Hitler och nazism

11 röster
35911 visningar
uppladdat: 2006-06-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
• Om frågeställningen
• Vem var Hitler?
o Hitler innan nazismen
o Vändpunkten – när kriget kom
o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
o Hitler kommer till makten
o Andra världskriget
o Hitlers död
• Vad är nazism?
o En nazist - Nu och Då
o Nationalsocialister
o Nynazister
• Sammanfattning
• KällförteckningOm frågeställningen

”Vilken betydelse har Hitler haft för nazismen som den är idag?”

Det är frågeställningen som jag efter många funderingar och alternativ kom fram till att jag ville arbeta med. När jag skulle välja ett ämne från början av 1900-talet, så fanns inget annat alternativ än Andra Världskriget. För mig känns det som att det nu är den viktigaste händelsen i historien just på grund av att den ligger så nära i tiden. Om Andra Världskriget hade varit ett krig som pågått för flera hundra år sedan hade jag nog inte tänkt så mycket på det. Men nu, på 1900- och 2000-talet, så känns det som om vi borde ha vuxit ifrån sådana fördomar som de mot judarna, och lärt oss att alla är lika. Att det inte är så bevisar Andra Världskriget, Förintelsen och den person som jag lärt mig mer om: Adolf Hitler. Innan jag började med det här arbetet tänkte jag mycket på vad jag skulle få fram för något svar på min frågeställning. Jag kom fram till att jag troligen skulle få reda på det som de flesta redan tror: Att Hitler betydde allt för nazismen, och att det inte skulle finnas någon nazism idag utan honom. Hur svaret verkligen blev kan ni läsa längst ner i min uppsats.Vem var Hitler?

Hitler innan nazismen
Adolf Hitler föddes den 20 april 1989 i Braunau am Inn, Österrike. Han var det tredje barnet i fadern Alois tredje och sista äktenskap. Hitler hade fem äldre syskon, varav två halvsyskon (en vars dotter han förälskade sig i), och två yngre. Han hade alltså sju syskon, men endast tre av dem överlevde barndomen. Alois Hitlers sista äktenskap var med Klara Poelzl, hans kusinbarn. Alois, Hitler far, gav sin son chansen till en god uppfostran genom att se till att Hitler som elvaåring kom in på realskolan i Linz. När Alois dog år 1903, fortsatte Adolf på realskolan eftersom Klara kunde leva på sin pension. Hitler var dock tvungen att sluta redan 1904 på grund av att hans betyg var så pass dåliga. Han fick då flytta över till en skola i Steyr, där han slutade vid sexton års ålder utan avgångsbetyg. Hitler blev efter ett besök i Wien 1906 intresserad utav att bli konstnär, men ansågs inte vara tillräckligt duktig för att komma in på Konstakademin i Wien. Hitler som velat skaffa sig ett arbete väntade ett tag, i oktober 1908 ville han ge sig på ett andra försök. Denna gång ville konstskolan inte ens låta honom söka in, han råddes istället till att söka in på en arkitekturskola. Där kom Hitler inte in eftersom han inte hade något avgångsbetyg från skolan i Steyr, som därmed blev den sista skolan han gick i.

