Fascismen i Italien

14 röster
37425 visningar
uppladdat: 2003-03-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Vi arbetar med andra världskriget i SO och jag blev tilldelad att jobba om fascismen i Italien. Jag har sökt mycket på Internet och i läroböcker. Fakta om ämnet var lätt att hitta. Men det var svårt att begränsa sig i texten eftersom källorna var mycket omfattande och jag ville skapa ett innehållsrikt och intressant arbete. Men jag inser att historien kring andra världskriget, alla krigsslag och allianser mellan olika länder är ett stort och omfattande ämne. Men genom detta arbete har min nyfikenhet väckts.

Förord

När jag tänker på andra världskriget tänker jag på nazismen och judeutrotningen. Därför var det intressant att läsa om Mussolini. Hans och Hitlers tankesätt har stora likheter bl.a. i deras sätt att få med sig den stora folkmassan, kampen för att uppnå detta och ledarskapet med en stark karismatisk ledare som utlovar och inledningsvis förbättrar den ekonomiska och sociala situationen i landet.
Under rubriken Mussolinis kolonialpolitik har jag valt att enbart beskriva Abessinienkriget mer detaljerat utifrån att historien kring hans erövringar är mycket omfattande och jag ville begränsa mitt arbete.
Som kuriosa har jag lyckats fått en intervju med lektor Lars Andersson på Historiska Institutionen, Uppsala Universitet och min granne som har varit bekant med Mussolinis dotter, Edda. Jag hoppas att detta har gett mitt arbete en annan dimension än den fakta jag lyckades hitta på Internet.

Frågeställning

Jag har några frågor som jag besvarar i texten och sedan resonerar om i slutsatsen.


· Vad betyder fascism?
· Varför blev Mussolinis parti så populärt?
· Vem var Benito Mussolini och hur är hans historia?
· Hur gick Mussolinis kolonialpolitik?


Min undersökning

Vad är fascism?

Fascio betyder spökknippe på engelska. Fascism betyder antidemokratisk politisk rörelse som betonar ledarprincipen och särskilt bekämpar arbetarrörelsen. Fascismen sägs från vissa håll vara ett medel för de intellektuella att i kritiska lägen försvara sina maktpositioner. Fascism är emot folkdemokrati och folket skall inordna sig under kollektivet, nationen, som ofta leds av en diktator.
Fascism är i första hand en italiensk politisk rörelse grundad och ledd av diktator Benito Mussolini. Den gamla romerska symbolen fasces ,se sidan 11, användes av de italienska fascisterna som en symbol för den egna rörelsen. Den italienska fascistiska rörelsen hade både sociala och nationalistiska mål och bland medlemmarna fanns många krigsveteraner.

Varför blev Mussolinis fascistparti så populärt?

Som jag ser det fanns det flera anledningar till att Mussolinis fascistparti blev så populärt. Jag kommer att beskriva de två största.
Den nationella stoltheten var kränkt i Italien. Italienarna hade sin storhetstid under romarriket. Landet hade varit indelat i mindre stater sedan tiden innan kungadömets tillkomst på slutet av 1800-talet. Efter andra världskriget växte detta missnöje. Italien hade lovats områden i samband med freden efter första världskriget. Men då kriget var över fick Italien inte de områden som var utlovade.

Den italienska ekonomin var mycket svag efter första världskriget. Den nationella misstron började sprida sig över Italien. Folket i Italien blev alltmer desperata, fattigdom, arbetslöshet och de sociala klyftorna ökade.

Mussolini hade vid den här tiden, 1920-talet, stora delar av den italienska befolkningen med sig. Han hade genom flerårig propaganda och stark talekonst under början av 1900-talet påverkat det italienska folket att det var han, Ledaren, som tillsammans med det fascistiska partiet skulle resa landet ut fattigdom och orättvisor. Mussolini var fasciströrelsen grundare 1919. Han lovade inrikespolitiska program, som kunde skapa lag och ordning, ge landet en stabil ekonomi och återge nationen värdighet.
Genom stor hänsynslöshet och stor skicklighet blev Mussolini Italiens regeringschef och diktator under åren 1922-1943.

Vem var Benito Mussolini och hur är hans historia?

