Genteknik

13982 visningar
uppladdat: 2015-09-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Genteknik
De senaste årtionderna människan har stärkt sin makt över naturen. En teknik som 
hjälper till att ha makt över naturen är genteknik. Men vad är det? 
 
Genteknik innebär att man kan flytta gener i människans arvsmassa inom alla 
organismer.  
Det finns olika anledningar till att ta reda på kvävebassekvensen av en art. Genom detta 
man kan exempelvis studera släktskap mellan olika arter med hjälp av jämföra deras 
DNA. En annan exempel är att man kan studera om genvarianter kan kopplas till vissa 
sjukdomar. Med hjälp av DNA man kan även ta reda på olika egenskaper hos 
organismer och byta egenskaper. Användning av genteknik kan ta nytta av även genom 
genterapi.  
Detta innebär att de skadade gener kan bytas eller korrigeras. 
 
Ända sedan människor började odla grödor och hålla boskap och husdjur har vi valt de 
växter eller djur som har de egenskaper vi vill ha. Men sedan har vi korsat de med 
varandra eller med andra växter/djur som har de egenskaper vi har varit ute efter. På så 
lång tid både växternas och djurs arvmassa förändrats till vår fördel. Men nu för tiden 
man kan förändra gener på snabbare och lättare sätt bara i en laboratorium.  
 
Nu för tiden det är dyrt att ta reda på hela kvävebassekvensen.  Därför man är 
intereserad bara inom vissa slags arter. T.ex Jordbruk­potatis, ris; Forskning­möss, 
bananflugor, jäst: Medicin  ­ SARS och människan. 
 
Syftet med genteknik är att påverka organismernas utveckling. Genom att förändra 
gener kan organismen få nya egenskaper. Användning av genteknik gör människans liv 
mycket bättre, har många fördelar men det har nackdelar också. När man blir allt bättre 
på att kartlägga DNA uppstår olika etiska dilemman  hos människan.  
 

Etiska dileman
1.Fosterdiagnostik 

Fosterdiagnostik utvecklas när man blir bättre på att kartlägga DNA. Med hjälp av det 
man tar reda på fostrets hälsa, utveckling, sjukdomar osv. Men då uppstår några etiska 
apekter. En av de etiska aspekter är på så sätt man värderar människor vilket är 
diskriminerande. Det betyder att när man får veta att barnen bär en sjukdom med sig då 
väljer man att göra abort stället att föda barnet. Det visar att ett stor del av människor 

väljer att föda frisk barn än att föda ett barn som har problem. På grund av det personer 
som har sjukdomar känner sig oälskad och oviktig.  
En annan etisk problem är att det kan bli köndiskriminerande. Eftersom när personer får 
veta könen på barnet kan det leda till abort. För på många muslimiska länder man vill 
helst ha son än flicka. Då leder det till abort.  
 
En annan viktig etisk problem är att med hjälp av fosterdiagnostik t.ex. man får ta reda 
på att fostret har funktionhinder. Då väljer man att göra abort. Det ses som diskriminerig 
för att då handikkapade personer känner inte sig trygg i samhället när de ser detta. 
Jag tycker att det är bra med fosterdiagnostik för att med hjälp av det man kan följa 
barnet utveckling, hälsa osv. Men det betyder inte att man ska göra sig bort med barnet 
som har problem. Det spelar ingen roll om barnet är handikkappad, flicka, pojke eller 
har några sjukdom. Även om barnet bär en dödlig sjukdom så det är inte rätta att döda 
de. De har också rätt till att leva som oss. Stället att förbjuda fosterdiagnostik så kan 
man förbjuda abort.  

     2.  PGD ­ Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik 

Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik är toppmodern teknologi med potential att öka 
chans till en frisk graviditet. Det används för att definera genetiska defekter hos 
embryon som skapas genom in vitrofertilisering inan det överförs till livmodern. Det vill 
säga man tar reda på specifika sjukdomsanslag.  Det är ett sött att ta reda på exakt om 
cellen är normal. Men det finns både fördelar och nackldelar med detta metoden.  

