Hur uppfattas image i olika kulturer?

2293 visningar
uppladdat: 2002-01-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Titel: Hur uppfattas image i olika kulturer? Problemformulering: Det första steget i vår problemundersökning är att studera vilken image BabyBjörn vill föra ut på de olika nationella marknaderna och vilka tankar som ligger bakom den eller de images man för ut. Därefter ställs följande frågeställning: Hur inverkar kultur på image och uppfattas imagen olika i den svenska respektive franska kulturen? Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur ett företags image kan te sig på en internationell marknad samt att se hur köpbeteendet skiljer sig två länder emellan. Undersökningen strävar efter att förstå hur internationellt imageskapande kan utvecklas och hur image uppfattas av konsumenter från olika kulturer och om de olika kulturerna, till vilket företaget vänder sig, påverkar uppfattningen av företagets image. Metod: Vi har valt att använda oss av kvalitativa djupintervjuer. För att få in de primärdata som vi behövde genomförde vi tre expertintervjuer och fyra konsumentintervjuer i Frankrike. På samma vis har vi genomfört tre expertintervjuer och fyra konsumentintervjuer i Sverige. Slutkommentar: I denna undersökning tycker vi oss inte kunna urskilja markanta skillnader i kultur och inte heller i köpbeteende mellan de franska och de svenska respondenterna. Vi ser skillnader i kunskap om BabyBjörn och i anskaffning av information. Det har varit svårt att se hur kultur påverkar image men vi har försökt se hur skillnader i beteende, kunskap och motivation påverkar image. Vi ser...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur uppfattas image i olika kulturer?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-17]   Hur uppfattas image i olika kulturer?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16822 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×