Hinduismen. den eviga läran

1 röster
18029 visningar
uppladdat: 2019-12-30
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
​HINDUISMEN 
-Den eviga läran 
 
Hinduismen är en tolerant religion man har rätt att utöva sin religion på olika 
sätt. 


Begrepp.


Att känna till innan du börjar läsa.

Samsara: det eviga kretsloppet det tror alla hinduer på
Karma: du blir vad du gör, dina handlingar påverkar alltså hur du återföds. Målet är att få så
bra karma som möjligt. Bra karma återföds till något som är bra och dåligt karma är motsats
Atman: personliga själen som återföds.
Brahman : världssjälen, det är målet för en hindu.
Moksha : sluta att återfödas , det finns olika vägar för att kunna nå dit.

Hinduismen är polyteistisk religion vilket innebär att man tror på flera gudar och inte bara en.
och är en av de största religion i världen. är mest känd i Indien, nu ska jag berätta om
hinduismen.

Hinduismen är en väldigt gammal religion , det är den äldsta religion i världen, det uppstod
3000 år före vår tideräkning . Det innebär att det uppstod 3000 före jesus uppkomst som den
kristna tro bygger på. Det uppstod genom att ett folkgrupp som kallades ” arierna ” som var
från Tyskland, invaderade den indisk halvön , de gjorde folk där till slavar och blandade
deras religion med den religion som fanns i Indien just då, på det sättet var hinduismen
född, därför har hinduism inte en grundare och skillnad inom hinduism är mycket stora, men
trots det, är vissa tankar gemensamma för alla hinduer. De som de har gemensam är
Alla tror på det eviga kretsloppet, alla hinduer tror också på Karma, hinduer tror även på
kastsystemet det sista är tro på gudarna. Det var också arierna som skapade kastsystemet.


När man hör religion hinduismen så kanske man tänker på Indien och när det gäller religion i
indien så tänker man på att ko där är helig och att människor har mycket respekt för ko men
också andra djur , vad kan det beror på? för att veta det ska vi först veta vad som skiljer sig
hinduismen från andra stora religioner som kristendom, judendom och islam. vad finns för
skillnader och likheter.

Inom hinduismen så finns det väldigt många gudar. Skillnad från de andra största religion
som har bara en gud, de mest kändaste gudar inom hinduismen är Brahma som är
skaparguden , Vishnu är den gud som är främst för många hinduer, och shiva som avbildas
med fyra armar. det en hindu själv som väljer vilken gud som han/hon vill tro på. kristendom
har bibeln som helig skrift och islam har kolan , men hinduismen har ingen helig skrift
däremot har hinduismen 4 heliga skrifter som de läser. kristendom bygger på jesus kristus
från Nasaret liv .och islam grundades av profeten Muhammed på 600-talet. det har grundas
mängder andra religioner men det som skiljer hinduismen från andra religioner så har inte
hinduismen en grundare trots att det är den äldsta religionen, det är små religioner och
kulturer förenats till samman lära som hinduismen bygger på, det lära har utvecklas hela
tiden. Medans kristendom tror på efterlivet efter att man har dött att man hamnar i paradis
eller helvete så tror hinduismen på det eviga kretsloppet som kallas samsara.
Samband mellan Brahman, Atma, Samsara ,karma, reinkarnation och moksha.Hela kretslopp kallas samsara .hinduisk tro säger att varje människa har en atman det betyder evig själ. Så om en
människan dör så vandrar återföds själen direkt till en ny varelse, det kallas reinkarnation.
Det inte av en slump som du föder i det kroppen som du hamnar det karma som avgör ,
karma betyder att de handlingar som du gjorde när du levde och vad som du tänkte , alltså
det summan av alla dina handlingar i livet, karma avgör vilken varelse man hamnar i , har
man gjort bra karma så föds man som något bra däremot om man har dåligt karma så
återföds man som något dåligt många vill återfödas till något bra. för att göra det så måste
man göra bra karma, till exempel : hjälpa andra människor och så vidare.

Så håller det på hela tiden, men målet för de som som är hinduism är att slippa återfödas, de
vill slippa den evig kretslopp som de kallar samsara. Så att personliga själen alltså atman
ska förena sig med Braham som är världssjälen. Det är det eviga lyckan, det verkliga livet.
Braham är den andliga kraft som genomsyrar människor, djur, växter och många andra
saker, man kan översätta det till ordet gud. Varje hindu har som mål att befrias från
själavandringen och smälta samma med braham. det är att uppleva moksha det betyder
befrielse det som paradis för kristna.

Men vad ska man göra för uppleva moksha och sluta återfödas?. Det finns olika vägar till
moksha varje hindu väljer vilken väg den vill följa.