År 1883 föddes en italiensk pojke i en liten by vid namn Dovio i Provinsen Forlí. Benito Mussolini döptes efter Benito Juarez, en mexikansk revolutionsledare. Hans mamma var en religiös lärarinna och hans pappa, Alessandro, en politisk journalist som även arbetade som smed. Det var från hans fars sida som han ärvde sitt speciella intresse för politik. Pappan hade ett förakt mot demokrati djupt inom sig. Pappan var anhängare till den ryske revolutionären Michail Bakunin och präglade starkt Benito i unga år. Benito var även influerad av filosofen Nietzches övermänniskoideal och syndikalisten Soreles våldförhärligande och betoning av den ”heroiska mytens” betydelse. I skolan gjorde sig Benito omöjlig och såg till att han blev relegerad från en internatskola genom att vara aggressiv, hota kamrater och till slut skära en elev med kniv. Under sina sista skolår började Benito ägna sig åt politik ”på allvar” och publicerade sina tankar i olika tidningar. Mussolini klarade dock sin lärarexamen med glans.

Åren 1902-1904 levde han i Schweiz på tillfälliga arbeten samtidigt som han var sociallistisk journalist och agitator (person som bearbetar den allmänna uppfattningen) Han var en skicklig talare och hade en stark magnetism. Han angrep kyrkan, försvaret och monarkin i sina då välkända tal.

Mussolini återvände till Italien och arbetade som lärare. Han gifte sig med den 16-årige Rachel Guidi, dotter till faderns älskarinna. Mussolini blev populär bland socialister och han blev redaktör för den lilla tidningen ”Klasskampen”. Där publicerade han tankar mot det borgerliga samhället och demokratin. Mussolini trodde bara på diktatur.

1912 gjorde han sitt första politiska ingrepp då han blev utnämnd till chefredaktör på den socialistiska tidningen Avanti, ( Framåt). Han gjorde stor succé genom en våldsam kampanj mot Italiens inträde i första världskriget.

Mussolini var dock ombytlig i sina politiska uttalanden. Han uteslöts ur det socialistiska partiet och avsattes av tidningen efter en artikel, som han skrev 1914, där han krävde att Italien skulle gå med i kriget mot Tyskland och Österrike-Ungern.
Inte långt efter detta startade han tidningen Popolo d ´ Italia, ( Folket av Italien.) Tidningen blev Benitos nya språkrör

Mussolini deltog i första världskriget 1915-1917 men skadades. Han återvände från kriget som en övertygad antisocialist.

Mussolini som var influerad av, Nietzches och Soreles, (heroiska myter, våldhärskare och övermänsklighet), ansåg att landet skulle bli stort och mäktigt genom en stark ledare. Han själv skulle bli Italiens ”Il Duce”, ledare.

1919 startade han den första fascistiska föreningen, ”kampgruppen” fasci di combattimento.
Härigenom fick det fascistiska partiet plats i det italienska parlamentet. Fascisterna anknöt inledningsvis till Italiens territoriella krav i samband med fredsuppgörelsen efter första världskriget. Fascisterna hade även sociala mål och med sin ordentligt duktiga talekonst gick Mussolini till hård attack mot kommunister och socialister. Han hade för detta syfte, starka anhängare i anarkisterna ”Svartskjortorna”. Med råa metoder trakasserade de socialister, kommunister och liberaler.

1922 utlystes en generalstrejk som underlättade för Mussolinis fascistparti. Partiet hade växt sig stort genom hans propaganda, och han utlovade att han skulle stävja generalstrejken om inte regeringen kunde det. Dryga 20 000 människor deltog i en väpnad marsch, ledd av Mussolini, mot Rom. Italiens kung, Victor Emanuel, gav Mussolini fullt stöd och utnämnde honom till regeringschef, den dittills yngsta. Nu hade Mussolini och fascistpartiet fått makten och han förberedde hänsynslöst fascisternas fullständiga övertagande bl.a. genom ett omfattande valfusk 1924.
Mycket snart förbättrades landets ekonomi. Mussolini hyllades av Europa och USA som ett geni. Hans första år som regeringschef gjorde han stora och bra förändringar även om det inte var i direkt demokratisk anda.

Mussolini hade ju propagerat för sociala reformer för att förbättra landets ekonomi och minska de sociala klyftorna. Men han hade även lovat att Italien skulle återuppstå som stormakt.
Medelhavet skulle åter bli ett romerskt innehav, ”mare nostrum” (Vårt hav). Detta ledde sedan till expansionen i Afrika. Han startade med (Abessinienkriget 1935-1936) nuvarande Etiopien. Här fick han relativ ostört erövra Abessinien (Abbessinienkrisen), se vidare kolonialpolitiken.

Efter en lång rad utrikespolitiska misslyckanden uppstod missnöje mot Mussolini. Italien hade åter delats upp i mindre stater. Mussolini flydde till en mindre stat i norra Italien som tillhörde Tyskland. Han försökte fly därifrån med hjälp av SS-soldater men den 28 april 1945 sköts Benito Mussolini tillsammans med sin älskarinna Clara Petacci av italienska partisaner.

