Fascism

7 röster
37817 visningar
uppladdat: 2005-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fascism, rätt eller fel

Innehåll

Sida
1.Innehållsförteckning, Syften
2.Kärnpunkter inom Fascismen, Början av ”hur den fick fäst i världen”
3.Forts på ”hur den fick fäste i världen”
4.Forts på ”hur den fick fäste i världen”, Utopi, Analys
5.Forts på analys, Metod, KällförteckningSyften


Frågor som kommer att tas upp, och tas upp i analysen:

1.Vilka är kärnpunkterna i fascismen?
2Hur kunde fascismen ta makten i Italien efter första världskriget? Början till slut
3Hur kunde den få ett så stort fäste i resten av världen som den fick under den tiden?
4.I vilka länder fans den i?
5.Vad är deras utopi? Är den etnisk godtagbar?
6.Finns det några tecken efter fascismen i Italien idag? I så fall vilka?

Tillägg:
Eftersom fascism och nazism är soppas svåra att dela på, kommer även nazistiska synvinklar framkomma, då som jämförelse material.


Vad är Fascism, hur definieras den?

Hur gör man denna definition

Fascism kan man inte bara säga på svart och vitt, sådan är den. Ett av de senaste försöken till en definition slutande med att det blev en mindre bok på 55 tät tryckta sidor.
Det beror på att fascism begreppet bland gemene man samt bland media har utökats. Auktoritära regimer, extrem nationalistiska partier, icke demokratiska rörelser har blivit flera sedan andra världskriget, som har stora liknelser till fascism.
Till det skall man också säga att skilja på ”vanlig” fascism och nationalsocialismen
(nazism) är svårt det med. De är lika i det mesta, men betonar olika delar inom sin ideologi.

Grunder

Detta är en samman fattning är de grunder som styr fascism och nazism. Det är:
¤ Att en stark ledare styr de andra svagare medborgarna till välstånd för nationen.
¤ Att elitism skall vara ett mål som ska genomsyrar alla delar inom nationen.
¤ Att liberalism, konservatism, och kommunism är inkorrekta ideologier, därför får de inte finnas i ett fascistiskt samhälle.
¤ Att det ekonomiska systemet skall vara reglerat av staten och integrerat av alla ”dugliga” samhällsklasser.
¤ Att våld får förekomma för att kunna handlingskraftigt och snabbt reagera på nya plötsliga händelser, som måste stoppas till varje pris. Allt för nationens bästa är möjligt då.
¤ Att alla ovanstående punkter skall leda till att imperiets fortsatta expansion.

”Strävar efter att erövra monopol på politisk makt med hjälp av terror, parlamentarisk taktik och uppgörelser med ledande grupper, i syfte att upprätta en ny regim som krossar den parlamentariska demokratin”
Så sade den italienska forskaren Emilo Gentiles om fascistiska rörelsers grunder när de praktiseras i verkligheten.


Hur fick det fäste i världen?

Totala bakgrunden

Elitism:
För att förstå allt måste man gå tillbaka till norden, faktiskt vikingatiden.
Runt imperialismens slut och första världs krigets början var det en kamp mellan kungahusen. Kampen uppkom efter att en bok om vikingars ”storhet” kom i tryck. Där förhärligades vikingarnas barbariska gärningar till något positivt.
Det engelska kungahuset och den tyske kejsaren läste denna bok. Båda hoven fattade tycke om vikingarnas ”mod” och skönhet. De började leta likheter mellan sina hov och vikingahövdingar.
Varför hoven kom i kamp för den tillsynes konstiga släktskap, berodde på att tysklands industriella kapacitet som hade snart överskridigt Englands. Den var inte så populärt i Storbritannien.
England fann via någon gammal släktkarta att de var släkt med en hövding som slagit sig ned i skottland. Det tyska hovet blev inte glada över det släktskapet.
Vad det här har för koppling till fascism och nazism är att deras elitism bygger på vikingar. Vikingar var i regel avbildade som muskulösa, blonda och blåögda. Detta blev senare kännetecknen för den germanska folkstammen, som var ett av de viktigaste idealen för framförallt nazister. Detta är ett av flera underliga sett där elitism framstår.

Historia omskrivning:
Fascismens Italien behövdes inte elitismen på samma sätt. De ville återupprätta det första riket (romarriket) medan tyskarna ville skapa ett tredje. Fascisterna i Italien förhärligade sin historia och lyfte fram det kooperativa, och tog bort det sociala som inte var accepterat på 1930-talet; exempel homosexualiteten. Omskrivningar i denna stil var mycket vanliga under denna modell av regim.

Makterövringen:
Ledaren för fascisterna i Italien hette Benito Mussolini. Han gick emot sina grundvärderingar mot demokrati. Han utnyttjade det demokratiska systemet till att ta makten. Efter ett par år infördes enpartisystem. Detta ledde vidare till fortsatta ändringar som slutade med att Italien blev en kooperativ nation, där Mussolini hade all makt.

Resten av världen:
Efter att Benito Mussolini kommit till makten hjälpte han andra fascistiska och nazistiska organisationer i Europa. Han fick extra vind i seglet på grund av att det skedde en börskrasch 1929, som gjorde att hans målgrupp (medelklassen) förlorade sitt kapital. Den ”gamla” medelklassen skylde på överklassen, att överklassen visste vad som skulle hända men gjorde inget.
Överklassen hade sina kapitalbuffertar i skog och mark, och därför påverkade inte börskraschen lika mycket som för medelklassen. Detta gjorde att segregation ökade i samhället.
Nazister och fascister förstorade splittringen. Detta ledde i sin tur ledde till en ökande uppslutning kring de mer radikala grupperna, så som fascismen och nazismen.


