Religion i Kristinehamn

3 röster
6557 visningar
uppladdat: 2006-08-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Religionssociologi

Hur stor roll har religionen i dagens samhälle?
Folk går inte i kyrkan lika mycket som förr, och är inte lika rädda för djävulen som för hundra år sedan, det tror jag de flesta är på det klara med. Är det så att man inte vill till himmelen? Eller inte tror på den? Eller är hoten i vårt samhälle annorlunda idag? Är det ett annat typ av skydd vi behöver imagens samhälle än för hundra årsdan då kyrkan ansågs vara den tryggaste platsen? Men varför har det ändrat så radikalt, har kyrkan svikit eller tron hos den individuella människan, skiljer sig detta mellan gammal och ung? Har vi någon tillämpning av vår tro idag som kan ersätta eller jämföras med gudstjänsten på söndagarna. Eller finns det inget behov av religion överhuvudtaget hos majoriteten av människor? Vad tror vi händer efter döden? Att studera religionssociologi kan hjälpa människor att förstå varför dessa svar skiljer sig mellan olika samhällen och kulturer och åldrar. För svaren på dessa frågor kommer att variera oerhört och inget svar kan anses vara det enda sanna. Därför att människan är en utvecklande varelse, och samhället som människan lever i har ett förhållningssätt till religion, beroende på vad det är för människor som lever i just det samhället. Hur ser relationen mellan religionen och samhället som jag lever i ut? Hur påverkas vårt samhälle av religionen och vice versa. I Mitt sökande om studier och forskningar kring dessa stora och intressanta frågor så fann jag mycket intressant samhällsforskning inom så väl psykologin, sociologin, könsteoretiska och humanistiska forskningsmetoder, och jag har valt göra observationer utifrån olika forskningar som jag finner på Internet och egna observationer utifrån det samhälle jag lever i nämligen Kristinehamn. Så mina frågorna som jag tänker observera blir Kristinehamns relaterade;

Hur ser tron på religion ut i Kristinehamn?
Hur har Kristinehamns invånare påverkas av våra kyrkor och vice versa?
Hur tror jag att min egen tro och kyrkouppfattning har påverkats av Kristinehamn?

Svar/Slutsatser:
1. Hur ser tron på religion ut i Kristinehamn?
Kyrkor och församlingar som finns i Kristinehamn är Betlehemskyrkan & EFS-Föreningen , Broängskyrkan, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan, SMU, Svenska Kyrkan och sist men inte minst Jehovas Vittnen men de är enligt min uppfattning en sekt, men bör definitivt räknas in i ett sammanhang som det här. Jag tror nämligen att Jehovas Vittne och andra församlingar klassade som sekter, enbart är en produkt av det samhället vi lever i. Men det är ju inte i varje kommun som man finner en sekt, frågan är då kanske varför de har lyckats och är etablerade i Kristinehamn. Jag tror att folk i våran kommun är alldeles för rädda och inskränkta för att ta itu med att vi faktiskt har en så destruktiv församling i Kristinehamn. Men för att få en uppfattning kring hur stort deltagandet är i dessa olika församlingar så har jag maila dem följande;
Hej!
Jag heter Petra Eriksson och studerar för tillfället i en kurs om folktro och etnologi, just nu med inriktning på religionssociologi. Jag har valt att skriva en uppsatts om hur religion påverkar samhället och vice versa, och för att ta ner det hela på en lokal nivå så studerar jag religion på Kristinehamns nivå. Skulle därför vara tacksam om ni kunde svara på följande frågor:
1. Hur många medlemmar är ni i er församling?
2. Hur vill ni påverka och vad vill ni påverka med eran församling i Kristinehamn?
3. Har Kristinehamn något särskilt religiöst utmärkande drag enligt er/din uppfattning?
4. Vad gör Kristinehamn till ett samhälle som passar er församling bra?
Tack, på för hand!
Mvh Petra Eriksson

Jag skrev till församlingarna i början av sommaren och nu i slutet av augusti så har jag fortfarande bara fått svara av Pingstkyrkan. Jag har ringt och Maila om flera gånger men ändå inte lyckats få frågorna besvarade så därför insåg jag tillslut att jag får nöja mig med svaret från pingstkyrkan. Därför har jag valt att lägga större vikt på mina egna funderingar och reflektioner kring kyrkorna i Kristinehamn.

