Bioenergi / biobränsle

5 röster
17285 visningar
uppladdat: 2007-11-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det finns en energikälla som växer nästan överallt omkring oss: biobränsle. Biobränsle utvinns från levande massa, de vill säga träd, halm och spån och så vidare. Biobränsle har ökat i betydelse de senaste decennierna, framför allt i produktion av värme till av värme för fjärrvärmeverk. Efter att legat på 10 % av energianvändningen låg det år 2004 på 17 %. Det viktigaste biobränslet till produktion av energi är trädbränslen. De viktigaste delarna för att utvinna trädbränslen är bland annat grenarna och topparna på träden. Det är detta som blir över efter skogsindustrin när de har tagit vara på trädens stammar. Det skogsindustrin inte tar vara på finns det faktiskt stora mängder energi som sedan man kan utvinna till värme eller likande. Det finns skogar som är speciell odlade för energibruk: energiskogar. I energiskogar finns det bara snabbt växande virke som till exempel: hybridasp, poppel eller salix trädarter. Det finns även något som heter energigrödor. Energigrödor är speciell odlade växter från jordbruket som är avsedda för utvinning av energi. Produkter från jordbruk kan man framställa etanol av. Det framställs bland annat av sockerrika produkter och stärkelserika växter som till exempel: sockerbeta, potatis, säd och så vidare.

Man har länge använt ved för uppvärmning men efter oljekrisen på 1970-talet ökade intresset för biobränsle. Idag täcks ca 16 % av Sveriges energitillförsel med biobränsle. Man ser biobränsle som en viktig del av framtidens försörjning av energi efter som den är förnybar och finns i en stor mängd runt om i Sverige och därför så kan det även bli en av de viktigaste energikällor vi har i framtiden. Genom förbränning kan bränslet förvandlas till varmvatten eller ånga. Med hjälp av ånga kan man driva en turbin som sedan kan generera el och därefter ge värme till fjärrvärmenät. I framtiden kanske det kan bli aktuellt med att omvandla bränslet till gas som sedan driver en gasturbin och sedan genererar ånga, på så sätt hoppas man på att få ut mer el.

Som jag skrev innan kan man även utvinna etanol av energigrödor. Av etanol så kan man även få fram en miljö vänlig bensin som heter E85. Den innehåller 85 % etanol och 15 % bensin. Bensin har man i för att bilar ska kunna starta när det är kallt ute, så på vintern har man i lite mer bensin i än man kanske har resten av året för att bilarna ska kunna klara av att starta. Men det är folk som är emot denna metod för det finns andra som t.ex. bränslevärmare, men det finns inte så många som säljer det där man kan köpa E85. Med hjälp av att fler bilar använder sig av denna sorts bensin runt om i världen så bidrar dem inte till växthuseffekten för att de är gjorda av en förnybar källa. Och E85 är det mest miljövänligaste bränslet om man jämför det med bensin och diesel. Det finns ca 5 % etanol i all bensin. Det finns också ett annat alternativ för diesel, det är att använda rapsolja. Men det finns inte ett lika stort intresse för denna metod dels är det den begränsade tillgången till raps och dels att man måste använda gödningsmedel och en stor del fossilt bränsle för att framställa det.


Hur biobränsle blir energi (förklaring till ritad bild)

Vi använder topparna och grenarna av träden i energiskogen1. Man skickar det vidare till både pelletsfabrik2 och kraftvärmeanläggning3. Från kraftvärmeanläggningen får vi två saker. Det ena är fjärrvärme4 och det andra är ström5. Från kraftvärmeanläggningen så förs det ånga6 vidare till pelletsfabriken. I pelletsfabriken gör man pellets7 som skickas vidare till hus8 liksom fjärrvärme och ström. Och så ser biobränslens kretslopp ut.

.Insändare

Bioenergi, kanske säger mycket bara genom själva ordet. Alla vet kanske inte vad det betyder men alla känner säkert igen det. Efter att ha läst en hel del om bioenergi är det nu mer en bara ett ord, det är något viktigt alla borde känna till. Helt kort kan man säga att det handlar om att förvandla exempelvis betor, potatis och träd till bränsle för både bostäder och motorer. Därför tycker jag det är viktigt att alla vet att det även finns 5 % etanol som framställs av grödor från jordbruket i bensinen våra bilar slukar i sig, bara för att de ska kunna starta efter en kall natt. Dessutom finns det överallt i Sverige, eftersom vårt land är rikt på både träd och jordbruk. Det är bara synd att det inte är fler som amvänder E85 och att det inte finns så väldigt mackar som har denna sortens bensin. Bioenergi är en av de miljövänligaste sätt att framställa energi på, eftersom det lilla utsläppet de släpper ut tar växterna och träd upp. Som kanske sedan man gör energi av, så det inger i ett sorts kretslopp alltihopa. Och det som blir över efter man omvandlat det till energi slänger man sedan ut på marken så att den inte ska bli för ”torr”. Bioenergi omfattar alltså allt levande massa som man kan utvinna energi av vilket gör det så miljövänligt eftersom det inte har någon miljöpåverkan.


Prisskillnad mellan Fjärrvärme och Pellets.
FJÄRRVÄRME:
Det kostar mellan 41 till 82 öre kWh beroende var man bor i landet. Så jag bestämde mig för att räkna ut medelvärdet och sedan räkna ut vad det skulle kosta per halv år. Man räknar på att man i ett hus spenderar 20000 kWh per år.
41+82=123 öre/kWh
123 öre/kWh/2 = 61,5 öre/kWh
20 000kWh/2 = 10 000kWh per halvår
61,5 öre/kWh * 10 000kWh= 615000 öre
615000 öre = 6150 kr per halvår
Slutresultat: 6150 kr kostar det per halvår.
Pris per kWh är 61,5.
PELLETS:
Ett ton pellets innehåller 5000 kWh. Och man binder upp sig till ett halvårskontrakt så kostar det att köpa ett ton 2410 kr.
5000 kWh/ ton
2410 kr/ ton
2 * 5000 kWh = 10 000 kWh
2 ton * 2410 = 4820 kr./ halvår
4820 kr. / 10 000 kWh = 48,2 öre / kWh
Slutresultat: Det kostar 4820 kr per halvår.
Pris per kWh är 41,8 öre.


För och nackdelar med bioenergi och biobränsle ur miljöperspektiv.


Fördelar:
Det utvinns av levande massa och är en förnybar energikälla.
Sverige har gott om skog och jordbruk så att man klarar sig.
Det tar aldrig slut efter som det planteras nya energiskogar efter man har skövlat.
Man kan utvinna miljövänlig bensin som E85.
Man minskar koldioxiden utsläppen med hjälp av att använda pellets, E85 mm med hjälp av att det utvinns av levande massa. Och om man minskar koldioxid utsläppen så minskar man växthuseffekten.

Nackdelar:


Det är dyrt att framställa
Den metod man använder för att framställa rapsolja (till bränsle) måste man använda fossilt bränsle o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bioenergi / biobränsle

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-11]   Bioenergi / biobränsle
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8768 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×