Kroppsuppfattning hos personer med anorexia nervosa och bulimia nervosa: en narrativ litteraturstudie

4191 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Varje år drabbas ca 1 % av alla tonårsflickor och unga kvinnor i Sverige av anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Begreppet kroppsuppfattning syftar till hur en person upplever sin kropp och innehåller tre delar: perceptuella aspekter, subjektiva aspekter samt affektiva upplevelser. Vid både anorexia nervosa och bulimia nervosa är kroppsuppfattningen påverkad i samtliga avseenden. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med anorexia nervosa och bulimia nervosa uppfattar sin kropp. Material och Metod: En narrativ litteraturstudie där sju självbiografier skrivna av personer med anorexia nervosa och/eller bulimia nervosa analyserades utifrån tematisk innehållsanalys. Alla informanter inkluderade i studien var kvinnor. Resultat: Studien resulterade i tre kategorier som beskriver hur personer med anorexia nervosa och bulimia nervosa uppfattar sin kropp. De olika kategorierna var "kroppsupplevelser", "förnekande" och "det ouppnåeliga målet". Konklusion: Denna studie resulterade i tre kategorier: "kroppsupplevelser", "förnekande" och "det ouppnåeliga målet", vilka speglar upplevelsen av kroppen hos personer med anorexia nervosa och/eller bulimia nervosa. Resultatet visar på att personer med anorexia nervosa och bulimia nervosa har en mycket negativ syn på sin kropp och beskrivning...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kroppsuppfattning hos personer med anorexia nervosa och bulimia nervosa: en narrativ litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Kroppsuppfattning hos personer med anorexia nervosa och bulimia nervosa: en narrativ litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20786 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×