Fördelar
?:  
­För att öka graviditetschansen kan man exakt bestämma vilken embryon somska 
inplanteras, vilka som ska frysas ner eller vilka som ska tas bort som icke 
lämplig. 
­ Man kan minska missfall. 
­Rådgiva par som inte kan producera några normala embryon.  
­Man kan uppmuntra par som inte har fått barn men vars embryon är normala. 
­Man kan minska mängden embryon för att minska risken för trilingar eller 
fyrlingar. 
Men det finns nackdelar också. 

Nackdelar
?: 
­De fertila par måste genomgå IFV (befruktning på konstgjord väg) för att kunna 
prdoducera passande embryon. 
­Det kan uppkomma teknisk problem under förberedelse eller blastomer­biopsi. 
­Även med lyckad proces graviditet garanteras inte efter överförningen. 
­En fel diagnos på grund av musaicism kan inträffa. 
­Endast en begränsad mängd keomosomer kan kontrolleras med ett och samma 
ingrepp 

­En enda cell kan inte kontrolleras för flera genetiska tillstånd.  
Jag tycker att man ska använda utav den här metoden. Men begränsad. För att man 
ska inte kunna välja bort barnet beroende på kön, sjukdom eller andra  egenskaper som 
inte spelar nån stror roll. 

      3.  Tillgång till DNA 

I Sverige nästan alla som är född efter 1975 har ett blodprov som sparas i 
PKU­registret. För att när barnen föds då läkarna frågar om tillstånd från föräldrarna om 
de ska få spara barnets blodprov. Prover används bara för forskning. Till exempel när 
tsunamikatastrofen inträffades riskdag beslöt att använda dessa prover för att identifiera 
upphittade kropper. Även polisen kan få tillgång till dessa prover domstolen har 
beslutat. Dessa kan användas för genetisk fingeravtryck och har männikors DNA i sig.  
Man kan säga att även om dessa prover tas för forskning så kan det användas för 
andra saker också. Det leder till att dessa prover används på olika områden utan att få 
tillstånd från ögaren. Om olika tekniker utvecklas så kan det leda till att dessa prover 
används inte bara för forskning utan i andra områderna också. Därför människor kan 
vägra till att ge tillstånd till att läkarna ska spara dessa prover. Det kan bli svårt för 
forskarna som forskar för medicinsk skäl. 
Mer utveckling kan göra så att flera personer får tillgång till människors DNA. Till 
exempel om en arbetsgivare får tillstånd till DNA och använda detta. Om arbetsgivaren 
får reda på att en anställda person har stor risk till att bli alkoholist så arbetsgivare kan 
vägra till att anställa den personen. En annan exempel är om försäkringsbolaget 
använder DNA och får veta att någon på sig en dödlig sjukdom kan vägra till försäkra 
den personen på grund av gener. 
Detta gör att människor får ingenting privat och deras integritet föstörs vilket är jätte 
viktig för människan. 

GMO

GMO är en förkortning av Genetisk Modiferad Organism.  
Genetisk modiferad organism är  en organism som där det genetiska organismen har 
förändrats på ett sätt som inträffar inte naturligt. Det inträffar genom mänskligt 
påverkan. Man gör det genom lägga en gen från en annan organism eller förändra 
gener i organismen. Ofta det görs för att få de egenskaper som man är interesserad på 
andra gener. Exempel på enn vanlig användning av GMO tekniken är att en jordbakterie 
gen förs över till växter för att de ska klara insektsangrep. Fördelen är att odlaren 
behöver inte använda bekämpningsmedel mot insekter. En annan exempel är att man 
använder GMO på grödor för att få bättre näringsinnehåll. På så sätt man har tagit fram 
olika grödor som innehåller mer vitaminer. Även i livsmedelindustrin man kan ta nytta av 
GMO genom att framställa exempelvis enzymer, vitaminer och aminosyror. Med hjälp 
av GMO idag kan vi utveckla växter som är mer resistenta mot olika sjukdomar. Man 

kan också framställa organ för organdonationer. Det minskar människor som dör på 
grund av organbrist. Till exempel genmodiferade gris organ kan användas till människor 
som är i behov an transplantation. 
Det finns flera etiska och naturvetenskapliga aspekter med utvecklandet och 
användning av GMO. En fråga är att försöker forskarna leka Gud när de ändrar 
egenskaper hos en organism. Men människor gör det på ett eller annat sätt. Genetisk 
modeifierade organismer blir oftast genetisk identisk vilket betyder att detta organismer 
blir sårbart för skadedjur. Vi användning och utveckling av GMO risken är stor att det 
kan sprida sig till oönskade områden. Detta i sin tur kan göra att biologiska mångfalden 
minskas. 
 
