Kärnkraft

38 röster
62977 visningar
uppladdat: 2002-01-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
När man läser om kärnkraft i broschyrer som är för det, t ex Sydkrafts, så står det mycket positivt. Kärnkraft är, enligt dem, en ren energikälla som är mycket miljövänlig. Det är en billig energikälla. Något att satsa på inför framtiden.

När de som är för kärnkraft säger att den är miljövänlig ser de bara på elproducerande anläggningen som vid
normal drift inte ger några utsläpp alls. Ser man däremot på kärnkraftstillverkningen i helhet blir saken en
annan.

För att driva ett kärnkraftverk så krävs det bränsle. Bränslet är uran. Genom att krossa, mala och behandla malmen med olika kemikalier, t ex svavelsyra, får man fram uranet. Då får man också fram en mängd olika radioaktiva sönderfallsprodukter som thorium, radium och bly. Kvicksilver, arsenik, zink, kadmium och barium är andra giftiga ämnen som finns där. Detta tas inte bort från gruvan, utan finns kvar. Det sprider sig sedan till grundvattnet och förgiftar omgivningen. Stora mängder radongas frigörs också när man finfördelar malmen. Detta sprids med luften och regnar sedan ned och tas upp av växter och djur.

Idag finns inget som kan göras för att det inte ska bli några radioaktiva restprodukter. Det verkar ju inte stämma med vad t ex Sydkraft säger.
Kärnkraftteknologin började utvecklas på 1950-talet och sedan dess har det blivit bättre och bättre. Sverige är ett av de länder som har det säkraste kärnkraftsreaktorer och de bästa förutsättningarna till att driva
kärnkraftverk.

Kärnkraftverk finns på fyra orter i Sverige; Ringhals, Forsmark, Barsebäck och Oskarshamn. De fyra har tillsammans 12 reaktorer.

Den svenska kärnkraften svarar för ungefär hälften av Sveriges elförsörjning.
Det finns många risker med kärnkraft. Sannolikheten att en stor olycka ska inträffa är i och för sig liten, men om det händer så vet man aldrig hur stora konsekvenserna kan bli.

Kärnkraft är en icke förnybar energikälla, vilket betyder att den kommer att ta slut. Den måste ersättas med andra energikällor. Driften av kärnkraftverk ger inga koldioxidutsläpp och har alltså ingen påverkan på växthuseffekten.

Fördelar och argument för kärnkraft:
- Kärnkraft ger billig energi.
- Sveriges kärnkraft är byggda för att kunna hålla i ungefär 40 år.
- Kärnkraft bidrar inte till växthuseffekten.
- Miljövänligt för oss i Sverige.

Nackdelar och argument mot kärnkraft:
- Avfallshantering, transporter som kan gå snett.
- Risken för olyckor.
- Miljöskadlig uranbrytning.
- Slutförvaringen.
Så här fungerar ett kärnkraftverk:
1. I reaktorn finns uranbränsle och vatten.
2. När uranet klyvs frigörs energi som värmer det omgivande vattnet.
3. Vattnet börjar koka, ånga bildas.
4. Ångan leds vidare till turbinen.
5. Ångan träffar med hög hastighet turbinens skovlar. Turbinaxeln roterar med 3.000 varv per minut.
6. Turbinen driver den generator som alstrar elektriciteten.
7. Elen leds vidare via kraftledningar till de olika förbrukarna.
8. När ångan avgett sin energi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärnkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2007-11-19

  bra

 • Inactive member 2008-02-13

  texten är kopierad från http:/

 • Inactive member 2010-10-25

  tung du e

 • Inactive member 2011-05-05

  fetans cool text du har här.

 • Inactive member 2015-03-10

  skit bra för och nackdelar, super!

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-25]   Kärnkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=984 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×