Samhällsekonomi

12 röster
63157 visningar
uppladdat: 2007-03-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Om det finns mer än ett företag inom en viss kategori på marknaden uppstår konkurrens.
Detta gör att folk måste välja mellan varor och tjänster. Utbudet och efterfrågan styr en del av priserna. Om det är bra konkurrens så ökar kvalitén på produkter och tjänster. Marknadsekonomi bygger på att företag tävlar mot varandra. Företagen tvingas att vara effektiva och att följa med i utvecklingen. Då konkurrensen är effektiv pressas också kostnader och priser. Varor och tjänster som produceras svarar bättre mot det som konsumenterna efterfrågar och utbudet blir större. En väl fungerande konkurrens innebär att samhällets samlade resurser används på ett effektivt sätt. Konkurrensen är därför bra för konsumenterna, företagen och samhället. Ett citat från 1776 av den brittiske ekonomen Adam Smith: ”Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren att brygga ett starkt öl. Ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha.”

Vilka typer av konkurrens finns det?

- Perfekt ( fullständig ) konkurrens
Innebär att det finns ett stort antal säljare och köpare inom en viss vara och tjänst.
Det är homogena/identiska produkter, vilket innebär att man kan köpa likvärdiga varor av flera olika säljare, det ska inte vara så stora skillnader på kvalitén varan eller tjänsten. Olika tillverkares varor ska vara identiska. Prisinformationen ska vara känd bland köpare och säljare. Ett företag har ingen möjlighet att påverka priset utan måste acceptera rådande marknadspris. Eftersom det på varje marknad råder konkurrens mellan ett stort antal producenter har inget företag någon makt över prissättningen, utan alla konsumenter möter samma priser. Vilket innebär att efterfrågan och utbudet bestämmer priset på varan och tjänsten. Redan etablerade företag har inga fördelar. Företag ska fritt kunna ta sig in/ut på olika marknader och ha tillgång till den bästa tekniken. Alltså det är väldigt lätt att starta nya företag inom denna konkurrens. Inga regleringar får finnas som sätter de fria marknadskrafterna ur spel. Inget politiskt, etniskt eller klassmässigt förtryck får förekomma. Man kan ta torghandeln som ett exempel för perfekt konkurrens. Går man på Hötorget i Stockholm ser man en mängd lika varor som säljs av olika försäljare och har oftast likvärdiga priser. Det är svårt och nästan rent av omöjligt att få fullständig konkurrens inom något område, alltid är det någon utav de ovanstående sakerna jag nämnt som sätter stopp! Förutom torghandeln.

- Ofullständig konkurrens
Det kan vara så att alla dessa försäljare på torget har samma leverantör av en vara. Detta liknar mer och mer ofullständig konkurrens. Om det skulle vara perfekt konkurrens så skulle alla försäljare ha olika leverantörer. Ofullständig konkurrens ser ut på olika sätt:

Monopol
Monopol är raka motsatsen till konkurrens. Det är när ett enda företag står för hela utbudet -
Att endast ett företag tillverkar och säljer varan/tjänsten. Det finns inga andra varor som är exakt lika utan produkten/tjänsten är unik. Företaget bestämmer priserna för produkten och det kan vara ett minus för oss konsumenter då priset oftast är höga, och kvalitén ibland inte är den bästa då företaget inte har någon konkurrens och behöver då inte höja kvalitén då vi konsumenter inte har något annat att välja på. Priset sätts naturligtvis så att de får ut maximal vinst… Men å andra sidan vad jag förstått så måste väl också ett monopoliskt företag också bestämma priserna lite hur efterfrågan är på produkten. Har de ett riktigt högt pris så kanske försäljningen inte går så bra som de kan. Tre punkter som är typiska för ett monopolföretag är att de – tar ut högre vinster än ett liknande företag som verkar under konkurrens, - de håller tillbaka den tillverkade kvantiteten för att göra så stor vinst som möjligt, och monopolföretag går i vinst på konsumenternas bekostnad… Vad jag förstått så går utvecklingen mot avreglering inom många områden. Monopol som avskaffats är t.ex. taxinäringen, sophämtning, inrikesflyg, eldistributionen etc. Vilket är bättre för allmänheten då vi kan välja elbolag, taxi osv.

