Svensk litterär kanon - känt för alla?: att undersöka attityder hos lärare och elever gällande litterär kanon

2071 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med detta arbete var att undersöka lärares och gymnasieelevers attityder gällande svensk litterär kanon. Undersökningen avgränsades till två gymnasieskolor i två närkommuner i Norrbotten och totalt fyra klasser som läser kursen Svenska B. Intervjuerna av lärarna begränsades till gymnasielärare som undervisar i ämnet svenska. Vår undersökning utfördes genom att kombinera två olika metoder: kvalitativa intervjuer bland lärarna och kvantitativa enkätundersökningar bland eleverna för att få en bredare bild av ämnet. Enkäten besvarades av 60 elever och intervjuerna genomfördes med fyra lärare. I inledningen beskrivs kanondebatten i Sverige som fångade vårt intresse till att skriva detta arbete. I bakgrunden beskrivs kanonbegreppet, ensamt och i förhållande till värdering av litteratur, begreppet klassiker och dess funktion i skolan. Vidare beskrivs även vikten av att läsa äldre litteratur, Svenskämnets historia, styrdokument samt tidigare forskning. Resultatet visade att begreppet litterär kanon var okänt för eleverna. Lärarintervjuerna visade däremot att tre av fyra lärare var bekanta med begreppet men samtliga lärare hade kännedom om företeelsen som sådan. Gemensamt för lärarna var att de var positiva till en statlig lista men mer som ett hjälpmedel o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svensk litterär kanon - känt för alla?: att undersöka attityder hos lärare och elever gällande litterär kanon

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Svensk litterär kanon - känt för alla?: att undersöka attityder hos lärare och elever gällande litterär kanon
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30171 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×