Hur Kulturen formar människan

1 röster
6320 visningar
uppladdat: 2020-06-03
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteÄmne: Etik och människor Livsvillkor

Examinationsuppgift:
Hur Kulturen formar människan
VÄRLDSRELIGIONERNA
Inledningen

Jag ska försöka kort förklara 3 största värld religioner och deras synpunkter, vill ta lite fram
deras kulturer, levnadsvanor, traditioner, livskvalité bl.a. för att jämföra lite med varandra.
Vill undersöka lite om hur människan påverkar av sin kultur, hur etiken och moralen har att
göra i våran uppväxt fysiskt och psykiskt, social och hur vi kan förbättra eller hjälpa
människor med våran samarbete inom vården.
Jag vill också förklara hur människor som migrerar till andra länder för att starta ett nytt liv
kan förändras deras sätt att tänka, leva och vara i ett annat samhälle.


5 Världsreligioner gudssyn
Västliga:
Judendomen, Kristendomen, Islam

Östliga:
Hinduismen, Buddhismen

Syn på gud/gudar:
religioner som tror på en enda gud kallas monoteism.

I sin gudssyn
kan Hinduismen och Buddhismen faktiskt inte kopplas ihop, då måste bli
presenterade var för sig:

Hinduismens gudssyn
är ett slag blandras som kan beskrivas så här: Panteismens tanke
är att hela världen är en gudomlig själ eller något likande, polyteismens månggudadyrkan
men också monoteismen för att även om gudarna är många så har de alla inkarnerats
utifrån samma gudomliga kraft.

Buddhismen
ses av några som en del av hinduismen. Men buddhismen har ett helt annat
sett att se på gudar och deras förmåga att styra våra liv. Buddhismen liknar mer en

livsfilosofi
än alla andra världsreligioner. Inom buddhismen tror man inte på någon gud,
utan på en lära eller insikt om livet.
Inom Buddismen det finns inga gudar starka nog att påverka våra liv. Vi måste hitta
frälsningen (bli upplyst, komma till Nirvana) inom oss själva för att återfödas till ett nytt liv.
Jag ska försöka kort förklara vad har alla religioner som grunden, kultur, traditioner, läran
bl.a. men vi vet att varje världsreligion anser ju att deras grund lära är rätt än alla andra.


3 av 5 Världsreligioner tron och skillnader
Judendom

Det finns omkring 14 miljoner judar i världen varav omkring 6,1 miljoner bor Israel och 5,7
miljoner i USA (tillsammans 82,4% av världens judar).


Till viss mån utgör Judendomen grunden inom både kristendomen och islam. Den bygger på
tron att Gud gjorde judarna till sitt speciella folk genom fader Abraham.


Judarnas bibel Tanakh/Torah har samma innehåll som gamla testamentet i kristnas Bibel
men, den kristna tron bygger ju till stor del på nya testamentet men också på det gamla.


Allt liknar i gamla testamentet; berättelserna om skapelsen, hur Gud valde Abraham bland
folket, hur judarna tvingades de att leva som slavar i Egypten, hur Gud befriade Israel
genom Mose, hur Mose fick dem 10 budorden, hur Gud förde sitt folk för att ge dem ett
utlovat land och hur en messias utlovas till judar för att befria eller rädda de bl.a.


Här kommer den största skiljepunkten mellan judendomen och kristendomen. Judarna
väntar fortfarande på messias, judarna tror inte att Jesus var Gudsson medan de kristna
tycker att Jesus var den messias som skulle komma för 2000 år sedan. Enligt Kristna
judarna korsfestade Gudsson Jesus.

Att leva som en jude
Synagogan
är en plats för bön, gudstjänst, undervisning, kulturutbyte och gemenskap.

Sabbaten
är namnet på den judiska helgen. Under sabbaten vilar man. Sabbaten börjar på
fredag kväll och fortsätter fram till kvällen på lördagen.

Matregler
Inom judendomen finns speciella matregler. Dessa kallas för kosher. Judar som
följer matreglerna äter till exempel inte griskött och skaldjur. De judiska matreglerna har sin
grund i Torah.

Årets gtider
Nyår (rosh ha-shana)
(september/oktober) Denna högtid ska påminna om världens
skapelse.

rsoningsdagen (jom kippur)
Firas tio dagar efter nyårsfesten och är årets heligaste dag.
Dagen ägnas åt fasta och ånger samt till att försonas med Gud.

Ljusfesten (chanukka)
november eller december, firas som ett minne av återinvigningen av
templet som ägde rum 164 f.Kr. Under denna högtid är det fest i åtta dagar.

