Afrika

12 röster
42493 visningar
uppladdat: 2005-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Jag har valt att skriva ett arbete om Afrika och hur det är att leva i den kontinenten med deras fattigdom och svält i stora delar av kontinenten. De flesta har ju någon gång sätt en dokumentär om livet i Afrika om deras fattigdom och svåra sjukdomar. Jag har alltid velat åka ner dit för att kolla hur det är och resa runt i de olika länderna och se hur invånarna lever och sånt. Man upplever inte deras liv likadant på TV eller i tidningar som man gör om man verkligen åker dit så någon gång i livet ska jag åka dit det är ett måste för mig.
Deras musik är väldigt speciell men bra tycker jag.
Vi i skolan har väll haft en grupp dansare från Uganda eller va det nu va som dansade för oss, det tyckte jag va häftigt.


Befolkningen

År 1930 var befolkningen på 155 miljoner, men det är mycket som hänt under alla dessa år och nu är befolkningen nästan på 700 miljoner invånare.

12 % av jordens befolkning bor i Afrika, fördelat på lite mer än 20 % av jordens hela landareal. Afrika har den näst största befolkningen efter den största av alla kontinenter Asien. Det höga befolkningsantalet beror på att det föds mera barn än vad det dör människor. Afrikas medelålder är låg ca 45 % av Afrikas invånare är bara 15 år. I de olika kontinenterna är födelse- och dödstalet mycket variabelt. Det högsta födelsetalet är i Väst och Östafrika, som också hade den högsta tillväxten (2.9 % Per år). I norra och centrala delen av kontinenten så är den årliga befolkningstillväxten 2.8 % och i söder 2.2 % per år.

Även fast Afrika har så många invånare är det väldigt gles befolkat och det lever i genomsnitt 25 inv. Per km2. Var Människorna bosätter sig är svårt att säga eftersom det är olika hela tiden och det är olika många på olika platser, t.ex. Ökenområdena är väldigt obebodda eftersom det nästan aldrig regnar och det är väldigt varmt där nästan hela tiden, folket bosätter sig mest där det är tropiskt klimat, alltså fuktigt, varmt och lagom mycket nederbörd. De länder med mycket befolkning är Etiopien, Kenya, Rwanda, Kilimanjaro, och Burundi.

De delar i Afrikas kontinent som har högsta befolkningstätheten är Väst- och Östafrika de har 35 resp. 36 inv. Per km2. Det är glesare i de norra och södra delarna av kontinenten där det är 18 inv. per km2. men glesats är det i centrala delarna.
De mest tätbefolkade områdena är Nordafrikas kustområden mellan Tunisien och Marocko, kring Nilens nedre lopp och Nildeltat i Egypten, Västafrikas kustområden, Östafrikas kust från Kenya till Sydafrika, höglandsområderna i Etiopen, Kenya, Tanzania, Rwanda och Burundi somt områdena runt Victoriasjön. Folktätheten överstiger 200 inv. km2 i dessa områden.
Den vanligaste folkgruppen i Afrika är mörkhyade personer. Men det finns även de personer som är vita där. De kom dit när frankrike hade kolonier under revolutionen i Afrika. Språken är den största skillnaden mellan folken i Afrika. I Östafrika och Sydafrika är det vanligt med indier och även lite araber, men det är i de norra delarna i Afrika som det finns mest araber speciellt länderna kring Medelhavet, eftersom araberna hade kraftiga kolonier i Afrika förr i tiden då har flera av araberna stannat i Afrika.


Det finns stora tomma områden i Afrika där ingen bor. Fast kontinenten är så stor har den väldigt lite befolkning men ändå är Afrika överbefolkat. I många områden är befolkningen redan för stor. Varje år ökar Afrikas befolkning med 3 % och som jag skrev tidigare så är födelsetalet större än dödstalet.

