Datorns påverkan på samhället

1 röster
2865 visningar
uppladdat: 2013-05-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Datorns påverkan på samhället

I dagens samhälle är användandet av datorer synnerligen väl utbrett. Världen genomgår än en gång en större förvandlingsprocess och tycks krympa på samma sätt som när de stora oceanångarna en gång vidgade våra vyer, eller som när telegrafen introducerades. På samma vis binder nu datorerna samman vårat samhälle. Stora delar av världen är integrerad och man kan både handla och byta information med människor på andra sidan jordklotet med några enkla knapptryck, och detta utan att ens behöva röra sätesmuskeln!På 1960-talet började amerikanska forskare på allvar att bygga datorer och att utveckla grunderna till det som vi idag känner som Internet. Dåtidens datorer var dock långt ifrån dagens nätta och portabla skapelser då de till en början ockuperade hela kubikarean i flertalet rum. Internet började utvecklades i samma veva som ett verktyg för militär och forskare över USA att byta information med varandra. I princip kan man påstå att Internet både skapades och färdigställdes då eftersom det än idag bygger på precis samma grunder som det gjorde för 40 år sedan medan datorn har utvecklats på alla tänkbara punkter genom åren. I början av 80-talet lanserades så persondatorn och helt plötsligt var datorer inte längre något som bara existerade i den lilla kufiska forskarsfären och i Sci-Fi filmer, utan något som var man kunde ha hemma – och det till ett rimligt pris. Det dröjde dock till brytpunkten mellan 80 och 90 -tal innan persondatorn (eller hemdatorn som den också benämns som) fick riktigt stort fotfäste. Swipnet AB var 1991 det första företaget i Sverige (och också ett av de första i världen) att erbjuda Internet till folket. I början gick försäljningen ganska trögt, mest på grund av priset, och de hade efter ett år bara ett par tusen användare. Ett par år senare utkristalliserade sig det första otvetydiga tecknet på vad som komma skulle när ett Internetmodem blev årets julklapp under 1995 års julhandel. Här kan man alltså säga att det som benämns som “IT-boomen” tog sin början. Vad folk då nog inte anade var att detta på bara ett fåtal år skulle förändra vårat samhälle radikalt. Från att från början ha varit ett extra tillbehör i vardagen kom persondatorn att bli en del av vardagen. Detta har medfört en hel del positiva aspekter, men också en del negativa. Det har till exempel medfört att man som medborgare har fått det närmare till myndigheter och företag, och att fler och fler samhällstjänster också kompletteras med att finnas på Internet – vilket ger människor valfrihet. En nackdel är att relativt många, och då framförallt den äldre generationen, fortfarande känner sig utanför den “nya tekniken”. Att alla direkt ska kunna ta del av något kan dock inte vara ett huvudkriterium vid införandet av nya funktioner i samhället, då skulle vi aldrig komma framåt. Det man bör koncentrera sig på är att inte utestänga någon som inte har dator från att delta i samhället på samma premisser som de som har dator. Ökad automatisering och datorisering i samhället innebär att större hänsyn behöver tas till människans samspel med tekniken. Vi möter ny teknologi i både yrkeslivet och hemmet vilket skapar ett ökat behov av användarvänlighet vid utformning av maskiner, produkter och arbetsplatser. Detta har naturligtvis skapat flertalet jobbtillfällen, men eftersom datorn har ersatt många sysslor som förut sköttes manuellt så har också många jobb försvunnit. Enligt en analys gjord av IT-kommissionen 2002 så står två förklaringsvariabler i en klass för sig när det gäller anskaffandet av IT till hemmet, nämligen individens arbetssituation samt hemmavarande barn. Genom god tillgång till datorer och Internet på arbetsplatser får man insyn i grundläggande handhavandefrågor, samt blir uppmärksammad på IT-mediets möjligheter i allmänhet och även på fördelarna med att ha tillgång till IT på det privata planet. För barnfamiljer kan det vara barnet eller barnen som uttrycker önskemål om att ha tillgång till IT, vanligen för att ägna sig åt spel, ladda ned musik, eller chatta med kompisar. Föräldrarna föreställer sig dels att datorn utgör ett stöd i skolarbetet och är dels angelägna om att deras barn inte ska ha sämre vana av datoranvändande än sina kamrater. Om man betänker att det är arbetssituationen och hemmavarande barn som utgör den största motivationen till att integrera IT i hemmet så ter det sig ganska uppenbart att de äldre, som lämnade arbetsmarknaden innan IT-boomen, uppvisar en lägre nivå av IT innehav. Enligt en undersökning företagen av SCB (Statistiska Centralbyrån) våren 2006 så har över 90 % av svenskarna mellan 16 och 74 år tillgång till en persondator på daglig basis, och ca 80 % har tillgång till Internet hemma. Detta gör Sverige till ett av de IT-tätaste länderna i världen! Utvecklingen lär inte heller stanna här, utan fortsätta att gå framåt – om än med något avtagande hastighet jämfört med föregående 10-års period. Man kan med vetskapen om dessa fakta ställa sig frågan om detta bara är början till en ny och ganska främmande samhällsordning där individer blir mer och mer avskärmade från varandra tack vare att många av de dagliga sysslorna och behoven kan skötas via datorn. Det kan dock vara rimligt att anta att allting drivs till sin spets för att sedan mera återgå till det vi kallar “det normala”. I och med introduceringen av persondatorer och Internet så har samhället genomgått enorma förändringar på bara några få år. Internet som sådant har även gett persondatorindustrin enorm draghjälp genom att bredda kundkretsen för densamma. Det är svårt att på rak arm peka ut en annan teknisk uppfinning som har haft samma genomslagskraft och så snabb ökning av antalet användare som just Internet. Jag vill mena att människor av idag rent generellt är mer öppna för nya idéer och mer världsmedvetna än människor för 100 år sedan. Således gör man bäst i att inte blunda för den nya tekniken utan att efter bästa förmåga försöka tillgo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Datorns påverkan på samhället

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-05-30]   Datorns påverkan på samhället
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59277 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×