Nazismen Ideologi

16 röster
41461 visningar
uppladdat: 2009-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Bp1c

Nazismen

Niklas L.Winnersjö

FRÅGESTÄLLNING:
Jag har valt att titta lite närmre på nazismen och dess konsekvenser för olika länder. (Framförallt Tyskland samt Sverige) Detta på grund av att nazismen än idag påverkar hela vårt samhälle. Det finns fortfarande aktiva nazister och nazistiska partier runt om i världen.
Det är intressant att ta reda på hur de egentligen tänker och hur de kan vilja sluta sig till en ideologi som har cirka femtio miljoner liv på sitt samvete.
Min frågeställning är med andra ord:
Vad innebär nazismen/att vara nazist?
Vad har nazismen haft för inverkan på det Tyskland och Sverige?
Hur kom det sig att nazismen utvecklades så olika i de två länderna?

FAKTA/ANALYS:
Historisk bakgrund:
Nazismen har mycket gamla rötter. Även om man inte alltid har talat om "raser" i dess bemärkelse, där olika folkgrupper har varit mer "värda" så har segregeringen mellan olika folkslag hela tiden funnits.
Det finns många nazistiska organisationer runt om i världen än idag trots att de allra flesta människor kämpar för allas lika värde. Den mest kända i nutid borde vara Ku Klux Klan (KKK). Organisationen bildades redan 1867 till skydd för de vita mot de svarta efter det att slaveriet avskaffades. Det är en främlingsfientlig, antikatolsk, anitseministisk organisation som träffas på nätterna i vita kåpor.
Nazismen har sin grund i NSDAP (Nationalsocialistische Deutche Arbeiterpartei) grundat 1918 med Adolf Hitler bland ledarna. Ordet nazism kommer från det tyska uttalet av de två första stavelserna i ordet national. Partiet saknade till en början fasta doktriner och kunde anpassas för att tilltala olika sociala grupper.

Ideologin:
Man skulle kunna säga att nazismen är en enda stor antiideologi. Man når inte sina politiska mål genom diskussioner utan med hjälp av kamp. Hitler och andra ledande nazister var mycket kritiska till den typen av samhällsresonemang som man kallar för ideologi. De ansåg att en genomtänkt idé av hur samhället skulle styras var för demokrater och judar. De ansåg istället att man skapar politik genom makt och handling. Den som har begått rätt handlingar har rätt att utöva makt. Makt är av stor betydelse inom nazismen. Därför är deras politiska åsikter oftast ogenomtänkta och motsägelsefulla. Nazismens tanke är inte att övertala människorna utan att hänföra och trycka ned dem. Nazismen tar inte hänsyn till människans intellektuell utan till dess känslor. Eller rättare sagt en viss känsla, nämligen hatet mot det annorlunda. Hela ideologins mål är att skapa en värld med endast rätt sorts människor. Hur man sedan skall genomföra en sådan idé är det ingen av medlemmarna som ifrågasätter. Åhörarna låter sig övertygas av att nazisterna kommer att klara det och så länge de är anslutna till den nazistiska rörelsen så har de ju inget att frukta.
Den klassiska nazistiska ideologin menar att arierna är övermänniskor. Dessa människor är bättre än andra och har därför rätt att härska över de lägre stående raserna. De lägre ska slåss ut. Av de lägsta raserna tillhör judarna och zigenarna.
Enligt nazisterna är de familjens uppgift att skapa en ny stark adelsman, som ska räknas till gruppen av övermänniskor. De barn som inte blir starka och är villiga att kämpa för landet bör avrättas. Familjerna får hjälp så att de förstår att de har handlat rätt när de låter deras barn gå döden till mötes. Denna nya adelsman som skapats har rätt att lyda sin egen moral och fullkomligt strunta i samhällets regler. En sådan här ny övermänniska beskrivs enligt nazisterna som en äkta arier, minst 175 centimeter lång, slank eller atletiskt byggd med harmoniska kroppsproportioner, ha blont hår, ljusa ögon (blå, grå eller i värsta fall gröna) en oval ansiktsform, hög rak panna, och ett markerat käkparti. Hon ska även vara enkel, ärlig, rättfram, kamratlig, modig och avsky lyx.