Jag tror att många vill ha monopol på en vara eller tjänst och detta gör att många nya idéer och uppfinningar kläcks till liv, vilket är jättebra för samhället. Ex. På monopol i Sverige är Systembolaget som säljer alkohol. Det är t.o.m. riksdagen som beslutat att bara systembolaget får sälja alkohol då man vill minska konsumtionen av detta. Det finns lagar och regler angående systembolaget och jag undrar hur det skulle bli om man tog bort monopolet på det. Skulle det bli bättre eller sämre för allmänheten? Det är omdiskuterat. Att man kunde köpa alkoholhaltiga drycker på t.ex. affären. Flera kanske skulle gå in i ett missbruk? Då svenskar ofta dricker sig redlösa istället för att göra som andra länder där de istället ofta dricker vin till maten ofta men inte mycket. Där har man har fri tillgång till alkohol (i vissa länder). Där är det så naturligt för familjer och barnen med alkohol, att man tillsammans dricker t.ex. ett glas vin till maten. Det är inte som för de flesta svenska barn och ungdomar ”häftigt” att dricka. Det är ingen status grej att bli 20 som här när man får köpa ut sprit. Min syster var i Italien och bodde hos en italiensk familj där och blev nästan chockad över att alla – även ungdomarna tar sig ett glas vin till maten. Det är så vanligt. Hon förstod ganska snart att ungdomarna där har en helt annan syn på alkohol. Men dock, jag vet inte statistiken på övriga Europa på alkoholmissbruk. Så vad vet jag, det kanske inte är så bra om man skulle ta bort monopolet. Det sker mycket smuggling av alkohol just pga. av detta monopol i Sverige, och det finns många hembränningsapparater runt om i landet. Kanske skulle det bli rent utav bättre utan systembolaget. Att det inte skulle vara så märkvärdigt att köpa vin och sprit. När man är 18 i Sverige är man myndig enligt svensk lag, man får ta lån, rösta i riksdagen, ta körkort och besluta över sin egen ekonomi osv. Men man får inte köpa ut alkohol. Hm… Man ska kunna sköta om sig själv helt enkelt. Men om man kan rösta på vem som ska styra landet för framtiden ska man inte då kunna bestämma över sig själv om man vill dricka och köpa ut eller inte?! Jag tycker att det är en konstig gräns man satt där. Visst många ungdomar kanske inte kan ta beslut själva och kanske behöver några år till för mognadsprocessen, men många är mogna vid 18 års ålder och kan ta mogna och kloka beslut vid den åldern. Varför får man gå ut och dricka sig redlös på krogen men inte köpa ut för att kanske ha en trevlig hemmakväll? (eller dricka sig redlös hemma..vad vet jag!) Dagens ungdomar dricker för drickandets skull, inte för att det är gott och det är ju lite sjukt. Därför tycker jag att det ska bli naturligt att dricka…ingen häftig grej, Att man faktiskt får köpa ut vid tidigare ålder. I Danmark är det väl 16 års gräns på att dricka ute på krogen? Och att man ska kunna köpa lite vin i matvaruhandeln.

Sen har vi monopol på Apoteket som säljer läkemedel. Vilket jag tycker är bra, och tycker vi ska fortsätta ha det så. Det finns så mycket hokus pokus grejer att sälja och det känns skönt att veta att läkemedel som man köper ut är receptbelagda och kontrollerade så man vet man får. Receptfria läkemedel som huvudvärkstabletter – Ipren, Ibumetin osv är skönt att det finns i butiker. Så sånt kan man fortsätta sälja lite överallt.

