IKEA : En svensk "värld" i Italien

2417 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sverige är ett litet och relativt okänt land men tackvare IKEAs framgångar, och att det i dagsläget finns IKEA-varuhus i de flesta länder, förknippar många människor i utlandet numera Sverige med IKEA. Vi kände därför att det var en intressant utmaning att skriva om ett företag som är välkänt världen över och som de flesta kan relatera till. Vi undersöker i denna uppsats om det är möjligt att bevara en stark företagskultur och bortse från kulturella skillnader. Vi studerar även om IKEA-kulturen är lika stark i Italien som i Sverige, eller om det är ”corporate bullshit”. IKEA har en ambition om att kulturen ska vara på ett ”speciellt sätt” men är det verkligen så? Vi har studerat två varuhus i Italien för att kunna besvara följande frågor: Hur ser företagskulturen ut på ”IKEA Anagnina” och ”IKEA Porta di Roma”? Hur upplevs den av dem som arbetar där? Hur väl överstämmer den med den svenska ”riktiga” IKEA- kulturen? För att uppfylla syftet att undersöka företagskulturen på två IKEA-varuhus i Rom, Italien, och jämföra med den svenska IKEA-kulturen har vi närmat oss ämnesområdet från en Grundad Teoriansats och genomfört intervjuer med medarbetare på IKEA Italien. Denna metod används för att beskriva och förklara sociala fenomen och processer. Intervjufrågorna var utformade på ett sätt som gjorde att vi kunde rama in företagskulturen och förstå hur de anställda uppfattar den. När vi analyserat intervjuerna och observationerna kunde vi urskilja fem kategorier: Yttre och Inre fasad, Okonventionell Formalitet, Omfamnande Enkelhet och Kollektivt Handlande. Vi har kommit fram till dessa kategorier genom att försöka hitta underliggande mönster och samband i det insamlade materialet. För att fastställa en kategori krävs det att respondenterna har haft liknande åsikter och uppfattning inom ett visst område. Ur kategorierna har vi kunnat urskilja kärnkategorin Kontrollerad Totalitet, vi anser att denna representerar samtliga kategorier och illustrerar den tydliga kontroll som vi upplevde fanns på IKEA. Vi kunde även urskilja en motvikt till denna starka kontroll, vilket är nödvändig för att lyckas bibehålla den goda stämningen som vi upplevde fanns på IKEA. Denna motvikt återspeglas i kategorin Omfamnande Enkelheten. För att kunna besvara våra fr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: IKEA : En svensk "värld" i Italien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   IKEA : En svensk "värld" i Italien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17646 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×