I söder om Sahara fanns det år 1960 210 miljoner människor. Bara ungefär 20 år senare fanns det 353 miljoner invånare i detta område. Vid vårt århundrades slut kommer det att finnas ungefär 679 personer och efter de kommer utvecklingen gå ännu snabbare.
Men eftersom antalet invånare är så högt och att det blir bara fler och fler och det blir jobbigare och jobbigare för varje år eftersom maten inte räcker till alla och vattnet blir en mer dyrkad resurs och går åt fortare. Detta kallas för befolkningsexplosionen.
Sjukdomar

Inn an 1900-talet minskade befolkningen i Afrika på grund av mycket dålig hygien, slavhandeln och nya sjukdomar som spridits från Europa.
Afrika är ett land som är drabbat av många farliga sjukdomar bland annat malaria, gula febern, bilharzia, dyseri och AIDS som är nog den mest farliga sjukdomen. Man tror att de olika sjukdomarna har kommit från Centralafrika och sedan spritt sej över hela kontinenten och sedan över hela världen. Det finns nog inget land i världen som är drabbat av AIDS men anledningen till att det finns så mycket i Afrika är på grund av all fattigdom och okunskapen kring sjukdomen vissa vet inte ens att det är en sexuellt överförbar sjukdom. Och att man inte har råd med preventivmedel som ex. kondomer.
Just den undernäringen som finns i Afrika orsakar/förvärrar många sjukdomar eftersom dit immunförsvar försämras och man kan inte stå emot lika mycket längre.
Vanliga sjukdomar som vi klarar oss utan medicin i Sverige kan vara dödliga för dem som lever i Afrika eftersom deras immun försvagas.


AIDS/HIV

Sjukdomen AIDS upptäcktes först i USA under slutet av 1970-talet.
Senare lärde man sig att spåra sjukdomen genom blodprover, som visade att sjukdomen hade funnits i Afrika sedan år 1950.
AIDS är en engelsk förkortning av Acquierd Immune Deficently Syndrome som är på svenska Förvärvad immunbristsjukdom. Det menas med att kroppens immunförsvar förstörs av ett virus som förkortas HIV (Humant Immunbrist Virus).

HIV virus angriper och förökar sig inne i vita blodkroppar som deltar i immunförsvaret. Viruset kan även gömma sig en lång tid i de vita blodkropparnas cellkärna och det har förmågan att ständigt ändra sina egenskaper, det är därför viruset är så svårt att bekämpa. Man har ju inte än hittat ett vaccin mot denna hemska sjukdom

HIV förekommer i så små mängder i saliven, tårarna och urinen att det troligen saknar betydelse för smittspridning. Man kan inte bli smittat av att äta den smittades mat eller genom luften. Man blir heller inte smittat om man använder samma toalett eller genom att röra vid personen som är smittad.Svält

Vissa har varit så dåliga av svälten som finns i Afrika att bara ett andetag kräver en kraftig ansträngning. Svälten har fått ansiktena och kropparna att sjunka ihop. Det har nog aldrig funnits så mycket svältande som nu. Bara i Afrika dör det ca 5 miljoner barn om året av svält och det innebär att ca 1300 barn svälter ihjäl varje dag.

Man tar hjälp av andra länder med mat och kläder. Detta tycker jag är bra så att de länder som är drabbat av fattigdom och svält sa få en liten knuff på vägen i alla fall.Ekonomi

Precis som i andra delar av världen så har också Afrika haft stater som uppstår och dör. Mäktiga kungariken har växt fram och sedan gått under. Somliga av dem har efterlämnat påtagliga spår som vittna om deras mark.

Redan på 1500-talet fick portugisen Vincente Pegado höra talas om en mäktig ruinstad som låg i ett område med guldgruvor. Han skrev om en fyrkantig befästning som va nybyggd av väldiga stenar utan något bruk mellan dem. Det fanns också ett torn som 20 meter högt. Dessa byggnader kallar infödingarna i landet för Symbaoe, som betyder hov. Språket är skrivet av Cisente Pegado.