Övriga marknadsformer
Ren konkurrens och monopol är väldigt sällsynta. I verklighet existerar istället ett antal mellanting. Fri konkurrens är nästan omöjligt att ha. Som jag tidigare skrev så finns det en hel del punkter som ska uppfyllas för att de ska kunna existera. Räcker inte det så finns det, och kommer alltid att finnas, en tröskel som man måste komma över för att nå in på den fria marknaden. Det som jag tänker på är de fasta kostnader som man alltid måste ha. Dessutom kostar det pengar att erövra kunder att forska fram nya varor. Skulle ett företag mot all förmodan lyckas få monopol i sin bransch så lockar det bara nya företag till den branschen eftersom monopolföretaget gör så stora vinster som andra också vill ta del utav. Skulle då trösklarna för att slå in sig på den nya marknaden vara alltför höga så kan man alltid försöka konkurrera med nya, likvärdiga varor. Dessa kan mycket väl slå ut de gamla. Vad hjälpte det t.ex. Att ha monopol på hästdiligenser när tåget och bussar kom? Att posten som har haft monopol på brev ändå har känt sig tvungna att hålla låga priser, beror till stor del på konkurrensen från telefon, fax och på senare tid nu även från e-mail och meddelanden i mobiler.

Oligopol
Andra modeller än konkurrens och monopol, kan t.ex. vara oligopol. Där dominerar oftast två eller ett fåtal större producenter utav en vara eller tjänst, och det är likartade produkter. Ex. Bensin. Som inom vissa ramar kan bestämma priser. Oligopol är väldigt vanligt. Produkterna är så homogena att man inte har någon större marknadsföring på dem. Företagen är beroende utav varandra, tar det ena företaget ett beslut så påverkar detta de andra företagen. Det är svårt för andra företag att etablera sig. Detta märker man verkligen på bensinpriserna som åker upp och ned, nu för tiden mest upp , höjer några höjer alla. Jag läste dagligvaruhandel här är oligopol, då 75% av marknaden är utav fem grossistföretag. Just därför så har vi ganska höga priser på livsmedel jämfört med andra EU länder.

Monopoliskt konkurrens
Detta liknar oligopol. Det är produkter som är liknande till varandra men ändå inte. De är när många små eller stora företag kan komma in på en marknad utan inträdeshinder. De försöker där skapa sig en egen nisch genom att knyta kunden till just sin typ av produkter genom bland annat reklam och rabatter. Konsumenterna har en mängd likartade produkter att välja emellan, inom samma bransch. Ett vanligt ex. är kläder. Där finns ett stort antal butiker som positionerar sig mot olika kundgrupper, exempelvis för ungdomar, pensionärer, rika, fattiga, trendkänsliga och så vidare, listan är lång! Detta gör att just det företagets produkter kan höja sina priser utan att tappa kunder, för kunderna vill ändå ha just det företagets produkter, eftersom det stämmer överens med just den personens krav, även om det finns andra likartade företag i samma bransch. På detta sätt skiljer sig marknadsformen från perfekt konkurrens, där kunden går till ett annat företag om det tidigare företaget höjer sina priser.
Ta jeans t.ex. Hur många jeanstyper finns det inte idag?! Ta LEVIS jeans, det finns alltid likartade jeans men som ändå inte har den kvalitén och mönstringen som LEVIS jeans har. Produkterna är oftast med i mycket reklam, som tvättmedel och hund-och katt mat för att inte nämna alla dessa hårschampon! Det är lätt för företag att etablera sig. Restauranger hör även hit.

(Jag läste på inernet att olja och besin hör hit..men jag har precis läst i reflex boken vi har fått av dej att de hör till oligopol? Blev lite förvirrad nu…hm. håller mig till böckerna!)

Kartellbildning
Innebär att två eller några få (oftast större) producenter gör upp med varandra om priser, just för att slippa konkurrera. De kan då höja priserna och göra större vinster. Detta är olagligt i Sverige, och är olagligt i nästan hela världen. Det är självklart dåligt för oss konsumenter då de kan sätta ett högt pris på en vara och då är det bara för oss att betala då vi inte kan vända oss till ett billigare alternativ. Man märker ju om företag har kartell men man kan nästan aldrig bevisa detta. NCCs olagliga prissamverkan vid upphandlig av asfaltering inom asfaltsbranschen har bidragit till att de blivit dömda. Kommunerna har pga. NCCs kartellbildning betalat ett alltför högt pris än vad som är rimligt. Det innebär att pengar som skulle ha gått till vård och omsorg och skola har försvunnit. Även bilkörskolorna i Luleå har blivit dömda för kartellbildning 1999 just för att de bestämde priset på körskoleutbildningen. Det är såklart att det gynnar företagen med kartellbildning då de tjänar på detta. Jag tror inte att kartellbildning är så jättevanligt, eftersom som jag tidigare nämnt att det kommer nya företag som utmanar kartellen pga. att de gör så stora vinster. En annan hållhake är att det ofta känns frestande för något företag att försöka lura de andra…Men jag läste att SIFO gjort en undersökning som visar att kartellbildningar förekommer i stor utsträckning inom svenskt näringsliv. Så man vet inte mycket om vad som händer bakom stängda dörrar…

