Flygets utveckling - från Flyer 1 till Boeing 777

20 röster
36490 visningar
uppladdat: 2010-07-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Flygets utveckling - från Flyer 1 till Boeing 777

Det första moderna flygplanet som var motordrivet och kunde flyga uppfanns i början på 1900-talet. Många anser att bröderna Wrights flygplan Flyer 1 var det första flygplanet. Det genomförde sin jungfrufärd 1903. Men det fanns många fler innan bröderna Wright som hade försökt att skapa olika flygplans liknande farkoster men inte lyckats. Redan på 1400-talet skissade Leonardo Da Vinci på ett sorts flygplan.
Jag tror att människans dröm om att kunna flyga har styrt flygets uppkomst och utveckling. I början av flygfarkosterna uppkomst, för över tusen år sedan, då man glidflög på olika sätt tror jag viljan att kunna flyga låg bakom.
På senare tid tror jag att dels viljan att kunna flyga har fortsatt utvecklingen men även andra saker. Att kunna ta sig fram fortare och över svår terräng och transportera varor kan också ha legat bakom. Jag tror också att världskrigen och armén har varit en drivande kraft bakom flygets utveckling. Eftersom om man i krig dominerade i luftrummet hade man en klar fördel.
Det går inte att få fram fakta som säger exakt varför flyget uppfanns, men jag tycker att mina anledningar känns realistiska och som om de stämmer ganska bra.

Innan flygplanet uppfanns åkte man mest båt, bil och häst och vagn. Den enda farkosten i luften som fanns innan flygplanet var luftballongen. Luftballongen användes dock mest inom nöje och till olika experiment.

Utveckling:
Flyget har utvecklats enormt från det första lilla biplanet (plan med två par vingar) som flögs i början av 1900-talet till dagens moderna jumbojetar och utvecklingen fortsätter.
Det första motordrivna flygplanet flög 36m på 12 s, det kan jämföras med flygplan som idag kan komma upp till 18000m höjd och flyga i över 2000 km/h. Det första planet drevs av en 4-cylindrig radmotor med 16 hk och var byggt av trä. Planet var instabilt och efter första flygningen blåste det omkull och användes inte mer.
Efter den första flygningen började utvecklingen ta fart i raskt tempo. 1909 flög Louis Blériot över Engelska Kanalen med ett monoplan med endast ett par vingar. Det bidrog till att de flesta flygplan åren efter byggdes så eftersom extra vingar innebär extra luftmotstånd. Men planen råkade ofta ut för olyckor och innan första världskriget bröt ut infördes biplanen igen. Kriget skyndade på utvecklingen enormt och när kriget var över fanns det flygplan som flög i över 200 km/h. Efter första världskriget var många europeiska länders ekonomi svaga och utvecklingen fortsatte inte i lika snabb takt.  Eftersom det fortfarande var oroligt i Europa satsade flera länders militär på att utveckla flygplan som kunde ge luftherravälde.
När andra världskriget bröt ut ville båda sidorna ha luftherravälde därför utvecklade så snabba plan som möjligt som även var så manöverdugliga som möjligt. De första jetmotorerna utvecklades under kriget och jag tror att många såg deras potential och därför är jetmotorer de vanligaste motorerna idag. Efter kriget fortsatte utvecklingen, motorerna utvecklades och hastigheterna ökade. Några år efter kriget flög flygplanen så snabbt att de bröt ljudvallen.

Flygets utseende har utvecklat mycket genom åren. Om man jämför de första flygen med de vi har idag var de första väldigt fyrkantigt utformade medan nu är de mer strömlinjeformade, för att få så lite luftmotstånd som möjligt.

Det senaste inom flygets utveckling är att utveckla stealth flygplan som inte syns på radar.

Sverige har varit ett ledande land inom utvecklingen av flygplan. SAAB har bland annat utvecklat JAS 39 gripen och många fler flygplan. Jag tycker att det är ganska intressant att Sverige som är ett litet land har varit så ledande inom en sådan stor teknisk utveckling.

Framtiden:
Jag tror att flyget kommer att fortsätta utvecklas i framtiden. Jag tror att fokusen kommer att ligga på säkerheten, hastigheten men framförallt på miljön.
I nuläget drivs flygplan enbart av fossila bränslen som släpper ut mycket koldioxid. Ungefär 2 % av de globala och 10 % av de svenska koldioxidutsläppen kommer från flygplan. Jag tror att man måste uppfinna ett miljövänligt flygbränsle. Om man skulle göra det tror jag att vi människor skulle kunna fortsätta flyga som vi gör idag, eller mer, eftersom naturen och miljön inte kommer att påverkas lika negativt.
Flygplanets konstruktion tror jag inte kommer att utvecklas drastiskt i framtiden, eftersom jag tror att det inte går att förändra den så mycket mer. Det skulle vara om man gör kroppen lättare så att det går åt mindre bränsle. Ju mindre bränsle det går desto bättre för miljön och människorna eftersom det då skulle bli billigare att flyga.
När flygplanet ökar hastigheten ökar också luftmotståndet. Jag tror att om man ändrar flygplanets konstruktion ändrar man den så att luftmotståndet minskar så mycket som möjligt, eftersom då hastigheten kan öka utan mer bränsle.
Jag tror att flyget kommer att användas i framtiden. Men jag tror att man kommer att använda det på ett annat sätt, i alla fall ur miljösynpunkt. Jag tror att man inte kommer att ta flyget kortare resor, som t.ex. inrikesflyget, utan istället ta tåget och flyga mer sällan. Jag tror att inrikesflyget kommer att ersättas med höghastighetståg.
Jag tror att vi människor måste ändra hela vårt sätt att använda flyget, om inte ett miljövänligt bränsle uppfinns eftersom det som finns nu förstör miljön. Det kommer i sådana fall påverka hela samhället om vi slutar flyga.
Jag tror inte att någon ny uppfinning kommer att ersätta flyget i framtiden. Istället tror jag att vi kommer att gå ett steg bakåt i utvecklingen om oljan tar slut.