Många tror att GMO är farligt för människor och djur för att det giftigt och 
sjukdomsframkallande. Det har varit några publikationer som har fått slutsatsen att 
försöksdjur som har ätit GMO­grödor fick lägre vikt, men eftersom dessa försök har inte 
upprepas på andra forskare slutsatsen har ogiltigförklaras. GMO­grödor har odlats och 
används i över 16 år men man har inte sett några negativa effekter som har berott på 
själva tekniken. Man kan säga att studier har inte lyckas att bevisa att GMO är farligt för 
människa och djur.  
 
En annan aspekt är att fattiga länder blir mer beroende av de rika länder vid 
utvecklandet och användning av GMO. Det beror på att fattiga länder har inte råd med 
att utveckla GMO tekniken.  
Det kan också komma långsiktliga ekologiska bieffekter.  
 
Jag tycker att vi ska använda GMO­tekniken så lite som möjligt. Odling av 
genmodiferade grödor kan medföra både nytta och kostnad. Men för att den ska stödja 
en hållbar utveckling krävs regler som bygger på försiktighetspricipen. Användning av 
GMO kostar ganska mycket. Istället att slösa bort mycket pengar på GMO­tekniken kan 
man hjälpa till de fattiga länder. Istället att ha bättre grödor man kan ha bättre områden 
som människor kan leva och minska svälten. GMO­grödor har också mindre vitaminer 
och mineraler som de naturliga grödor har. Därför det bästa vägen är att man utvecklar 
GMO för att framställa olika mediciner och organ för organdonationer som kan hjälpa till 
människor.  

Kloning

Kloning innebär att man skapar en genetisk kopia av t.ex individer, embryon, djur eller 
celler med samma arvanslag som någon annan. Genom kloning bakterier, andra 
encelliga organismer förökar sig. Kloning är vanlig hos växter också. När en växt skjuter 
en sidoskott klonas den. Till exempel alla bintjepotatisar är klon. Däremot hos däggdjur 

reptoduktiv kloning är ovanligt. Det sker naturligt bara när enäggstvillingar föds. Men 
efter att ha lärt mycket hur man hanterar ägg och tidiga embryon forskarna har utvecklat 
två olika metoder för att klona djur.  
 
Genom ena metoden man gör provrörsbefruktning och sedan klyar det tidiga embryot i 
två delar. Sedan det förs in i varsin fostermoder och när ungarna föds de är genetisk 
identiska. Med ett ord skapar ``konstgjorda`` enäggstvillingar.  
Den andra metoden hjälper till att man skapar kopia av redan uppvuxna djur. På 
1960­talet det användes för första gången på grodor som visade att det gick klona. Men 
det första däggdjur som skapades med hjälp av kloning av vuxna var det omtalade fåret 
Dolly som föddes år 1997. 
 
För att kopiera en vuxna individ man tar DNA från t.ex. hudcell och injicerar det i en 
äggcell som cellkärnan har tagits bort. Ägcellen och den nya cellkärnan förenas med 
hjälp av vissa kemiska substanser som även får celldelningsprocessen att påbörjas. 
Efter det placeras äggcellen i livmodern på en bärarorganism och sedan det utvecklas 
till en kopia av ursprungindividen. Klonen har inga föräldrar, utan är tvilling till antigen 
sin mor eller far.  
 

