Korstågen

14 röster
45863 visningar
uppladdat: 2004-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning


Min uppsats ska handla om korstågen. Jag har valt så för att jag vet inte så mycket om just den tiden och för att jag har läst böcker om Arn Magnusson och hans liv i Outremer. Jag tycker att det skulle vara spännande att leva på den tiden, så följ med mig till medeltidens spännande värld.

Syfte:
Syftet med den är här uppsatsen att berätta om hur många kristna korståg det var och när de genomfördes. Jag vill även klargöra vilka slag som var avgörande. Jag vill också försöka förklara kristnas syften att starta korståg, vilka personer som var centrala under korstågen och hur de kristna förlorade det heliga kriget. Till slut vill jag även skriva om ett enskilt korståg och förklara vilka konsekvenser korstågen fick i Europa.

Frågeställning:
1. Hur många kristna korståg var när det och genomfördes de?
2. Vilka var de kristnas syften för att starta korståg?
3. Vilka personer var centrala under det första andra och tredje korståget?
4. Vilka slag var avgörande?
5. Varför förlorade de kristna?
6. Vilka konsekvenser fick korstågen i Europa?
7. Varför plundrades Konstantinopel?
8. Hur genomfördes det tredje korståget?

Metod: Sättet jag har använt för att skriva detta arbete och få svar på mina frågor är att jag först letat fakta i böcker och sen på Internet. Sen när jag hittat den fakta som jag behöver så skrev jag ner det på ett bra sätt. Att man letar upp all fakta man kan hitta innan man börjar skriva är ju väldigt bra sätt för att inte missa någonting viktigt och för att slippa skriva in nya meningar i texten när man hittar ny fakta. Jag tycker att den metod jag använder är en bra metod för den har ju funkat för mig.

Källkritik:
Jag har först letat information i en bok och Internet som mina källor. Boken heter Religion och liv 8. Boken har skrivits av Leif Berg och Lennart Husén. Jag tror att man kan lita på informationen den ger för att det är en lärobok. Mina källor från Internet är också pålitliga. Jag här jämfört informationen som står i de som är undertecknade och de som är namnlösa. Informationen i bägge typen av källor stämmer överens.

Bok:
Berg Leif, Husén Lennart, Religion och liv 8, utgivet år 1996, Örebro, av förlaget Natur och Kultur. Denna bok är en lärobok och den är utgiven inte för så länge sen så jag tror att den är pålitlig. Jag har använt boken för att svara på frågorna 3, 5 och 6.

Internet:
utbildning.stenungsund.se/nosnas/ historia/Korstågen.doc Det här är ett Word document som jag har hittat på google. Den är inte undertecknad men författaren har uppgivit sina källor noggrant. Faktan stämmer också med den som står på i de andra källorna jag har använt. Jag har använt denna källa för att svara på frågorna 1 och 6.

www.angelfire.com/geek/abnea/ Den här specialarbetet har skrivits av Hamid i april år 2000. Han gick då i gymnasiet år 3. Han har använt dessa källor:

Korstågen – ett möte mellan två kulturer (Knud Hannestad) utgiven 1963 av förlaget Prisma
Korstågen enligt araberna (Amin Malouf) utgiven 1983 av förlaget Alhambra
Korstågen (Joseph-François Michaud) utgiven (???) av förlaget Liloe
National Encyklopedin på CD-Rom
Microsoft Encarta på CD-Rom
National Geographics Maps – The War Edition på CD-Rom

Genom att se vad han har skrivit kan jag se att han skriver ur muslimernas synpunkt. Han har ju också använt boken Korstågen enligt araberna. Jag har använt en del av hans fakta för att svara på mina egna frågor. Jag tror att hans källor är riktiga och eftersom han har använt National Encyklopedin så jag tror att på denna sida står det pålitliga fakta. Jag har använt denna källa för att svara på frågorna 1, 3 och 8.

home.swipnet.se/marymoon/korstag5.htm På denna sida har någon med pseudonymen marymoon skrivit ett arbete om korstågen precis som jag. Hon (jag antar att marymoon är ett kvinnligt namn) har skrivit ur min egen synpunkt. Hon tycker också som jag att korstågen var något helt meningslöst. Jag har läst denna källa och sen använt informationen för att fylla på mina frågor med mina egna ord.

