Fågelinfluensa

1 röster
4509 visningar
uppladdat: 2010-02-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sammanfattning

Denna uppsats har jag valt att göra då min nyfikenhet och intresse för fågelinfluensa behövde stillas. Forskare har länge fruktat att fågelinfluensan skall bryta ut till en influensa pandemi och medias uppblossning av ämnet vid årsskiftet 2005/2006 var ännu en anledning till att färdigställa detta arbete.

Syftet med detta arbete är att kunna redogöra för vad fågelinfluensa är, hur stor inverkan har den på oss svenskar, och sen kunna ge en råd i hur man kan skydda sig mot den samt vad man bör tänka på om man reser utomlands. Och sist vad har svenska myndigheter gjort för att förebygga att en pandemi bryter ut.

Innehåll

Inledning. 4

Bakgrund. 4

Syfte/avgränsning. 4

Frågeställning. 4

Metod. 4

Avhandling. 5

Resultat 5

Diskussion. 6

Slutsatser 6

Källförteckning. 7

Inledning

Inledningsvis kommer bakgrund samt syfte/frågeställningar och avgränsning att presenteras.

Bakgrund

Anledningen till att jag valt detta ämne är för att forskare har länge fruktat att fågelinfluensan skall bryta ut till en influensa pandemi, som skulle innebära ett stort hot mot mänskligheten, samt att jag inte tror att någon har kunnat undgå frågan som väckte stor oro hos människor då den vid årsskiftet 2005/2006 var huvudrubrik på alla stora löpsedlar kvällstidningar samt nyhetskanaler.

Syfte/avgränsning

Syftet är att kunna redogöra för vad är fågelinfluensa, hur stor inverkan har den på oss svenskar, jag kommer att avgränsa undersökningsområdet till Sverige för att uppsatsen inte ska bli allt för stor och komplicerad att relatera till.

Frågeställning

Nedan avses frågorna och dess syften att kort beskriva samt ge svar på de frågor som läsaren behöver för att kunna få en över blick i sammanhanget och ge en ökad förståelse.

  • Vad är fågelinfluensa?
  • Hur smittar fågelinfluensan människor?
  • Finns aggressiv fågelinfluensa i Sverige?
  • Finns det läkemedel som botar fågelinfluensa?
  • Vem har ansvar?

Metod

Tillvägagångssättet har varit att inhämta fakta utifrån olika källor, som presenteras i källförtäckningen, sen har jag utifrån det materialet sammanställt olika frågor som jag redovisar i resultat delen. Jag har sedan utifrån en subjektiv tolkning, släppt fram mina egna funderingar kring resultaten, fört en diskussion och sist då dragit mina slutsatser.

Avhandling

Resultat

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av ett influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och hundratals miljoner tamfåglar har dött av smitta eller avlivats de senaste åren i samband med de pågående utbrotten av aggressivt fågelinfluensavirus.

Den aggressiva formen av sjukdomen ger allvarliga sjukdomssymtom. Fågelinfluensa förkommer också som en mild form, som med tiden kan förändras och ge upphov till en aggressiv form. Utbrott av aggressiv fågelinfluensa (H5N1) har sitt ursprung i Sydostasien och spridningen har nu skett till övriga delar av Asien, det är den typen av fågelinfluensa som i vissa fall kan överföras från djur till människor (www.sjv.se). De människor som har blivit smittade, har befunnit sig i riskzonen, där det har funnits sjuka eller döda fågelbesättningar som burit på viruset. Det är viktigt att inte komma i kontakt med fåglars avföring eller saliv då det därigenom utsöndrar det smittsamma viruset (www.fagelinfluensa.info).

Många är oroliga och undra över hur omfattande spridning beräknas att vara sig i Sverige.  Man kan vara ganska lugn på den fronten, man har hittat viruset hos ett antal vilda fåglar en mink samt en gräsand, hos en uppfödare som avlat dessa för jakt syfte under 2006. Efter dessa fynd har inga andra fall rapporterats, dock kan man inte utesluta att viruset inte finns därute hos andra vilda fåglar (www.sjv.se). När det gäller frågan om läkemedel som kan bota fågelinfluensa så finns det inget sådant. Det finns inget läkemedel som botar fågelinfluensa eller annan virussjukdom. Men möjligen kan sjukdomsförloppet förkortas genom att behandla med antivirusmedicin, till exempel Tamiflu. Idag finns mycket begränsad erfarenhet av detta eftersom så få människor har blivit sjuka. Antivirusmedicin kan även ges i förebyggande syfte (www.lakemedelsverket.se).

Myndigheter som har ansvar i frågan är, Arbetsmiljöverket, jordbruksverket, krisberedskapsmyndigheten, livsmedelsverket, läkemedelsverket, smittskyddsinstitutet, socialstyrelsen, statens veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Har man några frågor kan man antigen gå in på deras hemsida och få den information man söker, eller så kan man kontakta dem på telefon, numren hittar man på respektive myndighets hemsida.

Diskussion

Utifrån de källor där jag inhämtat fakta och material har jag kunnat analysera samt fundera på hur utsatta vi svenskar är för fågelinfluensan. Svaret var ganska väntat, risken att vi människor i Sverige skall smittas är väldigt låg. Däremot är det lättare att avgöra om hur vida fåglar och djur är utsatta i större utsträckning då dom förflyttar sig mellan olika länder när årstiderna skiftar, det gör dom mer utsatta än oss människor för viruset.

Det har inte påvisats något fall för fågelinfluensa hos någon svensk person.

Anledningen till att det har påvisats hos personer i Asien är för att dom lever väldigt tätt inpå vilda fåglar och djur, man ser ofta vilda hundar och katter samt tamfåglar som tuppar och änder som springer lösa på gatorna, och detta medför att dom äter andra döda fåglar och djur då dom måste söka föda på egen hand, och där med löper en större risk att bli smittade. Detta i sin tur leder då till att kanske barn lättare kommer i kontakt med dessa djur och klappar dem som barn gör och därmed löper dem en stor risk att bli smittade.

Det som man är mest rädd för är att viruset skall mutera sig, eftersom detta kan medföra att viruset hittar nya vägar att sprida sig exempelvis från människa till människa, men inget sådant fall har påträffats (www.sjv.se). Skulle detta mot all förmodan inträffa kan det hela sluta i en pandemi, som Digerdöden på 1300 talet, eller Malaria och Aids som drabbat oss på senare tid.

Mot en tänkbar pandemisk influensa finns det nu prototypvacciner som är godkända för att snabbt bekämpa viruset och stopp dess spridning.

Slutsatser

Sammanfattningsvis så kan man nog säga, trots att medier blossade upp fågelinfluensan till ofattbara proportioner så behöver vi inte vara så oroliga då vi ligger snäppet före sjukdomen.

Vad man kan göra i förebyggande syfte är att, informera sina barn att inte röra vid vilda fåglar och djur i allmänhet. Sen bör man vara försiktig om man reser utomlands exempelvis till Asien med vad man äter och att maten skall vara ordentligt upphettad över 70 grader för då överlever nämligen inte viruset. Men det absolut viktigaste är att inte röra vid djur som ränner omkring löst på gator och platser.

För dem som bor i Sverige, har jag redogjort för att man inte behöver oroa sig med tanke på det fakta som jag har til...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fågelinfluensa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-02-24]   Fågelinfluensa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58572 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×