EU + sakfrågor och EU + demokrati

2 röster
6386 visningar
uppladdat: 2008-02-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Miljöpartiet de Grönas perspektiv på EU

Miljöpartiet är, liksom Vänsterpartiet, mot att Sverige är medlemmar i EU eftersom det blir svårare för oss i Sverige att bestämma i många viktiga frågor där våra åsikter och viljor kan skilja sig från andra medlemsländers.
En av de allra viktigaste anledningarna till att Miljöpartiet är motståndare till EU är att de anser att EU försvagar demokratin. Många viktiga beslut fattas idag utan att det sker någon riktig debatt och förankring i Sverige, hävdar de.

Grundläggande för att demokratin ska kunna fungera ordentligt är öppenhet och att det finns möjlighet att utkräva ansvar för politiska beslut. Enligt miljöpartiet går inte det i EU idag.

Miljöpartisterna vill att makten ska decentraliseras. Beslut måste alltså fattas så nära dem som berörs som möjligt och dessa måste kunna påverka besluten. Miljöpartiet uppfattar det som att EU går ut på raka motsatsen. Enligt dem flyttas makten bort, till byråkrater, bankdirektörer och politiker långt från väljarna.

Miljöpartiet stöder tanken på att EU utvecklas till ett "Europa i flera rum", där varje medlemsland själv kan välja vilka delar av EU-arbetet de vill vara med i. (www.mp.se)

Det tycker jag låter som en bra idé: just nu känns det som att EU lägger sig i petitesser, tydligen vill de ta bort lappen med skötselråd i kläder, för att det är ett handelshinder. Ska vi då tvätta och tumla kläder på vinst och förlust och be till gudarna att de ska hålla form och färg varje gång de blivit smutsiga? Krymper de och blir missfärgade kommer vi ha betydligt svårare att klaga hos allmänna reklamationsnämnden!
(http://www.sr.se/cgi-bin/jamtland/nyheter/artikel.asp?artikel=643515)
Däremot tycker jag att miljöpartisterna är lite väl extrema. Visst är det bäst att äta så närproducerat som möjligt, för miljöns skull, men exempelvis vindruvor och pepparfrukter växer inte så bra hos oss… Jag vill inte sitta och knapra på morötter och äpplen varje dag! En annan sak som jag tycker är trevlig med EU är att det gör det så mycket enklare att resa och jobba inom andra länder med EU-medlemskap. Skulle vi följa Miljöpartiets linje känns det som att vi kommer att hålla oss uppe i vårt kyliga hörn och huttrande vägra utbyte med de andra EU-länderna.

Några exempel som motståndare till EU har lagt fram för att påvisa att EU är odemokratiskt:

- Inom EU har tjänstemännen monopol på att lägga lagförslag. I Sverige är det de folkvalda som gör det.
- En svensk EU-parlamentariker representerar 250 000 människor, en svensk riksdagsman 25 000.
- En folkvald i Bryssel TYCKER bara till om besluten, en folkvald i svenska riksdagen FATTAR besluten.
- Den Europeiska centralbanken styrs av oavsättliga experter som inte får kontaktas.
- Centralbankens ekonomiska politik (låg inflation prioriteras framför arbetslöshetsbekämpning) är inskriven i grundlagen.
- I EU kan grundlagen ändras utan medborgarnas godkännande.
- EU har ingen ordentlig offentlighetsprincip, tvärtom är oerhört mycket av beslutsfattandet hemligt. (http://hem.passagen.se/antares/58.htm)

Mycket kan helt klart göras mer demokratiskt inom EU, och jag tycker egentligen inte att det borde vara allt för svårt! De flesta överhuvuden borde hålla med om att demokrati är något viktigt, så man får övertyga genom att tala till deras kognitiva dissonans, väga det överhuvudena tycker är enklast mot vad deras moral anser på ett sådant sätt att moralen segrar. Även om experterna sägs veta bäst, är det kanske bättre om folket själv får ta ställning och välja, kanske fel, men då är de nöjda, en bra stämning och sammanhållning skapas, och tillsammans kan vi prova oss fram till någonting bra och starkt.

