Evolution och religion.

5349 visningar
uppladdat: 2012-10-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Våra kunskaper om evolutionen och om de abrahmatiska religionerna.

Enligt vad forskarna har forskat fram tills idag så är det någon av dessa fyra teorier som berättar hur livet blev till. Den första teorin är Ursoppeteorin, den teorin testades av Stanley Miller och Harold Urey. Experimentet utfördes år 1953 och kallas för Miller-Urey exprimentet. Det som Miller och Urey gjorde var att använda vatten, metan, ammoniak, koldioxid och väte för att skapa en konstgjord atmosfär som liknade den som fanns på jorden när livet började.

Nästa teori är att livet kom från rymden, den så kallade panspermiteorin. Panspermiteorin är helt enkelt att encelliga bakterieliknande anareoba organismer kom med meteoriter från rymden och kraschade på jorden.

En annan teori om hur livet uppstod är att i djuphaven omkring varmvattenkällor där det var de bästa förhållande för liv att uppstå. För nere i djuphaven är det ett enormt tryck, nära varmvattenkällor är det väldigt varmt och ur källorna sprutar mineraler ut. Alla dessa faktorer behövs för att skapa molekyler som sedan kan bilda en cell t.ex.

Den sista teorin är att livet uppstod i jordens berggrund eftersom det varmt, där fanns de mineraler som behövdes och så var det skyddat från strålning, blixtar och annat hemskt på jordens yta.

Det första levande organismen var den anareoba encelliga organismen. Den levde helt utan behov av syrgas. Det som utvecklades från den anareoba organismen var bakterier som också var anareoba men mer utvecklade helt enkelt och det som gjorde att de blev mer utvecklade var slumpvisa mutationer som gjorde att bakterierna passade in bättre i miljön(slumpvisa mutationer som passar in i miljön är det som gör att evolutionen går framåt, och det är slumpvisa mutationer som har tagit fram människan från encelliga anareoba organismer). Det som utvecklades efter bakterier var cyanobakterier som lever på koldioxid under denna utvecklig gäller som alla andra, att det var en slumpvis mutation som passade in i miljön. Sedan utvecklades eukaryoter som var de första cellerna med cellkärna och organeller, än en gång så var det en slumpvis mutation som gjorde så de utvecklades. Efter de eukaryota så utvecklades det genom slumpvis mutation flercelliga organismer som t.ex. alger. Det utvecklades trilobiter från flercelliga organismer, som var ett av de absolut första ´´djur´´ om man inte räknar de flercelliga organismerna. Längre fram så utvecklades det genom slumpvisa mutationer som alla andra djur, nämligen pansarmunnar. Pansarmunnar var det första djur som hade ryggrad. Från pansarmunnar så utvecklades det fiskar och från fiskar så utvecklades det grodfiskar och kvastfeningar(allt tack vare slumpvisa mutationer som stämde in i miljön). Grodfiskarna fortsatte sedan att utvecklas till groddjur som var de första djuren som gick upp på land tack vare slumpvisa mutationer. Groddjuren var fortfarande beroende av vatten men kräldjuren som utvecklades från groddjuren genom slumpvisa mutationer kunde leva helt och hållet på land. Sedan utvecklades den mest karaktäristiska gruppen djur från kräldjuren, alltså dinosaurierna. Men det utvecklades också andra arter från kräldjuren t.ex. fisködlor, däggdjursödlor och sköldpaddor. Allt detta hände tack vare slumpvisa mutationer som passade in i deras miljö. Archeopteryx utvecklades från dinosaurier och sägs vara den felande länken mellan dinosaurierna och fåglarna. För fåglarna utvecklades från Archeopteryx genom slumpvis mutation så klart. Men tillbaka till däggdjursödlorna. däggdjuren utvecklades nämligen från däggdjursödlorna. Bland dessa däggdjur så utvecklades apor som tillslut utvecklades till människor. Allt detta skedde genom slumpvisa mutationer som gjorde djuret bättre anpassat i den miljö den levde i, detta är evolutionen.

Judendomens, kristendomens skapelseberättelser är helt och hållet överens. Islam har en del olikheter angående hur Gud skapade världen som jag tror är verkliga/riktiga/sanna, dock är de i stortsätt lika. De är överens över att Gud stegvist skapade världen på 6 dagar, men Islam håller inte med om att han vilade på den sjunde dagen. ( Gud är mäktig och behöver dock inte vila). Gud skapade mannen genom att ta lera, och forma leran till en mansfigur därefter blåste Gud liv i den ( själen). Kvinnan skapades sedan utifrån ett revben från mannen. Men sedan så var Adam och Eva o lydiga när Gud förbjöd de att äta utav ett äppelträd och därför blev de utvisade från paradiset, och då skickade Gud de till jorden där de skulle föröka sig. När de hade förökat sig så skapade gud andra/olika organismer, som människor kunde härska över. Enligt kristen domen och judendomen så är trädet fult av kunskap, gud ville inte att de skulle äta det och få kunskap. Så de inte kunde se vad som är rätt och fel samt kunna tänka själva. Det kan vara samma sak i islam men inte säkert. Gud skapade en människa på ett perfekt sätt, där människan kan tänka, se, smaka, känna och röra sig. Människan är så pass perfekt att de inte går att tro på en slump och evolutionen. På arabiska står det att kristna blev skapade av lera medans på svenska står det att de blev skapade av en droppe säd, så det är olika när man läser det. Informationen är olika i olika språk, de sammanfattar det på olika sätt. Igenom alla dem här religionerna så ska man respektera varandra som ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Ulf Lillängen(biolog/lärare inom biologi),hans anteckningar. NE, http://www.ne.se/ Insikt biologi 1, sid. 34, 36-37, 50-51. https://docs.google.com/a/consensum.se/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=139e7d91a66ef918&mt=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D7527e36320%26view%3Datt%26th%3D139e7d91a66ef918%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h7d037rl0%26zw&sig=AHIEtbScgh-os_ljmNa-9bF16Jg-bcI6rQ Religion och sånt samt anteckningar ifrån Marie Larsson(Religions lärare).

Kommentera arbetet: Evolution och religion.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2012-10-04]   Evolution och religion.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59139 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×