Autism

1 röster
7404 visningar
uppladdat: 2006-05-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Autism

Själva ordet autism kommer ifrån det Grekiska språket och ordet autos som betyder själv. Autism är inte en egen klar sjukdom utan ofta mer som ett inslag i andra störningar, man talar då om autistiska syndrom, här ryms också Aspergers syndrom in. Som kännetecken för autism är oftast kontaktsvårigheter, avvikelser i det sociala och svårt med ögonkontakt. Vilket också yttrar sig i den autistiskas förmåga att förstå känslor, uttryck, lekar och beröring, men givetvis här som i de andra psykiska störningarna som man kan ha så finns det variationer och avvikelser. Men man brukar ofta också finna en slags nyfikenhet eller fascination inför ett visst särskilt ämne eller för föremål och detaljer. Oftast så påträffas ett motstånd från den autistiskas sida mot nya saker, de vill så att säga ha en rutin och det som är nytt förvirrar eller skrämmer kanske dem. Utöver de symtom som blir följden av dessa begränsningar finns ofta en mängd åtföljande symtom som perceptionsstörningar, hyperaktivitet och sömnproblem mm. Dessa kan vara olika från en person till en annan och som inte är nödvändiga för diagnosen. Spännvidden inom gruppen är stor. Många har också ett intellektuellt funktionshinder, ofta i kombination epilepsi och/eller syn- och hörselskador. Andra är normal- eller välbegåvade.
Autism och autismliknande tillstånd beror alltid på en medfödd eller tidigt förvärvad störning i hjärnans funktion. Bakomliggande faktorer kan vara genetiska, skador i samband med graviditet och förlossning eller ärftligt betingade sjukdomar.
Följande diagnosgrupper räknas in under begreppet autism och autismliknande tillstånd:
Autism
Aspergers syndrom
Disintegrativ störning
Rett syndrom
Tips om bemötande vid arbete med en person med autism
* Inte skämta eller använda ironi, inga dubbelmeningar el dyl om man inte förklarar att man skämtar …. Oftast kan de inte tolka nyanser i något som du kanske tycker är självklart.
* Alltid kontrollera att den autistiska personen förstår det man sagt när man är osäker, eftersom missförstånd kan ge svåra konsekvenser.
* Alltid vara tydlig och konsekvent, för att inte skapa förvirring. Och därför inte heller komma med överraskningar som man inte förberett den autistiske på.
* Undvika upprördhet som personen inte kan kontrollera. Ge ett sätt att lugna sig när upprördhet inte går att undvika, det är inte säkert att personen alls kan finna ett logiskt och oskadligt sätt själv.
*Undvik att stressa den autistiska personen, all stress kan leda till att den personens destruktiva sidor eller stereotypier förvärras.
* Och kom ihåg att det sällan går att använda logiska argument när en autistisk person tjatar om samma tankar eller frågor. Det är bättre att avbryta det hela genom att be henne/honom skriva ner sina tankar/argument om det är en person som kan skriva annars kan man lära in andra tekniker för att lugna ner upprördhet. Tex, rita eller pyssla.
* Framhärda trots motstånd när man påbörjar något nytt. Ett visst motstånd mot nyheter finns alltid.( En Schizofren har vanligen ett inslag av Autism och här syns det tydligt, då de också har motstånd mot nya saker.)
* Sluta insistera innan situationen blir absurd. Det kan ha varit fel tidpunkt eller fel metod för att börja med någ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Autism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-30]   Autism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6447 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×