Genteknik

7 röster
20365 visningar
uppladdat: 2016-04-27
Anita Östlund

Anita Östlund 25 år

Från
Gråbo
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 
Genteknik 
Genetik är detsamma som ärftlighetslära. I cellerna finns långa DNA­molekyler. Dessa 
molekyler delas in i gener och varje gen styr en viss egenskap hos en organism exempelvis 
ögonfärg eller hudfärg. DNA är uppbyggt på samma sätt hos alla organismer som består av 
celler med cellkärna. Genteknik innebär att man undersöker gener hos en organism och sedan 
för över gener från en organism till en annan. En människa, växt eller ett djur som har fått en 
gen från en annan art eller organism kallas för genmodifierad organism, GMO. Möjligheten 
att kunna klippa ut gener med hjälp av enzymer och sedan föra in dem i andra celler och 
bakterier har lett till att man har kunnat skapa och framställa bl.a. insulin som är medicin till 
de människor som lider av diabetes. Diabetes är en sjukdom som uppstår pga att kroppens 
bukspottskörteln inte har förmågan att producera tillräckligt med insulin, och därför måste 
personer med diabetes få extra tillskott av insulin, och tackvare gentekniken är det idag 
möjligt att producera insulin på konstgjord väg. Det sker genom att man klipper ut den insulin 
producerande genen från bukspottskörteln med hjälp av enzymer, och sedan för man in den i 
en bakterie. Efter att man fört in insulingenen i bakterien så börjar bakterien producera 
insulin, vilket sedan kan tas om hand för att sedan användas som medicin mot diabetes.  
 
Man använder även genteknik på växter och då ofta för att få fram grödor som är tåliga mot 
skadeinsekter och bekämpningsmedel. Förädlingen av växter med hjälp av genteknik är i 
princip samma som vid framställning av medicin.  
Växtförädling och djuravel har förekommit i alla tider men det har tidigare skett med 
traditionella metoder och de naturliga förändringar som alltid sker hos alla organismer men 
då kan man bara föra över egenskaper mellan samma eller närbesläktade arter.  
När man använder genteknik kan man föra över gener mellan olika arter och även mellan djur 
och växter. När man använder genteknik så kan man bestämma på ett tydligare sätt de 
egenskaper man vill att t.ex en växt eller gröda skall ha. Det kan vara att man behöver grödor 
som kan växa trots att klimatet normalt sett inte är anpassat för just den grödan. Med 
gentekniken når man också resultat mycket snabbare, med traditionella metoder så kan det ta 
generationer innan man når samma resultat.  

 
Kloning är en del inom gentekniken genom vilken man kan skapa kopior av individer eller 
varelse. Dessa kopior blir exakta som den individ som de klonats från. Även arvsanlagen blir 
likadana i båda individerna. Kloning finns även naturligt. Enäggstvillingar är ett exempel på 
en naturlig kloning eftersom de har identiska arvsanlag.  
    Kloning är fortfarande en teknik som är väldigt osäker att använda. Oftast kräver det 
många försök och detta kostar mycket pengar. Man kan använda kloning vid olika typer av 
sjukdomar som skadar cellerna i kroppen, som t.ex leukemi genom att ersätta de sjuka 
cellerna med friska. Man kan också använda kloning på djur, och då främst för att klona djur 
som ger mycket mat till människorna. Genom att klona djur som ger mycket mat kan man 
hjälpa till att minska svälten runt om i världen. Svårigheten med att klona djur är att det oftast 
krävs många försök innan man lyckas med en kloning vilket gör att just den delen är väldigt 
kostsam, och i dagsläget inte tillräckligt effektiv. Nackdelen med kloning är att idag är alla 
individer olika. Om vi börjar med kloning så försvinner det unika eftersom många individer 
kommer ha samma egenskaper. Därmed kommer även den biologiska mångfalden att minska 
bland djur då fler och fler kommer ha identiska arvsanlag. Eftersom tekniken för kloning är 
ganska ny så kostar den även mycket pengar och tar mycket tid. Det kanske skulle vara bättre 
att använda dessa pengar på annan forskning som att t.ex botningsmedel för cancer och andra 
sjukdomar. 
 

Fördelar och nackdelar med genteknik 

 
En fördel med genteknik är att man kan få fram medicin som tidigare varit otillgängliga och 
dyra som t.ex insulin. Man kan genom gentekniken få grisar att producera mänskligt 
hemoglobin, som är ett protein som finns i de röda blodkropparna, och det är hemoglobinet 
som sköter transporten av syret i blodet, och med hjälp av det hemoglobinet som grisarna 
producerar kan man minska den blodbrist som finns i världen idag. 
Växter och djur kan på olika sätt förbättras så att t.ex. växterna får större innehåll av näring 
och blir tåligare mot klimatet och bekämpningsmedel. Fiskar kan växa snabbare och tåla 
kallare vatten. Det här gör att det finns möjlighet att producera mer mat och människor som 
idag bor i områden med svält får större möjligheter att få tillräckligt med mat. Ytterligare en 
fördel är att man kan, med hjälp av genteknik, undersöka om ett foster bär på någon sjukdom.  

Nackdelar med gentekniken är bl.a. att för att kunna utveckla tekniken när det gäller 
framtagning av mediciner så har djurförsöken ökat.  
En annan nackdel är att i de områden där man har grödor som är tåliga mot 
bekämpningsmedel så har användningen av dessa ökat och det har gjort att balansen i 
ekosystemet rubbats och miljöpåverkan ökat. Om  
Växter som är genmodifierade kan också spridas vidare på naturlig väg och då hamna i 
områden där det inte finns genmodifierade livsmedel och då stör dessa det befintliga 
ekosystemet. 
 

Hur genteknik har påverkat samhället 

Gentekniken är en teknik som bara funnits några decennier men som redan haft stor betydelse 
med tanke på vad kort tid den funnits. Tack vare den så har sjuka fått möjlighet att få de 
mediciner de behöver till humana priser, t.ex. insulin. Även människor med svåra sjukdomar 
kan få bättre hjälp idag t.ex. människor med leukemi och andra former av cancer.  
Man kan idag också förädla växter och grödor så vi kan producera mer mat till den alltmer 
växande befolkningen på jorden. 
Även djuren kan “förädlas” så att de t.ex ger mer mjölk och mer kött. 
  
Så hittills så har påverkan på samhället varit till största delen positiv. 
Men tekniken utvecklas oerhört fort och det finns delar i den som jag tycker man skall vara 
försiktig med att använda. 
Man kan idag klona djur och med allra största säkerhet kommer man inom en framtid att även 
kunna klona människor. 
Och då kommer vi in på en utveckling och påverkan som kan vara farlig. 
Om man håller sig till att utveckla gentekniken till att få fram mediciner och bota sjukdomar 
samt hitta lösningar på världssvälten så ser jag bara att den har positiv påverkan på samhället. 
Men om man skall börja utveckla klonandet av djur så är man inne på en farlig väg. Då kan 
man f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Genteknik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Anita Östlund [2016-04-27]   Genteknik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59806 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×