Nazism

6 röster
22385 visningar
uppladdat: 2004-05-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I mörkret fanns ett ljus som skymdes, ett ljus som i fortsättningen skulle lysa upp mörkret. Ett mörker som resulterade i den värdelösa tyska marken.
Och ljuset som skulle komma att förändra den finansiella knipan, lånet från USA.
Detta var en hopplös period för tyskarna som behövde en rejäl återkomst.
Med Adolf Hitler i spetsen bildades ett parti som gick under namnet Nazistpartiet som tog makten…………
Nu låg Tyskland i nazistiska händer som vände jorden upp och ned.
Men hur kom Hitler till makten? Och hur skulle den dåtida Tyskland ha befunnit sig i tillvaron om Hitler inte funnits? Vad är Antisemitism och Eutanasimorden? Vilka var Hitler till lags och var det han gjorde rätt? Och samt den stora frågan som väcker mitt intresse: Vilka låg bakom dessa fasor som vällde till största allmänhet över Judar?

Under krigens lopp ägde ett otal incidenter hus men i detta arbete ska jag fördjupa mig något om hur Nazismen växte fram och vad den egentligen betyder, vilka var dess största ledare, vad som hände med judarna och lite om vilka som stödde den. För att få dig som läsare in på ämnet gör jag så gott jag kan…………Trevlig läsning!


Nationalsocialism


Nazism är den samma som Nationalsocialism som gav sig plats i det tyska samhället år 1933 ända framtill år 1945.
Det var den s.k. demoraliseringen efter första världskriget som egentligen bidrog till nazismen.
Tyskland kände sig utstötta av de allierade i Versaillesfördraget, Tyskland måste betala skadestånd, en ekonomisk depression bryter ut när den tyska marken når hyperinflation av att trycka ut massvis av pengar för att avbetala skadeståndet och ockupation av utländska trupper.
Allt detta var de s.k. ”förutsättningarna” till en plats för en nazistisk diktatur.
Vad det gäller nazismen strävar man emot demokrati och hyllar däremot den starka Fuhrern, ledare på tyska.

Man förhärligar dessutom krig som på så sätt sammanlänkar till fascismen.
Ett ännu farligare drag som ingår i Nazismen som skiljer sig till fascismen är rasismen, en raslära som betonar om att vissa människor är mer värda än andra.

Enligt nazismen är också den ”ariska” , eller den nordiska rasen den mest högtstående och absolut inte lika värd som judar, slaverna i både Ryssland och Östeuropa.
De rasistiska tankarna ligger bakom i skrifter av män som Heinrich von Treitschke som är den tyska nationalismens stora förkunnare och grundare.

Det fanns också en fransk adelsman nämligen Joseph Gobineau som gjorde sig uppenbar som den första att framlägga den ariska myten och att germanerna var överlägsna bland alla raser på jorden.
En engelsk författare, Houston Chamberlain lämnade efter sig ett stort och ett tungt verk i vilket han skapade bra saker för nordisk överhöghet.
Nazismen säger dessutom att all typ av korsningar mellan arter och stammar ger alltid dåliga resultat.

Därför måste arierna icke blanda sig med andra former av raser så att den högtstående rasen bevaras för evigt.
Detta påstående kom till viss del av nazismens ledare, Hitler som uttryckte sig tydligt i sitt verk ”Mein Kampf” som betyder ”Min Kamp” på svenska.
Hitler skrev också i boken att varken en flicka eller en pojke ska sluta skolan utan att ha fått för sig att detta med att bevara den ariska rasen är nödvändigt och detta med blodets renhet var huvudsakligt.

Hitler förklarade varför den ariska rasen var överlägsen av alla andra genom att hävda att detta var klart tydligt eftersom alla stora framgångar inom konst, vetenskap och kultur genomfördes av inte mindre än arierna själva.
Han hade också sagt att den renaste stammen av alla arier var de tyska.
Arierna i sig ville kalla sig för arier som en språkfamilj ingen ras uppenbarligen.
Något som växte sig stort var hatet mot judarna som med ett finare begrepp heter Antisemitism.
Hitler kunde i Ölstugor på den tiden tala ut om sina aggressioner mot jude folket och om att de skulle utrotas.
En anledning till att Hitler gav sig på en folkgrupp som judar var för att han fann det som om judarna försvagade det tyska folkets styrka genom bl.a. blandäktenskap.
Till sin följd utrotades en mångfald av judar som kan liknas till en process av får som slaktas.