medlem.spray.se/catshaman/m03munk/032cisterc.htm På denna sida har Bengt Hemtun lagt ut sitt arbete om cisternmunkar, tempelriddare och korståg. Det finns en länk till alla andra sidor som han skrivit. Han har mest skrivit om Sverige under medeltiden. Jag har använt denna källa för att svara på 6.

users.actrix.co.nz/moyle/cross/battlesb.html Denna sida är en ren faktasida på engelska. På den står alla slag som har utkämpats i det heliga landet. Jag har använt denna källa för att svara på fråga 4, vilka slag var avgörande?

www.mimersbrunn.se/arbeten/1619.asp Mimers brunn är en sida där elever lägger ut sina arbeten. Detta arbete är skrivet av Niki Linell. Hon har gjort ett arbete om staden Venedig genom tiden. Denna källa har jag använt för att svara på frågorna 6 och 7.

Resultatdel
Hur många kristna korståg var det och när genomfördes de?

Det har genomförts åtta korståg. Det är dessa:

Det första korståget genomfördes åren 1095-1101. Det första korståget kallas för ”folktåget”. Det kallas så för att det var nästan bara vanligt folk som deltog i den.

Det andra korståget leddes av Ludvig VII och Konrad III. Det genomfördes åren 1145-47.

Det tredje leddes av Fredrik Barbarossa, som drunknade när han skulle ta sig över en flod varefter de flesta av hans soldater skingrades, Philip Augustus och Richard Lejonhjärta. Genomfördes åren 1188-92;

I det fjärde korståget skulle korsriddarna segla till Egypten men staden Venedig, till vilken skeppen tillhörde, styrde skeppen mot Konstantinopel. Så istället intog man Konstantinopel året 1204. Det fjärde korståget genomfördes under åren 1202-04.

Det femte korståget genomfördes åren 1217-21 och inkluderade erövringen av Damietta 1217;

Det sjätte korståget i vilket Fredrik II deltog genomfördes åren 1228-29.

Det sjunde korståget leddes av S:t Ludvig och genomfördes åren 1249-52. Korståget ledde till att Damietta intogs och sedan förlorades varvid han togs till fånga.

Det åttonde korståget även under S:t Ludvig genomfördes åren 1269-72.

Vilka var de kristnas syften för att starta korståg?

De kristna hade många syften att starta korståg. Den direkta orsaken till det första korståget var seldjukernas expansion i Mindre Asien, vilken tvingade den bysantinske kejsaren Alexios I att be Västeuropa om hjälp. Året 1095 hölls ett kyrkligt möte i Clermont. På mötet beskrev påven Urban II hotet från islam och uppmanade de kristna att befria Jerusalem och Heliga landet från muslimerna. Uppmaningen mottogs entusiastiskt, man skrek:
”Gud vill det!”
och snart drog flera korståg österut. Många av dessa var dåligt organiserade folkkorståg som aldrig nådde till Outremer ”landet på andra sidan havet”. Orsaker till de andra korstågen var olika, bl.a. rikedom och törsten efter äventyr men det fanns också religiösa människor. Det fanns också många riddare som kom till Heliga Landet bara för att slås 2-3 år och sen återvända hem.

Vilka personer var centrala under det första andra och tredje korståget korståget?

De mest centrala personer under korstågen var påvarna och härförarna. Korstågen startades ju av predikningar från påvarna och från t.ex. Bernhard av Clairvaux som var en munk som startade Tempelriddarorden och cisternorden. Centrala personer under det första korståget Urban II som var påven som startade korståget i sina predikningar i Clermont. Det andra korståget startades på grund av fallet av staden Edessa. Centrala personer i det korståget är Ludvig VII av Frankrike och Konrad III av Tyskland. Det andra korståget var en fullständig katastrof. På vägen till Jerusalem förstördes de tyska riddarnas huvudstyrka så de spelade inte så stor roll i korståget. När de äntligen kom fram så bestämde de sig för att inta Damaskus. Belägringen misslyckades och de båda återvände hem till Europa. Det tredje korståget startades på grund av fallet av Jerusalem och det mesta av det övriga riket. Centrala personer under det tredje korståget är Fredrik I av Tyskland, Filip II av Frankrike och Richard Lejonhjärta av England. Fredrik drunknade i en flod på vägen dit så hans riddare skingrades men de andra kungarna kom fram. Under detta korståg togs några kuststäder men Jerusalem förblev i muslimernas händer.