Svaret jag fick;
PINGSKYRKAN
”Hej! Vi är 267medlemmar i pingstkyrkan i Kristinehamn.
Vår vision är att bygga en biblisk fungerande församling som lever ut Guds kärlek till folket. Vi vill förstås göra Jesus känd och trodd i vår omgivning. Genom våra olika verksamheter (gudstjänster, LP-kontakt, trinity, Biståndscenter och förskola) når vi rätt många Kristinehamnare.
Som svar på fråga nr3; Kristinehamn var ju, i slutet av 1800-talet, något av ett centrum för svensk frikyrklighet och en mycket stor procent av befolkningen var ännu på 1930-talet medlemmar i någon av de dåvarande frikyrkorna. Fortfarande finns spår av detta i Kristinehamn även om sekulariseringen från 1950-talet och framåt fått kännbara konsekvenser för kyrkorna. Det är svårt att se något tydligt särskiljande drag för Kristinehamn i våra dagar.
Och som svar på din fråga nr 4; Vi finns ju här och vill vara till för den här orten. Kommunens ledning behandlar oss i regel mycket välvilligt när vi vill nå ut i samhället. Hoppas du får ut något av dessa svar! Lycka till med dina studier och välkommen till vår kyrka! Mats”


2. Hur har Kristinehamns invånare påverkas av våra kyrkor och vice versa?
Kyrkorna har anordnat och hjälp gamla mycket i vårat samhälle och även hjälp till inom SAH som frivillig arbetar. Men för allmänheten i Kristinehamn så spelar den svenska kyrkan störst roll, i och med att människor gifter sig, har dop, konfirmerar sig, och har begravningar där. Broängskyrkan har en ungdoms förening som anordnar scouterna för barn, och även pingstkyrkan har sina samhällsstöd i form av LP-stiftelsen. Jag törs säga att jag tror att säkert 80% av Kristinehamns befolkning har nog i alla fall varit inne i Kristinehamns stadskyrka exempelviss vid skolavslutning, mens jag inte tror att ens 5-10% av befolkningen varit inne i Betlehems kyrkan.
Sedan tycker jag att vi på senare årtionden haft några riktiga skandaler som på ett eller annat sätt drabbat synen på kyrkan i Kristinehamn, och jag tror att de drabbats på ett negativt sätt. Vad jag syftar på är Pastor Arne Rubin och fd. Pastor för Knudby och Kristinehamns pingstkyrkans fritidsledare, Helge Fosmo. Dessa två människor har missbrukat förtroendet i kyrkans värld och säkert fått många att titta snett på kyrkan och fälla kommentarer som; se hur dom är i den där pingstkyrkan/stads kyrkan. Jag vet inte om detta kan ha haft någon större betydelses för medlemmarna i dessa församlingar, jag tror knappats det. Men jag tror inte heller att det har förstärkt Kristinehamnarnas tillit till våra församlingar.

3. Hur tror jag att min egen tro och kyrkouppfattning har påverkats av Kristinehamn?
Jag är ingen människa med stark religiös tro, och är inte en duktig besökare av kyrkorna i Kristinehamn. Jag tror att kyrkans håller på att ersättas av meditation och dagar med fylld satta kyrkobänkar är förbi. Meditation är för mig ett bättre sätt att komma i kontakt med sitt inre och på så sätt också komma i kontakt med andras inre. Och jag anser genom att härleda till församlingarna i Kristinehamn att folk lämnat kyrkan, och kanske är det också dags för kyrkan att förstå att tron inte bara bör eller ryms inom präktiga kyrktorn med en man/kvinnas talan och predikan. Jag tror att kyrkan bör hänga med mer i utvecklingen om de vill nå ut med sitt budskap. Jag kan inte se att jag påverkats av kyrkan i Kristinehamn, men jag tror säkert att den gjort gott med olika välgörenheten så som LP stiftelsen.
Så i Kristinehamn tror jag inte att religionen har spelat någon större eller övergripande roll under de senaste 50 åren och jag tror inte heller att den kommer att spela större roll under kommande 50 år om man inte ändra upplägget radikalt, och då menar jag att man inte bör använda sig av predikan i form av bibelcitat eller genom endast en präst, jag tror att budskapen om kärlek kan nås fram bättre om man använder andra metoder än genom Guds välsignelse. Min egen tro på en högre makt större än mig själv har med andra ord inte väckt eller grundats genom någon församling men antagligen har jag skapat just mitt sätt att tro utifrån min personlighet som säkert grundats och formats en hel del av min uppväxt mi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Religion i Kristinehamn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-08-25]   Religion i Kristinehamn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6724 [2020-04-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×