Adolf Hitler 1889 – 1945

20 april, 1889 i staden Braunau i Österrike föddes en liten pojke som snabbt skulle växa till en oberörd och en kallblodig människa nämligen, Adolf Hitler.
Som sonen till en tulltjänsteman gick Hitler i skolan och fann det svårt att koncentrera sig i de olika ämnena som ingick i skolundervisningen.
Till den följden blev det inget skola för Hitler i fortsättningen.

Som artonåring flyttade Hitler till Wien för att söka in vid konstakademin men dessvärre blev det ett negativt besked när han inte antogs p.g.a. att hans teckningsprov inte gav den gnistrarn som man letade efter.
Året var 1913 och Hitler gav sig iväg till München som stolt nationalist, antimarxist och antisemit för att skona från den Österrikiska militärtjänsten.
Redan efter ett tag för att ha varit i Tyskland blev han representant för de ”nationaliserade massorna” för att frivilligt ställa upp för krigstjänst när första världskriget bröt ut år 1914.
Vid fronten fick Hitler dessutom mansgemenskapen som en viktig erfarenhet för sig själv.

En dag i september år 1919 var Hitler på plats vid ett möte i Deutschke Arbeiterpartei, DAP (Tyska Arbetarpartiet) som senare blev invald till ledare för offentlighetsarbete för partiet.
Bakom sig lämnade han armén för att ge allt han kunde åt politiken.
Det parti som Hitler var ledare över kallades för DAP som i februari år 1920 ändrade namn till NSDAP.

Till denna parti gav Hitler ett program som innehöll 25 punkter och ett par år senare var han en oemotståndlig ledare för NSDAP.
NSDAP ville utropa sig som ”Nationalrevolutionärer” och en rörelse som bekämpade demokratin i ett land.
För att vara en anförare som Hitler vill man gärna få makten så pass snabbt som möjligt , det var möjligen det som gjorde honom att förbereda en kupp som skulle gynna honom till makten men detta misslyckades han med och poliserna lyckades få stopp på nazisternas marsch genom München.

Vid det tillfället dödades 16 nazister och Hitler själv blev något lätt sårad för att man skulle kunna anhålla honom.
Hitler blev nu anklagad för statsförbrytelse och sattes i fängelse i fem långa år.
Under sin tid i fängelset författade han boken ”Mein Kampf” där han la fram sina tankar om nationalismen och antisemitismen.
I boken skrevs självfallet om Hitler själv och hans makt som förtydligas i boktiteln: Mein Kampf.

Efter frisläppandet var Hitler tvungen att uppliva den en gång förbjudna NSDAP och detta hände år 1925.
Han skulle också föra en politik som baserade på hans författning av ”Mein Kampf” vilket han lyckades med.
Hitler reste dessutom inom den tyska gränsen för att hålla tal eftersom han var en sådan utomordentlig talare som verkligen nådde ut till det tyska folket.

1929 blev Hitler och Nazisterna kända genom kampanjen mot Youngplanen och det var just då som partiet också fick sitt genombrott.
Nazisterna och tyskarna kunde aldrig glömma Versaillesfördraget där de framförallt kände sig dåligt behandlade av de allierade.
Tyskland ekonomiska kris från hösten 1929 var också en del av att nazisterna fick anslutning till väljarna.
1930 var NSDAP det näst största partiet med Hitler i ledningen och 1932 var de överlägsna andra partier i Tyskland.

Så småningom fick Hitler tysk medborgarskap som gav honom tillåtelsen att medverka i presidentposten.
I två valomgångar förlorade han presidentvalet mot ingen mindre än den 94-årige Paul von Hindenburg.
Men detta var inte slutet för Hitler däremot stärktes Hitlers ställning alltmer.
För att väljarna skulle öka i mängd åkte Hitler till 50 olika städer över landet och valtalade.
SA-trupper som fanns på Hitlers sida kunde sabotera valmöten som hölls för deras motståndare.

Så kom året och Hitler tog Hindenburgs plats som president efter Hindenburgs död och året var 1934 en juli månad. Sedan rullade tiden och massor av fasor skapades över oskyldiga människor.

