Den moderna rasismen

6 röster
11183 visningar
uppladdat: 2007-04-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innan Adolf Hitler kom till makten i Tyskland 1933 utformade han den national-socialistiska ideologin som pekade ut judarna som den stora fienden i världen. Då den andra stora folkgruppen, romerna, inte utgjorde något större hot med dess isolerade ställning, blev de inte lika utsatta under andra världskriget. Men man beräknar att minst en halv miljon romer mördades under förintelsen. Förföljelsen fortsatte dock och pågår till en viss del fortfarande. Rasismen riktad till romer kallas för antiziganism[1]. Redan sedan flera århundranden har man haft en misstro till både det romerska och det judiska folket, och framför allt hatet mot judar utnyttjades enkelt i maktpolitiska syften under Hitlers tid vid makten. Detta skapade ännu mer hat än tidigare mot det judiska folket. De samhällsgrupper som tog till sig denna ideologi var framför allt medel- och överklassen. Att överklassen blev den största gruppen, att ta till sig nazismen, skapade uttrycket "överklassrasism". Lika vore det om underklassen skulle ha blivit den större gruppen av anhängarna, men då skulle uttrycket lyda "underklassrasism". Detta betyder dock inte andra samhällsgrupper inte har sympatier för t ex nazismen. Självklart förekommer det även i dessa.
Nazismen är inte alls lik den rasism som råder i världen idag. Det är två helt skilda saker. Rasismen finns oberoende av politiska rörelser och partier, den är bland oss hela tiden. Det som indetifierar rasismen är den främlingsfientliga agendan och motståndet till invandring. Man vill stoppa det så kallade mångkulturella samhället. Dagens rasistiska partier har naturligtvis andra frågor vid sidan av rasismen. Men det är svårt att avgöra vilken sida av blocken som de tillhör, då de driver både höger- och vänsterfrågor. Det som skiljer dem åt andra partier är just dessa rasistiska värderingar. Mot 1930-talets nazism är dagens rasism tilltalade för vit, manlig arbetarklass.
Något som verkligen skrämmer mig idag är att extremhögerns partier får ökat stöd runt i Europa. Det är som att människor har glömt hur det gick för de utsatta grupperna under andra världskriget. Även om rasismen skiljer sig från nazismen under andra världskriget, är det skrämmande att se hur människor saknar respekt för andra människor. I Österrike, Frankrike och Italien är de extremhögerns partier de största arbetarpartierna. Hela 49 procent av de österrikiska arbetarväljarna röstade på extremhögern. Vilket är enorma siffror. Även i Sverige gör extemhögern framgångar och även här bland ung manlig arbetarklass.
Rötterna till den moderna rasismen anses vara den enorma segregationen som finns i dagens samhälle. När invandrare började anlända till Sverige under 1970- och 1980-talen var det av ett skäl: vi behövde arbetskraft i Sverige. Lågbetalda arbeten i industrin och i enklare serviceyrken var det som väntade de flesta som anlände till Sverige. Invandrare från Italien, Jugoslavien och andra fattiga länder kom med inställningen att återvända till sitt hemland. Man hade därför inte som mål att känna sig som en svensk eller delta i det svenska samhället. Upptäckandet av deras bottenplacering och den utanförskap de befann sig i ansågs då inte som ett problem. Man accepterade detta på grund av en upplevd standardökning och socialt lyft jämfört med sin bakgrund. Även klassmedvetandet spelade stor roll i hur man betedde sig i samhället. Som ny i Sverige visade man inte framfötterna och accepterade sina förhållanden, för man visste viken rang man hade i samhället. Det är hemskt, men ligger man längst ner i hierkin så klagar man inte på sina förhållanden. Det är inte föränn du har kommit upp ett steg som du kan börja ta för dig lite mer. Man är chanslös när man ligger ner. Efter några år återvände många till sina hemland, men många valde också att stanna i Sverige. De skaffade sig familj, bostad, arbete och vänner i sitt nya land.
Det är vid den andra generationen som det uppstod problem. Barnen får växa upp i ett land som de inte alltid identifierar som sitt hemland. De lär sig tala svenska och går i svensk skola. Det skapas en splittrande känsla då en del ungdomar vill leva enligt deras föräldrars kultur medan andra väljer att bryta från den helt. Många väljer att kämpa för sin rätt i samhället, b la genom politiska organisationer och kulturella protester. Andra börjar hata det svenska samhället och svenskarna. Och jag förstår deras vrede. Idag får de rika, oavsett om du är svensk eller inte, bo i innerstaden. Så fort du bor i innerstaden får du ett högre värde och om man tittar på majoriteten inne i stan så ser de rika ut. Det handlar om attityd och klädsel. Samtidigt får de som har sämre ekonomi flytta till mindre attraktiva delar i Stockholms förorter. Nu visar de lågbetalda jobben på 1970- och 1980- talen sina konsekvenser. Trots att de lågbetalda jobben gjorde att Sveriges ekonomi expanderade skadade de dem nu svenska medborgarna. Den första generationens barn ärver sin bottenplacering av sina föräldrar. Majoriteten av invandrarna lever idag i förorterna och har fortfarande dåligt betalda jobb. Det råder fortfarande en utanförskap efter nästan 30 år i Sverige.

