Ekologins roll i samhället

2 röster
7397 visningar
uppladdat: 2007-04-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Är ekosystemen viktiga?
Det verkar ganska självklart att ekosystemen är viktiga, men varför? Det beror på hur man der det. Ekosystemen viktiga ur biologiskt och ekologiskt perspektiv.
Ekosystem är viktiga på det sättet att vi får förståelse för hur jordens kretslopp fungerar. Alla ekosystem har sitt eget kretslopp, och tillsammans med andra ekosystem så bildar de ett ända stort ekosystem; jorden.
Ekosystemens uppbyggnad är såklart också viktigt. Allt levande har sin egna givna plats i olika ekosystem. Arter och populationer är organiserade i olika ekosystem. Alla arter har sin egen funktion i det globala ekosystemet. Ekologins kretslopp med producenter, konsumenter och nedbrytare är livsviktiga för våran överlevnad.
Med hjälp av resiliens kan man mäta om ett ekosystem är bra på att hantera störningar. Ett ekosystem med hög resiliens är inte lika känsligt för förändringar. Ett ekosystem med hög resiliens har hög biologiskmångfald. Mångfalden gör att det inte gör så mycket om en art försvinner, det finns en annan art som kan göra samma jobb i ekosystemet. I ett ekosystem pratar man också om nyckelroller. En art som är viktig för ekosystemets överlevnad har en nyckelroll. Men det är svårt att se vilken art som har en nyckelroll innan den försvinner och ekosystemet förändras. Kan vi då påverka ekosystemen? Det kan vi; genom föroreningar, men också genom att hjälpa till.
Vi människor kan se till att de ekosystemen med låg resiliens inte utsätts för stora påfrestningar, eller så kan vi hjälpa till med att bevara ekosystemens nyckelroller. Ta tex vargen. Den är svenska stammen utrotningshotad, men många människor försöker bevara vargen genom att fridlysa den och plantera in nytt blod i stammen. Det kanske hjälper, kanske inte. Om vargen skulle försvinna kanske det inte är katastrofalt för det finns djur som kan ta över vargens nyckelroll i ekosystemet. Fjällrävar och järvar kan ta över vargens roll som konsument och se till att förstahands konsumenterna i ekosystemet inte tar över.
Men vissa vill också att vargen inte ska få finnas kvar i de svenska fjällen. Bönder som får sina får dödade av vargarna vill i vissa fall få tillåtelse att skjuta vargen som anfaller, eller skjuta av varg stammen varje år. De ser ibland vargen som ett hot och inte som en viktig tillgång.Vems är ansvaret?
Den här frågan har ett lätt svar. Alla. Alla har ansvaret. Men hur går det till egentligen? Någon måste väl ändå ha det slutgiltiga ansvaret? Eller kan alla hjälpa till?

Individen
Som egen person kan man faktiskt göra mycket för att inte rubba jordens ekosystem. Att sopsortera är ett exempel. Genom att sortera sopporna hindrar man att onödiga saker, så som plast och metaller, bränns i sopugnar och att farliga gaser släpps ut i atmosfären.
Att soppsortera gör också att saker och ting återanvänts. Det innebär att det inte går åt energi eller råvaror till att producera nya saker. Då kan koldioxidutsläppen (från maskiner som går på olja/bensin) minska och växthuseffekten kan på långsikt minska. Om man vill minska på koldioxidutsläppen kan man ta bussen eller cykeln till jobbet istället för bilen.
Och eftersom man återanvänder material behöver man inte leta efter nya råvaror. När vi återanvänder papper i form av tidningar och utskrivna anteckningsböcker, så innebär det att det huggs ner färre träd som behövs till att göra pappersmassan. För varje ton papper man återvinner sparar man 14 träd.
Dessutom är vi för dåliga på att kräva saker. Att kräva att kommunen, staten eller en bostadsförening ska vara miljövänlig är ett litet steg på vägen. Genom att arbeta men det lilla, kan man bidra till det stora. Se också till att du handlar på miljövänliga butiker. Det innebär tex att koldioxidutsläppen minskar eftersom att leveransbilarnas rutter planernas bättre. Miljövänliga butiker tänker också på att använda miljömärkta rengöringsmedel mm.
Men att soppsortera tar tid och kräver planering. Många kanske inte anser sig ha tid men att soppsortera. Samma sak gäller för företagen som måste göra om sina rutiner eller till och med måste byta ut sina maskiner. Det kräver tid och framför allt pengar. Många kanske inte anser sig ha råd. Om så är fallet kan man ställa sig mot frågan; har vi då råd att förstöra våra ekosystem?