För att ett rike ska kunna uppstå måste det finnas ett ekonomiskt överskott som man kan använda till att finansiera staten och deras institutioner. Tack vare att det fanns gott om odlingsbar jord längst Nilflodens dalgångar kunde det mäktiga egyptiska riket uppstå i norra Afrika. Jorden bevattnades av floden och fick också ny näring av slammet som jorden lämnat ifrån sig från de översvämmade åkrarna. Jorden skapade ett ekonomiskt överskott som kunde betala för tempel, hov, prästerskap och monument.


I övriga delen av Afrika är situationen helt annorlunda. Det finns ju gott om jord men den är väldigt mager och efter ett års bruk minskar tillskottet av mat mycket. Jordbrukar här kräver också mycket arbete så det gäller att alla hjälper till. Det är svårt för människor att bli exempel handelsmän eller hantverkare.

När det är gott om mark så att människor kan flytta runt och hitta ny odlingsbar mark blir statens inflytande begränsat. Om invånarna tycker att statens krav blir för stora kan dem lätt förflytta sig till en annan kung. Det kan även hända att folket skapar egna riken. Detta gör det svårt för en stat att skapa de ekonomiska överskott som behövs för att den ska kunna finnas över huvet taget. Många stater i Afrika har vart tvungna att hitta överskottet utanför deras egna gränser.


Ett annat sätt att skapa inkomster var genom handel med andra stater. Exporten skedde med hjälp av fristående handelsmän som rörde sig över stora områden. För att detta skulle vara möjligt måste det finnas någon form av marknad dit handelsmännen kunde komma, därför måste koppar, elfenben och guld föras till markanden.

För att få den makt man ville ha måste man ha kontroll över handeln. När någon verkligen kunde garantera tillgång till varor, trygga resor och säkra förhållanden för handel, då kunde man vara säker på att handeln skulle bli stabil.

Större delen av Afrikas befolkning har alltid varit beroende av jorden, jordbruket har också vart grunden för byarnas existens eftersom där man kunde odla flyttade det dit bara mer och mer människor.

Klimat

Eftersom Afrika ligger vid ekvatorn så är det varmt dess medeltemperatur är på ca 37 grader, praktiskt taget får hela kontinenten ett varmt klimat. Eftersom havsvindarna ”kyler” i kusten så blir det ju svalare där. I mitten av Afrika finns det et bälte av tropisk regnskog, och det gör att det blir tropiskt regnskogs klimat de sträcker sig ända till Victoriasjön i öster men täcker i väster nästan hela norra kustzonen av Guineabukten. Sydväst ger rikligt med nederbörd åt hela området (ca 1500-2500 mm per år) men två årliga regenmaxima.

Med stigande latitud avtar nederbörden och faller huvudsakligen under en regnperiod, som blir kortare och kortare ju längre från ekvatorn man kommer. Klimatet här är tropiskt savannklimat. Det är tropikfronternas vandring under året som betingar nederbördsfördelningen. Från Sahara öknen i norr kommer den torra passadvinden som förs in av sydvästvindar, varav regn faller på frontens sydsida under hög sols säsong. I söder täcker ett bälte av savannklimat över hela kontinenten. Nederbörden uppstår när vid meten mellan luftmassor från indiska oceanen och sydatlanten som bildar en front som förflyttar sig i öst- västriktning.
Längre från ekvatorn så vidtar torra tropiska klimat typer både i norr och söder, de kallas stäppklimat, det är ett smalt bälte som bilar en övergång till savannklimat och även det extremt torra tropiska ökenklimatet. Ojämnförligt störst utbredning har detta klimat omkring vändkretsen i norr, där den med Sahara som dominerar öken omfattar hela kontinentens bredd och fortsätter in på arabiska halvön, Iran och Pakistan. I juli är medeltemperaturen där över 35 grader.

I Östra Afrika förekommer det bergsklimat, de betingas främst av riftområdets avvikande topografi. Det utmärks bland annat av lägre temperaturer, ex. Vertikal temperaturzonering och nederbörd på sommaren.

Det finns områden med Medelhavsklimat. Detta utmärks av nederbörd (ca 700 mm) och lägre temperatur på vintern (ca +10 C). I södra Afrika medför den varma Agulhavs strömmen att östkusten går högre temperatur, (ca 22C på sommaren och 10 - 15C på vintern).