Påsk (pesach)
Den judiska påsken firas till minne av uttåget ur Egypten under ledning av
Moses. Sedermåltiden i hemmet ska påminna om den svåra tiden före uttåget.

Veckofesten (shavuot)
Den infaller 50 dagar efter påsk och minner numera om hur Moses
tog emot lagen (de tio budorden) på Sinai berg.

vhyddohögtiden (sukkot)
avslutar det judiska året och firas till minne av den långa
ökenvandringen som Israel hade i 40 år med Mose.

Drottning Esters ddning av sitt folk (purim)
Ester har gett namn till en av böckerna i Tanakh.
Hon blev drottning och räddade sitt folk från att bli utplånat.

Viktiga ndelser i livet

Inom alla kulturer finns s.k. övergångsriter. En människa föds, växer upp och lär sig sin
kultur, blir vuxen, kanske gifter sig, får barn, åldras och dör. I alla kulturer uppmärksammas
detta, men ofta på olika sätt.

delse
ceremoni äger rum i samband med ett barns födelse handlar om tacksamhet.
Ceremonin ser olika ut för pojkar och flickor.

Giftermål
att gifta sig ses av många som livets höjdpunkt. Äktenskapet följer därför speciella
ritualer och betraktas som något Gud vill. Mosebok 1:28

Döden
Inom judendomen ses döden som en naturlig avslutning på livet.


Inom traditionell judendom tänker man att människan har en kropp och en själ och judar tror
att själen lever vidare efter döden och den är inget att vara rädd för.


Kristendomen

Kristendomen började för 2000 år sedan och är den största religionen i hela världen, den har
31,2 procent medföljare i hela världen.


Som jag har sagt innan, Kristendomen bygger på att Jesus var messias som var utlovad till
judar, alltså Guds son och genom kristendomens omtalade treenighet också: Gud Fader,
Gud sonen Jesus och Gud den Helige Ande, kristendomen menar att de är tre personer i en
t.ex. som vi har en kropp en själ och en ande men vi är bara en person.
Judarna tycker ju att de kristna har fel men de verkar ändå ha mer överseende men;
muslimerna tycker att de kristna begår en stor synd när de säjer att gud kan vara tre.
En sak som jag vill kort förklara, genom kristendomen, Gud fader gav mänskligheten som
ärv till sin son Jesus, han kom till jorden och visade barmhärtighet mot alla som accepterade
och följde honom, när Jesus korsfästes och gick till himlen skickade hans far den Helige
Ande för att stanna hos mänskligheten tills Jesus återvänder och hämtar sin heliga kyrka för
att gifta sig och bli en med honom.
Enligt Kristna, är judarna Guds utvalda folk medan muslimer kommer från sonen som
Abraham hade med Agar; Ar var en slav som Sara sin fru fick från Egypten.
Barnet hete Ismael, och, när Sara fick en son av Abraham... Sara kastade ut slaven Agar
med barnet.
Agar gick genom öknen och när Gud såg att barnet håll på att dö, Gud förde vatten ur öknen
och lovade till Agar att från Ismael (sin son) skulle komma ut en stor nation.

Liv och död
Enligt kristna finns ett paradis som finns till människor som har varit snäll i livet

Viktiga ndelser i livet
Dopet
Inom kristendomen finns både barndop och troendedop.
I Katolska kyrkan föräldrarna dopar barnet när de tycker att barnet är redo.


I protestantiska kyrkan kan man välja själv, när man accepterar Jesus.

Konfirmationen
betyder bekräftelse och är en bekräftelse på att man tagit emot dopet och
den heliga andens gåva.
(Det är bara i Katolska kyrkan, inte i protestantiska kyrka)

Giftermål
äktenskapet är i den kristna tron är som ett förbund som ska vara hela livet. Att få
barn inom äktenskapet är viktigt, men äktenskapet är också tänkt som en hjälp/stöd mellan
kvinnan och mannen.

Årets gtider

Viktigaste högtiderna under kyrkoåret är påsken och julen.

Advent
är en tid av förberedelse inför julen. Den pågår under fyra veckor och avslutas med
julen.

Julen
enligt kristna firas till minne av Jesu födelse.

Påsken
har judiska rötter och firades ursprungligen till minne av befrielsen från slaveriet i
Egypten.

Påskens viktigaste dagar är:

Palmsöndagen
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

Kristi himmelsfärd
kristna firar 40 dagar efter påsk. I kristnas traditionen var det vid detta
tillfälle som Jesus efter sin uppståndelse från de döda lämnade jorden och försvann upp till
himmelen inför elva av sina lärjungar. De som senare blev apostlar och hans speciella
sändebud.

Pingst
det var då den helige ande kom till apostlarna i Jerusalem (30 maj).