Yoga : man övar kroppen för själens skull, yoga ett är av olika väggar till moksha yoga är
inte bara känd i Indien utom runt om i världen i Sverige också. Yoga är ett träningsteknik och
är väldigt gammal metod. Enligt hinduisk sägs att det som har övat sin kropp och sinnen till
fulländning, kan under djup meditation nå fram till denna förening med gud det vill säga
moksha. En duktig person som har övat länge kallas yogi, det sägs att en yogi kan få hjärta
att sluta slå under flera minuter eller hålla andan mer än i tio minuter. I sverige gör man inte
yoga för att nå moksha utan för att få en perfekt fungerande kropp och känna harmoni.

Men om man inte vill göra yoga kan man nå moksha genom försakelse.
Då väljer man att leva fattigt och enkelt , de gör det vandrar runt till tempel och olika heliga
platser , där kan man prata med heliga män som kallas sadhus. En sadhu är en äldre man
som gav bort allt rike han ägde till hans barn, och sedan innan han dör så söker han vishet
om livet och döden .

Vad gör man då om man vill nå moksha och inte vill göra yoga eller genom försakelse? Då
väljer man en strängt asketisk man säger nej till all judisk njutning. de plågar deras kropp på
olika sätt , som till exempel hänga sig upp i hundratals spetsiga krokar eller tittar rakt in i
solen tills de blir blinda, och plågar kroppen på många olika sätt. De menar att kroppen blir
svag och atman blir då stark och man kan söka moksha och vishet.

Det finns andra vägar till moksha , som bhakti , känslans väg. Då älskar man guden krishna ,
de upprepar gudens namn, sjunger lovsång till krishna och visar kärlek på olika sätt till

guden. Men några hinduer tycker att det bristen på kunskap som gör att människan inte kan
befrias från självandringen. För de tycker att de som har den rätta kunskapen har verkligen
förstått vad det innebär att människans själ och världssjälen är ett. Det är det svåraste väg
att nå moksha på eftersom det är de lära människor som väljer den, då måste de studera de
heliga skrifterna. Människor som väljer vishetens väg mediterar och kan slutligen nå
moksha.

Men man kan ändå nå braham ändå utan moksha, det sättet är att man kremeras i en stad
som heter varanasi och sedan strös askan ut till ett helig flod som heter Ganges. För
hinduer är Ganges inte en vanlig flod , det är gudarnas gåva till människan, och vatten har
gudomliga kraft, den ger livet och renar både själ och kropp det alltid många hinduer vid
floden och de sparar mycket pengar och reser väldigt lång bara för att bada i de heliga
floden. Men trots att det är helig flod så är Ganges väldigt smutsig eftersom avlopp från
olika städer går där och andra smuts som döda djur till exempel , men hinduer säger att det
verkligen rent och fritt från farliga bakterier. det är varje hindus högsta önskan, att kremeras i
varanasi, eftersom det sägs att det som kremeras i varanasi automatisk befrias från
reinkarnation vilket gör att de slipper återfödas och deras atman förenas med världssjälen,
brahman.
Så egentligen tar hinduer olika vägar men har samma mål , att nå moksha.
Den indiska kastsystemet består av 4 olika kast , högst upp är det präster sen kommer det
krigare och ämbetsmän , därefter kommer affärsmän och jordbrukare och sist är det tjänare
och servicefolk. Hinduism menar att , människorna tillhör olika klasser och har olika värde
var resultat av guds vilja. Det finns en gammal berättelsen som beskriver hur de blev till ”
människan skapades av guden brahma. Från gudens huvud kom de fina och förnäma
prästerna. Ur armarna skapades krigaren, medans bönderna växte fram ur de kraftiga låren.
Tjänarna och slavarna bildades ur de tjänande fötterna ”. Så det innebär att redan när man

är född så föds man i en kast och kan inte byta till en annan kast. Kastsystemet ger
människor en bestämd roll och funktion i samhället så man kan blir respekterat eller föraktad
beroende på vilket kast man tillhör. Men det finns folk som inte tillhör någon kast, det hela
20% av befolkning, man kallar de ”orena” de får det smutsiga jobb man kan tänka sig som till
exempel tolka toaletter, sopa gator eller ta hand om döda djur. Eftersom de anses vara
orena har de problem i Indien , de får till exempel inte bra jobb, bra betalt, bor fattig och de
som tillhör de andra kastarna ser ner på de och dessutom mobba de.
det ingen som bestämmer vilken kast man ska tillhöra det gör man själv. Om man har levt på
rätt sätt i sitt gamla bättre får man då det bättre i sitt nya liv, har man varit en dålig
människan så flyttas man ner från de olika kasterna.

