Uppgift Etik och livsfrågor -Livsåskådning

3 röster
17428 visningar
uppladdat: 2011-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Uppgift Etik och livsfrågor  -Livsåskådning

Buddhismen

Buddhism eller Buddha Dharma (Buddhas väg) är ett praktiskt levnadssätt och en religion med ursprung i Indien. Buddhismen grundades för cirka 2500 år sedan av prins Siddhartha Gautama av Shakyaklanen. Prins Siddhartha nådde under intensiv meditation i Bodh Gaya, en liten ort söder om Gaya i Bihar, något som beskrivits som uppvaknandet eller upplysningen och blev genom detta känd som en Buddha, en som nått perfekt kunskap.

Buddhismen som begrepp kan tolkas som ett paraply över tre stora utvecklingslinjer:

1) Theravada d.v.s. " de äldres lära". Det är theravada som kan betraktas som en ursprungliga buddhismen och som omfattar buddhismens centrala lära utan påbyggnader, och det är den form som presenteras i det allmänna kapitlet om buddhismen. I dagens Indien kan theravada betraktas som utdöd. Ett annat namn på den ursprungliga buddhismen är Hinayana, "den lilla farkosten". Med att farkosten är liten avses, till skillnad från "den stora farkosten", att denna buddhismen erbjuder befrielse från återfödelsernas kretslopp endast för ett fåtal, som i princip borde vara lika värdiga som buddhan själv, man kunde säga att det är en elitistisk väg.

2) Mahayana, "den stora farkosten", avser att kunna ge befrielse åt större skaror. Mahayana tillför buddhismen en del nya element och tankegångar. Till skillnad från hinayana introduceras här också gudar. Mahayana är idag inte en indisk religion och förbigås därför här. Det är emellertid inte alltid lätt att dra en distrikt gräns mellan hinayana och mahayana.

3) Vajrayana, "diamantfarkosten", varmed i praktiken avses tibetanska buddhismen, som är en starkt tantrisk form av mahayana, dock så särpräglad speciellt vad gäller riterna att det är motiverat att se den som en särskild kategori. Vajra brukar översättas med åskvigg, ibland med diamant, åskviggen avser destruktion och alltså den icke- existens som utgör nirvana.

Buddhismen ses traditionellt som en väg att genom meditation uppnå insikt i tillvarons ytterste verklighet och genom detta nå frihet från lidande i världens eviga cirkel av återfödelse. Idag är buddhismen majoritetsreligion i nästan hela Sydostasien, samt i Mongoliet, Tibet och i andra centralasiatiska områden. Antalet buddhister i världen uppskattades år 2000 till mellan 230 och 500 miljoner.

Buddhas mål var att hjälpa kännande personer att göra slut på sitt lidande i överensstämmelse med Karma-lagarna, genom att inse den sanna naturen av fenomen och därigenom undgå cykeln av ofrivilliga pånyttfödelse (reinkarnation). Blan de metoder buddhister använder för att uppnå detta mål är etiska regler.

De fem vanligaste reglerna är:

1. Att inte döda - utan värna allt liv

2. Att inte ta det som inte är givet - utan respektera andras ting

3. Att inte ägna sig åt olämplig sexualitet - utan vara omtänksam och ansvarsfull

4. Att inte ljuga - utan att tala sanning

5. Att inte orsaka att andra människor missbrukar droger, eller själv missbruka dem - utan

hålla sinnet klart

Sedan finns även:

1. Att inte tala om andras fel - utan vara förstående och medkännande

2. Att inte upphöja sig själv och nervärdera andra - utan övervinna egna brister

3. Att inte undanhålla andlig och materiell hjälp - utan fritt ge när så behövs

4. Att inte hänge sig åt vrede - utan vara överseende

5. Att inte smutskasta de tre juvelerna - utan upprätthålla dem

De fem första är traditionellt avsedda för lekmän men man kan även ta till sig de fem senare, då de som är monaster praktiserar så många som 227 regler.

Med sin första predikan satte Buddha det som kallas lagens hjul i rörelse, och han predikade om de fyra ädla sanningarna, som kom att utgöra grunden för hela hans lära.

De fyra sanningarna är:

"Det finns lidande i världen", "orsaken till lidandet är begäret", "begäret kan och måste utplånas", "vägen till att släcka begäret är den 8-faldiga vägen".

Den åttafaldiga vägen innebär:

1. rätt kunskap eller insikt

2. rätt ändamål eller föresats

3. rätt tal

4. rätt uppförande eller agerande

5. rätt sysselsättning eller ett levebröd som leder till frälsning, allra helst ett liv i kloster

6. rätt bemödande

7. rätt medvetande eller självbehärskning

8. rätt meditation

Det första steget inom de flesta former av buddhism fordrar traditionellt att ta sin tillflykt - som underlag för sitt religiösa utövande - till de tre juvelerna. De lyder: "Jag tar min tillflykt till Buddha, jag tar min tillflykt till Dharma, jag tar min tillflykt till Sangha".