Vilka slag var avgörande?

Många slag var avgörande under olika korståg. Så jag ska skriva om de två slagen på grund av vilka Jerusalem förlorades för första gången. Slaget vid Mont Gisard stod året 1177 och var emellan Baldwin IV och Saladin varvid de kristna klämde in en överlägsen armé i en stor klump och sen fick de tunga riddarna sköta resten, slakten alltså. Detta slag tvingade muslimerna att retirera och slicka sina sår hemma i nästan 10 år. Slaget som möjliggjorde intagandet av Jerusalem stod vid Hattin år 1187. De kristnas härförare fick storhetsvansinne och skickade hela styrkan med tunga riddare rakt mot muslimernas turkopoler. Bågskyttar på hästar, varvid de förlorade hela styrkan eftersom riddarna hann inte ens komma fram till dem. En lätt bågryttare på en häst utan rustning är snabbare än en med en riddare i en tung rustning och kunde rida ifrån honom, skjuta en pil, rida ifrån skjuta ännu en pil och så vidare. Så man förstår hur man kunde förlora det slaget. Efter slaget fortsatte muslimerna avancera mot Jerusalem och tog den och det mesta av de andra borgarna kring Jerusalem varvid det viktigaste kristna fästet nu var Tyrus, Tripoli och Antiokia.

Varför förlorade de kristna?

Det var mycket som ledde till att Jerusalem förlorades bland annat att den stormakt som byggts upp av Zangri fick en stor härförare i hans son Saladin. Denne vann över kristna i slaget vid Hattin fast det berodde mest på de kristnas dåliga omdöme. Det fanns också andra anledningar. Muslimerna var splittrade när kristna tog Jerusalem så det gick mycket lättare att ta den heliga staden. Saladin däremot hade lyckats ena nästan alla muslimer så han hade tillgång till en nästan outtömlig resurs. Han fortsatte anfalla tills han hade lagt under sig det mesta av Jerusalems kungarike.

Vilka konsekvenser fick korstågen i Europa?

Handel ökade främst i Italien i städerna Genua och Venedig. De senare korstågen gick över Medelhavet vilket krävde dessa städers stöd. Varor från Orienten som t.ex. silke, kryddor, färg och bomull byttes mot päls, metall och textilier.

Olika religiösa riddarordnar bildades. De främsta är Tyska orden, Tempelriddarorden och Johanniterorden.

Nya metoder att föra krig t.ex. man hade aldrig trott att en lätt beriden styrka försett med bågar kunde göra någon skada alls. Det visade ju saracenerna att man kunde.

Kristna fick också vetskap om muslimernas vetenskap, främst medicin och astronomi men också teknik. Man fick även nya idéer till böcker och muslimernas böcker översattes. En av dessa böcker var Tusen och en natt.

Vissa menar också att påvens makt stärktes medan andra säger det motsatta. Den motsatta sidan menar att ingen länge trodde på påvarna för att man lidit så många nederlag i det heliga landet.

Varför plundrades Konstantinopel?

Det finns många orsaker till att korsfararna intog Konstantinopel. Till exempel fanns det ju på medeltiden två grenar av kristendomen, katoliker och ortodoxa. De finns ju kvar nu också men då var det de enda, och dessa grenar hade olika andliga ledare. Katolikernas andlige ledare kallades påven och bodde i Rom och ortodoxas andliga ledare kallades patriarken och bodde i Konstantinopel som var huvudstad i det bysantinska riket. Dessa andliga ledare var bittra fiender och grälade hela tiden om vems religion som var det rätta. Korsriddarnas egentliga mening var ju i det här fallet att man skulle skydda staden och det bysantinska riket från saracener. Saracenernas expansion var ju en av orsakerna till att korstågen startades. En annan orsak var att staden Venedig engagerade sig i korståget. Staden hade blivit en stormakt och väldigt rik på grund av handeln och korstågen. Någon måste ju också frakta soldaterna in till det heliga landet och i det spelade Venedig stor roll. Det var stadens dog Enrico Dandalo som styrde över skeppen i det fjärde korståget. Men istället för att leda trupperna in i Egypten som frankerna trodde att de skulle göra, styrde dogen Enrico Dandalo in dem i deras förra bundsförvanters land Bysans. Konstantinopel plundrades och skepp efter skepp fraktades över till Venedig med skatter och antikviteter.

