Jämförelse mellan Kristendomen och Islam

204 röster
185582 visningar
uppladdat: 2007-05-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Det arbetet är en MVG - uppsatts i Religion. Jag ska jämföra de två religionerna Kristendom och Islam. Jag använder mig av utgångspunkterna Historia, Tro och Funktion. Utifrån de så ska jag försöka hitta likheter, skillnader och så ska jag försöka förklara dem.

Historia
Kristendomen och Islam har ju till viss del gemensam historia. Båda religionerna har ju uppkommit från Judendomen. Upphovsmannen till Islam tycker jag är Muhammed, han var den förste muslimen. Det var genom honom som människorna fick Koranen. Upphovsmannen till Kristendomen är Jesus. När Jesus kom till jorden och började predika om Guds kärleksbud så blev folk kristna, han lyckades inte övertyga alla. Hans närmaste anhängare var hans 12 lärjungar. De hjälpte till att sprida religionen efter Jesus död. Även Muhammed hade lärjungar som hjälpte honom att sprida religionen. Jesus och Muhammed levde inte samtidigt men de var båda profeter som talade om Gud. Skillnaden mellan dem är att Muhammed talade om koranen, han hade fått koranen genom ängeln Gabriel och sedan berättade han den för människor som skrev ner den. Jesus däremot pratade inte om bibeln, han förenklade reglerna som judarna hade fått av Gud. Nya testamentet var inte skriven när Jesus levde. Bibeln skrevs av olika människor under flera hundra år.

Både Jesus och Muhammed hade fiender på grund av vad de gjorde. Judarna tyckte inte om Jesus eftersom han umgicks med ”orena” människor, tex. Tullindrivare, före detta prostituerade och andra syndare. Jesus hjälpte människor att sluta synda istället för att straffa dem. De tyckte judarna var emot religionen. Han använde sig inte heller av de heliga skrifterna när han pratade om Religionen. Judarna tyckte också att Jesus utgav sig för att vara Gud. Muhammed hade till en början också problem. Han fick inga anhängare i Mecka så han flyttade till Medina istället och där skaffade han sig lärjungar och religionen spreds. Mecka borna tyckte inte om att han var så framgångsrik, då skapades Jihad. Det hjälpte Muslimerna att skydda religionen. I Jesus lära fanns inget liknande, han predikade istället att man skulle ”vända andra kinden till”. Det vill säga inte slå tillbaka. En del skulle nog tolkade det så att båda religionerna har samma grundare, nämligen Gud. Om man inte tror på Gud så är det lite svårt att ta till sig den förklaringen.

Kristendomen och Islam har spridit sig till olika delar av världen. Kristendomen har framför allt blivit stor Europa, Latinamerika, Afrika och Nordamerika. Islam är en stor religion, ca en sjättedel av jorden befolkning är muslimer. Islam har brett ut sig över norra Afrika och stora delar av mellanöstern. De har alltså spritt sig åt olika håll och båda har varit framgångsrika. Både kristendomen och Islam har delats i olika delar. Under 1500 talet så skedde reformationen i den katolska kyrkan, Martin Luther var ledande i den här förändringen. Han tyckte att den katolska kyrkan hade gått för långt och att det var tron som var det viktiga. Han skapade protestantismen. I Sverige är de flesta människor idag protestanter. Andra kristna kyrkor är tillexempel den ortodoxa och den Anglikanska kyrkan. Islam är uppdelad i två delar Shia-muslimer och sunni-muslimer.

De båda religionerna skiljer sig inte så mycket åt rent historiskt, de har mycket gemensamt eftersom de har samma Gud. Men de har utvecklats åt olika håll och blivit uppdelade i olika delar och samfund.Tro
Muslimerna och de kristna har samma Gud, men de uppfattar Gud på olika sätt. De kristna har treenigheten, det vill säga Gud, Jesus och den heliga ande. Gud var först sedan skickade han sin son Jesus till Jorden och därefter skapades den heliga ande. De kristna påstår att alla är Gud, att de är samma sak, tre olika sidor av samma Gud. Muslimerna och Judarna kritiserar de kristna för de här, de påstår att de i så fall har flera Gudar vilket de förnekar. Islam lägger stor vikt på att Gud (Allah) är den ende och att man absolut inte får tillbe någon eller något annat.

