Den Orättvisa Världen

1 röster
6597 visningar
uppladdat: 2006-02-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den Orättvisa Världen

Frågeställningen

Huvud fråga: Vad finns för några skillnader mellan Australien och Vietnam?

1. Hur ser näringslivet ut?

2. Hur ser klimatet ut

3. Hur ser befolkningen ut?

Vietnams Näringsliv

Ris och gummi är två av Vietnams största tillgångar .Jordbruket sysselsätter nästan tre fjärde delar av folket.
Man skördar riset två gånger per år, men med hjälp av konstbevattning har dom möjlighet att dubbla skördarna. Dom har även infört ett ris som växer snabbare och ger större skördar. Det blir allt viktigare eftersom mycket av riset som ska exporteras och även mätta befolkningen.

De viktigaste industriprodukterna är stål, papper, textilier och livsmedel, men eftersom de smugglas varor från Singapore, thailand och Kina gör att de blir svår konkurrens för den egna industrin.
7 % av befolkningen är arbetslösa men ca 20 % har ett jobb som det inte går att försörja sig på. Dom som bor på landsbygden har svårt för att försörja sig och eftersom införandet av avgifter i skolan fullföljer inte många vietnameser skolan.
Turismen har ökat markant under 1990 talet. Hotellen har mångdubblats.
Turister kan resa nästan överallt i landet sedan 1993. År 2000 besöktes Vietnam av två miljoner utländska turister.
Fisket är också en stor tillgång. Ungefär 1,2 miljoner ton fisk är den årliga inkomsten. Tidigare ratades fisken för Vietnams ekonomiska instabilitet. Men eftersom flera andra länder har investerat i fisket har fiskenäringen ökat. Fisk och skaldjur tillhör nu Vietnams viktigaste export produkter.

Australiens Näringsliv

Fram till och med andra världskriget var ull och köttprodukter basen för landets näringsliv, pga. Merino fåret infört i slutet av 70-talet, och frystekniken uppfanns för köttprodukterna i slutet av 1800 talet.
Exporten av spannmål och socker är också av stor betydelse.
Australien är rikt på naturresurser också. Brytning av guld, silver, bly, zink, koppar och kol har sedan länge spelat en viktig roll men framför allt har man under det senaste trettio åren upptäckt nya mycket stora fyndigheter av järnmalm bauxit, tenn och nickel.
I Australien finns också ca 10 % av världens uran till gångar och olja och naturgas. Japan är största köparen av mineraler.
Turismen är mycket viktigt och hotell byggs hela tiden. Japan, Asien och Holland är några av de länder som investerar i turismen.
Japan är de land som bidrar med flest turister.
Australien är världens största ull producent med sina 100 miljoner får (1997).
Fåren kan överleva på torra marker och den bästa ullen kommer från just dom som har betat på torra ställen. Nötkött är också en stor export vara till övriga världen. Till USA och Japan är exporten högst.

Befolkning Vietnam

Invånare: ca 80 miljoner
Invånare/km:236
Andelen invånare i städerna: ca 20%(2001)
Födelsetal:2,0%(1999)
Dödstal:0,6%(1999)
Naturlig befolknings tillväxt:1,4%(1999)
Beräknad medellivslängd: män 66 år, kvinnor 71 år(1999)
Skolgång :i princip obligatorisk i fem år
Läs- och skrivkunnighet:93%(1999)
Folkgrupper: Vietfolket utgör ca 85 % av befolkningen. Kineserna, Tay ,Muong har vardera 1-2%,dessutom finns ett sextiotal andra folkgrupper.
Språk: vietnamesiska (Kinh) samt många minoritetsspråk
Nationalitetsbeteckning: vietnames

I Vietnam bor de ungefär 80 miljoner invånare. Mest människor bor de på landsbygden (ca 75 %) varav 85 % är vietnameser,5% utgör kineserna resterande 10% utgör minoritetsfolken Hmong, Muong och khmer.
Vietnam har som lag att om man får mer än två barn får man straffskatter eller avsked från statliga tjänster. Detta har dom för att hålla nere folkökningen som räknas fördubblas dom inom 35 år.
Nästan alla pratar språket vietnamesiska (Kinh) men de finns även en del minoritets språk.
Befolkningen består mest av unga, hela 15% är under 15 år.
Folket i Vietnam är väldigt vänliga och nyfikna. En rolig sak att veta om kulturen i Vietnam är att dom säger inte tack så mycket som australiensare eller övriga världen gör. Så när du gör en tjänst åt en vietnames får du inte bli upprörd om du inte får ett tack. För att då är du ansedd som en nära vän eller en i familjen.
Kroppsspråket är väldigt annorlunda t.ex. i hälsningar så skakar man aldrig hand mellan man och kvinna. Men att gå arm i arm mellan kille och kille eller tjej och tjej är helt accepterat.
Något som ses väldigt oartigt är att använda fingrarna när man T.ex. ska vinka någon till säg eller peka vart man ska gå någonstans.
Dom flesta vietnameser är buddister ca 65-70%.