Många svenska ungdomar har väldigt lite kontakt med andra kulturer. Invandrare målas upp som kriminella bland svenskar, oavsett ålder, men framförallt bland unga. Varje dag får jag höra rasistiska kommentarer från mina vänner och jag vet inte hur många gånger jag har hört att det har varit något bråk mellan svenska och invadrargäng. När man hela tiden matas med negativa påståenden, hur ska man kunna låta bli att påverkas av dessa, när man inte har kontakt med andra kulturer? Som allt annat, skapar man sig en bild av något man får lyssna på ofta och länge. Jag påstår absolut inte att jag är rasist, men jag kan någonstans förstå att man skapar sig en negativ bild av invandrare där jag bor. Denna uppfattning är dock skapad endast av historier från vänner. Det är få som faktiskt råkat ut för något negativt själva. I min gamla klass gick det inte en enda elev som talade med brytning, det var så gott som bara svenskar. Så fort någon blivit bestulen på t ex en cykel anklagade man invandrarna. Det är ett hårdare och uppdelat samhälle som ökar rasismen. Precis det vi har i Sverige. Därför ska segregationen inte existera. Det skapar bara mindre förståelse och bidrar till mer rasism. Man borde istället leva tillsammans och ta del av varandra. Det viktiga i livet är inte hur mycket pengar du har eller att du kommer från Irak. Oavsett bakgrund är vi alla människor och du har rätten att bli accepterad som en också. Jag skulle själv bara uppskatta att ta del av nya kulturer. Jag är nyfiken på människor och det är väldigt intressant att se hur mycket vi verkligen skiljer oss åt, bara genom att vara födda i olika delar av världen. Att se dessa skillnader kommer nog få oss att se att vi faktiskt är ganska lika i grund och botten. Egentligen tror jag inte att det är så stora skillnader vad gäller uppfattningar om saker och ting. Skillnaderna finns i våra traditioner och livsstilar. Att dela allt detta skulle nog bara göra oss till större människor. Vi skulle utvecklas och med det skulle det uppstå färre konflikter mellan oss människor.
Men med flera olika kulturer blir det, inte helt överraskande, kulturkrockar. I ganska många kulturer tillåts inte kvinnor vissa saker som är självklara för oss svenskar. Det är männen som är familjens överhuvud och att bryta denna ordning förlorar männen på. Den svenska kulturen uppskattas av många kvinnor och män, men framför allt bland kvinnor, då de vill ha mer frihet. Det är dock viktigt att poängtera att invadrarmännen inte är onda. Kulturen är en del av sin livsstil och är ofta flera hundra år gamla. Att komma till ett annat land och inse skillnaden mellan kulturerna måste vara oerhört omskakande. Vissa saker/beteenden sitter väldigt djupt och tar lång tid att ändra på. Detta förstår inte många och respekten för andras kulturer anser jag inte vara så stor i Sverige. Vi har kommit en bra bit på vägen, men den okunskap som lever kvar föder fördomar. Människor tror att man kan ändra sig över en natt och på så sätt bli en hellylle svensk på en gång. Vore det så lätt skulle jag inte sitta här och skriva den här uppsatsen. Människor är olika och man vill inte byta sin bakgrund, religion och kultur hur som helst och man kan aldrig byta sin hudfärg[3]. Man gör inte allt för att behaga andra. Man behagar sig själv i första hand.

Om jag vore en beslutfattande individ i samhället skulle jag göra ganska många förändringar. Det första jag skulle göra är att gå in i skolorna och införa ämnen som gav möjligheten att låta världens kulturer mötas. Jag skulle skapa möten med människor från världens alla håll och kanter. Redan vid barnsben ska människor få se att olika kulturer inte är farliga, utan att vi är alla individer. Om man redan som liten lär sig och ser med egna ögon att vi alla är lika kommer det hindra många, att senare i livet välja den högerextrimistiska sidan. Man kommer att få en ödmjukhet som kommer att återspegla sig framtidens generationer.
Jag skulle även försöka att göra alla skolor i landet lika kompetenta. Idag är det så att i de sämre bostadsområdena blir det automatiskt sämre skolor. Vilket leder till att invandrarna som bor där får sämre utbildning, och dålig utbildning leder till sämre möjlighet att få ett bra och välbetalt jobb. Man fastnar i en ond cirkel som är mycket svår att bryta sig ur. Genom att göra alla skolorna lika bra får alla ungdomar samma förutsättningar och alla får lika stor chans att komma någonstans i livet. Då kommer denna utanförskap att försvinna om invandrare och svenskar blandas och får samma förutsättningar. Det är inte mer än rättvist.
Men att för...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den moderna rasismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-11

    Mycket bra arbete.

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-24]   Den moderna rasismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8008 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×