Vändpunkten - när kriget kom
Åren fram till 1913 försörjde sig Hitler som tecknare och målare i vattenfärger i Wien, dit han återvänt sedan hans mor dog i bröstcancer 1908. Han stannade där ända tills i maj 1923, då han flyttade till München. Dåvarande Österrike-Ungern, och speciellt Wien, var influerat av en nationalistisk och antisemitistisk anda. Hitler hade under sina år i huvudstaden påverkats av detta och var övertygad om att judarna var ett ont folk. Den 28 juni skedde det som kom att kallas ”Skotten i Sarajevo”; Det Österrikiska kronprinsparet, Franz Ferdinand och hans hustru Sophie, sköts ihjäl av en medlem i terrororganisationen ”Svarta Handen” under ett statsbesök i Serbien. Detta var grunden till Svarta veckan då alla Europas stormakter förklarade krig mot varandra. ”Skotten i Sarajevo” blev alltså startskottet till Första världskriget. Hitler blev lycklig över att Tyskland och Österrike förklarat krig mot Ryssland, Serbien, Frankrike och Storbritannien. Han anmälde sig frivilligt till kriget, och den 21 oktober 1914 satte han sig på tåget mot fronten. Hitler var aldrig populär hos sina krigskamrater eftersom han höll sig mest för sig själv. Han jobbade som rapportör under kriget, och blev i slutet av kriget skadad av gas så pass mycket att han förlorade synen tillfälligt. Medan han vårdades för skadan kapitulerade Tyskland den 11 november 1918, och kriget var slut. Hitler var en engagerad soldat, och blev inte alls glad när Tyskland gav upp. Versaillesfreden, som innebar bl.a. att Tyskland skulle betala skadestånd till de vinnande länderna, var enligt Hitler inte rättvis och han ville hämnas. Hitler bestämde sig för att bli politiker.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Hitler fick ett arbete inom det politiska departementet, och efter att ha deltagit i en kurs i politik för militärer blev han anställd som undervisningsofficer. Hans uppgift var avhysa soldater från socialistiska, pacifistiska och demokratiska idéer. I september 1919 fick han i uppdrag att skaffa information om Tyska arbetarpartiet som kanske kunde vara av intresse för armén. Hitler upptäckte att partimedlemmarna delade några av hans tankar och Hitler, som ville starta ett parti från botten och själv bygga upp det, gick med i DAP som dess sjunde medlem. Han drev långsamt partiet framåt och sakta men säkert fick det mer anhängare p.g.a. Hitlers talarförmåga. I början av 1920 fick Hitler han om DAP: s propaganda och inte långt efter hade partiet utökats från runt 100 intresserade till 2000. DAP ändrade namn till NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (svensk övers. ”Tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet”) och i april 1920 lämnade Hitler sitt militära arbete för att ägna sig helt åt politiken. Partiprogrammet på 25 punkter från 1920 behölls under hela partiets existens. Hitler blev führer, ledare, för partiet 1921 och natten mellan den 8 och 9 november, 1923, som nu kallas ölkällarkuppen, var hans första försök att komma till makten. Kuppen, där Hitler lurade ministrar att regeringen avsatts, misslyckades och Hitler fängslades. Han blev under rättegången en tysk hjälte eftersom han påstod att hans handlingar berodde på en stark fosterlandskärlek, detta ledde till att han fick det mildaste straffet, fem år i fängelse. Medan han satt i fängelset började Hitler skriva på sin självbiografi, Mein Kampf, där han tar upp sina antisemitistiska tankar och berättar om hur hans uppväxt och ungdom påverkat honom. Under Hitlers fängelsetid började NSDAP falla ihop vilket var bra enligt Hitler då hans ledarposition var ohotad. Hitler släpptes fri redan efter tio månader och kunde återvända till partiet, han hade då förlorat sitt österrikiska medborgarskap och var statslös.

Hitler kommer till makten
1929 var det en stor trend att köpa aktier i USA, där hade det varit så en lång tid och trots att företagen inte gick så bra längre så tog folk fortfarande lån för att kunna köpa aktier på börsen. När börsen gått uppåt en lång tid började folk börja sälja sina aktier, då sjönk värdet på dem och de som inte sålt förlorade sina förmögenheter. Följden av detta var att alla blev väldigt fattiga, folk kunde inte betala tillbaka sina lån och företagen var tvungna att säga upp folk. En depression spred sig, och när det gick så långt att USA var tvunget att skära ner på sina inköp från andra länder så kom depressionen även till Europa och Tyskland. Hitler såg sin chans och övertygade tyska folket genom att ge dem hopp om en bra framtid med jobb, boende och ett bättre liv. Detta lyckades och vid riksdagsvalet 1930 blev NSDAP det näst största partiet och två år senare det största partiet med 40 procent av rösterna. Hitler fick inte tyskt medborgarskap förrän 1932 då han ställde upp i presidentvalet. Han förlorade mot sittande presidenten Paul von Hindenburg, men NSDAP kom i regeringsställning och Hitler utsågs till rikskansler i en regering bestående av NSDAP och Tysknationella partiet. Det dröjde inte länge förrän alla andra partier förbjöds och i augusti 1934 avled Paul von Hindenburg och Hitler blev då som han själv kallade det Führer und Reichkanzler.