Hur slutade det hela då:
Hitler, Mussolini och General Franko som styrde respektive Tyskland, Italien oh Spanien. Dessa länder bildade en allians som kallades för axelmakterna. De ville utöka sin nations areal. Så de tog till vad de fick göra enligt deras ideologi. Krig!
Då utspelas andra världskriget, med alla dess politiska intriger.
Axelmakterna förlorar. Fascistpartierna i hela Europa ändrar sin struktur.

Nyfascism:
MSI blir det nyfascistiska parti i Italien, med störst gensvar efter kriget. MSI står för
”den italienska sociala rörelsen”. Nu är den omdöpt till ”nationella alliansen”.
Idag har detta parti endast några procent av rösterna i Italien. Partiet leds av Mussolinis barnbarn Alexandra Mussolini. De har ändrat sig i ett par punkter som nu säger de sig vara ”demokratiska” i den meningen att de vill ha en stark president, och ett svagt parlament.
Utopi

Fascism kontra nazism

Liktänkande:
De finner det omöjligt för mänskligheten att finna någon social harmoni. De anser att politik och krig är en skoningslös kamp för tillvaron. De ser krig och politik är likvärdiga men olika effektiva och handlingskraftiga.

Mer Fascistiskt:
Mussolini ansåg inte ”att ’lycka’ är möjlig på jorden” och avvisade ”alla teleologiska teorier enligt vilka mänskligheten kan uppnå ett definitivt stabilt tillstånd i någon viss historisk period”

Mer Nazistiskt:
Hitler ansåg att ”den nationella livsfilosofin uttrycker naturens innersta vilja”. Samt att en dag kommer herrefolket segra över de svagare folken.
”Vi har alla en känsla av att i en avlägsen framtid kommer mänskligheten att mötas av problem som endast den högsta rasen är utrustad för att lösa, sedan den blivit herrefolk och stöda av hela jordklotets resurser och möjligheter.”
Analys

Den modärna människan kan Fascismen ses som en omöjlighet. Där en ledare säger sig vara bättre än alla andra. Det är som om de anser att ett majoritets beslut är inte lika mycket värt som en ”stor” ledares vilja.
Hur kunde de tycka så, och vissa än idag?
Det kan kanske bero på att demokratin var för ung och spräcklig och ekonomin värre än någonsin. Eller att teleologin var ifrågasatt, ”finns Gud”, och att ett nytt svar kom, som sade att inte Gud fanns. Eller fick det modärna samhället växtverk, och kunde integrera olika folkslag med varandra. Vem vet?
Att Fascism och Nazism fick så stort gehör, beror på inte en faktor utan flera.
Finns det ens ett riktigt svar? För vi kan ju bara spekulera om, hur människor tänkte när de gick till val, för att rösta på ett parti som ville ta bort valet. Ett parti som ville göra det som värnade nationen, och inte den lilla människan.
Men kanske har de rätt.
¤Det som gör nationen gott, gör dig gott.
¤Det är nog rätt att ta till våld och strunta och majoriteten, då sker ju allt i en effektivare takt.
¤Fullkomlig lycka är inte möjlig på jorden.
Jag själv kan tycka att om de mest lämpade människorna får föröka sig, kommer människan leva längre den dagen vi sätts på prövning.
Hur skulle du reagera på om andra tar beslut om vad du skall göra, och du inte kan säga ifrån. Kommer du klara av att bli tillsagd om allt, och inte bestämma själv. Att aldrig få säga som du vill. Att bli tuktad för att du är annorlunda.

Det måste ha varit den sista utvägen för folk att rösta honom (Mussolini) till makten. Så desperata att de inte gjorde uppror mot han när han tog bort deras rösträtt.
Det kan bara vara obildade människor som kan leva med detta slag i ansiktet.

För att detta aldrig skall ske igen måste det finnas allmän rösträtt för män och kvinnor. Lika villkor för alla att bli någon i livet. Och ett av de viktigaste rättigheterna som finns Yttrande frihet. Då skall det vara för alla, även de som är höger radikala. För då kan vi alltid ha ett vakande öga på dessa mindre demokratiska grupper.
Det är det ända sättet att behålla demokratin.


Metod

Jag samlade fakta när jag stötte på problem som jag inte kunde finna svar på, med den informationen jag hade. Biblioteket, Internet och min gamla historia bok var mina ställen jag letade efter svar.
Jag skrev syftet först och sen fakta, och sist analys.
Läste först min bok om politiska ideologier och gjorde en tankekarta om vad jag viste nu för fortsatt bearbetning av fakta.
(ingen aning om vad som skall stå i en metod)


Källförteckning

Böcker:
¤Politiska ideologier i vår tid av Reidar Larsson. Studentlitteratur utkom 1997
¤Samt ett häfte från min gamla historia bok som jag hittade hemma. Inget namn på den eller nått. Tyvärr. Skall försöka hitta ett namn på den men den skulle slängas efter att jag gick ut skolan.

Internet:
¤En uppsats från mimers brunn hjälpte mig hur jag skulle formulera mig. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fascism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-23

    Det gör du fanimej

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-06]   Fascism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5009 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×