Schizofreni

3 röster
13861 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Själva ordet Schizofreni kommer från grekiskan och betyder ”kluven själ”. 10 % av jordens befolkning har diagnostiserats med denna sjukdom, men sen finns det naturligtvis de människor som aldrig får diagnosen. Här i Sverige är det 30 000 människor som lider av schizofreni, ialla fall som blivit dokumenterade.

Schizofreni är en psykossjukdom, och man måste befinna sig i denna psykos minst ett halvår för att få diagnosen psykos.
Det finns inga specifika skillnader mellan män och kvinnor, men oftast är det så att män drabbas i sena tonåren och kvinnor när de 25- 30 år.

En ganska typisk sak för schizofrena är att de ibland har svårt att skilja på fantasi och verklighet.

Ungefär en tredjedel av de som lider av schizofreni försöker ta livet av sig och en tiondel lyckas. Jag tror att detta beror på att de lider så otroligt svåra val att de känner att de inte har något val. I andra fall tror jag att de helt enkelt ger med för sina röster.

År 1911 så kom schweizaren Eugen Beuler fram till att människor med denna sjukdom led av personlighetsklyvning, men det var inte förrän på 50- talet man kom fram till en behandlingsmetod.

Efter att Beuler kommit fram till detta så visade han fyra saker som är typiska för denna sjukdom, de brukar kallas för de 4 A:na

Autism Med detta menas då inte medfödd autism, utan att personen i fråga stänger in sig i sin egen värld.
Associationsrubbningar Tankarna följer inga banor, utan den sjuke kan avbryta en mening mitt i och sedan fortsätta med något helt annat.
Ambivalens Med detta menas att den sjuke lider av beslutsångest, till exempel att personen ifråga inte vet om han ska sätta på tv:n eller inte, och stannar i rörelsen. Samma sak gäller att den sjuke kan få för sig att döda sin hund, och ångrar sig sekunden efter och tar hand om hunden på bästa möjliga sätt.
Oftast stanna det vid tanken, men ibland kan det gå från tanke till handling.
Affektiv rubbning Den sjuke visar inte de känslor man normalt skulle ha i en viss situation, i en sorglig situation börjar han till exempel skratta istället för att gråta.

Men en människa måste inte ha de 4 A:na för att lida av schizofreni, man kan lida av tankestörningar och hallucinationer (lukt- och smak, syn hallucinationer är inte vanliga). Man kan också känna sig förföljd eller så känner man att man är under någon annans makt, detta är speciellt vanligt i början av sjukdomen
En människa som lider av schizofreni kan också ha motoriska problem, alltså till exempel ha svårt att sitta stilla eller babbla oavbrutet för att överrösta rösterna i huvudet.

Man brukar säga att det finns fyra typer av schizofreni:

Simplexformen Visar sig oftast i 18- 25 års ålder. Den sjuke tar psykiskt avstånd från verkligheten och är apatisk. Personen har också ökande känslomässig avflackning och går ofta tillbaka till barndomen.
Här stämmer de 4 A: na också in oftast.
Hebefreni Den sjuke får svår ångest och tankeblockering. Han får en känsla av att vara styrd av andra krafter. Vanliga symptom är hallucinationer, tillbakagående beteende och ibland destruktivt beteende.
Kataton schizofreni Visar sig i 25- 35års åldern. Personen ifråga vägrar ofta både mat och dryck. Denna sjukdom är den ovanligaste formen, vilket kanske är tur för den är ju ganska hemsk, ialla fall för mig som utomstående.
Paranoid schizofreni Uppkommer oftast då personen är 30- 45 år.
Den sjuke har tankestörningar och är autistisk. De 4 A: na syns inte, men oftast är det i personens inre. Inom personen känns det som om han går under. Många drabbade tror att de kan frälsa världen och ser hemliga samband i det som ses på tv:n, tillexempel.
Jag har en vän som har en pappa som jag tror att han lider av denna form, för kanske 10- 12 år sedan så trodde han att han var Gud och för 3-4 år sen så trodde han att han var kung över hela världen.

Och nu tänkte jag visa lite på hur schizofrena bemöts.
Många tror att schizofreni är att en människa är kluven mellan en god person och en ond person, men så är ju inte fallet. Man tror också ofta att det är ett hopplöst tillstånd, vilket inte heller är sant.
Som vi alla vet är en allmän uppfattning att en schizofren person är en galen mördare, men oftast är det inte så. Dessutom så tror ju många att en schizofren person är allmänt galen, men många håller sig i schack.
Jag tycker att det är vården som gör lite fel då de låter de allvarligt sjuka gå runt fritt, för det leder bara till ännu mer missuppfattningar.
Som jag sa innan så kom Beuler fram till vad sjukdomen var år 1911, men inte förrän på 50- talet hittade man en behandlingsmetod, neuroleptica, och på 70- talet började man använda sig av psykoterapi med. Och än så länge blir där inget mer gjort för de som lider av schizofreni utan de får gå på mediciner som de mår dåligt av.
Fast vi bemöter ju de schizofrena ganska bra jämfört med förr, på 1500- talet jämfördes de med häxor och brändes på bål även de, så vi har ju ändå kommit en bit.
Jag tror dock att vi än idag har svårt att tolerera schizofreni, för man vet ju inte exakt hur man ska döma en person som begått ett brott, då sjukdomen verkligen trätt in. Personligen tycker jag att de förtjänar vård, men också att de ska sitta av sitt straff. Men däremot kan man inte göra som de gör i USA och dömer en schizofren person till döden, för ett brott de begått då de inte varit sig ”själva”, för de är ju verkligen inte skyldiga.
Jag läste om anhöriga till sjuka som kämpade för sin sjuke släkting, och det jag f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Schizofreni

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-10-11

    Intressant och logisk utläggning

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Schizofreni
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5322 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×