Mussolini var en handlingens man. Han var oerhört viljestark, opportunistisk, (vänder kappan efter vinden) hänsynslös och maktfullkomlig. Länge hade han haft ett folkligt stöd genom en lyckosam ekonomisk politik och sociala reformer. Men när Italien under hans ledning fördes in i världspolitiken visades en både svag och obeslutsam personlighet.
Hur gick Mussolinis kolonialpolitik, ”Mare Nostrum”

Både Tyskland och Italien ville ha ett större territorium och Italiens fascister krävde att Medelhavet skulle bli ”mare nostrum” (Vårt hav). och skulle åter bli ett romerskt innehav.
Fascisterna tyckte att Italien hade behov av ett nytt afrikanskt land. De ansåg att Italien inte skulle kunna föda sin växande befolkning. Han startade ett krig, 1935.
Målet för anfallet var Etiopien, den enda egentliga, vid denna tidpunkt självständiga stat. Kriget startade med att italienarna öppnade eld på etiopisk gräns december 1934. Italien vägrade gå med på en utredning huruvida slaget hade ägt rum på italiensk eller etiopisk mark utan krävde ett medgivande från Etiopien. Då vädjade dåvarande etiopiska kejsaren Haile Selassie om internationellt stöd i NF, Nationernas Förbund. Britterna och fransmännen var då inaktiva för att förhindra en invasion. De ville inte ta en konflikt som skulle kunna innebära att Mussolini drevs i Hitlers händer. När italienska armen gick över den etiopiska gränsen i norr, oktober 1935, var det den största militärstyrkan som någonsin organiserats. I NF utpekades Italien som den stora angriparen och NF föreslog sanktioner till landet. Men britterna och fransmännen förhalade saken. Förhandlingen inom NF slutade med att Italien erbjöds både territoriell och ekonomisk kontroll. Det ledde till stora protester hos olika länders befolkning. De sanktioner som slutligen beslutades mot Italien utformades så att de i minsta möjliga mån påverkade Italiens krigsföring.
Efter sju månaders hänsynslös italiensk krigsföring, som inkluderade spridning av senapsgas från luften, föll Etiopiens huvudstad, Addis Abeba den 5 maj 1936. Kriget var hänsynslöst och mördade omkring en halv miljon människor. Mussolini hade alltså tämligen ostört tillåtits att erövra Etiopien.
Mussolini var innan andra världskriget motståndare till Tysklands expansionspolitik och hade goda relationer till Storbritannien. Men 1936 vände han sig till Hitler och en allians knöts (axeln Rom-Berlin) den s.k Stålpakten. Mussolini byggde ut Italiens ställning kring Medelhavet genom ingripandet i spanska inbördeskriget (1936-1939) och genom erövringar av Albanien (1939).
Vid andra världskrigets utbrott förklarade Mussolini Italien som icke-krigsförande. Men vid Frankrikes sammanbrott 1940 förklarade han krig mot Frankrike och Storbritannien.
Efter detta genomgick Italien nästan bara militära motgångar och blev alltmer beroende av Nazityskland. Stålpakten genomled ett stort nederlag i Nordafrika 1942 och Mussolini började ifrågasättas av fascistpariet.
.

Intervju med Ingrid Gustafson, granne till mig

Hur kände du Edda Mussolini

Ingrid kände familjen och främst då Eddas son Fabrizio Ciano, utifrån att Ingrids dåvarande man tillhörde den italienska adeln och societeten. Societeten träffades på cocktailpartyn och middagar. Edda var en tillbakadragen kvinna som fått sin man, Galeazzo, skjuten av sin far. Edda träffade Galeazzo redan vid 16 år ålder. Galeazzo var fascist och nära Mussolini. Mussolini korade sin svåger till utrikesminister. Men efter att Galeazzo visade sitt motstånd till Mussolinis krispolitik lät Mussolini avrätta honom.

Läst och godkänt 020216
Intervju med Lars Andersson, Lektor, Historiska Institutionen Uppsala Universitet
Tele 018/ 47 11 538.

Hur kunde Mussolini byta politisk inställning från socialist till fascist?

