Uppfinnare under den industriella revolutionen

31 röster
50075 visningar
uppladdat: 2008-05-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
James Watt 1736-1819

James Watt är idag mycket viktig för vårt samhälle. Hans uppfinning var en av de större eftersom den skapade bra förutsättningar för fabrikerna som vi i stort sett idag försörjer oss på. På så sätt förstår man att han var en av dem som i princip grundlade dagens samhälle.

James Watt var en skotsk uppfinnare som föddes den 19 januari 1736 i staden Greenock som ligger utan för Glasgow. James pappa var instrumentmakare. Som instrumentmakare tillverkade och reparerade han navigationsinstrument.
Året då James fyllde 18 år skickades han till London av sin pappa för att utbilda sig som instrumentlärling. Dock blev hans utbildning aldrig avslutad och han återvände till Glasgow för att arbeta med det arbete hans pappa gjorde. Men han vägrades arbete där utan färdig utbildning och han var fortfarande utan jobb. Mot alla odds lyckades han att få en anställning på universitetet som en matematisk instrumentmakare och
efter ett tag fick han också tillgång till en verkstad. Han träffade många vetenskapsmän och lärde känna dem.
Genom dessa kontakterna började James Watt intressera sig för att upptäcka och förbättra saker, såsom många av dessa män gjorde. Ångmaskinen var det han bestämde sig att arbeta med, antagligen för att en förbättring av den maskinen skulle betyda att fabriker kunde läggas var som helst vilket i sin tur skulle innebära pengar för James.

På den tiden användes ångmaskiner till att pumpa upp vatten ur gruvor. Fabriker drevs av vattenhjul, vilket betydde att de endast kunde läggas vid vattendrag.
Den tidens ångmaskin var då en ganska modern uppfinning. Den hade ersatt det tidigare systemet där hästar drev pumparna. Anledningen varför den inte användes i fabriker tror jag är för att det skulle i sådana fall kosta mycket pengar eftersom den krävde mycket kol. Därför var det ingen mening att använda den för det ändamålet.
Uppfinnaren av den första fungerande var en fransk fysiker vid namn Denis Papin. Den användes dock inte lika frekvent som engelskmannen, Thomas Newcomens ångmaskin som strax senare kom.

Då fungerade maskinen så att den hettade upp vatten till ånga. Ångan fyllde en kolv och när kolven kylde ner ångan blev det ett undertryck samtidigt som lufttrycket utanför kolven pressar ihop den. Då fick man en kraft som kunde andvändas för olika ändamål. Ångmaskinen drevs av stenkol som det fanns gott om då.
Trots att maskinen hade utvecklats sedan Papin först uppfann den så hade den fortfarande en låg verkningsgrad. Verkningsgraden är ett mått på hur mycket av den energin man tillför som andvänds som nyttig (verkande) energi i motorer och maskiner etc.
Verkningsgraden är nästan alltid mindre än 100 % eftersom alla maskiner har energiförlust i någon form. Så var det självfallet på Newcomes ångmaskin också.
Därför behövdes stora mängder kol för att driva denne mans ångmaskin. På så sätt användes fortfarande hästdrivna pumpar i många gruvor.
James Watt började då fundera på olika sätt att förbättra den. Watt försökte åren 1761 till 1762 att utveckla den för att höja verkningsgraden, men utan resultat.
År 1764 fick Watt in en av Newcomens ångmaskin för reparation i sin verkstad.
Han gjorde en grundlig undersökning av den och fann orsaker till den låga verkningsgraden, b.la att den kondenserande ångan inte blev tillräckligt kall i kolven. Det blev inte ett så stort undertryck då som sin tur skapade kraften. Han konstruerade en ny ångmaskin och resultatet blev mycket bra. Watts ångmaskin kunde nu göra om 4 ggr mer energi till verkande energi. Den krävde nu endast 10g kol för att drivas.
Han fick patent på maskinen och startade ett eget företag. Boulton & Watt hette företaget och existerade fram till 1824. När det stängdes hade Boulton & Watt tillverkat omkring 1200 ångmaskiner. I Sverige finns det en ångmaskin kvar från företaget. Den kan man hitta på National museet i Stockholm.Alfred Nobel 1833 - 1896Alfred Nobel föddes i Stockholm den 21 oktober 1833. Han hade fem bröder och hans föräldrar hette Immanuel och Andriette. Hans pappa var mycket sjuk, därför hade Alfreds familj det svårt. När Alfred var 11 år flyttade han med sin familj till St Peterburg för att Immanuels mekanikverkstad hade gått i konkurs. De blev mycket fattiga och Alfred var tvungen att sälja tändstickor på gatorna.
Deras fattigdom blev inte långvarig och 1863 åkte han med sin pappa tillbaka till Sverige. Nobel kunde då prata svenska, franska, tyska, ryska och engelska helt och hållet flytande. Han började studera sprängämnen i form av nitroglycerin. Ascanio Sobrero, uppfinnaren till nitroglycerinet, träffade Nobel och av det upptäckte Alfred viktiga saker och uppfann dynamiten. Året var 1866 och ett år senare fick han patent på uppfinningen. Han uppfann även b.la spränggummi och spränggelatin.
Dynamiten innebar stora möjligheter för industrin. Med hjälp av den kunde man nu lättare, billigare och i större mängd få fram kol att elda med i fabrikerna som i sin tur gjorde så att de växte. Man kunde också konstruera tunnlar och då kunde varor transporteras genom dessa istället för runt bergen. Det innebar pengar.
Det var på så sätt en väldigt viktig uppfinning.
Nu kunde även explosiva ämnen transporteras med en hög säkerhet. Det kan låta konstigt eftersom dynamiten trots allt består av en stor mängd nitroglycerin som fungerar som sprängämne i dynamiten. Dock innehöll dynamiten ämnen som hindrade nitroglycerinet från att sprängas och därför kunde den transporteras säkert.
Dynamiten var i och för sig säkrare som sprängmedel än nitroglycerin men det kunde fortfarande ske olyckor. Och det gjorde det. På grund av alla dessa olyckor införde USA ett förbud mot dynamiten och Nobel fick mycket kritik och anklagades för olyckorna. Några år senare dog också hans pappa Immanuel. Detta blev en tung period för honom men strax efter det, när han var omkring 40 år, så träffade han en grevinna som hette Bertha Kinsky. De gifte sig aldrig med levde ändå tillsammans mycket länge. Hon var väldigt engagerad i fred och var en av de största fredskämparna på den tiden. Han tyckte om hennes åsikter extremt mycket och det var troligtvis på grund av henne som nobelpriset instiftades. Hon fick själv fredspriset 1905.

