Kärnkraft

15 röster
28951 visningar
uppladdat: 2002-12-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kärnkraft – Debattartikel

Kärnkraftsverkens nödvändighet i dagens energikrävande samhälle

Sverige får idag ca 42 % av sin energitillförsel från kärnkraftverk. I Sverige finns det idag kärnkraftverk lokaliserade i Forsmark, Barsebäck, Oskarshamn och i Ringhals. Konsekvenserna av en avveckling i Sverige skulle bli enorma. Därför anser jag att planerna på avveckling skall ändras.

Ett huvudargument mot kärnkraft är risken för utsläpp av kemiska ämnen och farlig strålning. Strålningen från svenska kärnkraftverk är dock så marginell det den inte ens märks i den kritiska zonen. Det finns också bevis för att kärnkraft är den energikälla som utsätter människor och miljö för minst skadliga effekter.

En medelsvensk får i sig ca 4mSv (millisievert) strålning per år (siffran framtagen från Formelsamlingen ”Tabeller och formler för NV-programmet”). T.ex. kärnkraftverket i Barsebäck har ett utsläpp på 0,0008 mSv. Detta visar tydligt hur marginellt ett modernt kärnkraftverk påverkar oss genom strålning. Man kan alltså inte skylla den för att vara någon sorts ”farlig industri” i miljöaspekt, om inte en olycka inträffar.
I dag är Sveriges kärnkraftverk så säkra att dom nästan kan anses riskfria. Chansen finns ju dock att en olycka inträffar, men forskningen i området fortsätter i USA så att kärnkraftverken kommer bli säkrare och säkrare.

Kärnkraftverk är bra ur ett miljöperspektiv också om man jämför med de fossila bränslena. Utsläppen är idag bara en fjärdedel av vad de var på 70-talet och detta trots att elförbrukningen har fördubblats. Även utsläppen av svavel- och kvävoxider har sänkts kraftigt.
Självklart påverkas miljön, främst under framställningen av uran och från brytningen ur gruvorna. Framtagningen av uran är dock inte mer miljöpåverkande totalt sett än framtagningen av till exempel kol, olja eller naturgas. Vid normal drift av ett kärnkraftverk är de radioaktiva utsläppen mycket små, även i förhållande till de gränsvärden som myndigheterna har satt, som nämndes tidigare.

Restprodukterna i Sverige tas hand om av Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Den svenska metoden har faktiskt både i Sverige och internationellt bedömts vara en säker metod för slutförvarning av restprodukterna. Om inte det skulle vara nog finns det i Storbritannien företag som återanvänder använt uran.

Vad skulle då alternativen vara till kärnkraften om den nu läggs ned?
Det finns idag inga som helst möjligheter att fullt ersätta kärnkraften rent praktiskt. Kärnkraften producerar idag 70TWh/år. Om man maximalt bygger ut vind- och biokraften går det att få ut knappt 10TWh/år. Sedan finns det förstås de fyra kvarvarande älvarna, som skyddats enligt riksdagsbeslut. Där skulle man kunna pressa ut ytterligare 16TWh/år. Fortfarande återstår då 44TWh som måste fyllas med andra, ej existerande energikällor.

Om man skulle stänga av en enda av Barsebäcks reaktorer och ersätta elproduktionen med kol skulle man bli tvungen att elda 6 ton kol i minuten. Det ökade koldioxidutsläppet skulle vara otänkbart stort.

Alternativet är då att göra en kraftig ökning av elimporten från gränsande länder. Istället för att använda våra säkra och rena svenska kärnkraftverk skulle vi då importera elen från gamla kärnkraftverk i Östeuropa där säkerheten kan vara katastrofalt dålig. Vi skulle alltså låta andra länder med en osäkrare kärnkraft producera elen åt oss bara för att vi i Sverige ska eliminera den nästan obefintliga risken.

Ett exempel som ofta nämns i dessa sammanhang är Italien där kärnkraften helt har avvecklats. Men kärnkraften i Italien upptog bara 4 % av landets energiproduktion. Italien importerar nu över 3000MW från franska kärnkraftverk vars enda uppgift är att exportera el till Italien.
Kärnkraft är en mycket ren energi, inga som helst utsläpp medan uranet är produktivt, inte som olja eller kol och liknande som släpper ut en massa föroreningar i luften. Den ger också väldigt mycket energi på kort tid och det gör att det är mycket billig energi. Kärnkraft förfular inte heller naturen nämnvärt såsom vindkraft eller solkraft gör. Om man av...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-09

    najs

  • Inactive member 2012-04-04

    Du är den så duktig! Tackar jag mycket behövde den texten

  • Inactive member 2012-05-15

    Riktigt bra jobbat.

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-29]   Kärnkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1473 [2022-07-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×