Det är inte helt ovanligt. De olika politiska inriktningarna har vissa likheter. Likheterna är bl.a. en likartad organisatorisk uppbyggnad, att det rör sig om massrörelser, att handlingen och kampen är central, satsningen på massmöten och demonstrationer samt estetiken. Båda är vidare kollektivistiska rörelser där individen underordnas kollektivet (klassen respektive nationen/”folket”). Dessutom tar de i mångt och mycket avstånd från samma saker, nämligen liberalism, parlamentarism, borgerlig demokrati (fria allmänna val etc.) och kapitalism (även om kapitalismen i stort fick sitta i orubbat bo).
De stora skillnaderna är att socialisterna tror på internationalism och klasskamp. Fascismen utgår från nationalismen och rasen (detta sistnämnda gäller dock inte den italienska fascismen).
Fenomenet med övergång från socialist till fascist finns även i Sverige. Nils Flygs ursprungligen socialistiska parti blev ett fascistparti.
Det finns även exempel på en rörelse i motsatt riktning, dvs. från fascist till socialist. När den svenska fascismen kraschade efter kriget valde en del svenska fascister att övergå till socialisterna/kommunisterna. (Dåvarande SKP senare VPK och idag VP).

Hur kunde Mussolini komma till makten?

Det finns en historisk förklaring. Italien bestod fram till mitten av 1800-talet av ett antal mindre stater. Man vill ena Italien och nationalistiska tankar blev allt starkare. Under slutet av 1800-talet enades Italien till vad landet är idag och Viktor Emanuel blev kung och med hjälp av frihetshjälten Garibaldi fick den nationalistiska processen fart. Den snabba enandeprocessen skapade alltså en förstärkt nationalism.
Dessutom fanns det ett utbrett missnöje med att Italien ”förlorade freden” efter första världskriget; landet fick inte de områden som de italienska politikerna trott att det skulle få. På 1910-talet var landet i kaos. Det fanns starka sociala motsättningar, fattigdomen var utbredd och de sociala skillnaderna mycket stora, liksom skillnaderna mellan det rikare och mera industrialiserade norra och det fattiga, agrara södra Italien. Lantarbetarna och industriarbetarna var starkt missnöjda och de borgerliga fruktade revolution. Det borgerliga samhället var i kris och den italienska staten och det italienska partiväsendet kunde inte hantera den samhällsomvandling som inletts. Det var i denna situation som fascismen växte fram. Fascisterna, med Mussolini i spetsen, lovade att skapa ett nytt samhälle och rädda det Italienska folket. I sin nationalistiska propaganda lovade Mussolini att återupprätta Italiens storhet, befria landet från fattigdom, öka välfärden och genomföra reformer för att minska de sociala klyftorna.
Den nya ideologin, fascismen, var något nytt, ett oprövat kort och dess företrädare hade inget ansvar för den situation Italien befann sig i. Landet var i kaos och framförallt delar av den intellektuella eliten och stora delar av den gamla medelklassen såg Mussolini som den som kunde rädda landet.

Hur kom det sig att Mussolini och Hitler allierade sig?

Mussolini var föregångaren. Han hade regerat i 10 år innan Hitler kom till makten 1933. Mussolini var initialt intresserad av att alliera sig med Frankrike eller Storbritannien för att kunna förverkliga sina politiska målsättningar. Under det spanska inbördeskriget på 30-talet gav Tyskland och Italien gemensamt stöd till Franco. Men relationen mellan den italienske och den tyske diktatorn var knappast hjärtlig utan byggde på egna intressen; båda ville få stöd av den andre för att kunna föra sin egen politik. Italien anpassade sig till sin stora granne i norr. Mussolini ville expandera runt Medelhavet och i Afrika. Detta fick han inte stöd för från Storbritannien eller Frankrike. Hitler ville expandera österut. De båda diktatorerna stödde varandra. Senare inleddes även ett samarbete med Japan och axeln Rom-Berlin-Tokyo bildades.

Hur avslutades deras samarbete?

Mussolini störtades i juli 1943 (och avrättades i april 1945) och Tyskland och Japan besegrades 1945 genom Stilla Havskriget då amerikanerna sprängde atombomber i Hiroshima och Nagasaki. Storbritannien, (Frankrike) USA och Sovjetunionen slogs gemensamt mot Tyskland. Men det var Sovjet som fick ta de stora stötarna och genom Sovjets stora krigsansträngningar 1945 besegrades Tyskland och Hitlers regim föll. Samtidigt skall man hålla i minnet att det var tack vare pakten mellan Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunion, den s k Molotov-Ribbentroppakten, som Hitler fick ryggen fri för sitt anfall västerut (efter det att Sovjet och Tyskland delat upp Polen).

Finns det fascistiska tankar kvar idag i Italien?

Ja. Mussolinis barnbarn Alexandra Mussolini leder det fascistiska partiet i Italien. Partiet är visserligen inte så stort men har i alla fall några procent av väljarna bakom sig.