Alla helgons dag
som namnet antyder är alla helgons dag... det är ett sätt att minnas alla
de kristna förbilder som på olika sätt har kämpat för den kristna tron och det goda i livet!

Alla själars dag
det är en dag att minnas alla de döda.


Islam

Kom 300 år efter Kristus och det fins 24,1 procent medföljare i hela världen.
Islam tycker att både judendomens Mose och kristendomens Jesus var viktiga profeter som
Muhammed men deras budskap har blivit fördärvat.
Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening... enligt muslimer finns vissa
sanningar i både judarnas bibel och i de kristnas bibel men den rätta sanningen är koranen.
Koranen har en mycket starkare betydelse för islam än vad bibeln har för de kristna. Enligt
muslimer är Koranen Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening.
För muslimer bara innehåller uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har
mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel.
Att var och leva som muslim
Islam
: Är att lyda Guds vilja och att låta sig vägledas av Gud.

Muslim:
Det är en person som bekänner sig och anknyter sig till islam.

Profet:
Det är en person som kommer med budskap från Gud. Enligt Islam är Muhammed
viktigaste profet.

Allah:
Är det arabiska namnet för Gud.

Koranen:
Det är Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed och bygger hans
uppenbarelser som är en skildring av Guds genom ärkeängel Gabriel. (Allahs) budskap till
mänskligheten. Enligt muslimer originalet finns i himlen. Skrevs ursprungligen ner på
arabiska och ska därför helst läsas på arabiska.

Fasta eller fastetid
är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt
dryck i olika utsträckning.

Ramadan:
Islams fastemånad, då man i regel inte äter när solen är uppe.

Sharia:
Det är lagar för samhället, baserade på islam.

Liv och död:
Muslimer tror att, om man är snäll livet går man in i paradiset.


Icke religiösa livsåsdningar
Humanismen:
Sokrates ansåg att människor måste lära sig att tänka självständigt för att
kunna utveckla goda värderingar i livet.

Humanismens grundläggande tankar

• Kritiskt självständigt tänkande


• Mänsklighet och personlighet


• Alla människor födds fria


• Varje människa är unik


• Alla människor har samma värde

FN nskliga ttigheter
vilket står för vars och ens rätt till att bilda sin egen uppfattning,
välja tro och livsåskådning. Detta innebär att söka kunskap om och förståelse för livets alla
aspekter såväl fysiska och andliga. Mänskliga rättigheter grundar sig på idén om att alla
människor har universella rättigheter som är lika för alla, oavsett könstillhörighet, sexuell
läggning, kultur, etnicitet eller andra saker som kan göra att man skiljer sig från andra
människor.

Humanismen och behovstrappa inom vården:
vi människor behöver vård och omsorg för
att klara oss i livet. Behovstrappa eller behovshierarki som också kallas är en modell som
presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln “A Theory
of Human Motivation” Förklarar hur de mänskliga behoven prioriteras i livet och det är delad

Fysiologi
mat, vatten, luft och sex

Trygghet
säkerhet och stabilitet

Gemenskap
kärlek och vänskap

Självkänsla
makt och uppskattning

Självförverkligande
bli att du kan vara
Varje person har sin behov i varje moment i livet och man mår bra om man kan uppfylla alla
behov t.ex. att man har jobb och man kan klara sig bra i livet. Men om en person inte
uppfyller sina behov kan gå in i en djup depression och med tiden kan orsaka till stora
fysiska och psykologiska problem.

Hälsa (WHO)

Hälsa
Världshälsoorganisationen (WHO) definierade hälsa 1946 som ett tillstånd med totalt fysiskt,
mentalt och socialt välmående och inte endast som avsaknad av sjukdom eller
funktionshinder.
Helman (2007) menar att uppfattning om vad hälsa är varierar från individ till individ. Flertal
faktorer spelar in, bland annat personlighet, familj och social status. I och med detta ses
hälsa ur ett holistiskt perspektiv.
Brülde och Tengland (2003) menar att enligt det holistiska synsättet upplever individer hälsa
då han eller hon fysiskt, psykiskt, och socialt har en adekvat handlings- och
funktionsförmåga.
Detsamma gäller omvänt vid ohälsa, då en bristande funktionsförmåga upplevs av individen.
Brülde och Tengland (2003) menar att individens förmåga att anpassa sig till olika
påfrestande situationer är en central tanke i det holistiska synsättet.
I det holistiska perspektivet på hälsa ses människan som en helhet där hälsa beskrivs som
både kroppsligt och själsligt välbefinnande.


Vad Är Kultur?