Hur är livsmedelmarknaden där du bor?
Jag har precis flyttat in till Uppsala men innan bodde jag i en liten by som heter Vendel och de ligger ungefär 2-3 mil utanför Tierp. Det har så länge jag minns alltid funnits en Ica butik och en unoX här. Nu har Ica butiken för några år sedan lagts ned. Så vi har endast macken kvar! Och någon ny mataffär eller annan affär har inte öppnat där än. Det har innan nedläggningen inte konkurrerat med varandra, utan Ica har bestått av matvaror och unoX av småprylar och tillbehör till bilen, bensin osv. Det enda de konkurrerade med varandra var att båda sålde godis och tidningar. Så då kan man väl säga att det var monopol i Vendel på båda delarna. Man hade ingen annan affär eller mack än just de i Vendel. Så det gick ganska bra för dem. Och nu när Ica har lagts ned så har macken börjat sälja lite mer produkter som lite matvara produkter, som lite mjölk och sånt men inte så mycket. Så nu har unoX verkligen monopol. I Örbyhus som ligger en mil ifrån Vendel fanns för både ICA och KONSUM nu har konsum lagts ned så man kan säga att ICA butiken i ö-hus går riktigt bra och har monopol nu både i Vendel och i Örbyhus trakterna på matbutik. Ica butiken konkurrerade verkligen ut de andra mataffärerna i området. Så jag förstår att de lades ned. Vi åker ned dit för att handla och de gör de flesta häromkring. Vi har inget närmre ställe att handla på! Utan Tierp och Uppsala är i såfall nästa ställe. Det går verkligen bra för den butiken nu, och de har medfört till utbyggnationer och fler anställningar. Vilket i sin tur är bra om det medför fler arbeten. Men å andra sidan miste många sina arbeten pga. nedläggningen här i Vendel och av konsum i ö-hus. Det är jobbigt för många äldre som bor här i Vendel att behöva ta sig så långt för att handla, det är ju inte precis gångavstånd som det är till de flesta butikerna i Uppsala! För de som inte har körkort är det riktigt jobbigt, de finns i och för sig buss men det tar sin lilla tid att åka fram och tillbaka då bussarna inte går hela tiden. Så unoX här i Vendel har antagligen ökat sin produktion och vinst då man åker dit om man ska ha något man glömt till maten eller vill ha lite godis eller nåt liknande som han har. Annars är det Ica i ö-hus som gäller. Det är synd att många butiker i småorter slutar, det är verkligen bara storstäderna som gäller nu för marknaderna. Man ser ju nu att Tierp bara ökar med affärer och det verkar gå riktigt bra där för de flesta. I Tierp finns det flera matvarubutiker så som Lidl, konsum och Ica. Dessa säljer likvärdiga och lika produkter fast med olika priser och olika stora utbud på varor. Så för dem råder monopolistisk konkurrens tycker ja..men jag vet att det är oligopol som gäller! Sen i Tierp har vi en djuraffär som har monopol just häromkring. Det finns ingen annan djuraffär varken i Tierp, Ö-hus eller Vendel. Så han har ganska höga priser då han vet att det finns ingen annan i närheten att konkurrera med. Men man kan ju köpa billig katt- och hund mat i mataffärer också, men inte specialfoder osv. Jag hade gärna velat starta en djuraffär där, är intresserad av djur och har mycket kunskap inom det området så det hade varit roligt att haft monopol just häromkring på det området. Det skulle vara roligt att överhuvudtaget ha en egen butik. Jag vet att butiksägaren till djurbutiken konkurrerade ut en annan likadan butik i Tierp. Då måste det ha rått monopolistisk konkurrens mellan dem både, då båda sålde likvärdiga produkter men till olika priser ändå.