För- och nackdelar:
Det finns både fördelar och nackdelar med flygplan. En fördel är att man kan ta sig fram mycket fort, över vatten och annan terräng. För i tiden om man t.ex. skulle åka över Atlanten fick man åka båt i flera dagar, nu kan man åka flyget bara några timmar. Men för att kunna flyga så fort behövs mycket bränsle, som då blir en nackdel. Bränslet är mycket skadligt för miljön och naturen och bidrar till växthuseffekten. Bränslet påverkar jordens ozonlager, speciellt de som flyger på de allra högsta höjder.  
Jag tror att ett miljövänligt bränsle måste uppfinnas för att vi ska kunna fortsätta flyga. Jag tror att man inte har uppfunnit det tidigare för att förr i tiden var man inte medveten om miljöförstörningen, så som vi är idag.
Det är ganska säkert att flyga, det är mindre risk att krascha med ett flygplan än vad det är med en bil. Men när ett flygplan väl kraschar blir det oftast mycket allvarligt och omfattande än om man kraschar med en bil.
Att flyget har utvecklats mycket är en fördel, men precis som nästan allt har det nackdelar. Att flyget har utvecklats har även bidragit till teknikens utveckling av andra flygfarkoster som t.ex. rymdraketen och helikoptern. Flygets utveckling har även gett oss mer kunskaper om luftmotstånd och hastigheter. Men att flyget har utvecklats i krig har ju blivit en nackdel, eftersom flygbombningar blev allt vanligare och har dödat många människor.

Hur flyget fungerar:
Det finns många faktorer som gör att flygplanet kan flyga. Vingarnas form och motorerna är de viktigaste.
För att få ett flygplan att lyfta måste en kraft som är större än jordens dragningskraft påverka i motsatt riktning. Jordens dragningskraft vill dra ner planet alltså behövs en kraft som vill få planet uppåt. Vingarna skapar en lyftkraft som är beroende av hur mycket luft som vingen flyttar nedåt och vilken fart luften får.
För att ett flygplan ska fungera och lyfta måste planet generera en lyftkraft som motsvarar samma tyngd som planet, eller mer. När flygplanets vinge pressas framåt mot luften accelererar luften eftersom vingens framkant är högre än bakkanten. Denna kraft motsvarar en lika stor motkraft på vingen, kraften heter lyftkraft.
För att få lyftkraften behövs motorer. På äldre flygplan användes propellermotorer men nu för tiden används mest jetmotorer.
Motorn pressar ihop luften i en brännkammare där det sen sprutas in flygfotogen, flygets bränsle. Luften och bränslet åker in i en turbin och expanderar. Turbinen tar tillvara på lite av energin som bildas för att kunna driva en kompressor. Energin som turbinen inte tar vara på blir till drivkraft.
Med aerodynamikens lagar kan man beräkna lyftkraften hos en vinge och vad luftmotståndet blir. På så sätt får man reda på hur vingen behöver byggas och hur mycket bränsle som kommer att gå åt.

Tidslinje:
875: Ibn Firnes flyger den första kontrollerade glidflygningen.
ca 1480: Leonardo Da Vinci skissar på flygmaskiner.
1891: Otto Lilienthal börjar sina försök att flyga, han lyckades inte riktig. Han var en stor inspirationskälla till bröderna Wright.
1903: Första flygningen med motordrivet flygplan av Bröderna Wright. De flög 36 m på 12s.
1909: Fransmannen Louis Blenat flög över Engelska Kanalen.
1909-10: Första svenska flygplanet byggs.
1919: Första reguljärflyget, mellan London-Paris.
1931: Det första 4motoriga flyget byggs. Det kan ta 16 passagerare och flyga på 2000 m höjd.
1914-18: Första världskriget bidrar till utvecklingen. Nu finns det plan som går i 200 km/h.
1936: Sveriges första stora flygplats, Bromma, invigs.
1939-45: Andra världskriget bidrar till en snabb utveckling, planen kan nu flyga i 650 km/h.
1939: Det första jaktplanet med jetmotor byggs av tyskarna.
1947: Flygplanet Bell X-1 blir det första flygplanet att bryta ljudvallen. Det flög i kontrollerade former i 110...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flygets utveckling - från Flyer 1 till Boeing 777

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2018-01-17

    Inte den bästa källan för information och texten är lite knasig men bra ändå.

  • Emal Ahmadi 2019-01-07

    Det är bra men det är lite konstigt och skrivit fel av historia böcker.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2010-07-12]   Flygets utveckling - från Flyer 1 till Boeing 777
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58757 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×