Litteraturhistoria

2 röster
11299 visningar
uppladdat: 2017-04-07
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Litteraturhistoria

 

Det första jag ska prata om är vad som skildrades och betonades i litteraturen under renässansen.

 

Renässansen är en period där författarna fokuserar på människans kunskap, livslust, nyfikenhet och upptäckande. Naturen och vetenskapen är i centrum och man är intresserad av utveckling. Vetenskapen är mycket viktig under renässansen till skillnad från kyrkan som får mindre betydelse. Människor fokuserar mer på det som är trevligt och skönt istället för att se njutning som någonting dåligt som man tänkte på medeltiden. Renässans betyder pånyttfödelse och syftar på att man försökte återskapa antikens ideal.

 

Boken Don Quijote som är skriven av Miguel De Cervantes Saavedra är ett bra exempel på litteratur från renässansen. Den handlar om adelsmannen Don Quijote som i berättelsen är intresserad av riddarromaner som han läser om och om igen tills han blir galen att han själv ger sig ut på äventyr med sin vapendragare Sanchez, för att kriga mot “jättar“ som egentligen är väderkvarnar. Don Quijote vill på så sätt vinna kvinnan Dulcineas hjärta.

 

‘’För mycket förstånd kan vara till vansinne men det mest vansinniga är att se livet för vad det är och inte för vad den borde vara.’’  / citat ur  Don quijote

 

Som läsare kan vi se att Don Quijote berättelsen är en typisk renässansroman. Människorna är i fokus och vi får ta del av deras tankar och känslor. Boken är skriven som en komedi och framställer medeltiden som löjlig eftersom att man under renässansen tyckte att medeltidens ideal var felaktiga. Komedier, tragedier och historiespel var några vanliga litteraturformer under renässansen och formerna hämtades från antikens litteratur. Människor i Europa började ge sig ut på upptäcktsresor i världen under 1500 och 1700-talet, något som även Don Quijote gör i berättelsen. Under denna tid upptäckte man den Amerikanska kontinenten och flera öar. Även kulturen och människosynen från medeltiden utvecklades och blev bättre under renässansen. I boken försöker man framställa medeltidens ideal som felaktiga och oanständiga.

 

En annan typisk renässansroman är tragedin Romeo och Julia som är skriven av William Shakespeare. Boken handlar om två personer som kommer från olika familjer. Familjerna bråkar med varandra samtidigt som familjens ungdomar blir kära i varandra. Ungdomarna, Romeo och Julia, gifter sig med varandra i hemlighet. Därefter dödas Mercutio, Romeos nära vän och Romeo bestämmer sig för att hämnas på mördaren Tybalt som är Julias kusin. Romeo dödar Tybalt och blir straffad genom landsförvisning. Julias far vill gifta bort Julia till en adelsman vid namn Paris. Problemet är att hon älskar Romeo och vill vara honom trogen. Prästen ger henne ett medel som får henne att verka död i två dagar. Romeo tror att Julia är död och tar livet av sig. Julia vaknar upp och ser Romeo död och då tar även hon livet av sig.

 

“Under kärlekens tunga börda sjunker jag “ citat ur Romeo och Julia “

 

Berättelsen om Romeo och Julia handlar om kärlek men också om svårigheter. Berättelsen handlar om passion, längtan, trohet och om att man inte ska bråka eftersom att man aldrig vet vad som händer i framtiden. Författaren skriver om kärlek, lust och fri vilja. Julia som reflekterar över sin situation är en typisk renässansperson. Hon vägrar acceptera sin livssituation som oföränderlig. Renässansens människor är dramatiska och impulsiva. Tankar kring självmord, passion, romans diskuteras och mitt i allt finns en individ som står mellan sig själv, samhället och ödets oundviklighet.

 

Nu ska jag berätta om vad som skildrades och betonades i litteraturen under upplysningen.

 

Upplysningstankar handlar mycket om individen, förnuftet och förmågan att tänka själv och utvecklas. I upplysningslitteraturen har berättelsen ofta en vetenskaplig infallsvinkel. Upplysningen hämtar sin inspiration från naturvetenskapens framsteg och kritik mot den kristna religionen. Epokens viktigaste idé är tron på förnuftet och att "alla människor är kapabla att tänka själva." Man ansåg det vara rätt att vara kritisk mot makthavare. Begrepp som är viktiga för epoken är erfarenhet och empiri, alltså att undersöka olika saker vetenskapligt.

 

Det förnuftiga och vetenskapliga tänkandet är alltså typiskt för upplysningen. Människan står i fokus. Kyrkan har ingen stort inflytande i människornas liv längre, religionen blir mer en personlig vägledning för individen. Upplysningens människor krävde frihet, jämlikhet och kritiserade samhället som det var. Berättelserna från upplysningstiden tar upp klasskillnaderna i samhället, där rika adelsmän levde i överflöd, medan fattiga bönder levde i misär. Satir blev också ett vanligare sätt att kritisera makthavarna på. Under renässansen stod individen i centrum, nu är det människan som en del av samhället som är fokus.