I Uppsala så finns det många matvarubutiker och de flesta med samma utbud av varor. Jag tycker det verkar vara monopolistisk marknad. Men jag läste att matvarubutiker tillhör oligopol. Där finns både Ica, Netto, CoopForum osv. Både större och mindre matvarubutiker och de har ungefär samma varor. Vissa butiker kör på att hålla låga priser men kvalitén kanske inte är den bästa jämt och detta lockar mycket kunder. Medan jag tror det är Ica som ligger på stora torget inne i gallerian som har väldigt dyra priser men kunderna gillar utbudet och kvalitén och det går riktigt bra för dem. Så man ser verkligen att affärerna kan bestämma priset lite efter hur det själva vill ha det. Även om de måste gå lite efter efterfrågan med. Men många tycker också att det är bekvämt att ha en affär så nära och betalar gärna lite mer för att kunna ha gångavstånd till butikerna, medan andra lite större som Coop på Gränby har lite billigare då de är ett stort företag och kan hålla ned priserna, men de är inte heller så centralt till stan. Även om det finns bra förbindelser dit. Man kan ju även se att dessa butiker måste hålla ganska så likvärdiga priser på produkterna och att de påverkas utav varandra. Så jag förstår varför de ska vara under markanden oligopol. Men jag tycker det liknar monopolistisk konkurrens så mycket!? Sen har vi stora torget där det råder perfekt konkurrens, det säljs likadana produkter som gurkor, jordgubbar, blommor osv.

Sen alla dessa klädesbutiker som finns i stort sett varje hörn! Det är monopolistisk konkurrens så det bara skriker om det. Alla kör på sitt koncept och försöker gå runt, de öppnar nya affärer titt som tätt och andra slutar. Man kan knappt hålla reda på alla dessa klädesbutiker!

Finns det något område eller marknad som du skulle vilja ha monopol?
Självklart skulle man vilja ha monopol på något men vad vet jag inte helt säkert, och vad jag förstått så är det riktigt svårt och nästan omöjligt att få monopol på en produkt. Jag har innan tagit upp denna vg-mvg fråga lite, jag hoppar lite ibland med texter! =)

Man kan ju tjäna pengar då man kan bestämma priset själv då ingen annan kan konkurrera ut mig så. Jag tror att jag skulle ha lättare för att starta något på en marknad där det är monopolistisk konkurrens. Där jag har min egen grej att gå på och att sälja där efter men som ändå kanske är likvärdig annat. Jag skulle verkligen vilja ha något eget och det skulle vara härligt att vara min egen chef, men å andra sidan så tänker jag på alla dessa regler och papper som ska följas så det är ganska skönt att vara anställd. Det är ju bra att ha monopol på en produkt eller tjänst då ingen annan kan konkurrera med mig direkt. Men konkurrensen kan ju också hjälpa en på traven, att bli populär bland konsumenterna och få jobba för att vara bättre och tom bäst! Det blir många positiva effekter av konkurrens som bättre produktion, valfrihet och bättre prestationer. Sen så kan man göra det mer konsumentanpassat, att man verkligen riktar sig efter hur konsumenterna vill ha. Det man är rädd för om man har ett företag är att det finns även negativa effekter med konkurrens som att det blir konkurrens på olika villkor, där det kan vara ojusta medel. Man har i baktanken att det kan vara en risk för utslagning, att mitt lilla företag får svårt att klara sig. Om man tänker efter så är nog Sverige ett ganska bra land marknadsekonomiskt sett. Vi har ett ganska rättvisst samhälle där egenföretagare har en chans att slå sig in på marknaden. Men jag tror att många svenskar är rädda för att misslyckas. Jag såg på tv häromdan om just företag och att starta nya, att vi svenskar är lite för rädda för att just misslyckas. Det är för mycket som står på spel. Utomlands så startar nya butiker och företag hela tiden, däremot så läggs många ned men veckan efter är de där igen och försöker. Och kanske lyckas den andra gången.

