Samhällskunskap 1B - Politiska ideologier

1 röster
23510 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1b. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

Politiska ideologier

 

 1. Vad menas med en politisk ideologi?

 

-          Politiska ideologier är idéer och uppfattningar om hur ett land, en stat eller en grupp av länder bör styras. Vilka mål och ideal man bör sträva efter när det gäller makt och inflytande. Men också vilka medel man vill använda för att nå dessa mål.

 

 1. Förklara skillnaden mellan reform och revolution. Ge exempel från vår historia.

 

-          Reform innebär omforma, förbättra och förändra till ett nyare och bättre tillstånd i samhället. En reform är en förändring som föregåtts av en utredning vilket betyder en gradvis förändring ex. Rösträttsreformen 1921 som innebar att den graderade rösträtten avskaffades och att kvinnor nu fick rösträtt.

 

-          Revolution innebär en snabb förändring, en fullständig förändring av ett lands politiska-, ekonomiska- eller sociala system ex.

a)      Franska revolutionen som innebar totala förändringar genom våldsamma uppror mot de som styrde.

b)      Den industriella revolutionen som handlade om genomgripande fredliga förändringar, främst när det handlade om varutillverkning.

 

 1. Vilka är de tre stora ideologierna i vår del av världen?

-          Socialism

-          Liberalism

-          Konservatism

 

 1. Varifrån kommer ursprungligen vänster och höger i politiken? Förklara den historiska bakgrunden till dessa riktningar.

-          För över 200 år sedan samlades den nya riksdagen i Frankrike efter revolutionens utbrott 1789. De som ville besluta snabbt och ha en revolution i det Franska samhället placerade sig till vänster i riksdagen. De som ville ha kvar den gamla ordningen och ta det mer försiktigt placerade sig till höger.

 

 1. Hur kan man idag, förenklat, beskriva skillnaden mellan vänster och höger om man utgår ifrån inställningen till:

 

a)      Jämlikhet

-          Vänstern och socialismen är större förespråkare för inkomst och förmögenhets utjämning mellan människor (dvs jämlikhet) än vad högern är. För att nå ökad jämlikhet är vänstern mer positiv än högern till höga skatter och till statligt och kommunalt ägande.

 

b)      Frihet

-          En av de viktigaste utgångspunkterna för högern (liberalismen och konservatismen) är numera att varje enskild individ ska ha så mycket som möjligt att bestämma över själva (dvs frihet).

 

 1. Vilken är skillnaden mellan begreppen jämlikhet och jämställdhet?

-          Jämställdhet har med könstillhörighet att göra. Att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

-          Jämlikhet är att inkomster och förmögenheter ska jämnas ut mellan människor.

 

 1. Hurdan är en radikal respektive reaktionär person? Ge konkreta exempel

a)      En radikal person vill göra djupgående förändringar. Man kan både vara högerradikal och vänsterradikal. En vänsterradikal person arbetar för att störta samhället i en revolution för att sedan uppnå ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle.

 

b)      En reaktionär person är mer eller mindre tvärtemot en radikal person. Reaktionärer är personer som önskar återställa samhället till hur det var en tidigare period i historien. Begreppet har sitt ursprung från den Franska revolution. Det var benämningen på dem som motsatte sig revolutionen.

 

 1. Med vilken politisk riktning brukar man förknippa var och en av nedanstående färger?

-          Rött = Socialismen (vår tids vänster)

-          Blått = Konservatismen (vår tids höger)

-          Grönt = De som vill förknippas med miljö och natur (Miljöpartiet, Centern)

-          Svart = Anarkismen (utan härskare, oordning, kaos)

-          Brunt = Nazismen (nationalsocialismen)

 

 1. Vilka Svenska partier brukas föras till:

a)      Borgliga blocket

-          Moderaterna (M),Kristdemokraterna (KD), Centern (C) och Liberalerna (L)

b)      Socialistiska blocket

-          Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V)

 

 1. Vilket riksdagsparti är lite svårplacerat i de båda blocken? Varför?

-          Sverigedemokraterna (SD) då vänster-högerskalan är uppbyggt på partiets uppfattning om hur stor den statliga och kommunala verksamheten ska vara.

-          Miljöpartiet (MP) då de växlar sida beroende på vad frågan gäller.

