Frankrike

6 röster
9368 visningar
uppladdat: 2007-06-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Stadskick: Republik
Yta Totalt: 551 695 km²
Vatten: 0.26%
Folkmängd: 61 538 322
Valuta: Euro
Hösta punkt: Mount blance (4 810 m.ö.h)
Störta sjö: Genevesjön 5 648 km2
Länsta flod: Rhone 800 km
Tidzon: Cet (UTC+1)
Nationaldag: 14 Juni



Frankrikes historia

Ingen vet säkert när människan kom och bosatte sig i det område som nu är Frankrike men det finns grottmålningar som bevisar att den delen av Europa var bebodd, eller iallafall besökt för ca 400 000 år sedan.
Romarna gjorde ett läger i det nuvarande Aix-en-Provence vilket blev inledningen av en stor romersk dominans över Frankrike.
Men på 400-talet f.kr föll romarriket och Frankrike delades mellan väst-goter, burgunder, franker och alemanner.

Under mitten av 800-talet började frankrike existera som enhetlig statsbildning. det var då Karl den stores rike delades upp i en östlig del, sedermera Tyskland, och den västliga del som blev Frankrike. år 987 lät Hugo Capet, frankisk hertig och Paris'''' kröna sig som kung av Frankrike. Hans ättlingar styrde Frankrike till 1792 då den franska revolutionen gjorde landet till en republik efter händelserna som började 1789
Kardinal Richelieu den förste ministern från 1624 återstälde den centrala maktens auktoritet och protestanterna mot utväcklingen krossades. Richelieu inriktade sig sedan på att Frankrike skule komma med i kampen o m den nya världen, Amerika. Dom ockuperade några öar i Kabriska Afrika och tog över delar av Kanada och gjorde dom till landets kolonier. Under senare delen av 1700-talet skedde en snabb folkökning i Frankrike, under den rådde kaos och förviring. Det banade väg för den franska revolutionen dvs namnet för händelserna år 1789-1799 då landets sociala, politiska, juridiska och religösa struktur förändrades på ett omvälvande sätt.

Napolen tog makten över republiken 1799. Han krigade över hela europa och evrövrase många länder. Napoelon besegrades 1815 efter det återstäldes monarkin i Frankrike för att störtas i och med den andra republiken som i sin tur avlöstes av Louis-Napoléon Bonaparte,Napoleon I brorson, som först valdes till president och därefter utropade det andra kejsardömet och sig själv till Napoleon III. Han avsattes och sän började den tredje republiken.
Även om Frankrike hörde till de segrande länderna i både första och andra världskriget led landet svårt i båda krigen och lyckades aldrig återta sin forna ställning. Samarbetet under Vichy-tiden var ett öppet sår och republiken omkonstituerades som den fjärde 1946.



Frankrikes befolkning

Det bor ungefär 61 538 322 människor i republiken Frankrike. 73% av Fransmänen bor i städerna och en femtedel av landets befolkning bor i Paris. Vissa områden har blivigt mycket glesbebyggda p.g.a. urbaniseringen, främst de stora jordbruksområdena. Sedan jordbruket moderniserats har flera arbetstillfällen försvunnit. Trenden att flytta in till storstäderna har på senare tid avtagit något, nu är det fler som flyttar in i det södra kustområdet
Världskrigen under 1900-talet har satt spår i befolkningspyramiden, men invandringen har fyllt ut minskningen något. Det har dessutom varit ett mycket lågt födelsetal under mellankrigstiden. Därför infördes ett speciellt barnbidrag så barnafödseln skulle öka. Under 50-60-talen blev många av de

Barnafödseln har som det också gör i många andra i- länder nu på senare. Vad detta beror på är svårt att säga, men vi lever i ett karriärs inriktat samhälle och färre skaffar flera barn.
Frankrike är ett katolskt land, 75 % av befolkningen är katoliker men bara 17 % går regelbundet i kyrkan. Det är inte heller många av de 44 025 000 katoliker i landet som lyssnar på påvens tal mot skilsmässa, abort eller preventivmedel.
Frankrike har länge varit ett invandrarland. I Frankrike finns det ungefär 4,2 miljoner Invandrare, det är 7% av befolkningen. Invandringen har börjat ses som ett problem nu på senare tid eftersom arbetslösheten stigit och landets ekonomiska situation har blivit sämre. Mer än 67 % av det franska folket tycker att landets gränser bör stängas. Regeringen har dessutom gjort det svårare för invandrarna att skaffa franskt medborgarskap.



Frankrikes ekonomi

Frankrike har en stor och betydande roll i världsekonomin, Frankrike har länge varigt bland världens största exportörer, och landets BNP (bruttonational- produkt) var fjärde störst i världen 1996. Regeringen har satsat mycket på industrier och det har sedan get utdelning.

Frankrikes statliga sektor är betydligt större än den är i övriga Europa. Flera högerregeringar som kommigt till makten har påbörjat ett privatiser-ingsprogram. Detta skulle ha slutförts men har flera gånger bromsats, och just nu har det stannat vid delprivatisering.
Att Frankrike har en så hög arbetslöshet påverkar självklart ekonomin, också de åtgärder som har genomförts är kortare arbetsvecka och tidigare pension. Frankrike har länge haft problem men underskott i statsbudgeten och var nära att inte få möjligheten att vara med i EMU från start.




Jordbruk & industrier

Jordbruket har länge varit en mycket viktig del av Frankrikes ekonomi. Mer än hälften av ytan är uppodlad. Korn och majs är vanliga jordbruksprodukter, sockerbetor utgör en mycket viktig del. Frankrike är värdens näst största sockerexportör. Boskapsuppfödning står för 50 % av intäkterna. Jordbruket är varierande i landet p.g.a. de olika jord- och klimat förhållandena som finns. Men jordbruket börjar minska. . Allteftersom konkurrensen med andra länder hårdnar och bidragen från EU blir mindre, har 30 000 jordbruk lagts ned varje år och det kommer att fortsätta.

Frankrike har mycket skog, en fjärdedel av landet är täckt av skog. Skogsindustrin är ganska betydande men produktionen täcker långt ifrån hela landets behov. Fiskeindustrin har tagit svåra smällar nu på senare tid när konkurrensen hårdnat. Fångsterna görs framförallt i Nordsjön och Atlanten, den största delen av inkomsterna kommer från ostronodlingar.Den franska industrin består mest av små eller halv stora företag, det riktigt stora är ofta statligtägda. Franska företag har genomgått många kriser den senare tiden, t ex har textilindustrin nästanm konkurrerats ut av länder i Fjärran Östern.



Utrikes handel
utrikeshandel har länge gett underskott, tills 1992 då det vände och exporten har...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Frankrike

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-02]   Frankrike
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8363 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×