Ekonomin
Det kan vara svårt att se ett samband mellan ekonomi och ekologi. Men det handlar egentligen om samma sak; att hushålla med de resurser man har.
Om man ser saken bara ur ekonomiskt perspektiv ser man att man förlorar pengar på att inte ta hand om miljön och ekosystemen. Att ta hand om förstörda ekosystem kostar pengar. Det hela handlar helt enkelt om att se till att naturen inte går i konkurs. I de flesta ekonomiska samanhang handlar det om att man ska leva av avkastningen, inte investera mer en man har råd att förlora och att inte använda sig av alla resurser så att de tar slut. Det verkar väl enkelt? Varför utnyttjas våra ekosystem då till max? Därför att naturen inte har någon egen förhandlare, den har inga priser och inga försäkringar.
Eftersom ekosystemen inte har en specifik ägare, utan ägs av oss alla, leder det till att den överexploateras. Då ekosystemet inte ägs av någon och det inte kostar pengar att använda dess resurser, eller att släppa ut avfall, så tas ekosystemet inte omhand.
För företagen blir det förstås lättare om de inte behöver bry sig om miljön. De behöver inte lägga ut pegner på att modernisera/miljövänliga sina maskiner eller tillväga gångs sätt. Och genom att utnyttja naturen till max kan de på många sätt spara pengar, eftersom naturen inte kräver något i gengäld. Eller, naturen har ingen representant i form av vd eller liknande som kräver något i utbyte mot att företagen använder dess resurser.
Om ingen klagar så fortsätter företag och liknande att förstöra våra ekosystem. Enligt Agenda 21 har dessutom den som förorenar ansvaret för föroreningen, och ska även bekosta åtgärderna. (Se ”Polluter pay principle”)
Som individer vill vi ju också att ekosystemen ska bevaras och inte exploateras. Jag vill i alla fall det. För vem vill ta en härlig skogspromenad på ett skogshygge eller bada i havet i en sörja av alger? Och vill våran generation verkligen tala om för våra barn och barnbarn att elefanter och vargar, det var något som fanns på vår tid.

Samhället
Ett samhälle är på många sätt beroende av olika kretslopp. De mest självklara är fotosyntesen som förser oss men syre, vattnets kretslopp som förser oss med vatten och bakterier och andra nedbrytare som bryter ner och ger oss bördiga jordar som i sin tur vi kan odla mat i. Och havets och sjöarnas ekosystem som ger oss mat i form av fisk och skaldjur.
När ekosystemen gör oss olika tjänster kallas vi det för ekologiska tjänster. Naturen erbjuder många ekologiska tjänster som vi inte alltid tänker på. Korallreven tex, de ger skydd mot tsunamis och kraftiga undervattens strömmar. Skogarna i utkanterna av jordens öknar hindrar öknen från att sprida sig och bli större. Tyvärr huggs träden ner av fattiga bönder som vill kunna använda platsen till åkermark. Och mangroveträdens, som växer vid flodkanter och vid havet, rötter hindrar jorden från att spolas med och ut i havet när floden flyter fram. Om man hugger ner träden för att göra plats för räkodlingar och fiskehamnar försvinner det naturliga skyddet som kostar flera tusen dollar att ersätta med vallar.
I outbildade och fattiga länder tar man tyvärr inte hänsyn till ekosystemen. Man har hel enkelt inte råd med det i många fall. Bönderna använder sig av miljöfarliga bekämpningsmedel eller så brukar de jorden så hårt att alla mineraler och annan näring försvinner ur jorden och den blir värdelös. Man jagar också djur för att skaffa sig kött. I vissa fall går jakten på mat så långt att djurarterna som jagas hotas av utrotning. I fattiga länder finns det också många tjuvskyttar, de skjuter eller fångar in djur och säljer dem. Ekosystemen kan skadas mycket om det får fortsätta en längre tid, det kan gå så illa att nyckelrollerna försvinner och ersättarna är för få eller obefintliga så att ekosystemet kollapsar totalt.
Bönderna och människorna vet tyvärr inte bättre och tar de chanser de får att känna pengar. I många fall gör det sig själva en björntjänst eftersom den tillfälliga inkomstkällan förstör ekosystemet och hindrar det från att bidra med fler ekologiska tjänster.


Vilka kan hjälpa till?
Kan vi då göra något för att hjälpa till. Det är klart vi kan!
Till att börja med kan vi själva bil miljömedvetna och värna o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ekologins roll i samhället

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-22]   Ekologins roll i samhället
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7988 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×