Hinduismen

55 röster
103639 visningar
uppladdat: 2000-12-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
HELIG SKRIFT: Inom hinduismen så har man inte någon direkt helig skrift som talar om exakt hur man ska leva. Istället så har man flera olika skrifter som ger förslag på hur man kan leva, men man behöver inte leva efter dem.

De skrifter som finns är dessa:
1. De fyra vedas. Äldst och mest betydelsefull är Rigveda.
2. Brahmanas, kommentar till Vedaskrifterna.
3. Upanishaderna, filosofiska texter.
4. Sutras, ‘ledtrådar‘ i skilda ämnen.
5. Mahabharata och Ramayana, omfattar episka diktverk. I Mahabharata ingår Bhagavadgita.
6. Puranas, mytologiska och genealogiska berättelser.

Under 500-talet f.kr så skrevs Upanishaderna som är olika skrifter. De består av samtal mellan lärare och elever.
Den heliga skrift som är mest läst och också mest känd är Bhagavadgita, den högstes sång. Skriften kallas enklare för ”Gita”. Gita ingår i det stora släktdramat Mahabharata. Huvudpersonerna i Gita är krigaren Arjuna och hand medhjälpare Krishna. Men Krishna är egentligen inte en människa, utan en gud i en människas kropp.


HELIG BYGGNAD: Enligt hinduismen så behöver man inte gå till tempel för att be, man kan lika gärna be hemma.
Men den heliga byggnad som finns kallas enkelt för tempel. Templen är egentligen inte byggda som samlingslokaler, utan som en bostad för guden. Det förekommer sällan gemensamma gudstjänster. Tempelprästerna sköter om gudabilden, som finns i templet, som en levande härskare. De väcker guden och ger honom/henne mat.
De besökare som kommer till ett stort tempel rör sig runt i de olika rummen i en bestämd ordning. Rummen är mörka för att inbjuda till inre liv och meditation.
Templen är mycket skiftande både i storlek och i utförande. Det finns allt från enkla bytempel till jättestora tempel med särskilda tempelpräster.
Puja: Gudstjänsten eller bönen kallar för Puja. Man kan be både i templen och hemma. Puja läser man varje morgon i de troende familjerna. Vid bönen så offrar man blommor och mat. Bönen sker tre gånger om dagen.

SYMBOLER: Den symbolen som finns inom hinduismen är det heliga tecknet ”Aum” varje bön börjar med det ordet.

HÖGTIDER: Holi är en högtid som man har för att fira vårens ankomst, precis som vi gör i Sverige med att fira Valborg. Holi är en stor högtid, stämningen är uppsluppen. I festyran sprutar man färgat vatten på varandra. De vanliga reglerna gällande fattiga och rika gäller inte, under Holi så är alla människor lika värda.


SYN PÅ LIVET: Monoteism: Läran att det bara finns en gud, så som judendomen tror.
Polyteism: Är raka motsatsen, läran om att det finns flera gudar, så som Hinduismen tror.
Panteism: Läran om att allt har i naturen har en själ, även stenar.
Brahman: Är, enligt hinduismen, världssjälen. Man kan säga att det är den högste av hinduismens gudar.
Enligt hinduistisk tro så ska man, precis som inom kristendomen, återvända till sin skapare. I det här fallet Brahman. Men om man är hinduist så tar det lite längre tid. Efter vad dom tror så återföds man efter man dött, man reinkarnerar. Om man sköter sitt liv tillräckligt bra så ska man i alla fall slippa med att återfödas, man hamnar hos Brahman. Där får själen vila ut. Man behöver inte återfödas mer, utan man befinner sig i ett drömlikt tillstånd.
Samsara: Det är inte bara människosjälen som återföds, utan även världen. Allt går runt i ett evigt kretslopp. Allt börjar med att Brahma bygger upp världen. Sedan uppehåller Vishnu den från diverse faror och när det är dags för det yttersta dagen så står Shiva för världens undergång. Sen börjar det om igen. Detta kretslopp kallas för Samsara.
Kastväsendet: Det är ett sätt att rangordna olika människor plats i samhället. Efter vad hinduisterna tror så är människan själv orsak till hur hon får det i nästa liv. Om hon sköter sitt liv bra, så kommer hon att födas högt upp i kastväsendet, men sköter hon livet dåligt, så hamnar hon långt ned.
Indien är mycket styrt att detta kastväsende, och vardagen präglas av det. En människa med hög kast får bo i ett stort hus i mitten av byn med många tjänare. En människa som är född kastlös, så långt ned som man kan komma på skalan, får bo i ett enkelt hus i utkanten av byn, och hon måste varje dag kämpa för att överleva.
Ahimsa: Det är Mohandas Gandhi som grundat detta begrepp. Med det menas att man inte får döda, eller skada, någon människa eller något djur, inte ens för att äta. Det kallas också icke-vålds principen. Många hinduer lever efter denna princip idag.


DÖDEN: Hinduisterna tror ju på, som jag tidigare nämnt, återfödelse. Den som har skött sitt liv bra kommer att få ett bättre liv senare. Den som däremot varit egoistisk och ond kommer att återfödas till ett sämre liv. Det som styr detta kallas Karma-lagen, vilket ordagrant betyder ”vad man gör”, det visar resultatet av en människas liv.
Men återfödelse är inte något som man egentligen s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-12-21]   Hinduismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=362 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×