Vilka olikheter och likheter finns mellan Bibelns skapelseberättelse och Eddans voluspa?

6 röster
23674 visningar
uppladdat: 2001-04-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vilka olikheter och likheter finns mellan Bibelns skapelseberättelse och Eddans voluspa ?

När jag läser "Bibelns skaparberättelse" och "Eddans voluspa" slås jag av många likheter. Olikheterna är nyanser av samma grundhistoria.

" I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom,
djupet täcktes av mörker och en Gudsvind svepte fram …"

"Arla i urtid fanns ingenting, ej sand, ej hav, ej vågor ; jord fanns icke,
ingen himmel, där fanns omättligt gap-gräs fanns icke…"

Här märker jag tydligt en likartad utgångspunkt. En förklaring till olikheterna kan vara, enligt min mening, hur människornas kultur har sett ut och utvecklats åt olika håll. "Eddan" påminner mig om indiansk, samisk och inuitisk kultur. Närheten till naturen känns genom hela berättelsen. Mystiken ligger som en slöja över tingen, men man kan samtidigt hitta liknelser i naturen. En jätte kan t.ex. vara en stor sten. Träd kan ibland växa och se ut som ett djur eller en människa. Även dom enkla skrifttecknen tycker jag är lika varandra i dessa kulturer. Den förefaller också ha en grund av is och kyla, som finns här i norden, vilket jag inte finner i "Bibelns skaparberättelse". Där är det däremot värme och grönskande oaser.

Här redogör jag väldigt kortfattat "Bibelns skaparberättelse", vilken jag förutsätter att alla är bekanta med:

Gud skapade jorden och allt liv på sju dagar. Dom fyra första dagarna skapade han natt och dag, himmel, land och hav, sol, måne och stjärnor. På femte och sjätte dagen blev djuren och Adam och Eva till. Sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och vilade efter han hade utfört sitt skapelseverk gjort.

"Eddans voluspa" var för mig inte lika bekant, varför jag redogör lite mer ingående:
I begynnelsen fanns det bara Ginnungagap, den gapande klyftan eller den oändliga avgrunden. I söder låg det glödande Muspelheim, i norr låg det bitande kalla Nifelheim. Mellan dessa områden låg ett stort tomrum, Ginnungagap. Ur dessa uppstod ett liv, jätten Ymer. En man och en kvinna växte fram ur hans ena armhåla och hans ena ben avlade en son med det andra. Ymer drack mjölken från kon Audhumbla, som uppstått ur isen. Audhumbla fick föda genom att slicka salt från en sten. En dag syntes en man i saltstenen, Bure. Bure fick en son, Bor, som äktade en jättedotter, Betsla, och fick sönerna Oden, Vile och Ve.

En dag blev Oden, Vile och Ve arga för att jättarna förde sånt oväsen, så de dödade Ymer. Blodet rann från Ymer och dränkte alla jättar utom Bergelmer och hans familj. Oden, Vile och Ve lyfte Ymers kropp till Ginnungagaps mitt där de skapade världen av honom. Jorden byggdes av hans kött, bergen av hans benknotor. Blodet blev floder och hav. Tänder och käkar blev klippblock och stenar. Av Ymers skalle skapade de himlavalvet, hjärnan blev moln. Gnistor från Muspelheim blev stjärnor. Likmaskarna i Ymers kött blev dvärgar. De placerade ut fyra stycken dvärgar; Östre, Västre, Nordre och Södre i varsitt hörn av skallen för att hålla den uppe. En dag såg de tre bröderna en ask och en alm. Av det skapade de, de första människorna, Ask och Embla. Oden gav dem liv, Vile gav dem förstånd och Ve gav dem hörsel och syn. De lät människorna bo i Midgård med den skyddande ringmuren gjord av Ymers ögonbryn. De satte Måne och Sol, Natt och Dag för att på sina hästar rida runt jorden.

Likheter
Något som slår mig när jag läser är att båda berättelserna innehåller:

trädet, Yggdrasil och Livets träd, trädgården, Midgård och Edens lustgård
två människor, Ask och Embla, Adam och Eva alla skapade av naturmaterial såsom trädstammar och jord från marken. Av andedräkt väcks dom till liv.
fyra floder, Audhumla kon med fyra spenar som det rann mjölk ur, floderna Phison, Gichon, Tigris och Eufrat två dödsriken, Hel och Valhall, Himmelen och Helvetet. Hel är asatrons helvete och dit kommer de som har begått brott, särskilt mördare och eds brytare. Till den stora salen Vallhall kommer de som har gjort goda gärningar eller dött i strid. Helvetet, dit kommer syndarna och till Himmelen de Gudsfruktiga.

skapandet, i "Eddan" skapas jorden av Gudar ur jättar, isklippor, gnistor mm. mm. Gud skapar jorden genom att uttala order.

Att dessa likheter finns, tror jag beror på att det är samma grundhistoria från början. När människorna lärde sig att i skrift nedteckna händelser, tror jag att historien spreds med att människan bredde ut sig över världen. Man hade grundhistorien sedan länge tillbaka, men den hade enligt berättar- och skrift traditionen ändrats allt efter att som människan u...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vilka olikheter och likheter finns mellan Bibelns skapelseberättelse och Eddans voluspa?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-04-24]   Vilka olikheter och likheter finns mellan Bibelns skapelseberättelse och Eddans voluspa?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=532 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×