Miljö

När man pratar om kontinenten Afrika så tänker man oftast på stora grässlätter som sträcker sig ända bort till horisonten. Och att det sticker upp lite träd här och där, och det springer runt exotiska djur som ex. Lejon, elefanter, giraffer, hyenor m.m.
Sådana savanner sträcker sig bara från Senegal i väster till Sudan i öster och sedan vidare i etiopiska bergen.

Där det faller mer regn kan man hitta täta skogar, vid Victoriasjöns stränder i Guinea och på Östafrikas berg är skogen som tätas.


Afrika brukar kallas för öknarnas kontinent. Uppe i norr sträcker sig ett långt bälte från kust till kust, i Afrika finns världens största och mäktigaste öken, Saharaöknen. Här härskar solen och värmen hela året runt. Även nere i den södra delen av kontinenten finns det stora öknar. Nambias öken sträcker sig längs sydvästkusten. Om man besöker dessa olika växt zoner kan man få de intrycket att de skiljer sig från varandra, men ändå har de mycket gemensamt. I de områden där de inte finns tropisk regnskog faller regnet ofta i en kort och intensiv period, vanligen i form av mäktiga åskväder.

Om man tittar statistiskt över regnmängden kan det verka som om Afrika är ganska välbevattnat. I många områden faller det 500 – 700 mm per år. Men eftersom den är så oförutsägbar så har bönderna svårt att utnyttja vattnet som kommer. Man vet nästan aldrig när regnet ska komma.

De torra perioderna kan vara katastrof för befolkningen. Det är då man överger byarna för jakt på mat. Och befolkningen kan även dö av vattenbrist om torkan blir alldeles för svår.


Även dom åren som är rika på vatten är vattnet väldigt dyrbart. Kvinnorna får oftast gå långa sträckor varje dag för att kunna hämta vatten. Ibland kan det ta flera timmar.Handel

Afrika har mycket naturtillgångar och råvaror. De flesta vanliga mineraler finns i stora kvantiteter i Afrika ex. Guld, diamanter, koppar, bauxit och platina. Afrikas stora floder är också en stor naturtillgång men som tyvärr inte utnyttjas helt.
Men naturtillgångarna har inte bara vart för afrikas fördel. Många gånger har de orsakat konflikter.

Guld och platina har alltid vart förknippat med Afrika. Det var därför så många européer flyttade ner till Afrika. Den kände kolonisten Cecil Rhodes, som fått ett land uppkalla efter sig (Rhodesia), grundade sitt imperium på diamantgruvor. Förutom guld, finns de också värdefulla mineraler som krom, mangan, platina och uran. Många utav afrikas varor exporteras. Inom verkstadsindustrin jobbar endast 1-5 % av afrikas befolkning. Mycket av jordbruket går på export, men de är mest de som inte går att odla i kallare länder som ex. bananer, kaffe, kakao och bomull. Detta är inte speciellt bra för de afrikanska länderna på grund av att råvarupriserna är i e sjunkande trend just nu. Även råvarupriserna för järnmalm och mineraler sjunker.
Energi

Afrikas länder står inför en energikris, den drabbar mest landsbygdsbefolkningen och de fattiga människorna. Men denna energikris har inte uppmärksammats så mycket. Denna kris handla inte om olja och bensin, för de flesta människor som berörs av krisen har aldrig haft en bensindrivet fordon eller dieseldriven motor. Istället är dessa människor beroende av ved och jordbruksavfall för att kunna laga mat, värma sig, för att helt enkelt kunna överleva. Problemet är att förbrukningen av träd är mycket större än återväxten. I vissa länder är inte detta en kris längre det är en katastrof.

För de människor som bor ute på landsbygden är ved en vardaglig resurs för att som jag sa tidigare, laga mat och värma sig. Inne i städerna är träkolen ett vanligt bränsle. Det är lätthanterligt och inte särskilt svårt att transportera.