Muslimerna anser att bibeln inte är helt fel, de tror på mycket av det som står där. Särskilt det som står i Gamla testamentet. Angående Nya Testamentet har de tre abrahamitiska religionerna helt olika åsikter. För de kristna är den helig, för en dem är den viktigare än det Gamla testamentet. Det Nya handlar om Jesus och hans lärjungar. Islam och Judendomen däremot tycker att mycket av det som står i det nya är fel eftersom de anser att Jesus inte alls var Guds son utan en visserligen viktig profet, men ändå bara en profet. Muslimernas heliga skrifter är Koranen och Sunna som tillsammans bildar Sharia som är Islams lag. Koranen var den bok som Gud gav till Muhammed via Gabriel. Sunna handlar om Muhammed och hans liv. Man kan säga att koranen är muslimernas bibel. Men de båda böckerna har ändå olika betydelse. Koranen är Guds ord medan bibeln är skriven av olika profeter och liknande, många av dem födda efter Jesus. En del så kallade fundamentalister följer koranen ordagrant. Det finns även fundamentalister inom kristendomen, de tror på allt som står i bibeln. Bibeln är oftast inte lika viktig för de kristna som koranen är för muslimer. Få kristna följer bibeln helt, de ser bibeln mer som en vägledning, den har mer blivit som ett hjälpmedel för att komma ihåg Guds ord . Man skulle istället kunna jämföra Jesus och koranen. De var båda ”grundare” till en religion. Muslimerna fick Guds ord via en bok som lästes upp för Muhammed. De kristna fick Guds ord genom Jesus, han framförde dem muntligt för människorna och han berättade ofta historier för att få människorna att förstå hur de skulle handla. Både koranen och Jesus har blivit oerhört viktiga för sina respektive religioner.

De kristna tror på himmelriket och helvetet, de tror att om man lever ett bra kristet liv och inte syndar. De tror även på syndernas förlåtelse, det gör att de som har syndat men ångrar sig ändå kan komma till himlen. Det viktigaste är att de ångrar sig och inte gör om det. Inom Islam så tror man på paradiset och helvetet, deras syn är väldigt lik de kristnas. De rättrogna kommer till paradiset och syndarna till helvetet. Det är något som förenar religionerna.

Funktion
Alla religioner tror jag påverkas av samhället, det är ju ändå något som vi människor utövar i samhället. Samhället påverkas i många fall också av religionen eftersom religionen är en viktig del av mångas liv. Ett exempel på hur kristendomen har påverkats av samhället är reformationen. Många påvar och präster drog nytta av deras makt och ställning i samhället, de använde den helt enkelt för att tjäna pengar. Det upprörde många och då utvecklades en ny kyrka som hade ruckat lite på reglerna och höjde upp kärleksbudet som det viktigaste. Här i Sverige har det moderniserade samhället gjort att det inte alls är lika många som är kristna och går i kyrkan. Det beror nog bland annat på att man idag är mer fri att välja vad man vill. Det finns dessutom mycket mer att välja på. Det är inte längre så att man kan välja mellan att vara kristen eller utstött. Religionen har blivit mindre viktig. I Islam så har det blivit tvärtom, på mitten av nittiotalet så tog det Iranska samhället mot västvärldens moderniteter med öppna armar. En av anledningarna var att Iran började bli rika på olja. Kvinnorna kunde gå omkring på gatorna i västerländska kläder och utan slöja, det blev också vanligare att folk drack alkohol. De som framförallt förändrades så här var de som hade det bra ställt. De fattiga däremot tyckte inte om det, det blev jobbigare för dem att leva och de vände sig till religionen och de gamla sederna. Landet förändrades och gamla regler och lagar infördes, samhället blev nu strängare än någonsin. Man kan tolka det så att det är svårt för Islam att överleva i ett västerländskt samhälle. Mycket av det som anses västerländskt anser många strider mot Islam, därför vill många muslimer inte modernisera samhället medan andra vill modernisera men så att det passar Islam.

Något som också är väldigt aktuellt är krig orsakade av religion. Islam har fått en stämpel på sig, att det är en aggressiv religion som förespråkar våld. Men det är inte alltid sant. det är bara de mest extrema grupperna som tolkar Koranen på det viset. På grund av det och Jihad har Islam varit inblandat i ganska många religionskrig. Men även kristendomen har varit inblandad i krig och liknande. Ett exempel är korstågen, då mä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jämförelse mellan Kristendomen och Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2009-03-10

  otroligt bra skrivet!

 • Inactive member 2009-03-10

  otroligt bra skrivet!

 • Inactive member 2010-03-18

  Mycket bra arbet helt klart värt ett MVG

 • Inactive member 2010-10-06

  Jätte bra skrivet!!!

 • Inactive member 2011-02-10

  tack så mycket, din artikel har hjälpt mig att plugga till ett prov om just detta. Sjukt bra skrivet också, värt ett MVG!

 • Inactive member 2012-09-26

  Mycket hjälpsam och mycket bra skrivet!

 • Inactive member 2013-03-09

  väldigt bra skrivet men om jag skulle skicka ut det till urkund och säga att det var jag som skrev det skulle de få tag i mig då

 • Inactive member 2013-05-01

  Jätte bra skrivet:)

 • Inactive member 2017-02-14

  Tack för en fantastisk skrift. Har hjälpt mig otroligt vid plugg till prov.

 • Samir Nduwayo 2019-01-22

  Mycket bra hjälpte mig väldigt mycket att plugga till ett prov

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-29]   Jämförelse mellan Kristendomen och Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8296 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×