Alfred startade en rad företag runt om i världen. Samtidigt vid hans aktiva företagsstartande började två av hans bröder, Robert och Ludvig, utvinna olja i Azerbajdzjan. Nobel hjälpte till att finansiera och de startade 1878 tillsammans oljeföretaget Naftaproduktionssällskapet Bröderna Nobel som efterhand förkortades till Branobel. Företaget blev snabbt en av världens största oljeföretag och det dominerade den europeisk oljemarknaden ända fram tills den ryska revolutionen, 1917.
Sammanlagt startade Alfred Nobel omkring 20 företag i hela världen. En stor del av dessa finns kvar idag, dock har de flesta andra namn än de hade när de startade. En del företag har ju blivit nedlagda eller uppköpta, vilket förklarar varför inte alla finns kvar idag.
Till slut ägde Nobel ett 90 tal fabriker i över 20 länder. Under sin livstid hade han även uppfunnit inget mindre än 355 uppfinningar. Det förklarar hur stor han var.
1896 dog Alfred i staden San Remo i Italien. Han blev till slut 63 år gammal.


Nobelpriset


1895 bestämde han i sitt testamente att en stiftelse skulle grundas av sin förmögenhet och den räntan som blev på pengarna skulle utdelas till personer som varje år gjort något stort för mänskligheten. Pengarna skulle delas ut i fem olika kategorier till personer som gjort något för litteraturen, fysiken, kemin, medicinen och freden.
Nobelpriset har sedan 1901 varje år delats ut till den man/kvinna som gjort mest för mänskligheten i varje kategori.
Alla priser utom fredspriset delas ut i Stockholm varje år. Fredspriset delas istället ut i Oslo eftersom Sverige och Norge var en union när Nobel skrev sitt testamente.
Eftersom Alfred Nobel dog den 10 december ges priserna ut denna dag. Detta datum kallas också Nobeldagen och då är det allmän flaggdag i hela Sverige.George Stephenson 1781-1848George Stephenson föddes i Wylam i England den 9 juni 1781. Som barn levde han mycket fattigt och fick tidigt börja arbeta i kolgruvor. Redan då upptäcktes hans uppfinnartalang när han förbättrade en pump. Han uppmärksammades av människor och blev tillslut en arbetsledare. George funderade mycket på hur man kunde utveckla industrin. Vid 33 års ålder konstruerade han ett lokomotiv. Det fanns då redan ett ånglokomotiv som 10 år tidigare skapats av en man vid namn Richard Trevithick men man ansåg Stephensons lokomotiv som det första användbara.
Lokomotivet var en väldig viktig uppfinning. Fabrikerna låg väldigt spridda över landet. Kolet som bröts i gruvor på ett ställe behövde transporteras till fabrikernas maskiner. Dessa låg långt ifrån varandra vilket på så sätt skapade transportproblem.
Varje dag kom varor till landet vid de stora hamnarna. Alla dessa varor skulle komma till fabrikerna och för de som låg mycket långt in i landet så kunde inte varorna transporteras eller så tog det mycket lång tid. Man förstår ganska lätt att detta var stora problem. Därför kom Stephensons lokomotiv som en räddare i nöden.
1825 byggdes världens första järnväg. Det var mellan Stockton och Darlington i England och bygget skedde under ledning av Stephenson. 38 vagnar som var lastade av b.la kol drogs av det ångdrivna lokomotivet. Det fanns också passagerarvagnar med plats för 600 personer. Detta var det första tåget i världen.
