Vattenkraft

7 röster
17852 visningar
uppladdat: 2004-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Historia.

Användning av vattenkraft har skett i över tre årtusenden i både Kina och den främre orienten. Man har även hittat vattenkraft beskrivet i gamla romerska och grekiska texter från 100 år före Kristus men i övriga Europa har den används sedan 1500 år tillbaka. Hjulet användes för dt mesta till kvarnar där man malde mjöl men även till bearbetning av metaller och att driva sågar. Upptäckten av den elektriska generator gjordes av Werner von Siemens år 1866 då man tillverkade vattenkraftverk. Efter en kort tid kunde man föra över elektrisk kraft över längre sträckor.
Svensken Christoffer Polhem var först att föra energi från vattenfallens närhet till anläggningar flera kilometer bort. Även på 1600 talet utvecklade han stånggångar av trä för att transportera energi från vattenhjulet och ner till pumpar i gruvorna.
I slutet av 1800 talet började man producera el via dessa anläggningar. Efter det har vattenkraften varit grunden för vår elförsörjning.Geografi

I Sverige finns det c a. 108 vattendrag som mynnar ut i Kattegatt, Bottenhavet och Östersjön. Det finns 8 vattendrag som är större än 25000 km2. Den största avrinning hela 50000 km2 och sker vid Göta älv där den sedan fortsätter genom Vänern.
De största vattenkraft -verken är på100 000-tals kilowatt, och häften 1000 kilowatt

Häften av Sveriges befolkningen har valt vattenkraft som elproduktion.
I norr kan du hitta nästan alla vattenkraft verken medan kärnkraftverken och övrig elproduktion finns längst Sveriges kuster. I dagsläget sker ingen större kraftutbyggnad i västvärden, i stället satsar man mer på effektivare och miljövänligare kraftverk. Även i Sverige har miljöhänsynen beslutat att man ska spara de fyra orörda älvarna.
Men det finns länder som satsar mer på vattenkraftproduktion som t.ex. Kina där de fördubblat produktionen till 400 TWh som kan jämföras med Sveriges 68 TWh.

Miljön och vattenkraften

Det var för ca. 100 år sedan kraftverken tog till använda. Då var också inställningen ganska negativ man haka upp sig på att vattenkraftverken störde människorna som bodde i närheten, fiskarna och skogsbruket. Men idag tas även andra frågor upp t.ex. Hur det påverkar faunan. Kraftstationerna och dammarna försvårar fiskarnas väg att vandra. I norr där man får mycket lax, harr och sik har detta påverkat ganska mycket.
Men tack vare att kraftbolagen har hjälp att odla och sätta ut fiskar detta blivit lite bättre.

Fördelar och Nackdelar

· Billiga att bygga upp och billiga att underhålla
· Effektivare än sol och vindenergi
· Dom moderna vattenkraftverken är återvinningsbara
· Minimala förorenings risker


· Påverkar ekosystemet
· Gamla kraftverk är inte miljö vänliga
...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-24]   Vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3178 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×