Reaktionshastighet

2 röster
19608 visningar
uppladdat: 2005-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna laboration tittade vi på några av de faktorer som påverkar reaktionshastigheten.

Koncentration
Vi fyllde brunnar med vatten och tiosulfat i olika koncentrationer - 1 ml, 0,75 ml, och 0,25 ml S2O32- - och spädde tills lösningen var totalt 1 ml. Därefter tillsatte vi olika mängd saltsyra och antecknade iakttagelserna och tiderna:

1 ml S2O32- 0,5ml S2O32-0,5 ml H2O 0,25 ml S2O32-0,75 ml H2O
4 drp HCl 1 min 11 s 2 min 24 s 7 min 15 s
8 drp HCl 39 s 1 min 49 s 5 min 6 s
16 drp HCl 30 s 1 min 45 s 4 min 41 s

Temperatur
Vi lade i två ungefär lika stora bitar av granulerad zink i varm resp. kall saltsyra. Reaktionen skedde häftigast och överlägset fortast i provröret med varm saltsyra.

Partikelstorlek
Vi lade i en liten bit granulerad zink i ett provrör och samma vikt zinkpulver i ett annats provrör. Reaktionen skedde snabbast i provröret med zinkpulvret.

Andra ämnens inverkan
Den här gången fyllde vi 5 ml väteperoxid i tre provrör. Väteperoxiden började sönderfalla i rumstemperaturen och bildade vatten och syre. När vi lade i en bit manganoxid i det första provröret bubblade det. För att påvisa syrgas förde vi ner en glödande sticka som tändes. I nästa provrör lade vi ner en bit rå potatis och i det tredje en bit kokt potatis. Syrgasutveckling skedde även i provrör nr 2 med den rå potatisbiten, men inte i provröret med den kokta. Detta beror på att enzymet (? katalysatorn) katalas, som finns i rå potatis, försvinner när man kokar potatisen.

Sammanfattning
Om man ska undersöka hur reaktionshastigheten beror av koncentrationen med hjälp av en laboration måste alla lösningar ha samma volym, annars förändras inte den procentuella delen S2O32-. Dessutom blir mängden HCl varierande i de olika kärlen i förhållande till S2O32- mängden. I så fall får vi reaktioner som inte ger oss någon information om reaktionshastigheten. Har vi då 1; 0,75; och 0,25 ml S2O32- utan samma volym har vi ju samma koncentration i alla brunnarna. Med samma koncentrationer i olika mängder kan vi inte visa hur reaktionshastigheten beror av koncentrationen.
Att man inte ändrar saltsyrakoncentrationen samtidigt som tiosulfatkoncentrationen har också en naturlig förklaring. Ändrar vi dem samtidigt får vi inte lika bra jämförelse som om vi ändrar dem var och en för sig. Häller vi t ex i 16 droppar HCl i brunnen med 1 ml S2O32- och 8 droppar HCl i brunnen med 0,75 ml S2O32- förstår vi genast att reaktionen i brunn nr 1 kommer gå klart fortast.
Den av koncentrationerna som betyder mest för reaktionshastigheten är saltsyran.
När man minskar koncentrationen av tiosulfat tar det längre tid för tiosulfatjonerna att hamna i tillräckligt sur miljö för att reakt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Reaktionshastighet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-10

    godkännt, tycker jag

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-10]   Reaktionshastighet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3529 [2022-07-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×