Sigmund Freud

2 röster
28140 visningar
uppladdat: 2005-04-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Historik

Sigmund Freud föddes 1856 i Freiberg. Freud studerade medicin och filosofi och var färdig 1881. Han kom i sin praktik att ägna sig åt bl a behandling av nervsjukdomar. Han fann att man genom samtal, hypnos och fria associationer kunde komma åt obehagliga minnen som trängts bort från patientens medvetande . Dessa minnen härstammade vanligtvis från patientens barndom och var ofta sexuellt laddade. Freud märkte att det fanns kvar ett visst motstånd mot dessa minnen. Han fann även att kroppsliga symptom kunde vara symboliska. En patient som sökt för att denne haft problem med att svälja hade enligt Freud tidigare tvingats svälja en oförätt.

Då Freud tidigare arbetat med paralyserade patienter, 1885 hos den franske läkaren Charcot, upptäckte han att det fanns paralyser som inte hade fysiologiska orsaker utan psykologiska. Paralysen släppte då patienten kom ihåg viktiga händelser som skett, innan det paralytiska tillståndet inträtt. Detta ledde Freud till slutsatsen att det fanns en omedveten del i människans psyke som kunde styra över kroppens fysiologiska funktioner och även driva stora delar av människans medvetna processer. Som ett resultat av denna upptäckt och efter flera år av kliniskt arbete presenterade Freud den topografiska modellen av människans psyke.


Topografiska modellen

I det medvetna finns all den information som är tillgänglig för minnet. Det vi känner till och kan komma ihåg.

I det förmedvetna finns sådant som för tillfället inte är medvetet, men blir det relativt lätt tex tandläkartider, koden till porten mm.

Censorn finns mellan det omedvetna systemet och det förmedvetna. Den bestämmer om information lagrad i det omedvetna ska bli förmedvetet eller ej. Under sömnen försvagas censorn.

I det omedvetna finns ideer ,tankar och händelser som är hotande för individen. De är bortträngda. Det kan vara otrevliga saker som man själv gjort som barn eller obehagliga saker som hänt. Barn som varit igenom krig och katastrof kan tränga bort mycket av händelserna som de upplevt från det medvetna.Drömmar och felsägningar

Drömmar och felsägningar spelade en stor roll i Freuds tidiga arbete. Genom att analysera drömmar kunde man nå omedvetet material som strävade att få uttryck. Människans förmåga att använda symboler leder till att det omedvetna materialet förvrängs innan det når det medvetna. Detta är i sig ett försvar mot materialet som pockar på. En drömföreteelse kan ha många olika meningar. Eld kan betyda fara, passion, värme osv Drömmen får tydas på många olika sätt och alla är en del av den omedvetna ide som individen strävar mot att uttrycka. Drömmen kan även vara en tillfredställan av en önskan, tex när man är ute och reser i Europa hela natten. Drömmen bearbetar också det som skett under dagens lopp. Felsägningar var enligt Freud ett utryck för omedvetna impulser som därmed kunde tolkas.


Sexuella driften

Freud levde och verkade under en epok då många människor dog i sjukdomar som kunde spridas sexuellt, bl a tuberkolos och syfilis. Dubbelmoralen i samhället där människan skulle leva monogamt men där män ändå kunde utnyttja könshandel, krävde sina offer från alla klasser i samhället. Många miljoner dog. Människor facinerades av sexualitet. Till och med bordsben skulle täckas för att de inte skulle orsaka osmakliga fantasier hos gäster samlade till en måltid. Barn fick sova med händerna väl synliga ovanför täcket och vissa föräldrar gick så långt att de band barnens händer för att de inte skulle beröra delar av kroppen som skulle skylas. Man trodde att onani kunde leda till kriminalitet och ett försvagat sinne. Barn skrämdes med en mängd berättelser där de fick höra att de bl a skulle bli tokiga om de onanerade.