En av de få saker där miljöpartiet faktiskt tycker att EU skulle kunna göra en viktig skillnad är en sakfråga som i stort sett alla Sveriges partier är ense om: tillsammans kan EU:s medlemsländer jobba för att förbättra miljön. Exempelvis klimatfrågan är en typisk gränsöverskridande fråga där miljöpartiet faktiskt kan tycka att det är bra om EU tillsammans fattar beslut. Vårt dåliga klimat som blir allt sämre är någonting som angår oss alla, och det är bara tillsammans som vi kan göra en avgörande skillnad, anser miljöpartisterna. Även om vi i Sverige skulle besluta att ingen i vårt land fick släppa ut mer avgaser, att alla måste källsortera och att vi bara får använda en viss mängd el per dag och hushåll, så skulle förbättringen inte bli märkbar, eftersom vi bara är en droppe i den sjö vi kallar EU. Går alla länder i EU däremot ihop och gemensamt sluter sig kring dessa villkor gör vi tillsammans en avgörande skillnad. (Riksdagen och EU ( Samhällskunskapshäftet), sid 10)

Nu kan man ju ifrågasätta det här synsättet om man tänker som Vänsterpartiet, som även dem är emot EU-medlemskapet. De vill inte att vi ska följa regler satta av EU i miljöfrågan, eftersom de har betydligt mildare miljökrav, till förmån för marknaden.

Jag tror att det är svårt att tillgodose både miljön och marknaden. Ett faktum är att det är de stora företagen samt fabrikerna och inte den enskilde individen som är den största miljöboven. Sverige vill ha hårdare gemensamma regler eftersom våra är striktare än EU:s när vi kommer till miljön, men om EU sätter regler som andra medlemsländer upplever är för stränga, är risken att de inte efterföljs och då går respekten för rättssystemet förlorad. Kanske skulle man i EU kunna bestämma att alla fordon som används i jobbet ska gå på etanol? Dessutom kan man ställa högre krav på fabrikerna i miljöhänseende. I så fall kan man bestämma datum då lagen träder i kraft ett par år efter att beslutet tas och informera företagen om det. Som morot för att påskynda att företag miljöanpassar sig kan man ge skattereduktioner. På det sättet kommer folk känna att de tjänar på att göra dessa förändringar så fort som möjligt, istället för att en sådan här drastisk lag kommer som en blixt från klar himmel och leder till missnöje och ignorans hos befolkningen i medlemsländerna. Det skulle vara min lösning: att EU får besluta i miljöfrågan, men att de beslutar om striktare miljöregler än idag, som folk ändå kan ta till sig. (Egna slutsatser utifrån samhällskunskapshäftet)

En sakfråga som miljöpartiet vill att vi beslutar om på hemmaplan är djurhållning. Detta för att Miljöpartiet inte tycker att EU:s regler om bland annat djurtransporter tillåter för mycket som är skadligt för djuren. Får vi i Sverige, som alla är relativt måna om djurens välbefinnande, själva besluta om denna fråga har vi lättare att skärpa reglerna i vårt land och därmed förbättra levnadsstandarden för de djur som befinner sig här.

Men frågan är vilken nytta det skulle göra för resten av världen? På vilket sätt kan Sverige göra mest nytta, genom att försöka påverka reglerna som omfattar alla Europas djur, eller genom att lämna EU och införa bättre lagar för den lilla grupp av djur som finns i Sverige?
(http://svenelander.blogspot.com/2007/05/nr-ska-miljpartiet-ndra-sig-om-eu.html)
Å andra sidan kan man tänka att det bästa är att anstränga sig för att så många djur som möjligt ska leva ett värdigt liv, och är det så omöjligt för oss att påverka EU:s regler i en riktning som värnar mer om djuren, är det bättre att rädda de djur som finns i våra trakter än inga djur alls.
Bäst tycker jag förstås att det är...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EU + sakfrågor och EU + demokrati

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-18]   EU + sakfrågor och EU + demokrati
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9272 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×