Jag tror att många också avböjer att starta företag i Sverige just pga. av skatten. Politiker och folket är inte riktigt överens om hur det svenska välfärdssamhället ska finansieras. Nu betalas det med skatter som folket betalar på sina inkomster och inköp. För att detta skall fungera behöver vi ha ett fungerande näringsliv. Om det tex. Inte går bra för svensk industri eller om det inte finns en efterfrågan på varor och tjänster som Sverige erbjuder kollapsar vår budget och välfärdssamhället blir lidande.

Nåt som man skulle ha velat ha ägt och kommit på och haft monopol på är McDonalds, som finns över hela världen. De som äger de behöver ju aldrig jobba mer om man säger så, det finns mycket pengar att casha in. Men å andra sida så har det som jag sa innan, lockat andra att konkurrera med dem, fast med andra koncept. Som t.ex. Burger King osv. Likadant är det med cocacola det är monopol på, men som nu är på monopolistisk marknad, där de finns likartade produkter. Cocacola har monopol på just den produkten, men det finns väldigt många som efterliknat det och gjort likvärdiga produkter, som smakar ungefär likadant men har ett annat utseende och form. Så det kommer alltid nya konkurrenser som vill tjäna mer pengar. Så det känns lite meningslöst att ha monopol på en produkt ibland…

Vad jag förstått så verkar det riktigt svårt att få monopol på en produkt/tjänst, men självklart skulle jag vilja ha monopol på nånting. Just för att tjäna lite pengar och det är just pengar som man kan tjäna med monopol. Och det är alltid pengar som spelar in när man startar företag. Skulle man inte tjäna pengar på ett koncept/produkt osv. så skulle man nog inte fortsätta. Därför tycker jag det är skönt att det blivit fri konkurrens med el-distributionen osv. just för att man ska kunna välja och inte bli ”påtvingad” att köpa en tjänst för att det inte finns nåt annat. Valfriheten är viktig.

//Linn ErikssonKommentar av lärare på arbetet och svar av mig:


Bra redogörelse för de olika typerna av konkurrens. Jag får känslan av att du ibland blandar ihop att ha patent på en produkt och monopol på en hel marknad. Jag saknar en diskussion om monopol i ett samhällsperspektiv. För MVG på frågan ska du diskutera fördelar och nackdelar för samhället med att ha monopol på olika marknader.


Svar på kommentar:
Fördelar och nackdelar för samhället med monopol på olika marknader
Verksamheter som i Sverige bedrivs av monopol är ex. Alkoholförsäljning, läkemedelsförsäljning (apoteket) bilprovningen, vägverket, spelmonopol – Svenska spel.

