Invandringen har börjat ses som ett problem nu på senare tid allteftersom arbetslösheten stigit och landets ekonomiska situation har försämrats. Mer än 67 % av det franska folket tycker att landets gränser bör stängas. Regeringen har dessutom gjort det svårare för invandrarna att skaffa franskt medborgarskap.


Frankrikes sociala förhållanden

Att Frankrike är ett mansdominerat land går inte att ta miste på, endast tre av fyra kvinnor arbetar i åldersgruppen 25-49. Kvinnorna fick rösträtt så sent som 1944 och fortfarande tjänar en man 30 % mer med samma arbetsuppgifter som en kvinna.

Frankrike har progressiv inkomstskatt och med det menas att ju högre inkomst man har desto högre procent på lönen går till skatt. Sedan mitten av 80-talet har olika regeringar försökt få ned de direkta skatterna, men på senare år har kostnaderna för sjukvård och pension ökat för staten. Den växande arbetslösheten har också medfört att staten får mindre inkomster och många bidrag har sänkts tillföljd av nedskärningarna.
Frankrike har den högsta arbetslösheten i Europa med 12 % och det motsvarar 7 044 000 människor, de flesta är invandrare och kvinnor. De åtgärder som har gjorts för att sänka arbetslösheten är att många arbetar deltid, arbetsveckan består av 39 timmar istället för 40. Pensionsåldern är nere vid 60 år och arbetslösheten har börjat sjunka i och med dessa åtgärder.


Frankrikes jordbruk & industrier

Jordbruket har länge varit en mycket viktig del i Frankrikes ekonomi. Mer än hälften av landets yta är uppodlat. Korn och majs är vanliga jordbruksprodukter, sockerbetor utgör en mycket viktig del. Frankrike är värdens näst största sockerexportör. Boskapsuppfödning står för 50 % av intäkterna. Jordbruket är varierande i landet p.g.a. de olika jord- och klimat förhållandena som finns. Men jordbruket börjar minska. Att franska bönder är världens femte största vete producent, och att över 200 000 odlare försörjer sig på tillverkning av vin spelar inte mycket roll. Allt eftersom konkurrensen från andra länder hårdnar och bidragen från EU blir mindre, har 30 000 jordbruk lagts ned varje år och trenden kommer att fortsätta. Franska bönder känner att deras existens hotas och visar sitt missnöje i demonstrationer mot den franskapoletiken.

Frankrike är ett skogsrikt land, en fjärdedel av landet är täckt av skog. Skogsindustrin är relativt betydande men produktionen täcker långt ifrån hela landets behov. Fiskeindustrin har tagit svåra smällar nu på senare tid när konkurrensen hårdnat. Fångsterna görs framförallt i Nordsjön och Atlanten, den största delen av inkomsterna kommer från ostronodlingar.
Den franska industrin består mest av små eller halv stora företag, det riktigt stora är ofta statligtägda. Franska företag har genomgått många kriser den senare tiden, t ex har textilindustrin nästintill konkurrerats ut av länder i Fjärran Östern.


Frankrikes utrikeshandel

Länge har utrikeshandeln gett underskott, tills 1992 då det vände och exporten har givit mer pengar än vad utgifterna för import är. Frankrike exporterar faktiskt dubbelt så mycket per invånare än t ex Japan. Det mesta exporteras till andra EU länder.

De största export inkomsterna är jordbruksprodukter, som vete, majs och mycket sockerbetor, kött och mejeriprodukter exporteras också i hög grad och det som gjort Frankrike känt, vinet.
De största importposterna är olja och gas, men det importeras även industrivaror och livsmedel likaså många konsumtionsvaror,
t ex hushållsmaskiner.


Frankrikes kommunikationer

Det franska landsvägsnätet omfattar runt 80 000 mil, de flesta motorvägarna är avgiftsbelagda, med det mens att det finns vägspärrar när man åker på vägen och vid dessa spärrar betalar men runt…….. för att få köra på vägen. Mycket har talat om att en fortsatt utbyggning av motorvägar ska uppkomma men trots avgifter är de ekonomiska resurserna mycket begränsade. Frankrike har gjort väldigt lite för att minska trafiken i de stora städerna.

Det Franska järnvägsnätet är mycket väl utbyggt, det drivs i statlig regi. 1994 invigdes tunneln under engelska kanalen, och med hjälp av den kan man färdas från Paris till London på drygt tre timmar.
En del godstrafik transporteras på Frankrikes stora floder, det finns 850 mil segelbara vatten leder i landet. Flygtrafiken har ökat snabbt som transportmedel, en tredje flygplats planeras i Paris området.


Frankrikes Ekonomi

Frankrike har en betydande roll i världsekonomin, Frankrike har länge varigt bland världens största exportörer, och landets BNP (bruttonational- produkt) var fjärde störst i världen 1996. Regeringen har satsat mycket på industrier och det har sedan get utdelning.

Frankrikes statliga sektor är betydligt större än den är i övriga Europa. Flera högerregeringar som kommigt till makten har påbörjat ett privatiser-ingsprogram. Detta skulle ha slutförts men har flera gånger bromsats, och just nu har det stannat vid delprivatisering.

Att Frankrike har en så hög arbetslöshet påverkar självklart ekonomin, också de åtgärder som har genomförts är kortare arbetsvecka och tidigare pension. Frankrike har länge haft problem men underskott i statsbudgeten och var nära att inte få möjligheten att vara med i EMU från start. Francen ligger i värde mot den svenska kronan på 1 Franc = 1,3072 Sv Kronor.


Frankrikes ekonomianalys

Ekonomin i landet ser på långt håll mycket bra ut, högt BNP, låg inflation och många bra fungerande industrier, det går bra för Frankrike just nu. Men att leva i detta land måste kännas oroande. Staten har nästan bara koncentrerat sig på industriutveckling i decennier samtidigt som arbetslösheten bara växer och växer. Regeringen har beslutat att företag med över 20 anställda måste införa 35 timmars arbetsvecka och stora protester har utbrytigt bland företagare. Denna metod tror inte jag ger fler jobb, tvärt om, fler företag kanske väljer att inte bli större än med 19 anställda eller än värre företagen flyttar utomlands. Min uppfattning och även när det gäller att minska arbetslösheten, gör det lättare för företagen, så att de inte behöver ta smällarna.

Jordbruket har förändrats sedan medlemskapet med EU framställdes, småjordbruken har lagts ned och istället satsas på stora och mer moderniserade jordbruk. Att jordbruken specialiserar sig på en gröda för ett mer effektivt arbetssätt har också blivit vanligare efter konkurrensen med andra länder hårdnat. Denna utveckling är bra för landet men dålig för bönderna. Många bönder blir av med sina smågårdar men samtidigt blir jordbruket bättre och det har också visats när jordbruket har gett handelsöverskott på 53 miljarder.

Att Frankrike har en ovanligt stor offentlig sektor påverkar landet. Min uppfattning är att en privatisering skulle ge fler arbetstillfällen och bättre konkurrens möjligheter. Varför? Om fler företag kommer ut på marknaden ökar konkurrensen och företagen måste hela tiden förbättras för att kunna hålla sig kvar på marknaden. Om det fin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Frankrike

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-05-27

    bra skit herru

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-05]   Frankrike
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4941 [2024-06-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×