För ­ och nackdelar med kloning 

Det finns flera fördelar och nackdelar med kloning. Fördelar:
 

­Kloning ger större möjligheter till att ersätta celltyper som saknas eller skadas vid 
vissa sjukdomar. Exempel på de är leukemi eller diabets.  
­Man kan höja produktionen av livsmedel.  
­Utveckling av sjukdomsresistans i samband med husdjursavel. 
­Istället att testa olika mediciner och experiment på försöksdjur kan man göra det 
på cellerna. 
­Man kan rädda utrotningshotade djur.  
Med hjälp av kloning man kan skapa mänskliga embryon för forskning för att bota 
sjukdomar i njurar, lever och hjärta. Forskarna har mål även till att odla fram hela organ 
som kan ge möjligheter till att återskapa en hjärtmuskel eller benmärg. 
 
Men det finns nackdelar också med kloning: 
­Det blir lättare till att sprida sjukdomar. 
­För att få det bästa resultaten utförs många experiment och försök. 
­Etiska och emotionella problem. Det finns många som tycker att det är fel antingen på 
grund av religion eller man tycker att kloning är omänskligt. 
­Kostar mycket pengar. 
­Vid kloning av husdjur många har fötts med fel på nervsystemet, ben, hjärna och nära 
hälften leder av syrebrist vid födsel. 
­Alltför utbredd kloning utarmar den biologiska mångfalden.  
­Även risk för ökad kommersialisering. 
 
Man kan inte säga direkt om kloning ska tillåtas eller inte. För att det finns både fördelar och 
nackdelar med detta. Jag tycker inte att kloning ska tillåtas för att genom kloning man föstör 
individer med naturliga egenskaper vilket kan leda till att det ska inte finnas kvar individer som 
naturliga egenskaper. Speciellt kloning av människor måste förbjudas i hela världen. Istället att 
klona människor och djur som är inte så viktigt, kan man tillåta kloning av utrotningshotade djur. 
Därför kloning av individer måste begränsas.  

Genterapi

En form av genteknik kallas för genterapi (genkirugi). Genterapi används för att bota sjukdomar 
som orsakas av enstaka defekta gener. Idag det finns ungefär 2800 sådana sjukdomar som vi 
känner till. Exempel på de är blödarsjuka, muskeldystrofi, aids, cancer och Parkinsons.  
 
Dessa sjukdomar orsakas av mutationer som kan uppstå slumpmässig men kan också 
nedärvas till nästa generationer. Den mest vanliga sjukdomen som spred sig under 1800­1900 
talet bland europeiska kungahusen är blödarsjuka.  
 
För att utföra genterapi först man tar reda på vad cellerna kan inte producera. Sedan tar man 
genen från en frisk människa och modifierar ett virus. Genen förs in i viruset som ska sedan 
föras in  människan. Om man sätter genen på rätt ställe så det ska börja producera det som 
fattades. Sedan det sprider sig precis som vanlig med h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete­i­samhallet/Miljoarbete­i­Sverige/Uppdelat­efter­omr ade/Naturvard/Genetiskt­modifierade­organismer/GMO­i­Sverige/ http://www.mimersbrunn.se/En_etisk_foerdjupning_Har_vi_raett_att_vaelja_bort_foster_12048. htm http://www.kloning.se/ http://www.genterapi.se/ http://www.genterapi.se/genmodifiering.html http://www.gentest.se/fosterdiagnostik.html http://www.gentest.se/genetiska_sjukdomar.html http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete­i­samhallet/Miljoarbete­i­Sverige/Uppdelat­efter­omr ade/Naturvard/Genetiskt­modifierade­organismer/GMO­i­Sverige/ http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kloning/tiofragorochsvar/vadarkloning.5.303f532511 2d7337692800014714.html http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kloning http://sv.wikipedia.org/wiki/DNA http://skolarbete.nu/skolarbeten/dna­vad­ar­det/ http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete­i­samhallet/Miljoarbete­i­Sverige/Uppdelat­efter­omr ade/Naturvard/Genetiskt­modifierade­organismer/GMO­i­Sverige/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Genetiskt_modifierad_organism http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta­och­rad/Undersokningar/Fosterdiagnostik/

Kommentera arbetet: Genteknik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2015-09-20]   Genteknik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59627 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×