Andra världskriget
NSDAP: s propaganda gick mycket ut på att det tyska folket behövde livsrum, alltså mer mark att leva och arbeta på. När Hitler i augusti 1939 invaderade Polen visste han att det kunde leda till krig, och det var krig det blev. Den 3 september förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland, som i sin tur fick stöd av Japan och Italien. Tillsammans var de axelmakterna, dåtidens starkaste diktaturer. Andra världskriget var nu ett faktum. Under kriget startade även Förintelsen där miljontals judar, homosexuella, handikappade och utvecklingsstörda mördas. 1945 var krigsslutet nära, det gick dåligt för Tyskland efter att Ryssland och USA gått med i kriget.Hitlers död
Den 29 april gifte sig Hitler med Eva Braun som varit honom trogen en lång tid, det var hans tack till henne för att hon alltid stått vid hans sida. Dagen efter, den 30 april 1945, tar Hitler livet av sig genom ett pistolskott rakt in i munnen. Eva Hitler, född Braun, följer honom in i döden och tar gift. Den 2 september samma år tar kriget slut när Tyskland kapitulerar. Tyskland blev då ett delat land och var det ända tills 1989.

Vad är nazism?

En nazist- Nu och Då
”De som hatar judar” brukar man i dagens samhälle förklara nazister med, men förr i tiden var det så mycket mer. Då hette det nationalsocialister, och det var större delen av Tysklands befolkning som tillhörde det politiska partiet ”Tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet”, därav namnet nationalsocialist. Nazist kom senare att bli den vardagliga förkortningen. Nationalsocialismen har från att öka kraftigt mellan 1918 och Andra Världskriget ändrats till att vara en liten folkgrupp som är utstött från samhället. Hur detta gått till har Förintelsen troligen störst del i, men för att få reda på Hitlers roll i det hela måste man först undersöka skillnaden mellan en nazist som den ser ut idag och en nationalsocialist under Hitlers tid.

Nationalsocialister
Nationalsocialisterna stod för de 25 punkter som NSDAP skrev i sitt partiprogram 1920. Bland dessa står det bland annat att endast en tysk kan få medborgarskap och att judar inte kan räknas som tyskar. Detta är det som folk i allmänhet tror är nazisternas enda ideologi, men de är även nationalister och vill väldigt mycket för sitt land. De vill att alla i landet, med den rätt nationaliteten, ska ha det bra och kan de inte få tillräckligt mycket mat och jobb så måste de med annan nationalitet drivas ur landet. De flesta av punkterna kom antagligen med i partiprogrammet för att locka väljare, men nu i efterhand så kan man dra slutsatsen att de här punkterna är några av dem som verkligen stämmer med partiets tänkande.

Nynazister
Nynazism är benämningen på den ideologi som bygger vidare på nationalsocialisternas tankar. Nazismen förbjöds efter andra världskriget men återuppstod i andra former i bl.a. Västtyskland. Under 1960-talet hade NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) stora framgångar men har efter det dragit sig tillbaka. Flera grupper med nazistiska ideologier har sedan 70-talet uppstått, många som en följd av ekonomisk och politisk oro eller ökad invandring. I början av 1990-talet förekom många mordbränder och upplopp mot invandrare i Tyskland vilket ledde till att de största nynazistiska grupperna förbjöds.