Järnvägarna fortsattes att byggas i rasande fart, inte bara i England utan i Europa och hela världen. När den kända järnvägen mellan Liverpool och Manchester var färdigbyggd 1830 så var George Stephenson en kändis i hela världen.Thomas Edison 1847-1931Människan har alltid varit beroende av ljus. De första människorna andvände eld som ljuskälla och det lyste upp väldigt bra. Men det fanns ju många nackdelar med det. Man behövde bränsle som hela tiden skulle fyllas på och det var svårt att starta en eld. Ljuskällan har utvecklats enormt sedan de första människorna och idag behöver vi bara trycka på en knapp för att få ljus. Glödlampan är liksom ett par andra uppfinningar troligtvis slutprodukten i den långa kedja av uppfinningar från elden. Olika vetenskapsmän, därav Thomas Edison, har gjort grovjobbet och det är deras förtjänst att vi idag har glödlampan.

Thomas Edison var en amerikansk uppfinnare som föddes i Ohio i USA den 11 februari 1847. När Edison var 7 år flyttade de till Port Huron Michigan och han började i skolan. Han var en mycket frågvis pojke och hans lärare fick direkt nog av honom. Edisons mamma, Nancy, tog då över som lärare. Hans mamma fick nästan också nog av honom för han gick igenom massvis med böcker för att hitta fel i dem.
Redan vid 15 års ålder blev Edison chef på ett telegrafkontor. Han gillade uppfinningar men hans karriär började egentligen när han var 30år. Då byggde han med hjälp av sin pappa ett labb utanför New Jersey. Eftersom hans pappa finansierade bygget så lovade Edison att han skulle uppfinna en liten sak var tionde dag och en stor uppfinning varje halvår. Till sin hjälp fick han två medarbetare. Ett tag efter labbet blivit klart gjorde han en stor uppfinning. Han utvecklade telefonen så att man kunde prata i normal ton från att ha skrikigt högt i luren.
Samma år så gjorde han en av sina större uppfinningar. Det var fonografen, föregångaren till grammofonen. Fonografen gick att spela in ljud på och detta var första gången människan kunde höra sin egen röst inspelad.
Han fortsatte i sitt labb med sina uppfinningar och eftersom det gick så bra så hade snart labbet 50 anställda och varje år sökte de patent på 400 uppfinningar.

Thomas Edisons överlägst största uppfinning var glödlampan. Den har idag mycket stor betydelse, både för industrin och människan och utan den skulle vi ha stora problem och samhället knappt fungera. Man förstår då innebörden av att Edison uppfann glödlampan.
Han var dock inte den första att genom elektricitet få ljus. I 1800-talets början hade en del vetenskapsmän fått ljus genom att skicka ström i ett papper. Ljuset varade endast ett ögonblick och därför kunde det inte användas. 1840 så försökte William Robert Grove att skicka ström i en platinatråd för att på så sätt få ljus. Det var visserligen ett mer långvarigt ljus än “pappersljuset” men ändå inte tillräckligt. Senare försökte man även med koltråd utan ett jättelyckat resultat.
Men så uppfann Edison glödlampan som kunde användas som belysning. Den hade många fördelar. Ljuset i den hade b.la lång livstid och den var billig att producera jämfört med de tidigare ljuskällorna.
Att uppfinna glödlampan var stora problem för honom. Själva lampan var enkel att konstruera men att hitta en tråd som kunde lysa länge och starkt var desstu svårare. Han köpte in flera tusen olika trådar och prövade var och en tills han hittade den rätta. Edison använde i sin första glödlampa en bit bambu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Uppfinnare under den industriella revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-10]   Uppfinnare under den industriella revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9833 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×