 

 1. Från vilka ideologiska rötter hämtar vart och ett av de Svenska riksdagspartierna sin näring?

-          M = Konservatism

-          KD = Konservatism, Liberalism

-          L, C = Liberalism

-          SD = Populism, Konservatism, Nationalism

-          S = Socialism, Liberalism

-          MP = Ekologism

-          V = Socialism

 

 1. Vilka är arbetarrörelsens två grenar?

a)      Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) och Landsorganisationen i Sverige (LO)

b)      Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) och Vänsterpartiet kommunisterna (VPK)

 

 1. a) Vilka partiledare har SAP haft sedan 1969?

-          Olof Palme, 1969 - 1986

-          Ingvar Carlsson, 1986 - 1996

-          Göran Persson, 1996 - 2007

-          Mona Sahlin, 2007 - 2011

-          Håkan Juholt, 2011 - 2012

-          Stefan Löfven, 2012 -

 

b) Vem av dessa är världsberömd?

-          Olof palme

 

 1. Vilken var Vänsterpartiets tidigare beteckning?

-          Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK)

 

 

 

 

 1. När och varför bildades Kristdemokraterna?

-          De bildades 1964 då man ville skapa ett parti som i samhället arbetar utifrån kristna grundvärderingar. Detta eftersom att man pratade om att ta bort kristendomskunskap och ersätta den med religionskunskap.

 

 1. När grundades Miljöpartiet de gröna?

-          1981

 

 1. Hur har Miljöpartiet löst partiledarfrågan?

-          Man har istället för partiledare valt att ha så kallade språkrör som representerar partiet utåt. Språkrören ska alltid vara en man och en kvinna.

 

 1. Är Miljöpartiet ett vänster-, mitt- eller högerparti? Motivera ditt svar!

 

Jag anser att MP är ett parti som ligger mer åt vänster för att:

-          De tar upp i sitt partiprogram (paragraf 2:1) att civil olydnad kan vara betydelsefull i demokratin, vilket då blir på sätt och vis en sorts revolution.

-          De vill avskaffa monarkin

-          De är för jämlikhet

-          De vill ha ett ekonomiskt skyddsnät

-          De är för ett vinsttak inom välfärd

-          De vill nedrusta militären

                      Dessa punkter är typiska för vänstern.

 

 1. Är Feministiskt intiativ ett höger-, mitt- eller högerparti? Motivera ditt svar!

 

                      Jag anser att FI är ett parti som ligger långt åt vänster för att:

-          De vill ha en förmögenhetsskatt (jämlikhet)

-          De vill avskaffa monarkin

-          De vill kraftigt höja skatten för höginkomsttagare

-          De vill kraftigt begränsa vinster i välfärd

-          De vill ha en samlad socialförsäkring

-          Deras partiledare Gudrun Schyman är Vänsterpartiets f.d partiledare dvs starka vänsteråsikter.

 

 1. När bildades Sverigedemokraterna och vilka ideologiska rötter har de?

-          SD bildades 1988 och har nationalism som grund medans de själva kallar sig för socialkonservativa för att hamna mer i mitten av partiskalan.

 

 

 

 

 1.  

a)      Var placerar man Sverigedemokraterna ideologiskt?

-          Nationalistiskt

-          Socialkonservativt

-          Euroskepticism

-          Nationalkonservativt

 

b)      Förklara vad som menas med populism

-          Populism innebär en politisk rörelse som vädjar till “folket” och “sunt förnuft” samt angriper en politisk eller social elit. Idag kan man dela in populism i vänsterpopulism och högerpopulism. Vänsterpopulism brukar bestå av anti elitiska åsikter medans högerpopulism består av att sänka skatter, stoppa invandring och lämna EU. Högerpopulister brukar även vara nationalistiska och angripa muslimer och islam.

 

c)      Förklara vad som menas med nationalism

-          Nationalismen innebär tanken att det folk som har en gemensam historia, tradition, kultur och språk ska styra själva inom gemensamma gränser.

 

d)      Förklara vad som menas med socialkonservatism

-          Socialkonservatismen är kusin med nationalkonservatismen. Ofta vill man behålla traditioner såsom kärnfamiljen och social stabilitet. Många nationalkonservativa är därför socialkonservativa och förespråkar även för en begränsad invandring . Man vill även stifta lagar inom politikområdet för lag och ordning.