Freud intresserade sig för den sexuella driften bl a. för att han ansåg att den kunde leda till neuroser, psykiskt orsakade störningar där människor drabbas av en mängd symptom såsom, ångest, tvångstankar, fobier, hysteri mm Hysteri var den första neurosen Freud intresserade sig för och han ansåg att denna orsakades av en sexuell ide, fantasi eller händelse som patienten upplevt i barndomen. Freud hade påverkats av en Fransk läkare Charcot, som höll teaterlika föreställningar med unga vackra kvinnor, hysteriker, från arbetsklassen. Han visade upp dessa och med hjälp av skruvar som trycktes mot äggstockarna, så kunde han utlösa hysteriska anfall var på de unga kvinnorna tog upp dramatiska poser som sedan fotograferades och såldes i tobaksaffärer och dylikt

Pengarna använde Charcot till sitt sjukhus där även fattiga patienter kunde få tillgång till sjukhusvård. Hysteri ansågs vara en kvinnosjukdom, ordet hysteri betyder vandrande livmoder. Även Freud hade till en början något egna ideer om sexualitet och hysteri. Han arbetade med en man som hette Fliess och tillsammans utförde de en mängd näsoperationer på hysteriska patienter. Fliess var övertygad om att sexualitetens säte fanns i näsan.


Freuds strukturella modell

1923 presenterar Freud sin strukturella modell över människans psyke
Detet är den del av psyket som behärskas av medfödda behov, drifter och reflexer. Detet styrs av lustprincipen., dvs att tillfredställa sina drifter och behov. Barnet kräver t ex lustuppfyllelse omedelbart och skriker så fort det är hungrigt. Drifter är inre stimuli som vill ha tillfredställelse. Dödsdriften kan vara både passiv och aktiv. Freud skrev om den efter första världskriget. Den sexuella driften är till för individens överlevnad den kallas libido när den tar sig ett psykiskt uttryck . Vi måste komma ihåg att Freud inte menade samma sak som vi menar när vi talar om sexualitet, att suga under tidiga spädbarnstiden och all den njutning som barnet får i samvaro med modern, ingick i Freuds begrepp. Det gjorde även, avföringsprocessen.

Jaget har en kompromissande roll mellan Detets drifter och Överjagets krav. Det utvecklas under andra levnadsåret då barnet börjar inse att det måste anpassa sig till den yttre verkligheten. Man säger att jaget fungerar efter verklighetsprincipen. Barnet inser t ex att mamma inte alltid kan vara närvarande och att detta inte är farligt.

Överjaget börjar växa fram mellan 2-6 år. Överjaget kan sägas representera samvetet och barnets moral, de regler och värderingar som finns i samhället som föräldrarna överför på barnet via uppfostran. Ofta hör man små barn förmana och uppfostra andra i denna ålder. Kraven som överjaget tar på sig kan vara lika orealistiska som detets drifter och behov. Med hjälp av försvarsmekanismer försöker psyket kontrollera de konflikter som finns mellan detet, jaget och överjaget. Individen vill behålla sin självkänsla och kommer då omedvetet förvanska verkligheten genom att använda en försvarsmekanism. Man tränger bort, förnekar och rationaliserar sina misstag


Psyko-sexuella utvecklingsteori

Stadierna kallades för det orala stadiet, den anala stadiet och det genitala stadiet. Det orala stadiet 0-1,5 år - barnet vill stoppa allt i munen. Under detta stadiet är barnet beroende av alla sina sinnen lukt, smak och hörsel. Moderns bröst är objektet som ger lusttillfredställelse. Det anala stadiet 1,5-3 år - barnet ska lär sig att kontrollera sina kroppsliga funktioner och gå på pottan i tid. Mycket av barnets känslor av lust och frustration centreras runt detta. Barnet kan även ha ett behov av att kladda under detta stadiet. Det falliska stadiet 3-6 år - Barnet blir intresserad av skillnaden mellan könen, och öven storlek av kön. Under denna period börjar barnet identifiera sig med den ena eller den andra föräldern.
Oidipuskomplexet - Oidipuskomplexet visar sig mot slutet av den falliska fasen. Barnet vill rå om en av sina föräldrar och försöker konkurrera ut den andra genom att identifiera sig med denna och bli lika bra. Pojken ger upp sin strävan att äga mamma när han inser att han inte kan vinna mot pappa eftersom han är större och starkare. Flickan ger inte upp sin pappa enligt Freud tills hon hittat en...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sigmund Freud

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-29]   Sigmund Freud
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4203 [2024-04-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×