Sammanfattning
När man jämför nationalsocialismen på Hitlers tid med nynazismen idag ser man att de har lika många likheter som skillnader. Grunden till nazismen ligger ju såklart i NSDAP som Hitler i princip har byggt upp själv. Han var den stora drivkraften som fick tankarna att snurra hos det tyska folket. Det var han som med hjälp av skicklig propaganda och noggrant uttänkta tal fick en stor del av Tyskland att tro på att den ariska rasen var det ”rätta” folket. Om inte Hitler funnits för att övertyga dem vem hade då gjort det? Hade Andra världskriget och Förintelsen ägt rum, och hade nazismen ens funnits idag? Alla frågor och frågeställningar om historien kan besvaras med hjälp av det jag kan kalla ”Om/om inte”-fenomenet. Om ”Skotten i Sarajevo” aldrig skjutits... Om alla andra partier i Tyskland stoppat NSDAP... Och det som jag behöver för att besvara min frågeställning: Om Hitler aldrig fötts hur hade nazismen då sett ut idag? Alltså måste jag på något sätt använda en sorts uteslutningsmetod, jag måste ta reda på allting Hitler gjorde som är viktigt för nazismen idag. Det har jag gjort och ni ska nu få ta del av mina teorier.

Teori
Hitlers parti, NSDAP, hade ett partiprogram med 25 punkter där det bland annat står att judar inte är värda lika mycket som den ariska rasen, alltså det enligt Hitler rasrena folket. Nazister idag har spunnit vidare på deras teorier men är inte lika accepterade som nazisterna var på NSDAP: s tid. Jag tror att det är för att folk nu har förstått att det inte var rätt med krig och Förintelsen, utan i efterhand kom på att judarna hade lika mycket rätt att leva som vi andra. Men när de började komma på det varför stoppade de inte Hitler då? Jag hittade ett citat som jag tycker kan förklara mycket:

“In Germany they came first for the Communists, and I didn''''t speak up because I wasn''''t a Communist.
Then they came for the Jews, and I didn''''t speak up because I wasn''''t a Jew.
Then they came for the trade unionists, and I didn''''t speak up because I wasn''''t a trade unionist.
Then they came for the Catholics, and I didn''''t speak up because I was a Protestant.
Then they came for me, and by that time no one was left to speak up.”
/Martin Niemoeller, Tysk Lutheransk pastor (1892-1984)

Så under Andra världskriget kan detta ha varit en orsak till varför Hitler fick så stor framgång. Nu däremot vet vi vad som händer om vi inte gör något, men om vi gör något vad är det då som ändras. Nazismen finns fortfarande trots vad Hitler och NSDAP gjorde, men den finns inte i lika stor grad. Under NSDAP: s styre var alla tyskar mer eller mindre tvingade till att vara nationalsocialister och tack vare det vet vi hur nazismen påverkar ett folk. Jag tror att folk var rädda, men att vi nu övervunnit rädslan tack vare att Hitler övertygade så många människor från första början. Så om jag ska sammanfatta allting jag nu har kommit fram till så skulle jag nog skriva såhär:

Hitler visade hur hemsk nazismen var genom Förintelsen, detta ledde till att nazisterna är en utstött grupp ur samhället. Han gav dagens nazister någonting att tänka på både genom sin bok ”Mein Kampf” och genom sina tal, av vilka många finns bevarade och går att hitta i böcker. Det var Hitler som fick NSDAP stort och därför utvecklat ordet nazism. Så utan Hitler hade nazismen troligen aldrig blivit så känd som den blev för ingen hade varit där och talat om för alla hur bra den var, utan nazism skulle vara ett okänt begrepp och ingen skulle få tankarna att gå runt i huvudet hos folk i dagens samhälle. Hitler inspirerade många, för utan honom hade de bara haft en tanke som gnagde i bakhuvudet men nu får de troligen utlopp för sina känslor och kan säga: ”Titta på Hitler, han lyckades få folk med sig på sina idéer.”
Då tror de nog att det har en chans att övertyga alla ännu en gång och vem vet, i fr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hitler och nazism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-03]   Hitler och nazism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6516 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×