När vi talar om kultur menar vi allt som är likadant. T. exempel, i Sverige vi bor i röda stugor
med vita knutar, att vi målar ägg till påsken eller att vi fäster löv och blommor på en stång till
midsommaren är en del av vår kultur. Det är bara ett exempel form utav Sveriges kulturarv.

Alla har en kultur

Varje land och folk i världen har egen kultur, traditioner, religion, har sitt eget språk, sitt eget
sätt att leva i familjen och se livet annorlunda och på olika sätt, alla personer har sina egna
seder/rötter, sitt eget sätt att fira högtiderna bl.a. Allt som vi människor gör är kultur kan man
säga. Det finns även olika former utav kultur yttringar i ett samhälle.
T.ex. Det finns också olika matkulturer och olika konst kulturer, idrottskultur, musik, teater
o.s.v.
Det finns olika gruppers sätt att bete sig och tänka i vissa sammanhang kan räknas till

subkulturer
t. exempel olika ungdomskulturer, t exempel hippierna, hiphopparna ellerhårdrockarna. Det kan också vara olika kriminella sammanslutna gäng som har sin egen
syn på livet, lagen och olika moralfrågor (T. Ex. Hells Angels, Brödraskapet m.fl.).

Hur människor påverkar om sin kultur?

Det finns många exempel på kulturkrockar från olika länder och religioner som sker ofta i
vårat samhälle. T.ex. nu när vi i dessa migrations tider, dagligen möter vi andra kulturer i
vårat land så är det väldigt viktigt att visa alla personer med ömsesidig respekt och
förståelse. Vi måste alla arbeta för att samhället ska fungera bra och då måste vi alla visa
respekt för varandra och våra olika sorters kulturer.
Jag tycker själv att det är roligt att lära sig olika typ av livsåskådningar, religioner, tankar, sätt
att leva och vara, traditioner och bl.a. att lära sig nya språk eller småord från olika länder, att
åka också till olika länder och se hur andra personer levde på en tid och lever just nu i ett
samhälle är spännande!

Livskvalité eller livssyn
hur en person vill leva T.ex. Det kan påverka hur den enskilde ser
på liv och död, hur man klär sig, hur man har håret, vad man äter, hur man hanterar alkohol
och andra droger, hur man talar, vilka man umgås med, hur man ser på och behandlar
främlingar eller dem som har en annan livsåskådning, hur man röstar, hur man ser på
sexualitet, och hur man förhåller sig till värde grundande synsätt.
”Till många invandrare som jag har varit eller är svårt att anpassa sig till ett nytt samhälle”.
För äldre är svårt att lära sig nya språk, kulturer, traditioner, sätt att leva och se livet på
samma eller annorlunda sätt.
Vi kommer med våra gamla kulturer och traditioner, sätt att vara och leva och är svårt att
anpassa sig till något som är nytt för en invandrare.
Det är svårt när du har förlorat allt i livet.
Många (gamla, unga och barn) har psykologiska problem och för dem är det svårt att förstå
att man måste lära sig att övervinna trauma för att gå vidare och att man måste lära sig nya
saker för att fortsätta ett normalt liv.
Det är bra för våra barn som föder och uppväxer här i Sverige, de lär sig fort språket och
traditioner och kommer in lätt i samhället.
Det är bättre för barn som föder här än för ungdomar. (Ibland kan orsaka psykologiska
problem för kulturblandning)

Vad är det etik och moral?
Handlar om vad vi anser vara rätt och fel. Med moral kan också
avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva
efter.
Vill påpeka lite några punkter, det står i bibeln (tio budorden), döda inte, men varför finns
personer som spränger sig själva och dödar många oskyldiga människor, eller gör attentat?
Eller går i kriget och bombar ett land och dödar oskyldiga människor? Det står i bibeln att
man ska hjälpa fattiga men det finns många personer i världen som svälter ihjäl och ingen
bryr sig om! Eller man säger att varje person är fri; och varför är det möjligt att föräldrarna
gifter bort små flickor som är bara 10-15 år gamla? Eller förlovar barn t.o.m. med släktingar
precis när dem föder? Eller tro att ett barn föder med funktionsnedsättning bara för att man
tror att föräldrar eller gamla släktingar har syndat på något sätt! Eller t.o.m. att man är sjuk
på grund av att det är ett straff från Gud?Vi människor vet vad är rätt och fel och vi kan göra det rätta eller vi kan bara se, höra och
hålla sig tysta.
Vi känner till etiken, moralen och konsekvenser, vi människor väljer själv vad vill vi göra och
vara i vårt liv.

Vad kan man utveckla eller f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

sos

Kommentera arbetet: Hur Kulturen formar människan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Jessica Fernández [2020-06-03]   Hur Kulturen formar människan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60677 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×