Vad tror du att Mussolini var för personlighet? För mig verkar han störd och farlig.

Det är alltid svårt att uttala sig om huruvida historiska aktörer var ”störda” och farliga. Självklart var han farlig för sina politiska motståndare. Fascisterna drog sig inte för att använda våld för att uppnå sina politiska mål. Krigföringen i Abessinien var dessutom brutal. Mussolini ägnade sig däremot inte, till skillnad från Hitler, åt någon folkmordspolitik (även om krigföringen i Abessinien, som sagt var brutal och de rasistiska motiven tydliga). Visserligen införde Italien de tyska raslagarna riktade mot judarna men tillämpade dem inte. Tvärtom flydde bland annat ungerska judar till det fascistiska Italien och klarade sig tack vare detta.

Läst och godkänt 030317


Sammanfattning

Mitt arbete handlar om Mussolini och fascismen i Italien under början och mitten av 1900-talet. Den finns historiska förklaringar till att det italienska folket ville ena Italien, dels hade Italien nyligen blivit ett kungadöme från av att ha bestått av mindre delstater och dels att Italien förlorade i freden efter första världskriget. De nationalistiska tankarna blev allt starkare i landet. Samtidigt var det depression i stora delar av Europa och även i Italien. Det fanns starka sociala motsättningar, hög arbetslöshet och stora sociala skillnader. Missnöjet mot regeringen var stor. Denna situation beredde väg för Mussolini. Mussolini var en opportunist, målmedveten, en stor talare med förmåga att få med sig folket. Han lovade förändringar. Han skulle skipa ordning i landet, sänka arbetslösheten, skapa reformer för att minska de sociala skillnaderna. Han grundade fascistpartiet 1919 och fick makten som regeringschef och diktator, 1922. Han kallade sig Il Duce som betyder ledare på italienska. Han var en envåldshärskare som inte drog sig för att använda våld för att uppnå sina mål.
Mussolini hade även utrikespolitiska mål. Han mötte folkets nationalistiska tankar och ville expandera Italien. Han propagerade för att det gamla romarriket skulle återuppstå och Medelhavet skulle tillhöra Italien. (Mare Nostrum),som betyder vårt hav) Han startade med nuvarande Etiopien där han utövade brutal krigsföring under åren 1935-1936. Mussolini fortsatte sin expansion och för att nå dit han ville ingick han i en pakt med Hitler. (Stålpakten.) Han utvidgade Italiens ställning kring Medelhavet genom ingripandet i spanska inbördeskriget (1936-1939) och genom erövringar av Albanien. Stålpakten genomled ett stort nederlag i Nordafrika 1942 och Mussolini började ifrågasättas av fascisterna. Italien förlorade stort i sin utrikespolitik och Mussolini avsattes 1943 och han sköts på flykt av de italienska partisanerna 1945. Mussolini var en handlingens man. Han var oerhört viljestark, opportunistisk, (vänder kappan efter vinden) hänsynslös och maktfullkomlig. Länge hade han haft ett folkligt stöd genom en lyckosam ekonomisk politik och sociala reformer. Men när Italien under hans ledning fördes in i världspolitiken visades en både svag och obeslutsam personlighet.


Slutord

Jag tycker jag har fått svar på mina frågor. Med facit i handen måste man ställa sig frågan hur en hel befolkning kunde gå med på att låta en sådan man som Benito Mussolini regera sitt land. Den frågan gäller ju även hur Tyskland kunde låta sig regeras av Hitler.

Det som entydigt framgår både från litteratur och mina källor är att Italien befann sig i en omfattande depression och kris efter första världskriget. I en sådan situation vill man tro och hoppas på en ljusare framtid. Man vill ha trygghet, man vill kunna skicka sina barn till skolan, man vill gå till ett arbete och man vill man kunna gå till affären och handla mat. I en sådan situation kan det lättare öppnas dörrar för en blivande framgångsrik diktator. En diktator som ger löften om trygghet och förbättrad välfärd. I min intervju med Lars Andersson kommer aspekten ansvarslös in. Mussolini hade inget ansvar för det som tidigare hade hänt Italien. Han kom med något nytt och oprövat och hans ideologi, fascism, såg främst av den intellektuella eliten och den gamla medelklassen som den som kunde rädda landet. Men man kan fundera över om dom hade röstat fram honom om de förstått hur det skull bli

Det som också entydigt framgår både ur litteraturen och från mina intervjuer är att han var hänsynslös, maktfullkomlig. Han drog sig inte för att använda våld för att uppnå sina mål. Han kunde ä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fascismen i Italien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-28]   Fascismen i Italien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1896 [2022-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×