Schizofreni

11075 visningar
uppladdat: 2005-02-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Schizofreni är en psykisk störning, där man har en ”störd verklighetsuppfattning, med bisarra vanföreställningar, hallucinationer och beteendestörningar”. Schizofreni varar i över sex månader, och har man otur får man dras med det hela livet. Människor som blir friska inom sex månader får diagnosen psykos. För schizofrena människor är det svårt att leva ett normalt liv om inte samhället hjälper till med boende, arbete, medicinskt och psykologiskt stöd. Man vet inte helt vad sjukdomen beror på. Förr trodde man att sjukdomen berodde på en skada i hjärnan, men eftersom sjukdomen kan gå tillbaka helt så är det inte så hos alla. Man vet att många saker binds samman hos den drabbade, och hos många är sjukdomen ärftlig, men man kan inte säga vilken gen det ligger i. Ligger sårbarhet i blodet och detta späds på med problem under uppväxten, så som sexuella övergrepp ex, så kan man ha lättare att utveckla schizofreni. Schizofreni finns i flera olika former. Vanligast är övergångsformer, och tre utav de är akut fas, sen fas och schizoaffektiv störning. De som har den akuta fasen utav sjukdomen har bisarra vanföreställningar och hörselhallucinationer. Många får sömnstörningar, stor oro och kan komma med aggressiva anklagelser mot de som står dem närmast. Dessa symtom kallas positiva symtom och då läggs dessa egenskaper till i personligheten man hade innan man blev sjuk. Det finns också negativ symtom, och då förlorar man egenskaper man hade innan man blev sjuk. Man blir ofta inåtvänd, tystlåten och drar sig undan. Sen fas har cirka en tredjedel utav de drabbade. De får lätta psykiska funktionshinder och behöver stöd från omgivningen, en del behöver också personlig assistans. Schizoaffektiv störning är en kombination av schizofrena symtom och manodepressiv sjukdom, man har då både vanföreställningar, hallucinationer och stämningssvängningar i manisk eller depressiv riktning. När man är manodepressiv så är man ofta mycket uppskruvad, överaktiv och man har ett minskat sömnbehov. Man kan bli farlig för sig själv och omgivningen, eftersom man ofta blir så upp i varv så man blir aggressiv.
Tecken på att man håller på att utveckla schizofreni är när t.ex. att man drar sig undan från människor i sin närhet, får ändrad verklighetsuppfattning, tänker på livet på ett ångestfyllt sätt, får flera oförklarliga känsloutbrott och orkar under en lång period inte gå till skolan eller arbeta.
Varje år insjuknar 15-20 invånare utav 100 000 för första gången i akutpsykos. Utav de kommer cirka 5- 10...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Schizofreni

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-03]   Schizofreni
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3398 [2024-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×