Vissa marknader kan må bra utav att ha monopol, så som systembolaget och apoteket. De blir ordentligt granskade och de har inget fuffens för sig. Vem som helst kan inte bestämma sig för att börja sälja sprit, utan samhället kräver utbildning och att det säljs genom systembolaget. Det blir bra kvalité på arbetet. Men man kan få en mindre utveckling inom monopolet just för att man inte har konkurrensen, man har ingen anledning till att skynda på utvecklingen. Om systembolaget skulle släppas lös från monopolet så skulle statens kontroll över alkoholverksamheten försvinna. I Sverige är vi ganska friska på att dricka och just därför har staten gjort så att systemet har monopol på spritförsäljningen… om vi släpper detta monopol skulle priserna antagligen sänkas, vilket är bra för oss konsumenter men det kanske skulle bidra till att alkoholismen och våld utökas. Det är just det staten inte vill. Monopolet handlar om att minska alkoholens negativa skadeverkningar. Men under åren har alkoholkonsumtionen gått upp mer i Sverige än i andra länder… Med andra ord, monopol verkar inte vara så effektivt sätt att minska eller begränsa konsumtionen… Man kanske ska avveckla Systembolagets monopol, för att minska marknaden för langare på mindre orter och hembränning och smuggelsprit… Utöver detta tror jag att en avreglering av både Apoteket och Systembolaget måste följas upp med hårda kontroller av eventuella återförsäljare.
Det som är bra med monopolet är att man kan man garantera att man gör allt man kan för att inte ungdomar ska komma över alkohol. Med monopolet kan man garantera att inte försöka få folk att köpa mer alkohol än de tänkt sig. Med monopolet kan man samtidigt erbjuda ett av världens bredaste, kvalitetstestade sortiment tillgängligt i hela landet.
Jag tror att marknadsekonomi och konkurrens gynnar oss konsumenter, men kanske inte när det gäller alkohol. Alkohol är inte vilken vara som helst. Så fort det finns mer än en aktör på marknaden så blir det en konkurrens om kunderna. En konkurrens som leder till ökad försäljning, ökade konsumtion och ökade skador. Systembolagets monopol finns till av en enda anledning. De alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Det är nyttan med monopolet. Det är därför det behövs monopol för försäljningen av alkohol.
Systembolaget har alltså monopol på att sälja alkoholhaltiga drycker, men det finns dock flera olika företag som tillverkar och har patent på spritsorter ”recept” som säljs genom systembolaget ex. Vodka, företaget har patent på just den spriten men de får inte sälja spriten själva. Cocacola har patent på just sitt recept på just den läsken, de har en viss dominans inom läskedrycksförsäljningens marknad, men de har inte monopol på marknaden, då det finns flera olika läskedrycker som säljs inom marknaden.
Marknader med monopol är oftast stora och dominanta, de har ekonomisk trygghet, och bra strategi för arbetet, god stabilitet vilket ger bra service för just samhället. Det som är dåligt är att de ej har just konkurrens, de är så stora och rika att andra har svårt för att konkurrera. Vilket gör att vi konsumenter inte har något annat att välja på.
Sotare har monopol på sin tjänst. Vi kan inte vända oss till någon annan utan måste ta deras tjänst, det är bara för oss att betala. Å andra sidan så vet de vad de gör, man får ett bra utfört jobb. De har kvalité på sitt arbete, de är kontrollerade med regler etc. så att jobbet blir korrekt utfört. Och försäkringen gäller ej om man nekar till sotning, vilket man måste utföra två ggr/år.
Bilprovningen är ett företag som sköter om fordonsbesiktning. Vägverket – utfärdar körkort, har hand om bilregistret och underhåller det statliga vägnätet i Sverige. Det är bra att vi har monopol på just bilprovning och vägverket. Att vem som helst inte kan ge ut körkort till människor och att fordon kollar och registreras. Är bra för samhället då det är svårt att för en människa att stjäla en bil, då fordonet är kontrollerat. Att fordon som vistas ute på vägar är körbara och inte farliga för allmänheten. Att vi vet att vägarna är korrekt gjorda. Det är tryggt och säkert för allmänheten.
Inom handelsmarknaden så tror jag att det inte skulle vara bra om de hade monopol. De skulle styra priserna helt och antagligen bli riktigt dyrt. Och vi är ju tvungna att äta som sagt. Det skulle inte fungera tror ja, samhället skulle bli upprörda då vi nu idag är så vana vid att kunna handla vart vi vill, och själva kunna välja kvalité och varor.
Vi kan idag välja vilka elleverantörer vi vill ha. Vi kan välja efter deras priser och erbjudanden. De får oftast pressa priserna och ge bra erbjudanden pga. Konkurrensen. Dock så har elbolag ex. Vattenfall hand om elen inom vissa regioner. De äger nätet men elleveransen är fri. Detta ger oss bra priser, idag finns många elleverantörer att välja bland. Jag tror att de flesta är emo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samhällsekonomi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-01-29

    Grymt bra, kan inte säga mycke

  • Inactive member 2015-10-26

    Tack så mycket för inlägget. Enligt mig tycker jag att du är en fantastisk person genom att läsa dina ord samt dina tankar som ligger bakom orden. Tack för dina ord har hjälpt mig med min läxa.

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-14]   Samhällsekonomi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7758 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×