Eftersom befolkningen i Afrika växer så snabbt så förvärras situationen ännu mera. För varje år som går ökar därför behovet av ved och träkol inne i städerna och i landsbygden. Förr kunde människorna nöja sig med att samla ihop lite torra grenar och träd. Men nu hugger man även ner levande träd för att man ska kunna få de ved som man behöver för att överleva.


I Afrika har ved betraktas som en fri tillgång. Alla har rätt att ta den, men ingen har ansvaret för plantera nya träd.

I vissa fattiga trädområden har man använt gödsel som bränsle. De är ju sant att man sparar på träden på det viset men samtidigt går dom miste om ett väldigt bra näringskott till sina odlingar m.m.
Utan sitt gödsel blir skördarna sämre och djuren får mindre foder, om djuren får mindre foder ger de mindre mjölk, kött och gödsel. Resultatet av de blir en enda ond cirkel.

I de flesta afrikanska länder är det kvinnornas uppgift att hämta ved. En lång rad hjälporganisationer arbetar nu för att planera nya skogar i Afrika. i ex. Kenya satsar man på många håll på så kallad ”agroforestry”. Det är odlings metod som innebär att man planterar träd grödor på ett och samma ställe, då kan man utnyttja marken effektivt. Man skyddar också marken mot erosion och får små byskogar som man kan använda till brännved.

Man har också försökt gripa afrikas energiproblem på ett annat sätt, i de flesta byar kokar människor sin mat över öppen eld. De bygger en eldstad av tre stenar och sätter en gryta på den. Sedan tänder man en eld under den.
Dessa eldar slukar mycket ved. En stor del av värmen går förlorad. Man har räknat fram att 10–15 % av energin används till själva matlagningen. Resten går upp i rök. Elden kan också vara farlig för de barn som leker runt/vid den.
På många håll har man därför försökt lära befolkningen att använda spisar som tar tillvara på veden bättre. Som de har tagit fram från en mängd olika hjälporganisationer.


Turism

Allt flera svenskar planerar utlandsresor och bokar resor ner till Afrika. För många är Sydeuropa ett drömresemål. Det är några av resultaten ur den senaste av ETOURs undersökningar av svenskarnas framtida resande.
Bokningsläget för utlandsresor visar endast på hur mycket små förändringar både i en månads- och årsjämförelse. Ett resmål som visar en positiv trend är Afrika. Det ser däremot u som om andelen av de som bara planerat resan till utlandet men ännu inte bokat är på väg upp. Nä det gäller planerade resor till utlandet är det precis som i de senaste undersökningarna i Östeuropa som står för den största ökningen.

Utomlands ökar Oceanien, Sydeuropa och Afrika i popularitet som drömresemål, både i månads- och årsjämförelse, medan Nordeuropa och Nordamerika minskar. På årsbasis har Sydeuropa gått om Asien och är nu som nummer ett i drömresemål. Nordamerika ligger fortfarande på tredje plats men Oceanien närmar sig stadigt.


Geologi

Man kan säga att hela Afrika är byggt av urberg. Urberget består av graniter, gnejser, grönstenar och sediment. Urberget började bildas i fem gamla kontinentkärnor (kratoner): i Västafrikanska, arabo-nubiska (som senare förstördes), kongolesiska, östafrikanska och kalahariska kratonen. Detta förlopp ägde rum för mer än 570 miljoner år sedan.
I den jätte kontinent (Gondwana) som bildades vid sammansmältningen ingick förutom Afrika även Sydamerika, Antarktis, Australien, Indien, Iran, Arabiska halvön och Madagaskar.

Från Kongo känner man till ca 700 miljoner år gamla spår från nedisning, jämnåldrig med en nedisning som spårats i norden och Australien. Kongo låg vid denna tid långt från sydpolen, men nedkylningarna drabbade stora delar av hela jorden.

Under Kambrium och ordovicium sträckte sig havet in över stora delar av Nordafrika, varvid sandstenar bildades. Denna avsättning på land fortsatte under trias, och i Sydafrika kan lagren i karroosystemet lokalt mätas upp emot 3 000 m i tjocklek. Lagren är kända för förekomsten av fossila kräldjur.