 

Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom tyranni är att hålla dem i okunskap. “ -  citat av upplysningstidens filosof Maximilien Robespierre.

 

En typisk upplysningsbok är Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Boken handlar om en man med stora drömmar om att se världen och resa över haven. När han är på en handelsresa till sjöss inträffar en storm. Skeppet går till botten och Crusoe är den enda överlevande. Boken handlar om Crusoes 28 år som strandsatt och hur han klarar sig på den öde ö som han lyckades ta sig till. Berättelsen visar en optimism och en tro på människans förnuft och förmåga och speglar därmed upplysningsperioden. Boken har en vetenskaplig infallsvinkel vilket är typisk för upplysningstiden. Crusoes överlevnad på ön beskrivs mycket verklighetstroget och i detalj, nästan som en instruktion i hur man odlar, bygger hus, undviker faror med mera. Det empiriska tänkandet som också är viktigt under upplysningstiden syns också tydligt i och med att Crusoe upptäcker och testar nya lösningar och därmed utvecklar sina tekniker och även sig själv som människa.

 

Ett annat upplysningsideal som märks av i texten är arbetar- och medelklassens frigörelse från adeln och makthavarna genom kunskap. Crusoe arbetar mycket hårt och finner ständigt nya lösningar på hur han kan förbättra sin situation på egen hand. Crusoe har också ett personligt förhållande till Gud och genom Guds välvilja till honom lyckas han överleva på egen hand, vilket speglar upplysningstidens idé om religionen som en vägledande kraft.

 

Daniel Defoe som skrivit Robinson Crusoe tyckte mycket om att resa och under sina resor inspirerades han till att skriva boken. På en av sina resor träffade Defoe en sjöman som berättade och sina äventyr. Sjömannen berättade att han hade hamnat i ett bråk med en kapten på en båt och blivit satt på en öde ö och stannat där i fyra år innan han blivit räddad. Han berättade att han överlevde genom sin förmåga att uppfinna och genom att meditera och läsa bibeln. Det är det här mötet som verkar vara inspirationen till boken om Crusoe.  

 

Boken om Crusoe har fortfarande stor betydelse idag. Den finns som barnbok, ungdomsbok, i original och i nyöversättningar och även som film, tv-program och spel. Det är också många andra författare som inspirerats av boken och skrivit liknande historier eller fortsättningar på boken. Robinson Crusoe har blivit en av de mest kända äventyrsromanerna i historien. Att boken blivit så känd och omtyckt beror nog på att den tar upp frågor som fortfarande är aktuella idag. I dagens samhälle måste vi kämpa.

 

Daniel Defoes betydelse idag

Daniel defoe har stor betydelse idag eftersom att de frågor som Daniel Defoe behandlat är universella och skildrar människans kamp i tillvaro även idag i både det psykiska och materiella, men även ideologiskt, moraliskt och religiöst. Han har speglat västvärldens materiella utvecklingshistoria, från jägaren som tillverkar egna vapen av sten till jordbrukaren som gjuter järnplogar och med det gett uttryck åt individualismen. Robinson Crusoe är dessutom den första individen som skildras litterärt, inkännande, detaljerat och trovärdigt på ett sätt som har gjort det lätt för oss som läsare att identifiera oss med honom. Texten har en viktig betydelse eftersom den tidlöst beskriver livet som vi lever idag och de svåra situationer vi ställs inför och de många gånger vi tappar tron på oss själ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.kursnavet.se/kurser/svenskab_aso_uppdaterad/htm/modul3/03_02.htm http://www.kursnavet.se/kurser/svenskab_aso_uppdaterad/htm/modul3/03_03.htm http://litterartidsresaupplysningenna12a.blogspot.se/2014/04/den-skeppsbrutne-daniel-defoe.html http://larare.at/svenska/moment/litteraturhistoria/valkommen_litteraturhistoria.html http://larare.at/svenska/moment/litteraturhistoria/upplysningen/textanalys_robinson.html http://www.arbetarbladet.se/kultur/kronika-shakespeares-galna-inflytande http://www.shakespearesallskapet.se/lasmeromsallskap.htm http://varldenshistoria.se/samhalle/politik/politiker/tretton-ododliga-citat http://web.comhem.se/westerbergs/Aforismer.htm http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/italien/arkitektur/renässansen http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/upplysningen

Kommentera arbetet: Litteraturhistoria

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gabriel Erdinc [2017-04-07]   Litteraturhistoria
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60091 [2022-07-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×