Men trots att regeringen i Indien försöker att hjälpa de som tillhör det lägsta kastet så funkar
det ändå inte eftersom de som tillhör de högkastiga gör våldsamma upplopp. kastsystemet
har sedan 1950 förbjudit i Indien, så lever det fortfarande kvar eftersom det svårt att ändra
på gamla traditioner.
Man kan säga att kast kan vara tvång men också hinder för förändring och utveckling i
samhället. Då till och med de som mest utsatta inte vill att kast ska försvinna. Men i Indien är
det förbjudet att diskriminera en person på grund av kasten.

Högtider

Kristendom fyllar jul , påsk och andra högtider , islam firar också högtider som eid och
ramadan så är det också med hinduismen de har också högtider som de firar under året.
Inom hinduismen firas varje dag en stor religiös högtid så hinduismen har väldigt många
religiösa högtider, men det finns viktiga högtider.

Holifest firas till minne av krishna som i sin ungdom ständigt hittade på olika roliga saker, så
det uppskattas särskilt mycket av ungdomar , det man gör är att man kastar färgpulver och
färgat vatten på varandra. Och kvinnor har då rätt smiska till alla män som de ser. Så det
väldigt kul och skojig högtid.

Andra högtid är divalifesten , de firas för att hylla rikedomensgudinna Lakshmi. Det är också
då man firar nyår. Det firas genom att man tänder lyktor på gator och i hemmet och man ger
varandra presenter som man gör när det är jul inom kristendomen. Divali är väldigt populär i
Indien och på många platser deltar människor i dans , sång och skådespel om gudar.

Det tredje är en som kallas Dashara och det firas till ära av gud ramas. Det högtid pågår i 10
dagar. Men på vissa håll firas högtid för att ära gudinna Durga. Festklädda människor skjuter
ut en flotte i en sjö eller flod med staty av gudinnan.
Och så firas andra högtider som jag inte nämner här i texten.

Skrifter

Som jag sa förut hinduismen har inte bara en helig skrift som kristendom (bibeln) och
islam(kolan ) det finns fyra heliga skrifter och det är.


Vedaböckerna, de äldsta skrift ,då den började skrivas ner på 1500-talet före vår tideräkning
, det var muntliga tradition som skrevs ner. veda betyder kunskap. Innehåller är främst dikter
och även hymner om gudar och utövning av religion, det många hinduer som läser
vedaböckerna då det också innehåller råd till hur man ska leva livet som hindu på ett rätt
sätt . Det andra helig skrift är upanishaderna det skrevs ner på 800-talet det är för att
fördjupa läsarens kunskap av vedaböckerna och enligt de står det att meditation är det enda
sättet att finna gud . Det tredje är ”Bhagavad-Gita” och det betyder den höges sång. Den
skrevs förre upanishaderna år 300-talet före vår tideräkning och det handlar om guden
krishna och hans goda gärningar. Det sista heliga skrift är ramayana det är en kärlek
äventyr, där huvudperson är rama och gudinnan sita.
Alla fyra heliga skrifter är skrivna i språket sanskrit . Det språket är gammal och kan därför
vara svårt att läsa för det nya generation människor.

Riter Inom religion


Som i andra religion finns det även riter inom hinduismen som måste göras och följas precis
som i de andra stora religioner som islam, judendomoch kristendom. De riter Är.Födsel och namngivning barnets mamma ber under graviditet att barn kommer födas frisk ,
när barn är väl född så ber hans pappa en bön och håller en ring mot barnets läppar och sen

efter 12 dagar så ber Bramin om namnförslag och sedan tittar bramin i stjärnkalender och
bestämmer namn.

Från 1-5 år händer det hårklippning ceremoni, föräldrar rakar pojkars huvuden och smörjer
in med yougurt på komjölk. Syftet med det ceremoni är att man vill rena atman i hjärnan från
dåliga handlingar som man har gjort från tidigare liv( karma).

När pojkar håller på att blir vuxna så genomgår de heliga trådceremoni det innebär att de
lovar för föräldrar, gudar och att kasten att inte ha sex före äktenskap. Det gäller dock inte
pojkar som är i de lägsta kasterna , det bara pojkar i högre kast.

Hinduer tror på återföddning, fast då är det bara själen(atman) som återföds, vad händer då
med döende hindu kropp? Kroppen tvättas och klädds i fina kläder. Läggs Sedan på en bål
och en manlig släkting tänder på. Detta ska hända helst samma dag och aska ska slängas i
nån helig flod helst ganges då den är den heligaste. För familjen handlar det här om att
genomgå en renig där man rakar håret, fasta och bär speciella kläder. Hela det här kallas
”Antyesti”.

Japa är också en av de riter inom hinduismen, det är tillbedjan och upprepar gudomens
namn genom att säga det högt, eller forma det med läpparna.

Puja: det är också en bön man utför varje morgon efter att man har duschat eller klädd sig ,
det sker sittande och kan ske i tempel men också hemma man kan också offra saker som
mat och blommor till en gudavbild.