Jordtäcket i Afrika består dels av vittringsjordar, uppkomna genom nedbrytning av fast berg, dels av unga avlagringar som fyller bäckenen mellan höjdryggarna. Till de senare kan man räkna öknarnas vinddrivna sanddyner. Vittringstäcket består i sin ena extrem av öknarnas temperatursprängda stentäcke, i sin andra av berggrund lervittrad till ett djup av ibland 100 m eller mer. I båda fallen styrs processerna och resultatet av klimatet.

Vegetation

Afrikas vegetation kan man indela i åtta olika områden: Medelhavsområdet, de nordafrikanska ökenområdet, regnskogsområdet kring ekvatorn, stäpp, savann och torrskogsområdet, kapfloraområdet, bergen i Öst- och Nordöstafrika, det Makaronesiska området samt Madagaskar.

Medelhavsområdet finns vid kustkanterna med undantag för Egypten och delar av Libyen, där öken når fram till havet.
I söder övergår Medelhavsområdet i det nordafrikanska ökenområdet.

Regnskogsområdena kring ekvatorn beräknas ha 25 000 arter fröväxter, dvs. dubbelt så många som Europa men färre än i andra tropiska områden som ex. Brasilien som har 40 000 arter. Man tror att den norrgående Benguelaströmmen utanför västkusten varit starkare förr och därför har de försvunnit arter från Afrika. i Sydamerika har Anderna skyddat mot effekten av den motsvarande Humboldtströmmen.

Längs guineakusten och Kongobäcken finns en tät långlandsregnskog, rik på palmer och andra högstammiga träd, bl.a. inom familjerna till ärtväxterna, vitmangroveväxter och törelväxter. Orkidéer och ormbunkar dominerar i epifyterna. De arter man kallar regnskogs arter följer de smala områdena med floder och växter på flodernas kant, de kallas galleriskog. På bergen förekommer bergsregnskog, som också innehåller barrträd. Skogsfällning och svedjebruk har kraftigt inskränkt regnskogen.

Stäpp, savann och torrskogsområdet följer norr, söder och öster om regnskogsområdet. Där är träden längre och har ofta en paraplyformad krona. Men de kan också vara bladlösa under den torra tiden. Några viktiga växter som finns är Brachysteiga, Delpalm, Combreum och Doupalmer. I de låga områdena kan det även förekomma apbrödsträd.

Madagaskar har en rik flora med störst släktskap med tropiska Afrika. Östsidan är väldigt nederbördsrik och där finns det regnskog. På den inre högplatån och på västsidan är det torrskog och savann och i den torra södra delen taggiga samsuckulenter. Flamboyant som nu allmänt odlas som alléträd i tropikerna härstammar från Madagaskar.

Kapfloraområdet som ligger i sydvästra Kapprovinsen i Sydafrika har en rik och särpräglad flora med ca 7000 arter, varav hälften endemiska för området. Fynos är den viktigaste vegetationstypen, som motsvarar Medelhavets Macchia. Endemiska släkten med mer än 199 arter är bl.a. Cliffortia och Agathosma. Floran visar släktskap med andra floror på södra halvklotet framför allt i det sydvästra Australien, med proteaväxter och restioväxter. De slättområderna som fanns är till stor del uppodlade.

Innehållsförteckning sid.

Inledning 1

Befolkning 2

Sjukdomar 3
- AIDS/HIV
- Svält
Ekonomi 4

Klimat 5-6
- Miljö
Handel 7

Energi 8

Turism 9

Geologi 9

Vegetation 10

Näringar 11-12
- De rika Afrika
- Kol
- Olja
- Jordbruk
Egna tankar 13

Sammanfattning ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Afrika

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-03-14

    Tråkigt att du inte skriver nå

  • Inactive member 2005-03-14

    och jo! Måste rätta dig på en

  • Inactive member 2007-11-04

    jag undrar bara: vart står det

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-04]   Afrika
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3463 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×