Etik & livsfrågor

9 röster
93699 visningar
uppladdat: 2009-10-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Studieenhet 2 - Etik & livsfrågor

Etiska frågeställningar och inställningstaganden

Värdekonflikt: betyder att två eller fler värden står mot varandra

Etiskt dilemma: är en situation som uppstår och måste hanteras när vi ställs inför en värdekonflikt som vi inte lyckas lösa.

Det kryllar av exemplar på värdekonflikter inom vården. Det jag vill ta som exempel är en konflikt som lyser av sin närvaro.

Albert är en rollstolsbunden man på 75 år, han har 2 barn och är änklig sedan 3 år tillbaka. Albert är klar i huvudet och finns på äldreboendet Klint enbart för att han inte klarar av vardagen rent fysiskt. När Albert frågar personalen om någon av dem kan följa med honom ut på en promenad för att ta lite frisk luft får han alltid höra att det är ont om tid.

Vikarien Elin får i uppgift av personalen att städa förrådet på avdelningen. När Albert sedan kommer till henne och frågar om hon kan följa med honom ut på en promenad och att den inte behöver vara så långt då bestämmer sig Elin för att ta ut Albert på en kort promenad och ta städningen efteråt. När Elin och Albert är tillbaka från promenaden blir hon utskälld av Ulla, en av ordinariepersonalen som anser att Albert kunde ha väntat tills Elin städat klart förrådet och sedan kunde man kanske ta ut Albert på en promenad om det fanns tid.

Det är viktigt att få förrådet städat, och det är en uppgift som hör till mitt arbete som vårdpersonal men vad är viktigast? Tinget förrådet som ska städas eller Albert människan som har ett behov? Min huvudsakliga uppgift är omvårdnad, att ta hand om vårdtagaren/brukaren och se till dess behov. Tyvärr så är det inte all vårdpersonal som tänker/prioriterar på det sättet. För Ulla var städningen av förrådet mycket viktigare, det var ju så man alltid har gjort. Här kolliderar tiden och omsorgen med varandra vilket inte bara skapar en värdekonflikt utan också en konflikt mellan personalen och dess värderingar.

För Ulla så struntade Elin i det viktiga, städa förrådet, och prioriterade Alberts promenad som man kunde ha väntat med till efter man har utrett alla de vardagliga sysslorna. Ulla sätter tinget före människan. Elin däremot kände att hon gjorde det rätta hon prioriterade rätt när hon tog Alberts promenad före städningen för henne var omvårdnaden hennes huvudsakliga uppgift.

Konsekvenserna är många. Om man skulle ha agerat som Ulla tyckte var "rätt" då hade förrådet blivit rent och städat men då hade det inte funnits tid kvar för Albert som hade fortsatt att gå runt och vara ledsen och känna sig illa till mods och instängd. Albert kan känna också att han har hamnat i underläge och kan må dåligt över att han behöver hjälp med en så enkel sak som att gå ut och ta en promenad vilket kan leda till depression.

Om man nu istället ska se över konsekvenserna av Elins handlande så förblev förrådet ostädat men däremot så fick Albert sin promenad, han mår bra efter promenaden. Elin känner att hon har skött sitt arbete som hon ska.

Själv tycker jag att det är en värdekonflikt som faktiskt möter oss över allt inom äldreomsorgen. Och det som är den skrämmande delen i det hela är faktiskt att "Ullorna" är tyvärr många fler än de som känner till sin huvudsakliga uppgift inom vården. Tyvärr missar vi många gånger att vår huvudsakliga uppgift är omvårdnaden och inte städningen. Som vårdpersonal ska man sätta vårdtagaren som prioritering nr 1. För mig var Elins agerande det "rätta" hon sätter människan och dess behov i centrum och det är vad vården handlar om tycker jag. Jag hade absolut gjort det samma som Elin.

Ur alla de tre etikteorierna kan man nog komma fram till att Elins handlande var "rätt". Tänker man konsekvensetik så var målet med Elins handlande är att Albert skulle få sin promenad för att må bra men målet för henne var också att sköta sitt arbete och uppnå det som är målet med hennes insatser inom vården vilket också gör att man bedömer det hon gjorde som en rätt handling.

Pliktetik, som vårdpersonal har man många plikter i sitt arbete. Här bröt inte Elin mot en bland alla hennes plikter i arbetet nämligen vårdtagarens/brukarens självbestämmande och integritet och detta gör att man bedömer hennes handlande som en rätt handling.

Sinnelagsetik, Elins avsikt var att sköta sitt jobb och göra en människa glad, därför anser jag att detta gör att man bedömer det hon gjorde som en rätt handling.

Vården och arbetet inom vården är fullt av värdekonflikter. Tid, rutin, empati och omsorg är viktiga värden inom vården. Konsekvenserna av sådana värdekonflikter kan t.ex. vara att vårdaren ställs inför många val som kanske väger lika mycket, väljer man "rätt" då löser man konflikten och vad är det som räknas då? Det jag anser är rätt eller det omgivningen ser som rätt? Löser man däremot inte konflikten då ställs man inför ett etiskt dilemma.

Elin i min historia t.ex. är bara vikarie situationen ställer henne mellan två svåra val, att göra det hon blir tillsagd att göra eller det hon prioriterar och är där till för?

Hade hon gjort det hon blivit tillsagt att göra, städa förrådet, så hade för det förs...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Etik & livsfrågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-10-26]   Etik & livsfrågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58353 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×