Och det sista är änkebränning, det är at en hinduistisk änka bränner sig levande på
mannens likbål, detta är en gammal riter och är förbjudet i dagens Indien men även om det
skulle ske i smyg så är det värdigt ovanlig att det händer.


FÖRDJUPNING
Jag tänker fördjupa mig mig lite mer om Manhattan ghandi då han är en väldigt populär
person i Indien, vad är det som gör att han är så populär? det ska jag förklara. Han föddes i
Indien år 1869. Hans familjen tillhörde kast , köpmankasten det var ett ganska hög kast så
de sände honom i London för att studera jurdik. efter några år studie så åkte han till
sydafrika och var advokat där effter återvände han till indien, och startade sedan 3 stora
massrörelser som var emot, hur de svarta men också indier behandlades i sydafrika, han
hade varit i sydafrika och under tiden såg han vilka hårda villkor som svarta hade i sydafrika,
den rörlse var alltså mot rasism, den andra rörelse var att man skulle visa respekt till alla
religioner och det sista rörelse var mot kolonialism, de var inte nöjd med att England styrde
indien, de ville vara sjävständiga.

Manhatan ghandi jobbade hårt för att indien skulle bli självständiga, och det är det han är
mest känd för inte bara i indien utan i hela världen. Hans kampmetod kallades “passivt
motstånd” det metod var att inte samarbeta med engelska inte köper deras varor och slutade
betala skatt. vilket i sin tur gjorde att england inte tyckte om honom. till slut blev indien
självständig år 1947, Gandhi blev grundare till den moderna indien. Man skulle kunna tro att
många människor i indien tyckte om vad gandhi gjorde för de och ja det var många som var
nöjd men det. Men det fanns flera som var missnöjd, bland annat stränga hinduer som borde
i Indien, anledning till varför de var missnöjda var att Ghandi kallade de kastlösa “harijan” det
betyder guds barn. det var skräckslagen eftersom de kastlösa är de som har de dåligaste
jobb man kunde tänka sig och hade det svårt. De menar att gandhi gjorde ett brott mot tabu
skrifterna. andra blev arga för han inte använde våld mot engelsmän. fanatiska hinduer såg
gandhi som en diktator och att det var han som gjorde att Indien delades i två nationer nutid
pakistan , det var många muslimer ( muslimsk Pakistan och hinduism Indien) men också
hinduer som dog när de försökt fly till det nya skapnde gräns.

Fanasita hinduer uppfattade det som ett sätt gandhi hade kommit på för att tvinga indisk
regeringen att överlämna en väldigt stor summan pengar till pakistan , de anser att
regeringen böjde sig för ghandis krav. det ledde till att gandhi blev mördades ett halvår efter
att indien hade blivit självständig. Det var en hinduisk fanatik som sköt honom när han var
på ett hinduiskt bönemöte år 1948. anledning var att den hindu ansåg att ghandi gynnade
muslimer i indien. idag är Ghandi en väldigt känd person i indien , det finns till och med en
museum om honom med hela 60.000 böcker och 6000 bilder men också många föremål
som har anknytning till hans liv. Men trots allt bra han har gjort finns det även idag
människor som tycker att han var som en diktator , och tycker att han har svikit sin religion
hinduismen.


källförteckningar

Videos som jag har titta på :1. ​https://youtu.be/ynHJY1mBMiM
2. ​https://youtu.be/poK-ZZgXt6w
Böcker : 1. ” Religion ämnesboken skrivet av : Ingrid Berlin och Börge ring. Tryck av Liber. år
2014


2. ”Religion och liv 7-9, elevbok” skrivet av: Leif Berg. Tryckt av Natur&kultur år
2003.

Nätet

Källkritik.
Jag kollade på många olika källor men här är Källor som jag tycker är mest pålitlig om man
kollar på tiden och vad de har för syftet. De flesta källor hade reklam på deras sidor vilken
innebär att det blir mindre pålitlig. De flesta länkar är skrivet för längesen man skulle kunna
tro att det är inte pålitlig men eftersom religion inte ändras så mycket under tiden kan man
ändå tänka att det som är skrivit är sant trots att de skrevs för längesen.

https://www.so-rummet.se/kategorier/mahatma-gandhi​ ( skrivit av : Carlsten ryytty, och är
dessutom So lärare, på so rummet är innehåll mycket pålitlig då det ofta skrevs av författare
och so lärare)
http://mobil.religionsresan.bloggplatsen.se/2012/05/21/7937499-hinduiska-riter/
https://glosor.eu/skriv-ut/if/riter-hinduism-buddhism.6671766-3.html
https://varldsreligonerna.weebly.com/att-vara-hindu.html
https://www.so-rummet.se/content/hinduismen-gu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

so rummet

Kommentera arbetet: Hinduismen. den eviga läran

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Darcy Korineza [2019-12-30]   Hinduismen. den eviga läran
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60594 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×