 

e)      Förklara vad som menas med högerextremism

-          Högerextremism brukar förknippas med fascism och nazism

-          Man dyrkar sin ledare som en Gud

-          Man är emot demokratiska rättigheter

-          Man är ultranationalistisk

-          Man dyrkar våld och krig

-          Man är för traditionella könsroller och ofta homofober

-          Man är motståndare till EU

-          Man är PRO-Putin

-          Ofta har islamistiska grupper liknande åsikter

 

f)       SD:s ideologiska hemvist är omdebatterad och själva vill de i nuläget definiera sig som socialkonservativa medan andra kallar dem främlingsfientliga osv. De kallar sig Sverigevänner med en polemisk udd. Vart är denna udd riktad?

-          Polemisk = Aggressiv

-          SD.s polemiska udd riktas mot invandrare som inte kan/vill bli en del av det som de kallar “det Svenska samhället” och mot deras motståndare som “har förstört Sverige” enligt SD.

g)      Berör vilka åsikter de har i annat än invandringspolitiken ex. om försvar, nationen, EU, familj, religion och ekonomi.

-          De vill ha en folkomröstning om EU-medlemskapet

-          De vill införa rätt till heltid för personal inom offentlig sektor

-          De vill återinföra värnplikt

-          De vill avskaffa karensdag för de som jobbar med vård och omsorg

-          De vill inrätta en djurpolis

-          De vill sänka skatten för småföretagare

-          De vill bygga ut, modernisera och satsa mer på kärnkraften

-          De vill avskaffa “mängdrabatten” för flerfaldigt dömda brottslingar

-          De vill bevara det Svenska kulturarvet

-          De vill göra rejäla utbyggnader av järnväg och motorväg

-          De vill stoppa föroreningen av Östersjön

-          De vill öka satsningen på kunskaper i det Svenska språket

-          De vill återförstatliga skolan

-          De vill skärpa kraven på friskolorna

 

 1. Vad kallas Sverigedemokraternas motsvarigheter i

a)      Danmark = Dansk folkeparti

b)      Norge = Fremskrittspartiet

c)      Finland = Sannfinländarna

 

 1. Vilka generella likheter finns det mellan de olika politiska partierna i Sverige, Norge, Danmark och Finland?

 

-          I Danmark, Norge och Finland finns det partier med samma grundidéer och tankar som i Sverige. Nationalistiskt parti, Grönt parti, Kommunistiskt parti, Socialistiskt parti, Liberalistiskt parti, Landsbygdsparti, Kristet parti och Konservativt parti.

 

 1. Vilka likheter finns det mellan de Svenska partierna och partierna i Storbrittanien och USA?

 

-          Då det är tvåpartisystem både i USA och i Storbritannien så är det endast två partier som är de dominerande. I ett parti kandiderar flera personer till val.

Ex. Så kandiderade Donald Trump + 16 andra personer för republikanerna. Man kan jämföra kandidaterna i USA med partierna i Sverige, ex. så kandiderade Bernie Sanders som är en vänsterpopulist mot Hillary Clinton som är mer mot mitten, lite som Socialdemokraterna.

-          För att summera det hela så handlar det inte om vilket parti man röstar på i länder med tvåpartisystem utan vilken kandidat man röstar på.

 

 1. Den industriella revolutionen var på sätt och vis, påstås det i boken, en förutsättning för de nya ideal och nya politiska idéer som växte fram under 1800-talet.

a)      Hur då?

-          När ångmaskinen konstruerats och förbättrats blev det möjligt att använda kol som energikälla istället för muskelkraft, vind eller vatten. Detta gjorde det nu möjligt att ha industrier på andra ställen vad man kunnat förut vilket skapade möjligheten att bygga upp större städer där man inte behövde vara beroende av vatten eller vind. Många flyttade då från landsbygden till städerna för att ta jobb som fabriksarbetare.

I och med detta växte det fram en ny samhällsgrupp eller samhällsklass som bestod av industriägare, advokater, läkare, lärare och journalister m.m. Dessa utgjorde den nya samhällsklassen medelklassen. Hos medelklassen växte missnöjet då trots att många var välutbildade och ekonomiskt välbeställda så saknade man politiskt inflytande. Detta hade dock överklassen (kungamakten, adeln och kyrkan) och ur detta växte liberalismen upp.