Befolkning Australien

Invånare:17 miljoner
Invånare/km:2,4
Läs- och skrivkunnighet:99%
Befolkningstillväxt per år:1,2%(1999)
Medellivslängd: Män 75,4 år, kvinnor 81,1år
Barn per fertil kvinna:1,82

Det bor ca 17 miljoner personer i Australien. Urbefolkningen kallas Aboriginer, men dom utgör bara 0,5% av total befolkningen.
Aboriginerna har fått egna reservat att leva i och har tyvärr inte blivigt så väl bemötta.
Storbritannien kom till Australien 1788 och sen dess har aboriginerna bara minskat.
Det bor bara 2 invånare/kvadratkilometer och nästan 70 % bor i sydöstra Australien där dom finns största städerna.
I mellersta och västra landet är medeltalet bara 0,1 invånare/kvadrat km. Det är upp till 50 mil mellan gårdarna.
Det är mest Européer som bosätter sig i Australien. Myndigheterna har nämligen inte velat ta emot färgade.
Medans de flesta flyktingar kommer från Vietnam och thailand. Opera huset i Sydney är världskänt. Det består av en av fyra toppar och ligger precis vid vattnet. Det ritades av en dansk arkitekt.1973 stod de klart, men det blev inte riktigt som arkitekten tänkt sig eftersom i mitten av arbetet blev de pengar brist och de blev en del nedskärningar. Dom flesta av befolkningen är kristna 74% .

Klimat/Natur Vietnam

Vietnam har ett tropiskt klimat, mycket regn och väldigt fuktigt vilket beror på att det ligger i den tropiska regionen. Medeltemperaturen är 26-29 grader.
2. Väder och årstider varierar mellan olika landsdelar. Mest nederbörd faller mellan april och oktober. Vinter vindar från Kina till landets norra delar gör att temperaturen kan sjunka nattetid till 0 gradigt i trakterna kring Hanoi.
Pga. Människan så täcks numera bara 20 % av landet av skog. Vietnam kriget mot USA (1960-1975) vållade stor skada på växtlivet. Man besprutade hela 16 % av Sydvietnam med agent orange och andra växtgifter som är mycket farligt för både djur, växter och människor. Plus att amerikanska krigsmaskiner har skövlade och förstörde. Ännu idag skövlas de ungefär 2000 kvadrat km skog per år och man befarar att all skog kommer att försvinna om man fortsätter.
Det finns också stora miljöproblem. Kemiskt avfall och en del tungmetaller tros pumpas in i huvudstadens Hanois sjöar och floder.
Man har även ökat användningen av besprutningsmedel och konstgödsel som är en fara för folkhälsan.
Vietnam har ett väldigt rikt djurliv. Dom har 215 arter däggdjur som man känner till, vetenskapen hittar hela tiden nya djur. Däribland T.ex. Kragbjörn, leopard, trädleopard m.m. Det finns också över 500 arter häckande fåglar.
Man har 9 nationalparker i landet.
Klimat/natur Australien

Australiens klimat är väldigt växlande. Dom har t.ex. olika årstider som ”the wet” och”the dry”.
Årstiden ”the wet” börjar i slutet av november och pågår till april. Då regnar de häftigt och att det åskar är inte ovanligt.
”The dry”, då regnar de inte alls och det är väldigt varmt och torrt med stor risk för bränder.
I norra Australien är klimatet tropiskt och alltså en regn period och en torrperiod. Landets klimat skiljer sig lite grann från Vietnams. När Vietnam har sin vinter (november-oktober)har Australien sommar och när Australien har sin höst har Vietnam sin vår osv.
Australien har varigt isolerat från omvärlden länge och därför har dom väldigt annorlunda djur än övriga världen. Kängurus, Koalan och Vombaterna är dom mest kända. Dom placeras i arten pungdjur.
Kängurun är det pungdjur som är mest känt. Kängurun lever på grässlätter och kan bli upp till 2m hög, den minsta är bara 15 cm .Kängurun har en liten ficka på magen där dom förvarar sina bäbisar.
Koalan lever i eukalyptus skogarna i norr. Koalan är numera fridlyst men före 1930 var det tillåtet att skjuta koalan och det utrotade dom nästan.Den tragiska verkligheten.

Tyvärr så förknippas Vietnam oftast med krig, det kan ju bero på att det har varigt krig sedan 1950 till och med 1975.
Frankrike har haft en stor inverkan på landet ,i en negativ bemärkelse sen mitten av 1800-talet.
Frankrike utnyttjade Vietnam för sitt stora utbud av råvaror.
Under andra världskriget invaderades Vietnam av japan och tillsammans med frankrike exploaterade dom landet.
Politiken dom förde ledde till 2 miljoner människor svalt ihjäl.
Kommunist partiet organiserade senare motstånd, sedan var den onda cirkeln i full gång. USA blev involverad och krigen tog inte slut förrän 1975.
Man har väldigt stor respekt för dom äldre eftersom dom har fått strida för sitt land hela sitt liv.

Sammanfattning
Jag har skrivigt om Australien och Vietnam utifrån aspekten I och U-land.
Jag har haft ganska klara frågeställningar där jag har försökt att belysa skillnaderna mellan länderna.
Australiens största tillgångar är ull, kött och spannmål. Även turismen spelar stor roll.
Vietnams näringsliv präglas av ris och gummi och skiljer sig från Australien med at det finns stora tillgångar av fisk och skaldjur.
Med tanke på att Australien är ett så stort land har dom i stort sätt alla klimat. Dom har öken. Tropiskt klimat, snö och regnperioder m.m. Landet har även olika årstider, inte som våra utan dom är helt tvärt emot, vinter när vi har sommar och vår när vi har höst.
Vietnam ligger i den tropiska regionen och har därför i nästan hela landet subtropiskt klimat. Det...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den Orättvisa Världen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-15]   Den Orättvisa Världen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5680 [2024-07-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×