Talanalys Alice Bah

16 röster
55681 visningar
uppladdat: 2016-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Talanalys av högtidstal

Alice Bah börjar sitt tal med att presentera vad det är hon ska hylla med sitt tal vilket är Sveriges nationaldag.  Bah känner stor kärlek till Sverige och berättar att Sveriges kärleks historia är som vilken annan som helst, lite komplicerad.(rad 11, s.1) Syftet med talet är nå ut till svenskarna och få vår befolkning att vara stolta över Sveriges utveckling och förändring, vilket vi kallar för dagens samhälle. Alice Bah lyfter även fram att vi har en frihet och den medför att ingen annan kan säga åt oss hur vi ska leva så länge vi inte skadar någon annan.(rad 3, s.3)

Bah gör budskapet tydligt när hon i början av talet berättar om hur det var förr när hon säger ”Alla såg på samma tv-kanal, för det fanns bara en. Och där såg alla på Lennart Hyland, för det fanns bara han. Alla barn hade en mor som var rar och en far som var karl, och som rodde mor till samma kyrka där alla bad till samma Gud. Och sen åkte man hem och så åt alla falukorv med Skogaholmslimpa till tonerna av Calle Jularbo. Det var inget mer med det.”(rad 14-20, s.1) Senare i talet berättar hon om hur Sverige har utvecklats med större jämnställdhet och mindre främlingsfientlighet. Detta framför hon klart när hon säger ”Idag ser alla på olika tv-kanaler. Och Lennart Hyland är ersatt av Pascaliduo. Guillou och en och annan mullig mulatt. Många barn har bara en mor som ror, eller rent av en far som träffat en annan karl. Falukorven kryddas med koriander och serveras med couscous. Skogaholmslimpan får trängas tillsammans med ciabatta och pitabröd. Och alla har varsin Gud som de chattar med på internet.”(rad 16-21, s.2)

Alice Bahs högtidstal är uppbyggt på ett liknande sätt som en argumenterande text. Talet består nämligen av tydlig inledning, argument, motargument samt en avslutning. I inledningen börjar Bah med att säga ”Jag är oändligt stolt, glad och hedrad över att få stå här idag…” med en stor entusiasm fångar hon snabbt lyssnarnas uppmärksamhet. Det är även i inledningen som Bah utrycker sitt budskap. Hon möter upp sin tes med motargument för att visa att på är påläst och genom hela talets gång upprepar hon ord för att få med sig lyssnarnas uppmärksamhet ända till slutet. Till exempel så använder hon ”en mor som var rar”(rad 16, s.1) och sedan ”mor är trött på att bara vara rar”(rad 7, s.2)

Talets övergångar mellan de olika delarna har Alice Bah gjort mycket bra, talet är varierat och när man lyssnar på talet är man hela tiden uppmärksam och vill fortsätta lyssna. Talet i helhet flyter på bra och dispositionen är väl genomtänkt. Talet riktar sig till hela Svenska folket, allt ifrån bönder till kungligheter. Informationen som ges är den tydliga skillnaden mellan nu- och dåtid. Bah lyckas genom hela talet att få fram det positiva. Hon lyckas att inte låta allt för dömande mot ”dåtiden” utan skämtar om hur det var förr. Man får en uppfattning om att det inte är någons fel att det var som det var men att vi ska vara stolta över det som vi, det svenska folket, har åstadkommit fram tills idag. Hon berättar om minnen från förr som väcker känslor vilket många kan relatera till och ha förståelse för. Hon skapar en relation med sin publik och de får ett förtroende för henne. Alice Bah visar också ett tydligt exempel när hon säger ”Jag försöker verkligen förstå det här, för jag grälar ofta med min man, för han utvecklas så förbaskat invecklat”.(32-34, s.2) I den meningen visar Bah att hon också är människa som alla andra i publiken, detta är ett stort plus för att få publikens tillit.

Då Alice Bah höll sitt tal på Sveriges nationaldag och behövde vara anpassat till allt ifrån kungen som till ungdomar. Bah lyckades att få hela talet anpassat för just denna situation. Hon lyckas till och med få in lite ironi i talet som kunde hålla en bra balans för att kunna framföras på nationaldagen. Talet sändes även på tv så det behövde var brett och vara något som nästan alla kan relatera till eller i alla fall förstå och kunna sätta sig in i.

Alice Bah använder många stilfigurer men som inte framgick så tydligt när man lyssnar på talet. Vilket betyder att hon fick in stilfigurerna i talet på ett väldigt naturligt och bra sätt. I mitten av talet använder hon sig av en retorisk fråga ”Att utvecklas med sin kärlek kanske rentav är vad kärlek handlar om?”(rad 32, s.2) och hon använder också metaforer som till exempel “Skummet yrde, vågorna blev allt högre och den förut så stillastående insjön Svea hade förvandlats till ett öppet hav.”(rad 10-12, s.2) I Bahs tal hittas också flera liknelser och stegring.

I talet förekommer de värdeladdade ord som vi hittar precis i talets början ” Eders majestäter, Ers kungligheter, Fru talman, Ers excellenser, Mina damer och herrar.”(rad 1-5, s.1) Dessa ord får en att få uppfattningen om att det är viktiga och maktfulla personer som lyssnar och att talet och är viktigt och har ett meningsfullt budskap.

 

Alice Bah visar sin stolthet över Sverige genom att bära en småländsk folkdräkt. Hon visar även säkerhet under hela sitt framförande och talar i lagom takt och rytm...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Talanalys Alice Bah

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2016-05-25]   Talanalys Alice Bah
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59839 [2021-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×