Scientologikyrkan

9 röster
117569 visningar
uppladdat: 2005-03-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ideologi

Människobild
På scientologikyrkans hemsida är informationen om hur deras människobild ser ut, väldigt knaper. Däremot går det att läsa att scientologi kyrkan tror sig människan vara odödlig och att hennes erfarenheter och kunskaper sträcker sig betydligt längre än hos endast en livstid.

Scientologin anser också att människan från födseln är god (i förhållande till kristendomen) och att hennes huvudsakliga mål i livet är att rehabilitera sitt mänskliga jag och på så sätt återupptäcka sina förmågor, sin medvetenhet samt en viss förståelse för sin odödlighet. Människans ”frälsning” beror dock på henne själv och hennes medmänniskor samt ”broderskapet med universum”.

Samtidigt som scientologin följer en traditionell riktning när det gäller religion, är det samtidigt något nytt och annorlunda när just den religiösa teknologin infinner sig. De ser sig själva som en religion där man inte blundar för ”teknikens under” - något som många andra religioner gör - och använder detta ofta som ett sätt att avskilja sin religion som ett ”bättre vetande”.


Gudsbild
Scientologin har förvisso ingen gud som tillbedjas, men anser ändå att det finns ett högre väsen. Vad för funktionen detta högre väsen har, nämns aldrig.
Scientologin koncentrerar sig mer på individen där man själv får se till att uppnå frälsning och frihet, då genom en metod som kallas för bron. Denna skall jag beskriva under praktik.


Världsuppfattning
Scientologin har ingen specificerad världsuppfattning som nämns officiellt, men det finns däremot en dold version som kom att se dagens ljus då en person inom religionens innersta kretsar stal dokument som avslöjade en oerhört kontroversiell syn på hur vi människor och vår värld skapades.Praktik
Scientologin är en någorlunda välorganiserad ”nyreligiös rörelse” där ett så kallat ”International Management” system håller uppsikt över de scientologikyrkor som finns runt om i världen. Av vad jag förstått är det en typ utav administrativ styrelse vars uppgift är att hålla pejl på hur de olika kyrkorna distribuerar kunskapen om scientologin och att det görs på ”rätt sätt”.
Annars är själva kyrkorna ganska fristående och väljer själva – inom rimliga gränser – hur och vilka aktiveter de vill utföra med/för sina medlemmar.
På hemsidan går det även att läsa att det finns över 2 600 kyrkor, missioner och grupper där nästan 17 000 scientologer tjänstgör. Låter kanske inte så mycket om man jämför med andra religioner, men det är i alla fall en religion att räkna med.

Scientologin har en alldeles speciell typ utav utövanden, någon som kallas för auditering och är ett sätt för människan att rehabilitera sig och på så sätt uppnå frihet.
Auditionen sker med hjälp av en auditör (som på latin betyder ”en som lyssnar”) som med hjälp av en så kallad E-meter försöker hitta roten till ens ”andliga lidande”.
I praktiken innebär det att E-metern reagerar när personen ser en viss bild i sitt huvud (en mental bild med andra ord), som representerar något obehagligt och betygande. Personen i fråga får sedan själv försöka lösa problemet.
Scientologin lägger väldigt stor vikt vid att man löser sitt/sina problem själv, men att man med hjälp av scientologin skall kunna finna och identifiera det/dem.

Däremot kan man inte uppnå total frihet bara genom audition. Nej, utan man är även tvungen att studera scientologins skrifter för att själv bli auditör. Detta kallas konstigt nog för bron. Ingen förklaring finns till varför det kallas så. Men som scientologin ser på det så måste man alltså först befria sig själv från sina ”livsproblem” genom att delta i en audition, sedan när man uppnått högsta ”andliga” nivån skall man genomgå utbildningen som gör en själv till auditör, allt för att kunna uppnå ren och totalitär frihet.

Beskrivandet utav scientologins livsstil är betydligt svårare att förklara då det inte står något om hur man som scientolog bör leva sitt liv. Det enda som skiljer en vanlig människas levnadssätt ifrån en scientolog skall - enligt deras egna uppgifter - vara bron. Inget annat.Analys

Jag valde att skriva om scientologin just av den enkla anledningen för att det – i mina ögon – verkar vara en väldigt omdiskuterad/kontroversiell nyreligiös rörelse, och ville gärna fastslå sanningen bakom det hela. Det skulle visa sig att jag inte skulle behöva gå besviken därifrån.
All den kritikisk fakta jag tar upp här tar jag specificerat från en sajt som lagts upp av en avhoppad medlem till scientologikyrkan. Så att begrunda sanningshalten i den ”insiderinformation” jag utnyttjar, är vettlös.

Först av allt, vill jag peka på faktumet hur scientologin egentligen tjänar sitt uppehälle. Inte är det genom skog, jord och fonder - som i den svenska kyrkan. Och inte heller via en blyg kyrkoavgift. Nej. Scientologin tjänar sina pengar på ett (som jag vill kalla) ”pyramidspel”. Det innebär att en stor summa pengar betalas till ”kyrkan” för att man senare ska få en större avkastning – i det här fallet ”andlig frihet”, något som vilken idiot som helst förstår är rent lurendrejeri. Ingen religion kräver att man skall behöva betala 10 000 kr för att man skall finna själafrid. Varför ska då scientologin göra det? Om inte… det faktiskt bara är ett lumpet sätt för vrickade människor att lura av hederliga människor pengar.
I vilket fall som helst så var det här till en början en ganska tvivelaktiga nyreligiös rörelse som efter ett tag (självklart) slog rot i Amerika (vad är det med amerikaner och religion egentligen?). Men under senare år (och då speciellt efter 80-talet då mystiska dokument om hur människan samt jorden uppstod blivit offentliga) har scientologin förlorat - inte bara sitt ansikte - utan också en stor del av sina medlemmar.
Detta är dock inte så konstigt när deras fördolda och mest hemlighetsfulla skrifter påstår att det vid tidernas begynnelse fanns en ond härskare som försökte lösa överbefolkningen på hans planeter genom att sprängde ihjäl större delen av sina utomjordingskompisar med – vätebomber, och dessa stackars utomjordingars själar, påstår dem, kom att skapa människan(!).
Hur befängt och urfånigt det än må låta så är det dessa dokument som man måste betala, minst, 4 miljoner svenska kronor, bara för att få läsa(!).
Det verkar som cynism trots allt inte är så farligt när allt kommer omkring…


