Moderaternas och vänsterpartiets syn på föräldraförsäkringen.

6056 visningar
uppladdat: 2006-05-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna uppsats skrev jag som en övningsuppsats i ämnet kulturhistoria, men tycker ändå att det har mer med samhällskunskap att göra.

Bakgrund
Min frågeställning är hur moderaterna och vänsterpartiet ser på uppdelningen av föräldraförsäkringen och hur de vill göra för att göra uppdelningen mer jämställd.

Metod
Jag började med att läsa igenom två artiklar vi fick av vår lärare Ylva. I dem fanns en del användbart, men på den sista sidan som hon skickade med fanns inget som var till nytta. Sedan gick jag vidare genom att gå in på moderaternas och vänsterpartiets hemsidor. Jag hittade en del sidor som jag kunde använda, fler på vänsterpartiets hemsida än på moderaternas. På moderaternas hemsida fanns inte så mycket om ämnet, men jag gick in under fliken familjer och hittade där vad de tycker om föräldraförsäkringen. Sedan gick jag in under fliken jämställdhet och under frågan vad de gör för jämställdheten fanns ett stycke om föräldraförsäkringen.
På vänsterpartiets hemsida hittade jag lite mer. Jag sökte på pappledighet och fick upp två träffar. Den andra av de träffarna var det som jag trodde var partiprogrammet, men det var bara motioner. Det var alltså inte användbart för mig. Sedan fick jag även tips av en kompis om en sida inne på vänsterpartiets hemsida, där partisekreteraren hade skrivit om fem feministiska krav som de hade för att öka jämställdheten. Ett av dessa krav rörde föräldraförsäkringen och det använde jag mig av. Sedan stod det lite om hur de vill att höstbudgeten ska se ut, men i den rutan stod det nästan samma sak som i den förra. Sedan hittade jag även lite fler sidor som jag använde mig av.
Hemsidorna var fulla av tendens eftersom det handlade om vad partierna tyckte, men de skrevs nyligen och var aktuella och jag har ingen anledning att tro att källorna skulle vara oäkta. En av artiklarna var lite äldre och stämde inte med så mycket med vad de tycker idag.

Resultat

Moderaterna och vänsterpartiet ser olika på hur föräldraförsäkringen borde se ut. Ingen av dem är nöjd med det system vi har idag och de anser att dagens föräldraförsäkring bidrar stort till att det inte är jämställt mellan kvinnor och män i dagens samhälle, men det är det enda som de tycker likadant om.
Moderaterna vill sänka föräldraförsäkringen från 80 procent av den sjukpenningsgrundade inkomsten som vi har idag till 75 procent. De vill dessutom förkorta den till ett år . För att få papporna att frivilligt stanna hemma med sina barn vill moderaterna ge en skatterabatt till mamman om 3000 kronor i månaden om pappan stannar hemma med barnen eller om pappan är den lägst avlönade föräldern får han 3000 kronor i skatteavdrag för varje månad då mamman tar ut sin föräldraledighet. Alltså vill de att den som tjänar minst ska få en skatterabatt om den andre föräldern stannar hemma med barnet. De vill inte använda sig av kvotering eftersom de inte tycker att staten ska lägga sig i hur familjen ska ha det och försöker då uppmuntra papporna att stanna hemma med sina barn genom detta system. De hoppas också på att mammorna kommer ut i arbetslivet .
Vänsterpartiet däremot vill att föräldraförsäkringen ska förlängas så att varje förälder får sju och en halv månad var med barnet . Föräldrarna ska ha halva tiden var, detta för att barnen ska ha lika stor tillgång till båda föräldrarna . De vill göra så att föräldrapenningen är knuten till var och en av föräldrarna, alltså lagstifta om att individualisera den. Detta vill de göra för att fördelningen av arbetet hemma ska bli jämnare och för att vård ansvaret för barnet ska ligga på båda parter och för att de anser att samhället har gjort det frivilligt för mannen att vara förälder, samtidigt som det är obligatoriskt för kvinnan. De vill att männen ska ta sitt ansvar och de vill hjälpa till genom att individualisera föräldraförsäkringen . De anser att det inte går att locka männen till att vara hemma med barnen utan att det måste lagstiftas om det .
Båda partierna är överens om att dagens föräldraförsäkring bidrar till viss del att det inte är jämställt mellan kvinnor och män . Moderaterna anser att föräldraförsäkringen gör det enkelt och acceptabelt att skylla på ekonomin för att mamman ska stanna hemma, då ofta helt utan diskussion . Vänsterpartiet säger att det till viss del är föräldraförsäkringens fel att kvinnor har lägre löner och sämre arbetsvillkor . De vill ha en rättvis föräldraförsäkring, som tillsammans med rätt till heltidarbete ska bidra till mer jämställdhet mellan könen .
Moderaterna vill också att en familj som efter att ha tagit ut ett år från föräldraförsäkringen ska kunna ta ut en barnomsorgspeng som också ligger på 3000 kronor i månaden skattefritt. Detta system blir lite mer generösare än garantidagarna som föräldraförsäkringen har . De vill samtidigt ta bort den regel som finns idag om att föräldrarna inte får ta ut föräldraledighet samtidig .
Vänsterpartiet driver starkt på frågan om lika stor föräldraledighet för båda föräldrarna, inte för att de vill kvotera den utan för att de anser att det är lika mycket båda föräldrarnas ansvar att vara hemma med sina barn . Vänsterpartiet vill också att föräldrarna ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt. Detta för att pappan behövs under barnets första tid .

Slutsats

När det gäller dessa två partiers syn på föräldraförsäkringen håller jag inte helt med någon av dem. Jag vill att barnen ska ha så hög garanti på att föräldrarna stannar hemma med dem så länge som möjligt under den första tiden, utan att föräldrarna ska känna sig tvingade att vara hemma.
När det gäller moderaterna så är det möjligt att deras skattereduktion skulle locka fler att stanna hemma, men jag tycker inte om att de ska förkorta garantidagarna eftersom de dagarna är en större säkerhet för barnen att föräldrarna verkligen stannar hemma med dem. Deras förslag som ersättning av garantidagarna känns krångligare och erbjuder inte samma säkerhet till barnen. Då känns vänsterpartiets linje bättre för att den erbjuder en annan form av säkerhet för barnen. Om man lagstiftar om delad föräldraledighet så tror jag de flesta kommer att stanna hemma de sju och en halv månad som varje förälder ska ha, men risken är då att många föräldrar kommer att känna sig tvingade att vara hemma så pass länge och att de kommer att tröttna och då blir inte hemmiljön för barnet bra. Dessutom tycker jag inte om tanken på att lagstifta om hur familjen ska dela upp föräldraförsäkringen. Det rör enbart familjen själva. Det kanske skulle underlätta om det lagstiftades...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Moderaternas och vänsterpartiets syn på föräldraförsäkringen.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-21]   Moderaternas och vänsterpartiets syn på föräldraförsäkringen.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6299 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×