Fisket i Norden

4 röster
9007 visningar
uppladdat: 2007-03-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Atlanten
Nordatlanten är en av världens bästa fiskevatten. De viktigaste fiskeområdena i Nordatlanten ligger kring Islands kuster, runt Färöarna, på Doggers bankar, utefter Norges kust och i Skagerack och Kattegatt.

Förr i tiden var sillfisket viktigast men när tekniken förbättrades ledde det till utfiskning och sillfiske förbjöds på 1960-talet i Nordsjön. På de senaste 10 åren har sillen återhämtat sig och fiske är åter tillåtet.

De isländska och norska fiskarna fångar mycket torsk. Norrmännen fångar mest torsk vid Lofoten och i Finnmark i norra Norge. Det fångas mycket torsk vid Färöarna och deras ekonomi är mycket beroende av fisket.

I Nordatlanten fångas också mycket skarpsill och lodda för att framställa fiskmjöl. Räkor och havskräftor fångas mycket i Skagerack och Kattegatt.

Östersjön
Det som fångas mycket i Östersjön är: strömming, skarpsill, lax, torsk, ål, plattfiskar, sik och siklöja.

Till ytan är Östersjön världens största hav med bräckt vatten (blandning av söt- och saltvatten). Förutsättningarna för Östersjön är inte de bästa eftersom färskt saltvatten endast kommer in genom det trånga och grunda Öresund, därför är Östersjön ett av världens mest förorenade hav.

Laxfiske är förbjudet runt Sveriges kuster för att den är drabbad av en virussjukdom.

Ål fångas mest vid Sveriges sydkust och i Danmark.

Plattfiskarna fångas mest i södra Östersjön, särskilt av danskar.

Sik och Siklöja är viktigt i Bottniska viken. Siklöja fångas också i finska och svenska sjöar. En del sötvattenfiskar som gädda och abborre klarar den låga salthalten i Bottenviken och norra Östersjön.

Fritidsfiske
Det finns många möjligheter till sportfiske längs våra kuster, i skärgården, i sjöar och vattendrag. Längs kusterna och i sjöar är det i stort sett gratis att fiska med handredskap, men i vattendragen måste man för det mesta köpa fiskekort.

Ungefär 2 miljoner svenskar fiskar någon gång om året på sin fritid. Norrland är till exempel en mycket besökt plats för bland annat fritidsfiskare. Där fiskar man oftast öring, foreller och lax.

Fiskegränser
Under 1970-talet införde man fiskegränser. Länder upptäckte att fisket runt deras kuster försämrades och att det berodde på att andra länder fiskade i deras vatten. Innanför gränsen får bara det egna landets fartyg fiska.

Man har delat upp Nordsjön i zoner, där har Sverige endast en del av Kattegatt och Skagerack kvar att fiska p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fisket i Norden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-24

    bra info:D

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-25]   Fisket i Norden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7818 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×