Jag tänkte på den kommande sidan skriva ner mina samt andra utomståendes synpunkter på huvudämnena människobild, gudsbild och världsuppfattning. Det innebär alltså att mycket av det som följer härnäst inte går att styrka hos scientologerna själva. Troligen för att allt jag tar är skadligt för deras ”organisation”. Och det med all rätt.


Människobild
Enligt ”oinvigda” källor så ser scientologin människan som en individ i konstant behov utav hjälp. Hjälp med att bli av med tingestar som ex. kan göra oss deprimerade, onda eller rent av sjuka. Dessa tingestar kallar scientologin för kroppsthetaner och skall enligt dem vara någon sorts ”lägre stående andar” (!). För att bli av med dessa ”onda andar” måste man genomgå deras något kostsamma kurser samt terapisteg.

Om jag får påpeka något själv så verkar det som om scientologerna inte vördar människor i allmänhet särskilt högt. Ty att påstå en massa smörja (som för övrigt ingen sund människa kan, eller bör, tro på) samt avfärda kritik genom att spotta gift och hota med att stämma en; är ett sällen intelligent sätt att skapa förtroende och tillit.


Gudsbild
Som jag nämnde tidigare i texten så tror inte scientologerna på någon ”gud” men däremot en typ utav ”högre väsen”. Hur dem definierar detta högre väsen är däremot okänt. Detta är typiskt för en ”nyreligiös religion” (alias: sekt) där man varken kan uttrycka sig eller förklara sig när man som utomstående försöker ta reda på hur de vill definiera detta högre väsen, om Det har någon medverkan i den värld vi lever i etc.
Det finns alltså inte mycket att säga eller nämna just här.


Världsuppfattning
Detta är troligen den mest intressanta del inom denna snedvridna ”religion”.
Innan de mystiska dokumenten blev offentliggjorda, var det föga känt hur scientologin såg på hur skapandet utav universum, jorden samt alla dess varelser hade skett.
När skadan väl var ett faktum började scientologin konstigt nog gå in i ett offensivt skede där de beskyllde alla som trodde på dessa skrifter för brott och högg och slog så fort dem såg eller hörde någon nämna något om dessa dokument och deras innehåll.

Detta var förstås inte så konstigt då det nu skulle visa sig att scientologin faktiskt bara var en bluff.

Dessa dokument var endast avsedda för de scientologer som uppnått den högsta - och dyraste - nivå av audition som kallades för OT3 (OT står för ”Operation Thetan”, och skall vara någon typ utav aktiv thetan, vilket betyder att ens ”thetan” [i vårt fall ”själen”] blivit aktiv, något den annars inte är. Om man inte betalt, så att säga).
Det som gjorde scientologerna tokiga, när det väl blev officiellt, var just jordens och människans skapelsehistoria. Enligt scientologins egen grundare (L. Ron Hubbard) skall en ond rymdhärskare vid namn Xenu länge gått och grundat på hur han på enklaste sätt skulle lösa ”universums överbefolkningsproblem”. Det var då han kom på den geniala idén att med rymdskepp (som för övrigt såg exakt ut som vår tids DC-8:or) skicka hela universums befolkning, till vulkaner runt Kanarieöarna (som inte ens existerade i närheten utav den tiden) och där detonera vätebomber som såg till att döda dem alla.

Hur otroligt och besinningslöst detta än må låta så är det faktiskt så scientologernas mest heliga skrift säger oss (var dock medveten om jag tonat ner den avsevärt) om hur början utav scientologins skapelseberättelse gick till.
Jag skulle gärna vilja avsluta med att säga hur förbannat besinningslös och genomkorkad denna ”nyreligiösa religion” faktiskt är (om det ännu inte framgått).
Visst kan jag tycka att katolicismen kan verka trögsynt i sin strid mot kvinnans rätt i samhället eller dess ålderdomliga syn på flera olika stora samhällsfrågor. Men det är ingenting jämfört med scientologins idiotiska försök till att lura människor på pengar. För det är det allt handlar om. Pengar. För vilken annan religion tar 4000 till 10 000 svenska kronor – i timmen – för en massa skitsnack som ändå inte innehåller en uns realism?
På tal om skitsnack så innefattar det ju bland annat auditering, som i stora drag skulle kunna sägas fungera lite som psykiatrins freudpräglade tillvägagångssätt när det gäller att lösa emotionella samt psykiska problem. Dock måste vi erinra oss själva om att scientologin hellre använder termen ”andliga” problem. Kanske är det också därför som psykiatrin listas allra högst upp på scientologins ”allra-mest-hatade” lista (i scientologins termer blir det SP’s = suppressivt inflytande). Till dem går det att räkna massmedia, socialismen, läkemedelsindustrin mm. Inte undra på att ett så stort antal...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Scientologikyrkan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2018-01-15

    typ inga av länkarna går att gå in på/använda sidorna finns inte.

  • Inactive member 2018-01-15

    typ inga av länkarna går att gå in på/använda sidorna finns inte.

Källhänvisning

Inactive member [2005-03-24]   Scientologikyrkan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3779 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×