Kristallnatten

Kristallnatten är namnet på natten mellan den 9-10 november 1958 där så mycket glas krossades att det motsvarade halva årsproduktionen av glasindustrin i Belgien.
Det är från all krossat glas som namnet ”Kristall natten” har kommit och på just den natten brändes 191 synagogor och 7000 affärer förstördes.
Inte nog med detta mördades 91 judar och 30 000 jude män anhölls för att vid ett senare tillfälle skickas till koncentrationsläger och det allra första koncentrationslägret kallades Dachaus som låg nära en tysk stad, München.
Ett par dagar efter Kristallnatten eller aktionen sjönk judarnas ställning i samhället drastiskt när de bl.a. inte fick delta i någon form av affärsliv.


Getton

När Tyskland anföll Polen 1939 blev judarna i ännu större skala eftersom i Polen bodde också många judar.
Det började med att tyskarna fäste någon form av symboler i deras identitetshandlingar som visade att dessa var judar. Det togs också upp ett beslut som sa att alla judar och zigenare skulle skickas till en och samma plats nämligen Polen.
Så fort dessa anlänt utnyttjades de rejält med att t.ex. bygga vägar.
Just på den tiden blev många judar tvungna att leva i getton och där levde man mycket trångt ihop.

Förintelsen

Förintelsen är det namn som ofta kommer på tal berörande nazismen.
Det är ett folkmord i vilket offren var ungefär 12 miljoner st.
Av de 12 miljoner beräknas 6 miljoner vara judar och 3 miljoner vara polacker.
De övriga mördade följes av krigsfångar, handikappade, homosexuella och politisk oliktänkande människor.
Med denna idé som var ett sådant ursprungligen kom man mycket långt utan att någon nation la märke till det överhuvudtaget.
Allt detta började 1933 i Tyskland och det man vill åstadkomma av detta var att få ett renare och en friskare värld.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels var den stora propaganda ministern som låg bakom propagandan som Hitler utsände.
Man ansåg att han inte trodde på nazismen men han gjorde det för karriärens skull.
Han begick självmord 1945 när sovjetiska trupper trängde in i Berlin.

Herman Göring

Herman Göring var framförallt överbefälhavare i det tyska flygvapnet och en tysk fältmarskalk.
Han var den andre mäktigaste ledaren efter Hitler, han hade också med strategier och erövringen av Europa att göra. Han tog självmord med att förgifta sig år 1946.

Rudolf Hess

Rudolf Hess var en viktig person under nazismens gång, han var den person som kom efter både Hitler och Göring.
Den första juli, 1928 gick han med i Nazipartiet och han berättas vara mycket aktiv i diskussioner och hamnade dessutom i bråk med marxister för att försvara Hitler och Nazipartiet.
Han blev dessutom med Hitler i fängelset där Hitler dikterade boken Min kamp för honom.
Han dog som 92-åring av att begå självmord.

Adolf Eichmann

Adolf Eichmann var den person som hade ledningen över de planer som skulle prövas för att ta kål på judarna.
Han gick med i det nazistiska partiet som ung i sina dagar.
Han låg bakom fasorna som drabbade judarna. Detta med att samla och transportera alla judar till koncentrationsläger.
Han var den första som dog i Israel och det gick till på det viset att han hittades av Israeliska agenter i Argentina, där han hade flyttat, år 1960.
Två år senare var han avrättad och begravd i Israel.

Analys


Som vi tidigare sett kände sig det tyska folket illa behandlade av de allierade p.g.a. många olika skäl, det är möjligtvis därför Hitler kom till makten men mycket beroende på att de kallades för anstiftare och förlorare vid krig när de skrev på avtalet i Versailles.
Tyskarna blev då revanschsugna och fick åter kraften.
Och den man som ledde Tyskland då var Hitler.
Jag tycker som många att Hitler var en dålig människa men jag tycker att han var en sådan människa eftersom han mördade 12 miljoner människor och att han hade en sådan ynklig hjärna när han skulle förmedla det tyska folket om hur dess ras var överlägsen än andra raser.

Att ta död på 12 miljoner är rena helvetet men också tycker jag att judarna borde ha gjort något därför hela processen om judeutrotningen kunde liknas när får slaktades.
De som stödde nazismen var bl.a. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nazism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-21]   Nazism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2941 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×