Debattartikel

1246 visningar
uppladdat: 2021-06-05
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Bevara fossila bränslen 

Stora delar av samhället hävdar att fossilfria bränslen är mer miljövänliga än fossila bränslen. De tar då inte ställning till att världsekonomin och företag som kommer att krascha ekonomiskt. Vilket skulle leda till stor arbetslöshet. Att omställningen kommer inte att vara kapabel till att utföra på en individnivå. 

 

För det första blir det dyrt för samhället att skrota alla fossildrivna bilar och producera nya elbilar och på grund av att medierna väljer att bara att gå ut med den information som får elbilar att verka så miljövänliga ut, men sanningen är att elbils batterierna är miljöfarliga att ta fram och när de sedan har nått sin maximala räckvidd blir dem återigen miljöfarliga att hantera. Hanteringen av batterierna är inte bara miljöfarlig utan den kostar också en hel del. (Öresundskraft, 2021) 

    För det andra så kan man tänka sig att inte bara världsekonomin kommer att rasa utan också alla företag som jobbar med att producera fossila bränslen. De som är mot fossila bränslen säger: “De företag som nu jobbar med att producera fossila bränslen kan övergå till att producera biobränslen istället.” Finns det inte redan företag och folk som jobbar med att producera biobränslen? Blir det inre överproduktion av biobränslen om alldeles för många företag jobbar med att framställa och sälja biobränslen. 

Biobränslen är bra för miljön eftersom den första generationens biodrivmedel är gjort av etanol, biodiesel och biogas som är ett alternativ för de fossila bränslena. Om nu de företagen som just nu producerar fossila bränslen börjar att producera biobränslen kommer biobränslena få samma effekt på miljön i framtiden som dagens fossila bränslen. (WWF, 2019)

Återgå till tanken av att dubbla produktionen av biobränslen så att inte företagen går i konkurs det kommer att leda till att det blir en överproduktion av biobränslen. Då har vi gjort hela omställningen från ett fossilt samhälle till ett fossilfritt helt i onödan. Att även skrota bilar som drivs av bensin och diesel och ge en ersättning + bidrag så alla familjer kan köpa en bil driven på biobränsle. 

Förslag: Sverige är ett av de länder med lägst statsskuld vilket innebär att andra länder kan komma att behöva låna pengar av Sverige för att klara en omställning från fossila till fossilfria bränslen. Detta skulle få negativa effekter även på den svenska marknaden eftersom vi har det system vi har där skolor, vård och till viss del transporter finansieras med statliga medel. Det innebär att Sverige antingen får se över sitt system och låta folket betala för skola och vård vilket skulle leda till att alla inte har råd att låta sina barn gå i skolan eller få den vård de behöver. Alternativet skulle kunna vara att Sverige först bygger upp en buffert som täcker både vård, skola och omsorg samt bidrag och skapar möjlighet att låna ut pengar till andra länder. Oavsett skulle det bli kostsamt för såväl samhälle som individ.

Det finns även tankar om att siktet mot ett fossilfritt samhälle genom att till exempel källsortera eller att cykla och gå till jobbet alternativt affären kommer folk inte ta hänsyn till. De flesta kommer att tänka “ De andra människorna på jorden kommer att tänka på det som uppmanas att göra så jag behöver inte tänka på det” eller “Om jag inte gör det som uppmanas att göra, vad gör det? Det är ju bara en männsika av alla 7 biljoner på jorden, det gör ju ingenting”. Anledningen till att de flesta tänker såhär är på grund av latheten eller att medierna inte har lyckats med målet att få alla individer att fatta hu allvarligt eller viktigt 2 gradersmålet är. Det som behövs göras är att gå ihop och hitta en lösning, fort. (Regeringen, u.å.)

    För det tredje flesta var många väldigt upprörda när Donald Trump vann valet 2016 och det fortsatte få många röster under valet 2020, särskilt när Black lives matter rörelsen kom igång och medierna fick Trump att se dålig ut och man hyllade Biden. De flesta som röstade på trump var företagare som lever på de fossila bränslena och hur man levde innan hela samhället ska ställa om så att allting blir miljövänligt. (Nationalencyklopedin, u.å.) 

    Sammanfattningsvis ska du tro på utvecklingen men ta den inte för givet då inte alla kommer att kunna utföra den fullt ut och dra din uppmärksamhet till att ekonomin i vårt land kan komma att krascha totalt och inte bara vårt land utan hela världen och företagen som producerar fossila bränslen kommer att behöva läggas ner vilket leder till en stor arbetslöshet eftersom det finns redan arbeten som hjälps åt med utvecklingen med biobränslen. För du vill väl inte vara personen som gör så att världen i princip rasar ihop för att satsa på något som ska göra världen starkare?

Referenslista

 

Batteriföreningen. 2019. Allmänt om litiumbatterier. https://batteriforeningen.se/allmant-om-litiumbatterier/ (Hämtad 2021-04-06)

El. 2019. Allt om fossila bränslen. https://el.se/fossila-br%C3%A4nslen (Hämtad 2021-04-09)

Hansson, Anders, Stranne, Frida; Trygg, Sanna. U.å. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/donald-trump (Hämtad 2021-04-23)

 

Naturskyddsföreningen. 2019. Fossilfritt, förnybart, flexibelt. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf (Hämtad 2021-04-09)

 

Naturvårdsverket. 2020. Energin påverkar miljön. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/ (Hämtad 2021-04-09)

 

Regeringen. u.å. Parisavtalet. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ (Hämtad 2021-04-23)

 

Svt. 2013. Provborrningarna efter litium stoppas. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/provborrningarna-efter-litium-stoppas (Hämtad 2021-04-22)

 

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Debattartikel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Wilma Mollwing 2021-06-05

    Fick 15/15 poäng (A) på denna. Den handlar om att bevara fossila bränslen och man tar ställning till världens ekonomi.

Källhänvisning

Wilma Mollwing [2021-06-05]   Debattartikel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60868 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×