Psykologi A historik

7 röster
25712 visningar
uppladdat: 2006-11-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Psykologi är läran om själen, det är ditt medvetande, tankar, beteende och känslor. Det är också din relation till andra människor.

Psykologins historia!
Ordet psykologi uppkom redan på 1590-talet, och man tror att det var Rudolph Godenius som
kom på det. Men det finns dom som tror att Martin Luther och Phillip Melanchton kom på det redan 1497-1560. ”Ordet "psykologi" kommer från de grekiska orden "psyche", som betyder "sinne" ("mind"), eller ursprungligen "anda" eller "själ", och "logia", som betyder "kunskap, samtal".” I den religiösa betydelsen så ansåg man att psykologin var kunskap om själen. Från 1672 kunde men se i Thomas Willis anatomiska verk att man använde psykologin som medicinsk inriktning, verket hette Anima brytorum. Man ansåg att psykologi var en inriktning av filosofi, men ansåg det fram till slutet av 1800-talet. I Leipzig bildades det första laboratorium för studier av psykologi, det bildades 1879 av Wilhem Wundt. Han var den första som kallade sig psykolog, 1974 skrev han boken som heter ”grundzüge der physidagigchen psychologie”. Den som lade grunden för den typ av frågor som lade grunden för psykologi skulle fokusera på är William James, han lade grunden genom att skriva boken ”principles of psychology”, den skrev han år 1890. Herman Ebbingnaus som gjorde banbrytande forskning på minne och Ivan Pavlov som upptäckte en av inlärningarna som kallas klassisk betingning. Det är 2 av dom viktiga aktörer i områdets tidiga historia. ” Parallellt med detta utvecklade neurologen Sigmund Freud sin egen form av psykoterapi som han kallade psykoanalys, som egentligen inte är terapi (grek. therape´ia som betyder behandling, vård, skötsel) medan Freud analyserade själsinnehållet, analys (grek. analy´sis som betyder upplösning) som inte är detsamma som behandling.” Freud fokuserade huvudsakligen på det psykopatologiska. Bortträning och sexualitet var en av han teorier som gjorde att han fick en enorm genomslagskraft, och inte bara för att det syftade till praktisk nytta för individuella patienter. Trots Freuds lättillgängliga teorier och hans kliniska arbete varit väldigt inflytelserika så är det många idag som tycker att hans teorier är lågt ansedda.
”Som en reaktion till den subjektiva och introspektiva naturen hos dåtidens psykologi kom behaviorismen. Den förespråkades av psykologer som John B. Watson, Edward Thorndike och B.F. Skinner, vilka menade att psykologi skulle vara en beteendets vetenskap, inte en vetenskap om "sinnet"”. Den förhärskade modellen var behavorismen, det var under en stor del av det tidiga 1900-talets psykologi. Det var inte bara pga. tillämpningar som teorierna om betingning. Trots alla viktiga upptäckter inom behaviorismen så kunde den inte förklara allt mänskligt beteende. Många anser att vändpunkten i behaviorismens popularitet tack vare lingvisten Noam Chomskys recension av B.F. Skinners bok ”verbal behavor”. Enligt Chomsky kunde inte språket men hjälp av enbart betingning vara inlärt. Det måste också finnas interna tillstånd i sinnet. Genom att arbeta med barn så kunde Albert Banduras visa att social inlärning kunde förklaras med interna representationer utan att det ändrade beteendet. De första intelligens testen skapades i Frankrike vilket blev viktig kraft i psykologins tidiga historia. På 1950-talet växte den humanistiska psykologin fram, det var en reaktion av det vetenskapliga och den potivistiska synen på sinnet. Men hjälp av kvalitativ forskning försöker den förstå människor och deras beteenden, genom ett fenomenologiskt perspektiv. I existentialistisk och fenomenologiskt filosofi har många humanistiska psykologer menat kvantitativ forskning. I det försök till att uttrycka mänskliga erfarenheter i mätbara enheter är reduktionistisk, och man tar bort all mening ur den mänskliga upplevelse. ” Några av teoretikerna i denna skola var Abraham Maslow, som är känd för sin teori om behovstrappan, Carl Rogers som utvecklade en klientcentrerad terapiform, och Fritz Perls, som deltog i utvecklandet av gestaltterapi.”
Datorernas explosiva utveckling blev en ny metafor för de mentala funktionerna. Den modell som har haft ett enormt inflytande är den kognitivitiska. De mentala funktionerna till hjärnan och nervsystemet blev vanligt att man kopplade för att Charlies Sherringten och Donald Hebb hade studerat folk med hjärnskador: Några av de mest aktiva forskningsfälten inom modern psykologi är neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, de används för att mäta hjärnaktivitet. ” Kognitionsvetenskap har skapats som en paraplyvetenskap för de vetenskapliga inriktningar som försöker förstå psyket, som psykologi, filosofi, datavetenskap ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Psykologi A historik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-08]   Psykologi A historik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7046 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×