Varför blir man nazist?
Som ungdom så ställs det mycket höga krav på än, från en själv, skola, familj och vänner. Samhället, och livet överhuvudtaget. Kraven kan man antingen inbilla sig, men de kan även överensstämma med sanningen. Hur som helst så känns det som om man måste uppnå de mål man har för att lyckas som människa. Man ska lära känna sig själv, skaffa en politisk uppfattning, ha egna åsikter och värderingar, bra utbildning och ett bra jobb. Man vill ha pengar, makt, status, många vänner, gott förhållande med familjen, spännande intressen, något att engagera sig i samt ett omfattande socialt liv.
Alla klarar givetvis inte att leva upp till alla dessa krav. Detta kan leda till att man struntar i kraven och därmed ger upp. Man börjar skolka, dricka, ta droger o.s.v. men man kan också börja leta efter en enklare lösning. Man kan t.ex. köpa ett färdigt "paket". Paketet innehåller värderingar, åsikter, regler för hur man skall vara, ideal och engagemang. Dessutom får man nya vänner och bekanta samt ett utökat socialt liv.

Det enda man behöver göra är att följa strömmen.
Nazismen är ett sådant paket, och det innehåller en hel del. I nazistiska grupper hamnar ofta människor som inte har lyckats skapa sig en egen identitet. De har inte lyckats passa in i någon grupp och känner sig därför mycket osäkra. Man ansluter sig då till en grupp där man vet att man blir accepterad bara man har en viss åsikt om hur samhället bör vara. Detta behöver självklart inte alltid vara en nazistisk grupp, utan kan lika gärna vara en ideell förening, eller ett MC-gäng.
Det är oftast människor med splittrade familjer som därmed saknar den trygghet en familj bör ge. För att skapa en fungerande grupp krävs att alla har något gemensamt. Det lättaste sättet att skapa en gemensam faktor på är att utlysa en gemensam fiende. I nazisternas fall utlystes, som vi alla vet, judarna till världens syndabockar.
Varför man blir nazist idag, är ungefär av samma själ som förut. Man söker en identitet och nya vänner. Idag är det trots allt även en annan faktor som spelar in. Man vill synas. Man skulle lika gärna kunna bli hippie, punkare eller millitant vegan bara det är något som chockar allmänheten. Många nazister tycker det är härligt att få känna makten över andra. Detta kan t.ex. visa sig när en nazist kliver in på spårvagnen och slår sig ner bredvid en tant. Tanten flyttar då på sig. Nazisten uppfattar då detta som om tanten är rädd för henne.

Jämförelse mellan nazismen i Tyskland respektive Sverige:
Nazismen som vi känner den härstammar till dels från Sverige. Grundidéerna till "livsrumsfilosofin" som Hitler senare utvecklade bygger till stor del på Svenska Antisemitistiska Föreningens (SAF) tankegångar och idéer. Det förekom kontakter mellan dem och Tyskland. Både Tyskland och Sverige led av depressionen under 30-talet, men ändå utvecklades nazismen olika i dessa länder. I Tyskland samlade Hitler folket kring sig med hjälp av löften om förbättringar och han tvingade de bästa propagandamakarna inom film, radio, press, m.m. att arbeta för nazismen. Löften om arbete och bostäder till alla kunde han hålla på grund av att landet skulle rustas upp till varje pris.
Den svenska nazismen saknade denna starka ledare som krävs för att samla ett helt folk. Här skakades landet av inre splittringar, nybildningar och sammanslagningar. Man stal medlemregister, kassor och även idéer från varandra. På grund av detta eller, tack vare detta så har vi haft mellan 500-600 olika nazistiska partier i Sverige under 1900-talet, med sammanlagt omkring en halv miljon anhängare. Dock inget parti med så stora framgångar som Hitlers hade.
Ett antal år efter andra världskrigets slut ökade nazistverksamheterna än en gång efter en rejäl minskning precis efter krigsslutet. Ökningen skedde främst I Bayern. 1964, hade de tyska antisemitistiska partiet NPD endast 473 medlemmar. Dessa ökade till tio tusen på knappt ett halvår. Redan 1966 hade de 4,9 procent av de tyska rösterna.
De svenska nazisterna var dock inte alls lika framgångsrika. Inte under något val lyckades de uppnå mer än en procent. Trots detta var nazismens utbredning stor. Främst i överklassen.
Varför det utvecklades så olika i de två länderna skulle man ju kunna spekulera i hur mycket som helst. Jag tror dock att det som gjorde att de tyska naziströrelserna mötte sådan enorm framgång främst berodde på att de hade en stark ledare. De var dessutom ett hämndlystet folk, sedan förlusten i första världskriget. De ville vinna tillbaka de landområden de hade förlorat. Eftersom det dessutom var otroligt hög inflation och folket i största allmänhet led så behövde de någon att skylla på. Hitler hittade dessa minoritetsgrupper och gav dem skulden för allt dåligt som någonsin inträffat i tysk historia. Hitler var dessutom en utmärkt talare. Han var helt på det klara med att propaganda var enormt viktigt. Han menade att säger man en sak tillräckligt många gånger så kan egentligen vilken lögn som helst tillslut uppfattas som sanning. Genom att manipulera det tyska folket lyckades han till sist övertyga dem om att det verkligen var judarnas fel att allt gick så dåligt för landet.
I Sverige däremot saknade man den här starka ledaren.