Hur genomfördes det tredje korståget?

Orsaken till det tredje korståget började är att Saladin intog Jerusalem år 1187. Då började korståget. I korståget deltog Fredrik I Barbarossa från Tyskland Philip II Augustus från Frankrike och Richard I Lejonhjärta från England. De gick olika vägar. Richard I valde att segla medan Philip II och Fredrik valde att gå landvägen. Dock försvagades Fredriks stora armé ohjälpligt sedan denne 1190 drunknat i floden Salef. Så tyskarna spelade inte så stor roll i detta korståg. När man kommit fram till det heliga landet började man gräla om vad man skulle göra. Till slut bestämde man sig för att gå och erövra staden Akko som hade fallit i saracenernas händer. Man omringade staden och genom detta skar av dess förnödenhetslinjer. Efter två år när alla började kollapsa av svält förhandlade man fram fri lejd mot att Saladin betalade en lösensumma. Tyvärr brast korsfararnas tålamod och de tvingade 3000 män, kvinnor och barn upp på en kulle och slaktade dem framför ögonen på hela saracenernas här. Saracenerna sadlade sina hästar och red i bärserk mot korsfararna med tårar rinnande nerför kinderna (de här sista raderna om avrättningen är tagna ur en bok som heter ”Korståg enligt araberna”. Hamid har skrivit om detta i sin uppsats som jag hittade på Internet. Så tyck inte att jag är partisk nu). Ingen av dem kom fram, det såg långbågarna till. Tusentals män med långbågar ”när de skjuter sina pilar så förmörkas himlen, ingen av de framstormande styrkorna förstår något innan pilarna slår ner som en järnhand bland dem”- detta citat är taget från boken ”Tempelriddaren” skriven av Jan Guillou. När korsfararna varit i det heliga landet i 5 år så började de längta hem, att dö för guds sak verkade inte länge så tilldragande. De hade redan stora förmögenheter och att få komma hem till fru och barn med ganska mycket pengar verkade nu rena himlen. Man brukar kalla korståget för en flopp för att dess egentliga mål var att ta Jerusalem. Istället tog man Akko och slaktade dess invånare för vilka en del av lösensumman var det heliga korset som Jesus korsfästes på. Korset är en av de heligaste reliker för de kristna. Så man kallade Richard I och Philip II för barbarer för att han inte bytte ut några saracener mot det heliga korset.

Slutdiskussion


Resultat:


Mellan åren 1095-1272 genomfördes åtta korståg. Det fanns många orsaker till
korstågen. De viktigaste var att befria Jerusalem och bli rik på plundring. Mellan åren 1095-1192 startades tre korståg. Centrala personer som startade eller ledde dessa korståg var påven Urban den andre, munken Bernhard av Clairvaux och kungarna Louis VII, Konrad III, Fredrik I, Philip II och Richard I Lejonhjärta. Många slag har utkämpats mellan kristna och muslimer. Många av dessa var avgörande under olika korståg men slaget som ledde till att Jerusalem förlorades för alltid stod vid Hattin. Muslimerna totalförstörde kristnas här och kunde obehindrat fortsätta fram och ta stad efter stad. Att de kristna förlorade det heliga landet beror på att korstågen först startades av religiösa skäl men att senare så startades korståg av kungar för att utöka sin makt. Korsfararna var inte så intresserade av att befria Jerusalem från muslimerna. Konstantinopel plundrades för att kristendomen hade blivit delad in två läger. Påven var ledare för det ena och patriarken för det andra. Staden Venedig spelade också in. Staden hade blivit en stormakt på handeln och ville bevisa att den var en sån. Det tredje korståget brukar kallas för en flopp. Nästan en tredjedel av styrkan försvann när Fredrik I drunknade på vägen till det heliga landet. När man äntligen kom fram så belägrade man staden Akko och genom att ljuga tog den muslimska befolkningen till fånga och slaktade dem. Detta ledde till att fientligheten ökade mellan muslimer och kristna. Man återfick inte heller Jerusalem eller det heliga korset. Korstågen fick många konsekvenser i Europa t.ex. fördes vetenskapen, astronomin och medicinen vidare. Handeln ökade främst i städerna Venedig och Genua, silke, kryddor, färg och bomull byttes mot päls, metall och textilier. Många religiösa riddarordnar bildades som tempelriddarna och johanitterriddarna.