Precis som i religionerna överlag är en sådan bekännelse viktig; den berättar om trons viktigaste grundstenar. Buddha, grundaren, föregår med exempel och är en god lärare.

Dharma, läran, erbjuder vägledning och Shanga, församlingen av buddhister, stöder den andliga utvecklingen och ger trygghet.

Dessa tre brukar liknas vid läkaren, läkemedlet respektive sjukvården.

b)

Buddha undervisar om 84000 olika typer av störande känslor och till dem utgår 84000 sjukdomstyper. Sjukdomsläran talar om mot svarande 404 sjukdomar indelade i 4 grupper.

1) Det finns 101 olika sjukdomar som uppkommer genom karma, med orsaker i tidigare liv.

2) 101 sjukdomar har sin orsak i detta livet. Orsakerna kan spåras till en tidigt tidpunkt i livet, men sjukdomen manifesterar sig långt senare. Man talar om ett sjukdomsförlopp i tre faser, formation, ackumulation och manifestation. Man använder sig av en analogi med regn. Moln börjar samlas, först närmast omärkligt for att sedan bli synliga och när en kritisk punkt nåtts och omständigheterna är de rätta uppkommer regn.

3) 101 sjukdomar som orsakas av andar och demoner och

4) 101 typer av ytliga sjukdomar, så kallade eftersom de har sina orsakar i felaktig kost och livsföring och inte kräver någon medicinering.

Ohälsa är obalans. Obalansen kan uppkomma genom felaktig kost, på grund av klimatfaktorer, demoner, gift eller ogynnsamma astroligiska omständigheter. Läkarens uppgift är att med hjälp av örtmediciner och dietföreskrifter återsälla balansen mellan kroppens vätskor.

Sjukdomar "drabbar" oss inte enligt den tibetanske läkaren. Sjukdomar ingår i den väv av meningsfulla sammanhang i vilka vi lever. Förutom sådana faktorer som diet, klimat och liknande orsaker till sjukdomar finns också djupare orsaker. Genom våra handlingar skapar vi karma som i sin tur kan orsaka sjukdomar. Läkaren och laman hjälper patienten att se

sjukdomens "djupare innebörd" och vad vi kan lära av att vara sjuka. I den tibetanska buddhismen talar man om att förvandla motgångar till hjälpmedel på vägen till upplysningen.

Orsaken till att vi skapat dålig karma är att vi handlat i ett tillstånd förmörkat av "störande känslor" som hat eller girighet. Vår spontana intelligens, rig, är fördunklad av okunnighet, marigpa. Ma är negationen av rig. Meditationerna syftar till att rena sinnet från de "störande känslorna". Vanligtvis ordineras den sjuke att meditera över Dorje Sempa. Första steget i meditationen är att man visualiserar den tibetanska stavelsen ham vilande på en sol och månskiva. Ur stavelsen ham växer bilden av Dorje Sempa fram, sittande i lotusställning på den mediterandes hjässa med en klocka i ena handen och en dorje i den andra. Från Dorje Sempa kommer ett läkande nektar som rinner ned genom vår hjässa och fyller vår kropp.

Dorje är en symbolistiskt och rituellt föremål som används inom den tantriska buddhismen för att sönderdela okunnighet och befria insikten.

Den viktigaste undersökningsmetoden, som tibetanska läkare använder är en avancerad pulsdiagnostik för att spåra obalans i kroppen. Andra metoder som används är bland annat urinanalys.

De vanligaste behandlingsmetoderna är diet och medicinering av olika slag, där örtmedicin ingår. Andra behandlingar är ändrad livsföring och olika typer av fysisk terapi, där en av metoderna heter golden hammer, den kan liknas vid en form av akupunktur.

c)

För att hålla en god balans i kroppen går jag varje dag för en timme en promenad med mina hundar, om jag har liten tid går jag till en fittness studio och träna liten.

Jag äter mycket frukt och grönsaker, dricker mycket mjölk och örtte olika sorts, och mycket vatten. Om att avkoppla, läsa jag en bok, träffas med mina vänner eller gör en bad med lavendelolja. För att jag kan avkoppla , jag gillar att lyssna på klassisk musik, detta kan man jämföra med meditation.

d) Socialtjänstlag...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Uppgift Etik och livsfrågor -Livsåskådning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-01]   Uppgift Etik och livsfrågor -Livsåskådning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59003 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×