 

b)      Vilka samhällsklasser var kopplade till de olika idéerna? Förklara lite närmare. #

 

                      Liberalism

-          Samhällsklassen som kallas medelklass var kopplad till liberalismen. Liberalismen är ihopsatt av flera olika idéer men alla har de ett gemensamt drag, nämligen misstänksamhet mot en stark statlig makt. Man var dock för en tydlig lagstiftning för yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet. Man var även för parlamentarism, allmän och lika rösträtt och fri konkurrens. Man var också mot monarkin.

                      Liberalismen är en produkt av den Franska och den industriella revolutionen.

 

                      Socialism

-          Socialismen försökte företräda de fattigas intressen (underklassen). Dock så var det endast en punkt som 1800-talets socialister var eniga om. Nämligen att orättvisorna i samhället endast kunde undanröjas om man avskaffade den privata äganderätten till fabriker, skog och mark. Istället ville man införa någon form av ett gemensamt ägande.

 

                      Konservatism

-          Konservatismen var en motreaktion på den Franska revolutionen. De konservativa var rädda för snabba samhällsförändringar och att adeln och kungamakten skulle förlora inflytande. Så man kan förenklat säga att överklassen var kopplad till konservatismen.

Den Franska och den industriella revolutionen födde liberalismen och socialismen och då som motreaktion skapades konservatismen så man kan förenklat säga att konservatismen är liberalismens och socialismens motpol. (Konservatismen har alltid funnits men uppkom då den blev hotad av andra ideologier).

 

 

 1. Förklara ordet liberalism.

-          Ordet liberal kommer av latinets ord “liber” som betyder fri.

 

 1. Vem var Adam Smith och vad förespråkade han?

-          Adam Smith var författare till boken “Nationernas välstånd”. Han förespråkade liberalismen och är den mest kända idégivaren inom den “ekonomiska liberalismen”.

 

 1. Vilket politiskt parti i Sverige brukar man i första hand förknippa med socialliberalism?

-          Liberalerna

-          Centern

 

 1. Förklara ordet konservatism.

-          Ordet konservativ kommer av latinets ord “conservare” som betyder bevara.

 

 1. Vilken inställning hade 1800-talets konservativa till rösträtt? Hur resonerade de?

-          De konservativa var emot allmän och lika rösträtt. Den politiska makten skulle istället innehas av de klokaste och mest dugliga dvs personer som kände ansvar för arvet från gångna tider.

 

 1. Hur tänkte och resonerade en socialkonservativ person?

-          Då stora grupper hade det svårt i industrisamhället ansåg man att man inte skulle blunda för problemet. Man tyckte att de rika skulle ta sitt ansvar och genom välgörenhet ge hjälp åt sjuka, svaga och andra behövande. Man krävde också insatser från samhällets sida.

 

 1. Vilken syn har socialister på ägandet?

-          Man vill (e) införa någon form av ett gemensamt ägande för att undanröja orättvisorna i samhället dvs avskaffa den privata äganderätten

 

 1. Hur kan vi se spår av konservatism, liberalism och socialism i princip samtliga länder i världen? Ge exempel från något land utanför Europa.

 

-          Välfärden är en av de mest centrala bitarna i samhället men speciellt i Norden. Det finns minst tre stycken välfärdssystem och de definieras till exempel av:

a)      Liberal ex. USA, Bas - Marknad, Solidaritet - Individuell

b)      Konservativ ex. Tyskland, Bas - Familj, Solidaritet - Korporativ

c)      Nordisk ex. Sverige, Bas - Stat,   Solidaritet - Universell

 1. Vad menas med en utopi?

 

-          En utopi är ett teoretiskt idealsamhälle som inte går att förverkliga

 

 1. Vilka var Karl Marx och Friedrich Engels?

-          Båda är ideologer som grundade socialismen

 

 1. Förklara innebörden i Proletariatets diktatur.

-          För folkets bästa så ska det vara diktatur i en övergångsfas

 

 1. Hur kan man i en kort mening beskriva principen för det framtida “kommunistiska” samhället?

a)      Revolution

b)      Diktatur

c)      Paradiset på jorden

 

 1. Vem var Lenin? (Vladimir Iljitj Uljanov)

-

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Z-KONKRET av Bengt-Arne Bengtsson Egna anteckningar

Kommentera arbetet: Samhällskunskap 1B - Politiska ideologier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Samhällskunskap 1B - Politiska ideologier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60386 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×