Slutsatser:

När korstågen först startades var det av religiösa skäl. Man hade inte så många tankar på rikedom utan att när man drog ut i korståg berodde det mest på religiös övertygelse. Men detta ändrades med tiden. Orsaker till de senare korstågen var att någon påve eller kung ville utvidga sin makt. Den direkta orsaken till det första korståget var ju muslimernas expansion i Mindre Asien så för det bysantiska riket var kanske orsakerna mindre religiösa.

Jag har dragit den slutsatsen att när man från början intog Jerusalem så berodde på att muslimerna inte var enade. De var splittrade i olika läger och krigade mot varandra. Ifall de inte varit splittrade kanske Jerusalem aldrig hade intagits av kristna. Hade de alla varit enade i ett enda rike kanske de istället hade anfallit kristna och hela Europa skulle nu ha varit i deras händer. Vi kristna hade bara varit en etisk minoritet. Eller ifall muslimerna aldrig hade enats och fått en så bra härförare i Saladin hade kanske Jerusalem hade förblivit kristet rike tills nutid.

Konsekvenserna var många i Europa. Handeln ökade vilket ledde till att flera städer blev väldigt rika på den. Några exempel är städerna Genua och Venedig. Innan hade handeln inte varit så stor men nu fans en stor marknad för olika lyxartiklar. Man bytte päls metall och textiler mot kryddor silke och bomull. Handeln kombinerat med korstågen gjorde så att lite av den muslimska kulturen satte sin prägel på den kristna. Vetenskapen och medicinen förbättrades märkbart, riddarnas utrustning och vapen revolutionerades. Mycket av tekniken överfördes. Kort sagt tror jag att korsågen förbättrade livsstandarden en aning.

Jag tror att plundringen av Konstantinopel beror på två saker. Den första orsaken var att en allt större klyfta växte emellan kristna i Rom och kristna i Konstantinopel. Man började alltmer gräla om vems religion som var det rätta. Bitter fiendskap växte mellan de två religiösa ledarna. Detta tycker jag var lite dumt eftersom samma fördomar var en av orsakerna till att korstågen startades. Den andra orsaken var att staden Venedig hade fått stora förmåner i Bysans. Till exempel behövde de inte betala tull till imperatorn och den var ganska stor. Bysantinska köpmän blev ganska avundsjuka på venetianska. Så man förföljde venetianerna och dödade dem. På detta hämnades venetianerna genom att rikta det fjärde korståget mot Konstantinopel. Konstantinopel intogs och plundrades och många rikedomar försvann från den.

Jag kan också dra slutsatsen att det var det första korståget som lyckades bäst. Korsfararna intog Jerusalem och skapade ett rike som varade i nästan hundra år. Med Jerusalem som huvudstad alltså.

Jag kan även dra slutsatsen att folket på medeltiden trodde mycket på gud. Man gick till kyrkan varje söndag och när de bad till gud trodde de att han lyssnade på deras bekymmer. Själv är jag däremot ateist och tror inte på gud. Ur min synpunkt så slösades så tusentals med liv för en ideal som är helt oförståelig för mig. Tusentals med människor dog bara för att någon sa att staden är helig, där har Jesus dött, att hedningar besitter staden, ifall du dör i strid så kommer du till himlen. ”Religion är opium för folket” som Karl Marx sa och som Lenin förde vidare, det är något jag däremot tror på.

De argument jag läst har övertygat mig att dra slutsatsen att påvens makt stärktes. Påven fick stora rikedomar och fick stor...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Korstågen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-11-16

    Tjaaaa Alexi ..jävligt bra arb

  • Inactive member 2006-11-09

    hehe MVG- =)

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-26]   Korstågen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2826 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×