Här rådde istället stora splittringar och där fanns ingen stark ledare som kunde samla folket. Det gjorde att inget utav de nazistiska partier som fanns lyckades få tillräckligt många anhängare för att ta över makten.

SAMMANFATTNING:
Den nazistiska ideologin är egentligen ingen ideologi i dess bemärkelse utan snarare en antiideologi. Det är en mycket enkel ideologi som saknar en normal människosyn där alla är lika mycket värda. Det är bara "Vi mot dem" och allt som gått snett är någon annans fel. Ideologin saknar även demokratiska värderingar. Man är helt emot reformer av alla dess slag. Enligt nazismen når man inte heller de mål man har genom demokrati utan snarare med hjälp av kamp och handling. Man menar också att arier (övermänniskor) har rätt att kontrollera andra mindervärdiga folkslag. Dessa folkslag finns endast här på jorden för att arbeta år sina herrar. Om de har någon defekt och därmed inte kan genomföra sina plikter har de inte på jorden att göra, och man gör dem endast en tjänst genom att ta livet av dem.
Nazister eller rättare sagt nynazister saknar oftast en identitet när de ansluter sig till en nazistisk rörelse. Här kommer den så kallade "paketlösningen in i bilden. Här får man både identitet och "egna" åsikter.
De nazister som var aktivt verksamma under andra världskriget gick dock knappast med i de dåvarande nazistiska partierna för att hitta en identitet utan snarare av andra själ. En del, av tro och övertygelse medan andra anslöt sig av taktiska själ. En tredje skara gick förmodligen med, eller åtminstone röstade på, nazistiska partier, då speciellt på NSDAP, då de verkade lyckas med att få Tyskland på fötter igen. Den dåliga ekonomin började plötsligt vända och landet blomstrade.
Att Tyskland och Sverige utvecklades olika berodde på att det i Sverige rådde inre splittringar samt att de saknade en sådan stark ledare som Tyskland hade.

EGNA ORD:

Mitt intresse för detta arbete var stort i början men som sagt så körde jag fast riktigt hårt i diket men hittade ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Föreläsning från Exit på fryshuset av ex nazist Hatets Återkomst,1997, Lars-Åke Skagegård, Tobias Hübinette och Carlsson Bokförlag. Tryckt: Elanders Gotab 21212 Stockholm 1998 Stövlarna står putsade i garderoben, Hans Andersson, Skrivareförlaget i Skåne, Graphic Systems AB, Malmö, 1989 Fascismen I Europa, Lauri Karvonen och studentlitteratur 1990, Lund Fascism idag, Hans Lindqvist, Federativs förlag 1979, Stockholm, Internetadresser: http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palladium/9123/rnf3.html http://www.torget.se/users/o/outward/antifascism/nazism.html http://www.sub.su.se/national/tforio.htm http://www.immi.se/ir/loow.htm http://www.roden.se~etik/historia/nazist2.htm http://www.roden.se~etik/historia/nazist3.htm http://www.roden.se~etik/historia/nazist4.htm

Kommentera arbetet: Nazismen Ideologi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-06-01]   Nazismen Ideologi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58256 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×